სიხშირის განაწილება (%)
ვეთანხმები28
არ ვეთანხმები25
არ მიესადაგება/არ არის მშენებლობები43
არ ვიცი/უარი პასუხზე5

NWCNWFT: მოსაზრება ბოლოდროინდელ მშენებლობებზე: შეეფერება თქვენი უბნის იერსახეს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს უბანში ბოლოდროინდელ მშენებლობებზე თუ იფიქრებთ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით, რომ ...? - ეს მშენებლობები შეეფერება თქვენი უბნის იერსახეს

შენიშვნა: კითხვა დაისვა მხოლოდ დიდ და პატარა ქალაქებსა და თბილისში

პასუხები:
  • ვეთანხმები
  • არ ვეთანხმები
  • არ მიესადაგება/არ არის მშენებლობები
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NWCNWFT სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2017 წლის ივნისი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2017 წლის ივნისი

პასუხების ანალიზი

  • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.