ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამა, ნოემბერი 2021

ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამა, ნოემბერი 2021

პასუხების ანალიზი

ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამა, ნოემბერი 2021

ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამა, ნოემბერი 2021

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

STRATUM: სტრატა

შეკითხვის ტექსტი: სტრატა

პასუხები:
 • დედაქალაქი
 • ქალაქი
 • სოფელი
 • ეთნიკურად სომხური დასახლება
 • ეთნიკურად აზერბაიჯანული დასახლება

ETHNOCODE: ეთნიკურობა

შეკითხვის ტექსტი: ეთნიკურობა

პასუხები:
 • ქართული დასახლებები
 • უმცირესობათა დასახლებები

AGEGROUP: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

პასუხები:
 • 18-34
 • 35-54
 • 55+
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • ქალი
 • კაცი

ETHNIC: რესპონდენტის ეთნიკურობა

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მრავალი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ რომელ ეთნიკურ ჯგუფს მიაკუთვნებთ თავს?

პასუხები:
 • ქართველი
 • სომეხი
 • აზერბაიჯანელი
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RELGNEW: რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თავს?

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თავს?

პასუხები:
 • ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია
 • ისლამი - სუნიტური
 • ისლამი - შიიტური
 • სომხური სამოციქულო ეკლესია
 • არ მაქვს რელიგია
 • სხვა
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

POLDIRN: როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო?

შეკითხვის ტექსტი: განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო. ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ მითხრათ, თქვენ რომელს ეთანხმებით.

პასუხები:
 • საქართველო ნამდვილად არასწორი მიმართულებით ვითარდება
 • საქართველო ძირითადად არასწორი მიმართულებით ვითარდება
 • საქართველო საერთოდ არ იცვლება
 • საქართველო ძირითადად სწორი მიმართულებით ვითარდება
 • საქართველო ნამდვილად სწორი მიმართულებით ვითარდება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SOVPERGEO: როგორ შეაფასებდით საბჭოთა კავშირის პერიოდს საქართველოს ისტორიაში?

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით საბჭოთა კავშირის პერიოდს საქართველოს ისტორიაში? ეს მოვლენა იყო ...

პასუხები:
 • ძალიან უარყოფითი
 • უფრო უარყოფითი, ვიდრე დადებითი
 • უფრო დადებითი, ვიდრე უარყოფითი თუ
 • ძალიან დადებითი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SOVBETTGEO: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით? - საბჭოთა კავშირში ჩემნაირ ადამიანებზე უკეთ ზრუნავდნენ, ვიდრე დღევანდელ საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას საბჭოთა კავშირის შესახებ. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს - საბჭოთა კავშირში ჩემნაირ ადამიანებზე უკეთ ზრუნავდნენ, ვიდრე დღევანდელ საქართველოში

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WSTBETTSOV: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით? - ჩემნაირ ადამიანებს დასავლეთში უკეთესი შესაძლებლობები ჰქონდათ, ვიდრე საბჭოთა კავშირში

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას საბჭოთა კავშირის შესახებ. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს - ჩემნაირ ადამიანებს დასავლეთში უკეთესი შესაძლებლობები ჰქონდათ, ვიდრე საბჭოთა კავშირში

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SOVPRTOPP: ქვემოთ ჩამოთვლილი ორი წინადადებიდან რომელი მათგანი გამოხატავს უკეთესად თქვენს ხედვას?

შეკითხვის ტექსტი: საბჭოთა კავშირის შესახებ საზოგადოებაში ბევრს საუბრობენ. ახლა ორ მოსაზრებას გაჩვენებთ და გთხოვთ, მითხრათ, რომელი მათგანი გამოხატავს უკეთესად თქვენს ხედვას.

პასუხები:
 • საქართველოს კულტურა და ღირებულებები საბჭოთა კავშირში უკეთესად იყო დაცული, ვიდრე დღეს.
 • საქართველოს კულტურა, რელიგია და ღირებულებები საბჭოთა კავშირის დროს შევიწროებული იყო.
 • არცერთს არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

STALGEOPATR: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს? - პატრიოტი ქართველი უნდა ამაყობდეს, რომ სტალინი ქართველი იყო

შეკითხვის ტექსტი: კითხვებს სტალინის შესახებ მოსაზრებებით გავაგრძელებ. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს - პატრიოტი ქართველი უნდა ამაყობდეს, რომ სტალინი ქართველი იყო

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

STALPOSNEG: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს? - რთულია სტალინის მემკვიდრეობის შეფასება. მის მმართველობას დადებითი და უარყოფითი მხარეები ჰქონდა

შეკითხვის ტექსტი: კითხვებს სტალინის შესახებ მოსაზრებებით გავაგრძელებ. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს - რთულია სტალინის მემკვიდრეობის შეფასება. მის მმართველობას დადებითი და უარყოფითი მხარეები ჰქონდა

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

STALWISELEAD: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს? - სტალინი ბრძენი ლიდერი იყო, რომელმაც საბჭოთა კავშირი ძლიერებასა და კეთილდღეობამდე მიიყვანა

შეკითხვის ტექსტი: კითხვებს სტალინის შესახებ მოსაზრებებით გავაგრძელებ. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს - სტალინი ბრძენი ლიდერი იყო, რომელმაც საბჭოთა კავშირი ძლიერებასა და კეთილდღეობამდე მიიყვანა

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

STALTYRANT: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს? - სტალინი იყო ტირანი, რომელიც პასუხისმგებელია მილიონობით უდანაშაულო ადამიანის სიკვდილზე

შეკითხვის ტექსტი: კითხვებს სტალინის შესახებ მოსაზრებებით გავაგრძელებ. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს - სტალინი იყო ტირანი, რომელიც პასუხისმგებელია მილიონობით უდანაშაულო ადამიანის სიკვდილზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GENATNEUTRU: თქვენი აზრით, საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში, გამოაცხადოს სამხედრო ნეიტრალიტეტი, თუ შეუერთდეს კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციას?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში, გამოაცხადოს სამხედრო ნეიტრალიტეტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ იგი არც ნატოსთან და არც სხვა სამხედრო ალიანსთან კავშირში არ იქნება, თუ შეუერთდეს რუსეთის ხელმძღვანელობის ქვეშ მყოფ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციას?

