სიხშირის განაწილება (%)
საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევრაზიის კავშირში, რომელიც დაფუძნებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ.16
საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში, რომელიც დაფუძნებულია დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მიერ65
არც ერთს არ ვეთანხმები4
არ ვიცი14
უარი პასუხზე1

EUVSEURU: საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევრაზიის კავშირში/საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? 1: საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევრაზიის კავშირში, რომელიც დაფუძნებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ. 2: საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში, რომელიც დაფუძნებულია დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მიერ.

შენიშვნა: კითხვა გადაიკოდა. თავდაპირველი პასუხის ვარიანტები შემდეგია: 1. 'საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში, რომელიც დაარსებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ' - სრულიად ვეთანხმები. 2. 'საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში, რომელიც დაარსებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ' - ვეთანხმები. 3. 'საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში რომელიც დაარსებულია დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მიერ' - ვეთანხმები. 4. 'საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში, რომელიც დაარსებულია დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მიერ' - სრულიად ვეთანხმები. 5. 'არცერთს არ ვეთანხმები'. პასუხების 1-ელი და მე-2 ვარიანტი დაჯგუფდა, როგორც 'საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში, რომელიც დაარსებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ', მე-3 და მე-4 ვარიანტები დაჯგუფდა, როგორც 'საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში რომელიც დაარსებულია დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მიერ'.

პასუხები:
  • საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევრაზიის კავშირში, რომელიც დაფუძნებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ.
  • საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში, რომელიც დაფუძნებულია დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მიერ
  • არც ერთს არ ვეთანხმები
  • არ ვიცი
  • უარი პასუხზე

EUVSEURU სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2014 წლის აპრილი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2014 წლის აპრილი

პასუხების ანალიზი

  • აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.