მედიის კვლევა საქართველოში, 2011

კვლევა სწავლობს მასმედიის წყაროების შესახებ საზოგადოებრივ შეხედულებებსა და პრიორიტეტებს, საინფორმაციო წყაროების პოლიტიკური პლურალიზმს, ჟურნალისტებისა და მედია მენეჯერების ობიექტურობას

ინფორმაცია გამოკითხვის შესახებ

Media survey in Georgia was conducted by Caucasus Research Resource Centers (CRRC) in 2011. It investigated public views and preferences on the media sources and assessed political pluralism of media sources and perceived impartiality of journalists and media managers

Population: Adults (18 years old and over), excluding the populations living in territories affected by military conflict (South Ossetia and Abkhazia).

Sample Design: Multi-stage cluster sampling with preliminary stratification.

Sample Size: 2009 respondents.

Response rate: 78%.

Survey mode: Face-to-face paper-and-pencil interview (PAPI).

Interview languages: Georgian.

Fieldwork Dates: March 30, 2011 to April 11, 2011.

Results are weighted.

Downloads: STATA dataset, SPSS dataset, English questionnaire, Georgian questionnaire

Contact for more Information: crrc-geo@crrccenters.org

მედიის კვლევა საქართველოში, 2011

კვლევა სწავლობს მასმედიის წყაროების შესახებ საზოგადოებრივ შეხედულებებსა და პრიორიტეტებს, საინფორმაციო წყაროების პოლიტიკური პლურალიზმს, ჟურნალისტებისა და მედია მენეჯერების ობიექტურობას

პასუხების ანალიზი