პასუხები:
 • საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში
 • საქართველომ უნდა გამოაცხადოს სამხედრო ნეიტრალიტეტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ არც ნატოში და არც სხვა სამხედრო ალიანსში არ გაწევრიანდება
 • საქართველო უნდა გაწევრიანდეს რუსეთის ხელმძღვანელობის ქვეშ მყოფ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NATAPPSECUR: რატომ ფიქრობთ, რომ საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში? - ეს საქართველოს მეტ უსაფრთხოებას მოუტანს

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც ფიქრობთ, რომ საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში? გთხოვთ, აირჩიოთ მაქსიმუმ სამი პასუხი - ეს საქართველოს მეტ უსაფრთხოებას მოუტანს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა აზრით საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATAPPTRAV: რატომ ფიქრობთ, რომ საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში? - ეს ხელს შეუწყობს ნატოს წევრ ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლას

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც ფიქრობთ, რომ საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში? გთხოვთ, აირჩიოთ მაქსიმუმ სამი პასუხი - ეს ხელს შეუწყობს ნატოს წევრ ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლას

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა აზრით საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATAPPSTDEM: რატომ ფიქრობთ, რომ საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში? - ეს საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას გააძლიერებს

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც ფიქრობთ, რომ საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში? გთხოვთ, აირჩიოთ მაქსიმუმ სამი პასუხი - ეს საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას გააძლიერებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა აზრით საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATAPPTERINT: რატომ ფიქრობთ, რომ საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში? - ეს გაზრდის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შესაძლებლობებს

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც ფიქრობთ, რომ საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში? გთხოვთ, აირჩიოთ მაქსიმუმ სამი პასუხი - ეს გაზრდის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შესაძლებლობებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა აზრით საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATAPPPRRUS: რატომ ფიქრობთ, რომ საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში? - ეს საქართველოს რუსეთისგან დაიცავს

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც ფიქრობთ, რომ საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში? გთხოვთ, აირჩიოთ მაქსიმუმ სამი პასუხი - ეს საქართველოს რუსეთისგან დაიცავს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა აზრით საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATAPPSTRDEF: რატომ ფიქრობთ, რომ საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში? - ეს საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობებს გააძლიერებს

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც ფიქრობთ, რომ საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში? გთხოვთ, აირჩიოთ მაქსიმუმ სამი პასუხი - ეს საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობებს გააძლიერებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა აზრით საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATAPPMILBAS: რატომ ფიქრობთ, რომ საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში? - ნატო საქართველოში სამხედრო ბაზას განათავსებს

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც ფიქრობთ, რომ საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში? გთხოვთ, აირჩიოთ მაქსიმუმ სამი პასუხი - ნატო საქართველოში სამხედრო ბაზას განათავსებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა აზრით საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATAPPWEST: რატომ ფიქრობთ, რომ საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში? - საქართველოს ადგილი ბუნებრივად დასავლეთშია

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც ფიქრობთ, რომ საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში? გთხოვთ, აირჩიოთ მაქსიმუმ სამი პასუხი - საქართველოს ადგილი ბუნებრივად დასავლეთშია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა აზრით საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MILNEUTCNFRU: რატომ გირჩევნიათ სამხედრო ნეიტრალიტეტი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას? - საქართველოს ნატოში გაწევრიანება რუსეთთან კონფლიქტს გამოიწვევს

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას ქვეყნის სამხედრო ნეიტრალიტეტი გირჩევნიათ? გთხოვთ, აირჩიოთ მაქსიმუმ სამი პასუხი - საქართველოს ნატოში გაწევრიანება რუსეთთან კონფლიქტს გამოიწვევს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა აზრით საქართველომ უნდა გამოაცხადოს სამხედრო ნეიტრალიტეტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ არც ნატოში და არც სხვა სამხედრო ალიანსში არ გაწევრიანდება
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MILNEUTUNRL: რატომ გირჩევნიათ სამხედრო ნეიტრალიტეტი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას? - საქართველოს ნატოში გაწევრიანება არარეალურია/არასდროს მოხდება

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას ქვეყნის სამხედრო ნეიტრალიტეტი გირჩევნიათ? გთხოვთ, აირჩიოთ მაქსიმუმ სამი პასუხი - საქართველოს ნატოში გაწევრიანება არარეალურია/არასდროს მოხდება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა აზრით საქართველომ უნდა გამოაცხადოს სამხედრო ნეიტრალიტეტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ არც ნატოში და არც სხვა სამხედრო ალიანსში არ გაწევრიანდება
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MILNEUTNAT: რატომ გირჩევნიათ სამხედრო ნეიტრალიტეტი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას? - საქართველოს ნატოში გაწევრიანება გამოიწვევს აშშ-სა და ნატოს სხვა წევრი ქვეყნების ჩარევას საქართველოს საქმეებში

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას ქვეყნის სამხედრო ნეიტრალიტეტი გირჩევნიათ? გთხოვთ, აირჩიოთ მაქსიმუმ სამი პასუხი - საქართველოს ნატოში გაწევრიანება გამოიწვევს აშშ-სა და ნატოს სხვა წევრი ქვეყნების ჩარევას საქართველოს საქმეებში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა აზრით საქართველომ უნდა გამოაცხადოს სამხედრო ნეიტრალიტეტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ არც ნატოში და არც სხვა სამხედრო ალიანსში არ გაწევრიანდება
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MILNEUTNOALI: რატომ გირჩევნიათ სამხედრო ნეიტრალიტეტი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას? - საქართველო არ უნდა იყოს დაკავშირებული არცერთ გაერთიანებასთან

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას ქვეყნის სამხედრო ნეიტრალიტეტი გირჩევნიათ? გთხოვთ, აირჩიოთ მაქსიმუმ სამი პასუხი - საქართველო არ უნდა იყოს დაკავშირებული არცერთ გაერთიანებასთან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა აზრით საქართველომ უნდა გამოაცხადოს სამხედრო ნეიტრალიტეტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ არც ნატოში და არც სხვა სამხედრო ალიანსში არ გაწევრიანდება
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MILNEUTNOPRT: რატომ გირჩევნიათ სამხედრო ნეიტრალიტეტი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას? - საქართველოს ნატოში გაწევრიანება ვერ დაიცავს საქართველოს/საქართველო ვერ ნახავს სარგებელს

