სიხშირის განაწილება (%)
საერთოდ არ ვეთანხმები14
ნაწილობრივ არ ვეთანხმები12
ნაწილობრივ ვეთანხმები23
სრულად ვეთანხმები9
არ ვიცი42
უარი პასუხზე1

TRNPSPEND: არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების ხარჯები და დაფინანსება ღია და გამჭვირვალე იყო?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების ხარჯები და დაფინანსება ღია და გამჭვირვალე იყო?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2016 წლის ნოემბერი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2016 წლის ნოემბერი

პასუხების ანალიზი

 • აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.