მოხალისეობა და სამოქალაქო ჩართულობა საქართველოში, 2011

კვლევა სწავლობდა საქართველოში მოსახლეობის სამოქალაქო მონაწილეობას, მოხალისეობის დონესა და დამოკიდებულებას.

ინფორმაცია გამოკითხვის შესახებ

Survey on volunteerism and civic participation was conducted by Caucasus Research Resource Centers (CRRC) in Georgia. It investigated the level and attitudes of people to volunteerism and civic participation

Population: Adults (18 years old and over), excluding the populations living in territories affected by military conflict (South Ossetia and Abkhazia).

Sample Design: Multi-stage cluster sampling with preliminary stratification.

Sample Size: 2509 respondents.

Response rate: 67%

Survey mode: Face-to-face paper-and-pencil interview (PAPI).

Interview languages: Georgian.

Fieldwork Dates: July 26, 2011 to August 11, 2011.

Results are weighted.

Downloads: STATA dataset, SPSS dataset, English questionnaire

Contact for more Information: crrc-geo@crrccenters.org

მოხალისეობა და სამოქალაქო ჩართულობა საქართველოში, 2011

კვლევა სწავლობდა საქართველოში მოსახლეობის სამოქალაქო მონაწილეობას, მოხალისეობის დონესა და დამოკიდებულებას.

პასუხების ანალიზი