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას ქვეყნის სამხედრო ნეიტრალიტეტი გირჩევნიათ? გთხოვთ, აირჩიოთ მაქსიმუმ სამი პასუხი - საქართველოს ნატოში გაწევრიანება ვერ დაიცავს საქართველოს/საქართველო ვერ ნახავს სარგებელს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა აზრით საქართველომ უნდა გამოაცხადოს სამხედრო ნეიტრალიტეტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ არც ნატოში და არც სხვა სამხედრო ალიანსში არ გაწევრიანდება
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MILNEUTLSTTER: რატომ გირჩევნიათ სამხედრო ნეიტრალიტეტი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას? - საქართველო სამუდამოდ დაკარგავს ოკუპირებულ ტერიტორიებს

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას ქვეყნის სამხედრო ნეიტრალიტეტი გირჩევნიათ? გთხოვთ, აირჩიოთ მაქსიმუმ სამი პასუხი - საქართველო სამუდამოდ დაკარგავს ოკუპირებულ ტერიტორიებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა აზრით საქართველომ უნდა გამოაცხადოს სამხედრო ნეიტრალიტეტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ არც ნატოში და არც სხვა სამხედრო ალიანსში არ გაწევრიანდება
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MILNEUTNATB: რატომ გირჩევნიათ სამხედრო ნეიტრალიტეტი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას? - ნატო საქართველოში სამხედრო ბაზას განათავსებს

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას ქვეყნის სამხედრო ნეიტრალიტეტი გირჩევნიათ? გთხოვთ, აირჩიოთ მაქსიმუმ სამი პასუხი - ნატო საქართველოში სამხედრო ბაზას განათავსებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა აზრით საქართველომ უნდა გამოაცხადოს სამხედრო ნეიტრალიტეტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ არც ნატოში და არც სხვა სამხედრო ალიანსში არ გაწევრიანდება
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUMEMB: მხარს უჭერთ თუ ეწინააღმდეგებით საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მხარს უჭერთ თუ ეწინააღმდეგებით საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

პასუხები:
 • მხარს ვუჭერ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში
 • ვეწინააღმდეგები საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში
 • ჩემთვის სულერთია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEUMEMECI: მიზეზები, რის გამოც თქვენ მხარს უჭერთ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-ჩემი ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდება

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც თქვენ მხარს უჭერთ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-ჩემი ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEUMEMGLDR: მიზეზები, რის გამოც თქვენ მხარს უჭერთ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-საქართველო ეკონომიკურად ნაკლებად დამოკიდებული იქნება რუსეთზე

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც თქვენ მხარს უჭერთ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-საქართველო ეკონომიკურად ნაკლებად დამოკიდებული იქნება რუსეთზე

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEUMEMTEWV: მიზეზები, რის გამოც თქვენ მხარს უჭერთ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-ვიზის გარეშე შევძლებ ევროკავშირში მოგზაურობას

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც თქვენ მხარს უჭერთ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-ვიზის გარეშე შევძლებ ევროკავშირში მოგზაურობას

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEUMEMGCTPP: მიზეზები, რის გამოც თქვენ მხარს უჭერთ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-ქართული კულტურა და ტრადიციები უკეთ იქნება დაცული და წარმოჩენილი

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც თქვენ მხარს უჭერთ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-ქართული კულტურა და ტრადიციები უკეთ იქნება დაცული და წარმოჩენილი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEUMEMGBPFT: მიზეზები, რის გამოც თქვენ მხარს უჭერთ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-საქართველო საგარეო საფრთხეებისგან უფრო მეტად იქნება დაცული

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც თქვენ მხარს უჭერთ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-საქართველო საგარეო საფრთხეებისგან უფრო მეტად იქნება დაცული

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEUMEMGCBRI: მიზეზები, რის გამოც თქვენ მხარს უჭერთ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად უკეთესი შანსი ექნება

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც თქვენ მხარს უჭერთ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად უკეთესი შანსი ექნება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEUMEMJOPP: მიზეზები, რის გამოც თქვენ მხარს უჭერთ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-დასაქმების უკეთესი შესაძლებლობები იქნება

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც თქვენ მხარს უჭერთ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-დასაქმების უკეთესი შესაძლებლობები იქნება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEUMEMQLI: მიზეზები, რის გამოც თქვენ მხარს უჭერთ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-საქართველოში ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესდება

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც თქვენ მხარს უჭერთ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-საქართველოში ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესდება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEUMEMCEI: მიზეზები, რის გამოც თქვენ მხარს უჭერთ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-გარემოს მდგომარეობა გაუმჯობესდება (ნაკლები დაბინძურება)

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც თქვენ მხარს უჭერთ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-გარემოს მდგომარეობა გაუმჯობესდება (ნაკლები დაბინძურება)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

AGEUMEM: მიზეზები, რის გამოც თქვენ ეწინააღმდეგებით საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-საქართველო ვერ შეძლებს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღებას

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც თქვენ ეწინააღმდეგებით საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-საქართველო ვერ შეძლებს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღებას

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

AGEUMEMLCW: მიზეზები, რის გამოც თქვენ ეწინააღმდეგებით საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-საქართველოში ცხოვრების პირობები გაუარესდება, ვინაიდან ევროკავშირს საკუთარი ეკონომიკური პრობლემები აქვს

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც თქვენ ეწინააღმდეგებით საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-საქართველოში ცხოვრების პირობები გაუარესდება, ვინაიდან ევროკავშირს საკუთარი ეკონომიკური პრობლემები აქვს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

AGEUMEMHNRR: მიზეზები, რის გამოც თქვენ ეწინააღმდეგებით საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-ეს ხელს შეუშლის რუსეთთან კეთილმეზობლურ ურთიერთობებს

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც თქვენ ეწინააღმდეგებით საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-ეს ხელს შეუშლის რუსეთთან კეთილმეზობლურ ურთიერთობებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

AGEUMEMLCRTI: მიზეზები, რის გამოც თქვენ ეწინააღმდეგებით საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ნაკლები შანსი ექნება

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც თქვენ ეწინააღმდეგებით საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ნაკლები შანსი ექნება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

