სიხშირის განაწილება (%)
საერთოდ არ ვეთანხმები14
უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები29
უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები32
სრულად ვეთანხმები9
არ ვიცი/უარი პასუხზე15

EUANYCOU: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ევროკავშირი მზად არის, მიიღოს ნებისმიერი ევროპული ქვეყანა თავის წევრად

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას ევროკავშირის შესახებ. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ევროკავშირი მზად არის, მიიღოს ნებისმიერი ევროპული ქვეყანა თავის წევრად.

პასუხები:
  • საერთოდ არ ვეთანხმები
  • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
  • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
  • სრულად ვეთანხმები
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUANYCOU სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში, 2019

კვლევა სწავლობს საზოგადოებრივ წარმოდგენებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისკენ მისწრაფების შესახებ, ხალხის მოლოდინსა და საზოგადოების აზრს ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და ღირებულებებისა შესახებ, 2019

პასუხების ანალიზი

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.