სიხშირის განაწილება (%)
საერთოდ არ ვეთანხმები13
უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები29
უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები33
სრულად ვეთანხმები9
არ ვიცი/უარი პასუხზე16

EUANYCOU: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ევროკავშირი მზად არის, მიიღოს ნებისმიერი ევროპული ქვეყანა თავის წევრად

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას ევროკავშირის შესახებ. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? ევროკავშირი მზად არის, მიიღოს ნებისმიერი ევროპული ქვეყანა თავის წევრად

პასუხები:
  • საერთოდ არ ვეთანხმები
  • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
  • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
  • სრულად ვეთანხმები
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUANYCOU სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2019 წლის აპრილი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2019 წლის აპრილი

პასუხების ანალიზი

  • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.