AGEUMEMEELV: მიზეზები, რის გამოც თქვენ ეწინააღმდეგებით საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-ევროკავშირი მეტ ლიბერალურ ღირებულებებს გააძლიერებს საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც თქვენ ეწინააღმდეგებით საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-ევროკავშირი მეტ ლიბერალურ ღირებულებებს გააძლიერებს საქართველოში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

AGEUMEMGRT: მიზეზები, რის გამოც თქვენ ეწინააღმდეგებით საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-საქართველო დაკარგავს ტრადიციებს

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც თქვენ ეწინააღმდეგებით საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-საქართველო დაკარგავს ტრადიციებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

AGEUMEMGAM: მიზეზები, რის გამოც თქვენ ეწინააღმდეგებით საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-საქართველოს მოუწევს, დათანხმდეს მიგრანტების მიღებას

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც თქვენ ეწინააღმდეგებით საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-საქართველოს მოუწევს, დათანხმდეს მიგრანტების მიღებას

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

AGEUMEMYPLG: მიზეზები, რის გამოც თქვენ ეწინააღმდეგებით საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-ახალგაზრდები დატოვებენ საქართველოს

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც თქვენ ეწინააღმდეგებით საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?-ახალგაზრდები დატოვებენ საქართველოს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GVTWR: საქართველოს ღირებულებებისა და ტრადიციების კავშირი დასავლეთთან და რუსეთთან.

შეკითხვის ტექსტი: საზოგადოებაში ბევრს საუბრობენ საქართველოს ღირებულებებისა და ტრადიციების კავშირზე დასავლეთთან და რუსეთთან. ახლა გაჩვენებთ ორ მოსაზრებას. გთხოვთ, მითხრათ, რომელი მათგანი გამოხატავს უკეთესად თქვენს ხედვას.

პასუხები:
 • ქართული ტრადიციები უფრო მეტად გადარჩება, თუ საქართველო დაუკავშირდება რუსეთს და არა აშშ-სა და ევროკავშირს
 • დასავლეთთან ინტეგრაცია ხელს შეუწყობს საქართველოს კულტურისა და ტრადიციების შენარჩუნებას
 • არცერთს არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USGEREL: საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობა

შეკითხვის ტექსტი: ბევრი შეხედულება არსებობს საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობაზე. გთხოვთ მითხრათ, რომელი მათგანი გამოხატავს უკეთესად თქვენს ხედვას.

პასუხები:
 • ამერიკის შეერთებული შტატები დაინტერესებულია მხოლოდ იმით, რომ საქართველოს ტერიტორია, როგორც ბაზა, ისე გამოიყენოს რუსეთის წინააღმდეგ
 • ამერიკის შეერთებული შტატები დაინტერესებულია საქართველოსთან პარტნიორობით და მისი მხარდაჭერით, რადგან აშშ მსოფლიოში თავისუფლებისა და დემოკრატიის ერთგული მხარდამჭერია
 • არცერთს არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GEALIGN: საქართველოს ორიენტირი ევროკავშირი და შეერთებული შტატები თუ რუსეთი

შეკითხვის ტექსტი: ბევრი მოსაზრება არსებობს იმის შესახებ, რომ საქართველოს ორიენტირი ევროკავშირი და შეერთებული შტატები უნდა იყოს თუ რუსეთი. გთხოვთ მითხრათ, რომელი მათგანი გამოხატავს უკეთესად თქვენს ხედვას.

პასუხები:
 • დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და სხვა საკითხების შესახებ საერთო ღირებულებების გამო, საქართველოსთვის საუკეთესო პარტნიორები ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირია
 • საერთო ღირებულებებისა და რელიგიის გამო, რუსეთი საქართველოსთვის უფრო ბუნებრივი მოკავშირეა, ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი
 • არცერთს არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GETERRINRUS: მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ჩამოთვლილი საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის?-რუსეთი

შეკითხვის ტექსტი: მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ჩამოთვლილი საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის?-რუსეთი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GETERRINTUR: მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ჩამოთვლილი საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის?-თურქეთი

შეკითხვის ტექსტი: მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ჩამოთვლილი საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის?-თურქეთი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GETERRINAZ: მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ჩამოთვლილი საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის?-აზერბაიჯანი

შეკითხვის ტექსტი: მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ჩამოთვლილი საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის?-აზერბაიჯანი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GETERRINARM: მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ჩამოთვლილი საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის?-სომხეთი

შეკითხვის ტექსტი: მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ჩამოთვლილი საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის?-სომხეთი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GETERRINUSA: მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ჩამოთვლილი საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის?-ამერიკის შეერთებული შტატები

შეკითხვის ტექსტი: მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ჩამოთვლილი საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის?-ამერიკის შეერთებული შტატები

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GETERRINEU: მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ჩამოთვლილი საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის?-ევროკავშირი

შეკითხვის ტექსტი: მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ჩამოთვლილი საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის?-ევროკავშირი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GETERRINIR: მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ჩამოთვლილი საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის?-ირანი

შეკითხვის ტექსტი: მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ჩამოთვლილი საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის?-ირანი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GETERRINCN: მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ჩამოთვლილი საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის?-ჩინეთი

შეკითხვის ტექსტი: მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ჩამოთვლილი საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის?-ჩინეთი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FORINVRUS: რამდენად მისაღებია ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან უცხოური ინვესტიციების საქართველოში შემოსვლა?-რუსეთი

შეკითხვის ტექსტი: ბევრი შეხედულება არსებობს უცხოური ინვესტიციების შესახებ საქართველოში. გთხოვთ, ხუთქულიან სკალაზე, სადაც 5 ნიშნავს, რომ ყველა შემთხვევაში მიესალმებით, ხოლო 1 ნიშნავს, რომ არცერთ შემთხვევაში არ მიესალმებით, რამდენად მისაღებია ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან უცხოური ინვესტიციების საქართველოში შემოსვლა?-რუსეთი

პასუხები:
 • არცერთ შემთხვევაში არ მივესალმები
 • არ მივესალმები
 • არც მივესალმები და არც არ მივესალმები
 • მივესალმები
 • ყველა შემთხვევაში მივესალმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FORINVTUR: რამდენად მისაღებია ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან უცხოური ინვესტიციების საქართველოში შემოსვლა?-თურქეთი

