მოხალისეობა და სამოქალაქო ჩართულობა საქართველოში, 2014

კვლევა სწავლობდა საქართველოში მოსახლეობის სამოქალაქო მონაწილეობას, მოხალისეობის დონესა და დამოკიდებულებას.

ინფორმაცია გამოკითხვის შესახებ

Survey on volunteerism and civic participation was conducted by Caucasus Research Resource Centers (CRRC) in Georgia. It investigated the level and attitudes of people to volunteerism and civic participation

Population: Adults (18 years old and over), excluding the populations living in territories affected by military conflict (South Ossetia and Abkhazia).

Sample Design: Multi-stage cluster sampling with preliminary stratification.

Sample Size: 2410 respondents.

Response rate: 65%

Survey mode: Computer-assisted personal interview (CAPI).

Interview languages: Georgian.

Fieldwork Dates: April 23, 2014 to May 6, 2014.

Results are weighted.

Downloads: STATA dataset

SPSS dataset

English questionnaire

Georgian questionnaire

Contact for more Information: crrc-geo@crrccenters.org

მოხალისეობა და სამოქალაქო ჩართულობა საქართველოში, 2014

კვლევა სწავლობდა საქართველოში მოსახლეობის სამოქალაქო მონაწილეობას, მოხალისეობის დონესა და დამოკიდებულებას.

პასუხების ანალიზი