ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამა, ნოემბერი 2021

ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამა, ნოემბერი 2021

ინფორმაცია გამოკითხვის შესახებ

ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამა .

მოსახლეობა: საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობა (18 წელი და ზემოთ), ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის გარდა (სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი.

შერჩევის დიზაინი: სტრატიფიცირებული მრავალსაფეხურიანი კლასტერული შერჩევა.

შერჩევის ზომა: 3024 რესპონდენტი.

გამოპასუხების წილი: 33%

გამოკითხვის მეთოდი: პლანშეტის მეშვეობით პირისპირი გამოკითხვა (CAPI).

ინტერვიუს ენა: ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული.

საველე სამუშაოების თარიღები: 16 ნოემბერი, 2021 – 14 დეკემბერი, 2021.

შედეგები შეწონილია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: crrc-geo@crrccenters.org

ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამა, ნოემბერი 2021

ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამა, ნოემბერი 2021

პასუხების ანალიზი