სიხშირის განაწილება (%)
სრულიად უმნიშვნელოა0
ნაწილობრივ უმნიშვნელოა1
არც მნიშვნელოვანია, არც უმნიშვნელო3
ნაწილობრივ მნიშვნელოვანია11
ძალიან მნიშვნელოვანია82
არ ვიცი/უარი პასუხზე3

PARLCOM: პარლამენტის წევრისთვის მნიშვნელოვანი/უმნიშვნელო აქტივობები - მოქალაქეებთან მუდმივი კომუნიკაცია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა პარლამენტის წევრისთვის, რომ განახორციელოს შემდეგი აქტივობები - მოქალაქეებთან მუდმივი კომუნიკაცია

პასუხები:
 • სრულიად უმნიშვნელოა
 • ნაწილობრივ უმნიშვნელოა
 • არც მნიშვნელოვანია, არც უმნიშვნელო
 • ნაწილობრივ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PARLCOM სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2016 წლის ნოემბერი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2016 წლის ნოემბერი

პასუხების ანალიზი

 • აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.