შეკითხვის ტექსტი: ბევრი შეხედულება არსებობს უცხოური ინვესტიციების შესახებ საქართველოში. გთხოვთ, ხუთქულიან სკალაზე, სადაც 5 ნიშნავს, რომ ყველა შემთხვევაში მიესალმებით, ხოლო 1 ნიშნავს, რომ არცერთ შემთხვევაში არ მიესალმებით, რამდენად მისაღებია ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან უცხოური ინვესტიციების საქართველოში შემოსვლა?-თურქეთი

პასუხები:
 • არცერთ შემთხვევაში არ მივესალმები
 • არ მივესალმები
 • არც მივესალმები და არც არ მივესალმები
 • მივესალმები
 • ყველა შემთხვევაში მივესალმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FORINVAZ: რამდენად მისაღებია ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან უცხოური ინვესტიციების საქართველოში შემოსვლა?-აზერბაიჯანი

შეკითხვის ტექსტი: ბევრი შეხედულება არსებობს უცხოური ინვესტიციების შესახებ საქართველოში. გთხოვთ, ხუთქულიან სკალაზე, სადაც 5 ნიშნავს, რომ ყველა შემთხვევაში მიესალმებით, ხოლო 1 ნიშნავს, რომ არცერთ შემთხვევაში არ მიესალმებით, რამდენად მისაღებია ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან უცხოური ინვესტიციების საქართველოში შემოსვლა?-აზერბაიჯანი

პასუხები:
 • არცერთ შემთხვევაში არ მივესალმები
 • არ მივესალმები
 • არც მივესალმები და არც არ მივესალმები
 • მივესალმები
 • ყველა შემთხვევაში მივესალმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FORINVCN: რამდენად მისაღებია ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან უცხოური ინვესტიციების საქართველოში შემოსვლა?-ჩინეთი

შეკითხვის ტექსტი: ბევრი შეხედულება არსებობს უცხოური ინვესტიციების შესახებ საქართველოში. გთხოვთ, ხუთქულიან სკალაზე, სადაც 5 ნიშნავს, რომ ყველა შემთხვევაში მიესალმებით, ხოლო 1 ნიშნავს, რომ არცერთ შემთხვევაში არ მიესალმებით, რამდენად მისაღებია ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან უცხოური ინვესტიციების საქართველოში შემოსვლა?-ჩინეთი

პასუხები:
 • არცერთ შემთხვევაში არ მივესალმები
 • არ მივესალმები
 • არც მივესალმები და არც არ მივესალმები
 • მივესალმები
 • ყველა შემთხვევაში მივესალმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FORINVUSA: რამდენად მისაღებია ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან უცხოური ინვესტიციების საქართველოში შემოსვლა?-ამერიკის შეერთებული შტატები

შეკითხვის ტექსტი: ბევრი შეხედულება არსებობს უცხოური ინვესტიციების შესახებ საქართველოში. გთხოვთ, ხუთქულიან სკალაზე, სადაც 5 ნიშნავს, რომ ყველა შემთხვევაში მიესალმებით, ხოლო 1 ნიშნავს, რომ არცერთ შემთხვევაში არ მიესალმებით, რამდენად მისაღებია ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან უცხოური ინვესტიციების საქართველოში შემოსვლა?-ამერიკის შეერთებული შტატები

პასუხები:
 • არცერთ შემთხვევაში არ მივესალმები
 • არ მივესალმები
 • არც მივესალმები და არც არ მივესალმები
 • მივესალმები
 • ყველა შემთხვევაში მივესალმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FORINVBLTCS: რამდენად მისაღებია ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან უცხოური ინვესტიციების საქართველოში შემოსვლა?-ბალტიის ქვეყნები (ლიეტუვა, ლატვია, ესტონეთი)

შეკითხვის ტექსტი: ბევრი შეხედულება არსებობს უცხოური ინვესტიციების შესახებ საქართველოში. გთხოვთ, ხუთქულიან სკალაზე, სადაც 5 ნიშნავს, რომ ყველა შემთხვევაში მიესალმებით, ხოლო 1 ნიშნავს, რომ არცერთ შემთხვევაში არ მიესალმებით, რამდენად მისაღებია ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან უცხოური ინვესტიციების საქართველოში შემოსვლა?-ბალტიის ქვეყნები (ლიეტუვა, ლატვია, ესტონეთი)

პასუხები:
 • არცერთ შემთხვევაში არ მივესალმები
 • არ მივესალმები
 • არც მივესალმები და არც არ მივესალმები
 • მივესალმები
 • ყველა შემთხვევაში მივესალმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FORINVCIS: რამდენად მისაღებია ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან უცხოური ინვესტიციების საქართველოში შემოსვლა?-დსთ (დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა)

შეკითხვის ტექსტი: ბევრი შეხედულება არსებობს უცხოური ინვესტიციების შესახებ საქართველოში. გთხოვთ, ხუთქულიან სკალაზე, სადაც 5 ნიშნავს, რომ ყველა შემთხვევაში მიესალმებით, ხოლო 1 ნიშნავს, რომ არცერთ შემთხვევაში არ მიესალმებით, რამდენად მისაღებია ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან უცხოური ინვესტიციების საქართველოში შემოსვლა?-დსთ (დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა)

პასუხები:
 • არცერთ შემთხვევაში არ მივესალმები
 • არ მივესალმები
 • არც მივესალმები და არც არ მივესალმები
 • მივესალმები
 • ყველა შემთხვევაში მივესალმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FORINVUK: რამდენად მისაღებია ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან უცხოური ინვესტიციების საქართველოში შემოსვლა?-უკრაინა

შეკითხვის ტექსტი: ბევრი შეხედულება არსებობს უცხოური ინვესტიციების შესახებ საქართველოში. გთხოვთ, ხუთქულიან სკალაზე, სადაც 5 ნიშნავს, რომ ყველა შემთხვევაში მიესალმებით, ხოლო 1 ნიშნავს, რომ არცერთ შემთხვევაში არ მიესალმებით, რამდენად მისაღებია ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან უცხოური ინვესტიციების საქართველოში შემოსვლა?-უკრაინა

პასუხები:
 • არცერთ შემთხვევაში არ მივესალმები
 • არ მივესალმები
 • არც მივესალმები და არც არ მივესალმები
 • მივესალმები
 • ყველა შემთხვევაში მივესალმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FORINVGER: რამდენად მისაღებია ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან უცხოური ინვესტიციების საქართველოში შემოსვლა?-გერმანია

