სიხშირის განაწილება (%)
საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში20
საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში61
არ ვიცი18
უარი პასუხზე1

EUVSEURU: საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშრში თუ ევროკავშირში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში, რომელიც დაარსებულია რუსეთის ფედერაციის, ბელარუსის და ყაზახეთის მიერ. მოსაზრება 2: საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში რომელიც დაარსებულია დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მიერ.

შენიშვნა: კითხვა გადაიკოდა. პასუხის ვარიანტები იყო შემდეგნაირად: 1. საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში, რომელიც დაარსებულია რუსეთის ფედერაციის, ბელარუსის და ყაზახეთის მიერ - სრულად ვეთანხმები. 2. საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში, რომელიც დაარსებულია რუსეთის ფედერაციის, ბელარუსის და ყაზახეთის მიერ - ვეთანხმები. 3 საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში რომელიც დაარსებულია დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მიერ - ვეთანხმები. 4. საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში რომელიც დაარსებულია დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მიერ - სრულად ვეთანხმები. 5 არცერთს არ ვეთანხმები. პასუხის 1 და 2 ვარიანტები გაერთიანდა გაერთაინდა როგორც 'საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში', ისევე როგორც 3 და 4 ვარიანტები გაერთიანდა 'საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში'. 'არცერთს არ ვეთანხმები' და არ ვიცი/უარი პასუხზე დაჯგუფდა.
The question was recoded. Original options are as follows: 1. Georgia should join The Eurasian Union established by the Russian Federation, Belarus, Armenia and Kazakhstan - Strongly agree 2. Georgia should join The Eurasian Union established by the Russian Federation, Belarus, Armenia and Kazakhstan - Agree 3. Georgia should join The European Union (EU) established by western European countries - Agree 4. Georgia should join The European Union (EU) established by western European countries - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to 'Georgia should join Eurasian Union', 3 and 4 to 'Georgia should join EU', 5 to DK

პასუხები:
  • საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში
  • საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში
  • არ ვიცი
  • უარი პასუხზე

EUVSEURU სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2016 წლის მარტი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2016 წლის მარტი

პასუხების ანალიზი

  • აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.