სიხშირის განაწილება (%)
საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში, რომელიც დაარსებულია რუსეთის ფედერაციის, ბელარუსიის და ყაზახეთის მიერ28
საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში, რომელიც დაარსებულია დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მიერ47
არ ვიცი/უარი პასუხზე25

EUVSEURU: საქართველო უნდა გახდეს ევრკავშირის თუ ევრაზიული კავშირის წევრი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1:საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში, რომელიც დაარსებულია რუსეთის ფედერაციის, ბელარუსის და ყაზახეთის მიერ. მოსაზრება 2:საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში რომელიც დაარსებულია დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მიერ.

შენიშვნა: კითხვა გადაიკოდა. თავდაპირველი პასუხის ვარიანტები შემდეგია: 1. 'საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში, რომელიც დაარსებულია რუსეთის ფედერაციის, ბელარუსიის და ყაზახეთის მიერ' - სრულიად ვეთანხმები. 2. 'საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში, რომელიც დაარსებულია რუსეთის ფედერაციის, ბელარუსის და ყაზახეთის მიერ' - ვეთანხმები. 3. 'საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში რომელიც დაარსებულია დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მიერ' - ვეთანხმები. 4. 'საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში, რომელიც დაარსებულია დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მიერ' - სრულიად ვეთანხმები. 5. 'არცერთს არ ვეთანხმები'. პასუხების 1-ელი და მე-2 ვარიანტი დაჯგუფდა, როგორც 'საქართველო უნდა შეუერთდეს ევრაზიულ კავშირს', მე-3 და მე-4 ვარიანტები დაჯგუფდა, როგორც 'საქართველო უნდა შეუერთდეს ევროკავშირს', მე-5 ვარიანტი კი გაერთიანდა 'არ ვიცი' და 'უარი პასუხზე' პასუხის ვარიანტებთან.

პასუხები:
  • საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში, რომელიც დაარსებულია რუსეთის ფედერაციის, ბელარუსიის და ყაზახეთის მიერ
  • საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში, რომელიც დაარსებულია დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მიერ
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUVSEURU სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2015 წლის აგვისტო

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2015 წლის აგვისტო

პასუხების ანალიზი

  • აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.