შეკითხვის ტექსტი: ბევრი შეხედულება არსებობს უცხოური ინვესტიციების შესახებ საქართველოში. გთხოვთ, ხუთქულიან სკალაზე, სადაც 5 ნიშნავს, რომ ყველა შემთხვევაში მიესალმებით, ხოლო 1 ნიშნავს, რომ არცერთ შემთხვევაში არ მიესალმებით, რამდენად მისაღებია ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან უცხოური ინვესტიციების საქართველოში შემოსვლა?-გერმანია

პასუხები:
 • არცერთ შემთხვევაში არ მივესალმები
 • არ მივესალმები
 • არც მივესალმები და არც არ მივესალმები
 • მივესალმები
 • ყველა შემთხვევაში მივესალმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TURROL: თურქეთის როლი აჭარაში

შეკითხვის ტექსტი: ბევრი შეხედულება არსებობს აჭარაში თურქეთის როლის შესახებ. ახლა გაჩვენებთ ორ მოსაზრებას. გთხოვთ, მითხრათ, რომელი მათგანი გამოხატავს უკეთესად თქვენს ხედვას?

პასუხები:
 • თურქეთი ბიზნესსა და განათლების პროექტებში ინვესტიციების ჩადებით პოზიტიურ როლს ასრულებს აჭარაში
 • თურქეთი უარყოფით როლს ასრულებს აჭარაში და ცდილობს ნელ-ნელა ტერიტორიის ოკუპაცია მოახდინოს
 • არცერთს არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GETPMNINIM: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას-საქართველოს ტერიტორიული პრობლემები ნატოში გაწევრიანებას შეუძლებელს ხდის

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას-საქართველოს ტერიტორიული პრობლემები ნატოში გაწევრიანებას შეუძლებელს ხდის

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არ არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GDWESTRUSS: რომელი დებულება გამოხატავს უკეთესად თქვენს ხედვას აღნიშნულ საკითხზე?

შეკითხვის ტექსტი: საზოგადოებაში ბევრი შეხედულება არსებობს „ქართული ოცნების“ საგარეო პოლიტიკის შესახებ. ახლა გაჩვენებთ ორ მოსაზრებას და გთხოვთ, მითხრათ, რომელი მათგანი გამოხატავს უკეთესად თქვენს ხედვას ამ საკითხზე.

პასუხები:
 • ქართული ოცნება ზოგადად პროდასავლური საგარეო პოლიტიკის ერთგულია, რაც ვიზა ლიბერალიზაციამ და ასოცირების შეთანხმებამ აჩვენა
 • ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკა არ არის ჭეშმარიტად პროდასავლური, რასაც ხშირად რუსული ინტერესებისთვის მოაქვს სარგებელი
 • არცერთს არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე
 • უარი პასუხზე

RUSSCRITIC: რომელი მოსაზრება გამოხატავს უკეთესად თქვენს ხედვას აღნიშნულ საკითხზე?

შეკითხვის ტექსტი: საზოგადოებაში ბევრი შეხედულება არსებობს იმის შესახებ, თუ რა სახის დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან. ახლა გაჩვენებთ ორ მოსაზრებას და გთხოვთ, მითხრათ, რომელი მათგანი გამოხატავს უკეთესად თქვენს ხედვას ამ საკითხზე.

პასუხები:
 • რუსეთის მკაცრი კრიტიკა საფრთხეს უქმნის ქვეყნის უსაფრთხოებას
 • რუსეთის კრიტიკა მნიშვნელოვანია, რათა მსოფლიომ საქართველოს ოკუპაციის შესახებ იცოდეს
 • არცერთს არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRTYPOLARIZ: რომელი მათგანი გამოხატავს უკეთესად თქვენს ხედვას?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა პოლიტიკური პოლარიზაციის შესახებ ორ მოსაზრებას გაჩვენებთ. გთხოვთ, მითხრათ, რომელი მათგანი გამოხატავს უკეთესად თქვენს ხედვას.

პასუხები:
 • ოპოზიცია უფრო მეტადაა პასუხისმგებელი საქართველოში პოლიტიკურ პოლარიზაციაზე/ორად გაყოფაზე, ვიდრე ქართული ოცნება
 • ქართული ოცნება უფრო მეტადაა პასუხისმგებელი საქართველოში პოლიტიკურ პოლარიზაციაზე/ორად გაყოფაზე, ვიდრე ოპოზიცია
 • ორივე თანაბრად პასუხისმგებელია
 • არცერთს არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PRTECONPRB: როგორ ფიქრობთ, „ქართული ოცნებაა“ უფრო მეტად პასუხისმგებელი დღევანდელ სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემებზე თუ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოს ამჟამად ბევრი სოციალური და ეკონომიკური პრობლემა აქვს. როგორ ფიქრობთ, „ქართული ოცნებაა“ უფრო მეტად პასუხისმგებელი დღევანდელ სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემებზე თუ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“?

პასუხები:
 • „ქართული ოცნება“
 • „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“
 • ორივე
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

AGRDEMOBST: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?-დემოკრატია საუკეთესო არჩევანია საქართველოსთვის

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ მოსაზრებებს დემოკრატიის შესახებ საქართველოში, რუსეთში და ასევე, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების შესახებ. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას.- დემოკრატია საუკეთესო არჩევანია საქართველოსთვის

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

AGRPARTREPRES: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?-პოლიტიკური პარტიები და ლიდერები ჩემნაირი ადამიანების ინტერესებს სწორად წარმოაჩენენ

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ მოსაზრებებს დემოკრატიის შესახებ საქართველოში, რუსეთში და ასევე, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების შესახებ. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას.-პოლიტიკური პარტიები და ლიდერები ჩემნაირი ადამიანების ინტერესებს სწორად წარმოაჩენენ

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

AGRELECTFAIR: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?-არჩევნები საქართველოში სამართლიანია

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ მოსაზრებებს დემოკრატიის შესახებ საქართველოში, რუსეთში და ასევე, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების შესახებ. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას.-არჩევნები საქართველოში სამართლიანია

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

AGRRUSSANGR: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?-რუსეთს უფლება აქვს, იყოს გაბრაზებული საქართველოს მცდელობაზე, გაწევრიანდეს ევროკავშირსა და ნატოში

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ მოსაზრებებს დემოკრატიის შესახებ საქართველოში, რუსეთში და ასევე, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების შესახებ. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას.-რუსეთს უფლება აქვს, იყოს გაბრაზებული საქართველოს მცდელობაზე, გაწევრიანდეს ევროკავშირსა და ნატოში

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

AGRPPLDISFORM: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?-ადამიანები, რომლებიც არ მეთანხმებიან, ხშირად ცუდად ინფორმირებულნი არიან

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ მოსაზრებებს დემოკრატიის შესახებ საქართველოში, რუსეთში და ასევე, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების შესახებ. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას.-ადამიანები, რომლებიც არ მეთანხმებიან, ხშირად ცუდად ინფორმირებულნი არიან

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

AGRRUSUPSET: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?-საქართველომ თავი უნდა აარიდოს რუსეთის განაწყენებას, რათა შეინარჩუნოს ვაჭრობა და ტურისტების ნაკადი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ მოსაზრებებს დემოკრატიის შესახებ საქართველოში, რუსეთში და ასევე, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების შესახებ. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას.-საქართველომ თავი უნდა აარიდოს რუსეთის განაწყენებას, რათა შეინარჩუნოს ვაჭრობა და ტურისტების ნაკადი

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

AGRCULTDAMAG: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?-ტურიზმი კარგია ეკონომიკისთვის, მაგრამ საქართველოში ტურისტების სიმრავლე საზიანოა ჩვენი კულტურისთვის

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ მოსაზრებებს დემოკრატიის შესახებ საქართველოში, რუსეთში და ასევე, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების შესახებ. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას.-ტურიზმი კარგია ეკონომიკისთვის, მაგრამ საქართველოში ტურისტების სიმრავლე საზიანოა ჩვენი კულტურისთვის

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

AGRISLIMIGR: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?-ისლამური ქვეყნებიდან იმიგრაცია საქართველოსთვის საფრთხეს წარმოადგენს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ მოსაზრებებს დემოკრატიის შესახებ საქართველოში, რუსეთში და ასევე, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების შესახებ. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას.-ისლამური ქვეყნებიდან იმიგრაცია საქართველოსთვის საფრთხეს წარმოადგენს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LKCOVIDVACC: რა არის იმის ალბათობა, რომ თქვენ აიცრებით კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინით?

შეკითხვის ტექსტი: ხუთქულიან სკალაზე, სადაც 5 ნიშნავს ძალიან მაღალ ალბათობას ხოლო 1 ნიშნავს ძალიან დაბალ ალბათობას, რა არის იმის ალბათობა, რომ თქვენ აიცრებით კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინით?

პასუხები:
 • ძალიან დაბალი
 • დაბალი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • ძალიან მაღალი
 • სრულად აცრილი ვარ (ორი დოზა)
 • ნაწილობრივ აცრილი ვარ და ვაპირებ, რომ მეორე დოზით ავიცრა
 • ნაწილობრივ აცრილი ვარ და აღარ ვაპირებ მეორე დოზის გაკეთებას
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NOVAXSIDEF: მიზეზები, რის გამოც არ აპირებთ, რომ აიცრათ მეორე დოზით?-პირველი დოზის გაკეთების შემდეგ გვერდითი მოვლენა/მოვლენები მქონდა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ის მიზეზები, რის გამოც არ აპირებთ, რომ აიცრათ მეორე დოზით?-პირველი დოზის გაკეთების შემდეგ გვერდითი მოვლენა/მოვლენები მქონდა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ნაწილობრივ აცრილები არიან და აღარ აპირებენ აცრას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NOVAXFAMMEM: მიზეზები, რის გამოც არ აპირებთ, რომ აიცრათ მეორე დოზით?-აცრის შემდეგ ჩემი ოჯახის წევრს გვერდითი მოვლენა/მოვლენები ჰქონდა (პირველი ან მეორე დოზის მიღების შემდეგ)

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ის მიზეზები, რის გამოც არ აპირებთ, რომ აიცრათ მეორე დოზით?-აცრის შემდეგ ჩემი ოჯახის წევრს გვერდითი მოვლენა/მოვლენები ჰქონდა (პირველი ან მეორე დოზის მიღების შემდეგ)

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ნაწილობრივ აცრილები არიან და აღარ აპირებენ აცრას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NOVAXONEDOSE: მიზეზები, რის გამოც არ აპირებთ, რომ აიცრათ მეორე დოზით?-ვფიქრობ, რომ ერთი დოზა საკმარისია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ის მიზეზები, რის გამოც არ აპირებთ, რომ აიცრათ მეორე დოზით?-ვფიქრობ, რომ ერთი დოზა საკმარისია

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ნაწილობრივ აცრილები არიან და აღარ აპირებენ აცრას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NOVAXDIDNKN: მიზეზები, რის გამოც არ აპირებთ, რომ აიცრათ მეორე დოზით?-არ ვიცოდი, რომ მეორე დოზის გაკეთებაც საჭიროა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ის მიზეზები, რის გამოც არ აპირებთ, რომ აიცრათ მეორე დოზით?-არ ვიცოდი, რომ მეორე დოზის გაკეთებაც საჭიროა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ნაწილობრივ აცრილები არიან და აღარ აპირებენ აცრას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NOVAXOTH: მიზეზები, რის გამოც არ აპირებთ, რომ აიცრათ მეორე დოზით?-სხვა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაგვისახელოთ ის მიზეზები, რის გამოც არ აპირებთ, რომ აიცრათ მეორე დოზით?-სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ნაწილობრივ აცრილები არიან და აღარ აპირებენ აცრას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PREFVACCPFIZ: კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინის მიღება გირჩევნიათ?- ფაიზერი/ბიონტექი

შეკითხვის ტექსტი: კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინის მიღება გირჩევნიათ?- ფაიზერი/ბიონტექი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც საშუალო, მაღალი ან ძალიან მაღალი ალბათობით აპირებენ კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PREFVACCASTR: კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინის მიღება გირჩევნიათ?- ოქსფორდი/ასტრაზენეკა/ვაქსზევრია

შეკითხვის ტექსტი: კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინის მიღება გირჩევნიათ?- ოქსფორდი/ასტრაზენეკა/ვაქსზევრია

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც საშუალო, მაღალი ან ძალიან მაღალი ალბათობით აპირებენ კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PREFVAXSYNOVK: კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინის მიღება გირჩევნიათ?- სინოვაკი (ჩინური)

შეკითხვის ტექსტი: კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინის მიღება გირჩევნიათ?- სინოვაკი (ჩინური)

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც საშუალო, მაღალი ან ძალიან მაღალი ალბათობით აპირებენ კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PREFVAXSYNOPH: კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინის მიღება გირჩევნიათ?- სინოფარმი (ჩინური)

შეკითხვის ტექსტი: კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინის მიღება გირჩევნიათ?- სინოფარმი (ჩინური)

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც საშუალო, მაღალი ან ძალიან მაღალი ალბათობით აპირებენ კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PREFVAXMODER: კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინის მიღება გირჩევნიათ?- მოდერნა

შეკითხვის ტექსტი: კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინის მიღება გირჩევნიათ?- მოდერნა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც საშუალო, მაღალი ან ძალიან მაღალი ალბათობით აპირებენ კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PREFVAXNOVAV: კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინის მიღება გირჩევნიათ?- ნოვავაქსი

შეკითხვის ტექსტი: კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინის მიღება გირჩევნიათ?- ნოვავაქსი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც საშუალო, მაღალი ან ძალიან მაღალი ალბათობით აპირებენ კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PREFVAXSPUT: კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინის მიღება გირჩევნიათ?- სპუტნიკ V

შეკითხვის ტექსტი: კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინის მიღება გირჩევნიათ?- სპუტნიკ V

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც საშუალო, მაღალი ან ძალიან მაღალი ალბათობით აპირებენ კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PREFVAXJONS: კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინის მიღება გირჩევნიათ?- Johnson and Johnson - ჯონსონ ენდ ჯონსონი

შეკითხვის ტექსტი: კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინის მიღება გირჩევნიათ?- Johnson and Johnson - ჯონსონ ენდ ჯონსონი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც საშუალო, მაღალი ან ძალიან მაღალი ალბათობით აპირებენ კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PREFVAXOTH: კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინის მიღება გირჩევნიათ?- სხვა

შეკითხვის ტექსტი: კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო რომელი ვაქცინის მიღება გირჩევნიათ?- სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც საშუალო, მაღალი ან ძალიან მაღალი ალბათობით აპირებენ კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELIMP: რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნივნელოა რელიგია თქვენს ცხოვრებაში?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნივნელოა რელიგია თქვენს ცხოვრებაში? გთხოვთ მითხრათ, ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც 5 ნიშნავს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ხოლო 1 ნიშნავს, რომ ძალიან უმნიშვნელოა.

პასუხები:
 • ძალიან უმნიშვნელოა
 • უმნიშვნელოა
 • არც მნიშვნელოვანია და არც უმნიშვნელო
 • მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELSERV: რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ მსახურებას?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ მსახურებას?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვინც ამბობს, რომ რელიგია მის ცხოვრებაში არც მნიშვნელოვანია და არც უმნიშვნელო, მნიშვნელოვანია ან ძალიან მნიშვნელოვანია

პასუხები:
 • კვირაში ერთხელ ან უფრო ხშირად
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • მხოლოდ განსაკუთრებულ დღესასწაულებზე
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELFAST: რამდენად ხშირად მარხულობთ?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად მარხულობთ, როცა ამას მოითხოვს თქვენი რელიგია? თქვენ მარხულობთ …

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვინც ამბობს, რომ რელიგია მის ცხოვრებაში არც მნიშვნელოვანია და არც უმნიშვნელო, მნიშვნელოვანია ან ძალიან მნიშვნელოვანია

პასუხები:
 • ყოველთვის
 • ხშირად
 • ზოგჯერ
 • მხოლოდ რელიგიურ დღესასწაულებზე
 • არ ვმარხულობ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELPRST: გყავთ თუ არა მოძღვარი?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა მოძღვარი?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვინც ამბობს, რომ რელიგია მის ცხოვრებაში არც მნიშვნელოვანია და არც უმნიშვნელო, მნიშვნელოვანია ან ძალიან მნიშვნელოვანია

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OPINTRU: ჩამოთვლილთაგან ყველაზე მეტად ვის აზრს ენდობით?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან ყველაზე მეტად ვის აზრს ენდობით.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხის ვარიანტები, 'რუსული მედიის', 'დასავლური მედიის', 'დასავლეთის ქვეყნების საელჩოების', 'ჩემი თანამშრომლების', 'ბიძინა ივანიშვილის'და 'საჯარო ინსტიტუტების' დაჯგუფდა 'სხვა'-სთან.

პასუხები:
 • ჩემი ოჯახის
 • პატრიარქის
 • ჩემი რელიგიური მოძღვარის/სასულიერო პირის
 • ქართული მედიის
 • ჩემი მეგობრების
 • ინტერნეტით მიღებული ინფორმაციის
 • ოპოზიციის
 • რელიგიური გადაცემების (ტელევიზია, რადიო)
 • „ქართული ოცნების“
 • არასამთავრობო ორგანიზაციების
 • სხვა
 • ჩამოთვლილთაგან არცერთის
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CONFDETDIS: რამდენად დარწმუნებული ხართ, რომ შეგიძლიათ დეზინფორმაციის ამოცნობა?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად დარწმუნებული ხართ იმაში, რომ შეგიძლიათ დეზინფორმაციის ამოცნობა? თქვენ ...

პასუხები:
 • საერთოდ არ ხართ დარწმუნებული
 • ძირითადად არ ხართ დარწმუნებული
 • ძირითადად დარწმუნებული ხართ
 • სრულიად დარწმუნებული ხართ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FLSNWSINF: რამდენად ხშირად ხვდებით ყალბ ახალ ამბებს ან ინფორმაციას?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ხვდებით ახალ ამბებს ან ინფორმაციას, რომელიც, თქვენი აზრით, არასწორად ასახავს რეალობას ან ტყუილია? ეს ხდება ...

პასუხები:
 • დღეში რამდენჯერმე
 • ყოველდღე
 • ყოველკვირა
 • ყოველთვე
 • არასდროს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FLSNEWSTEL: ყველაზე ხშირად სად ნახულობთ ყალბ ახალ ამბებსა და ინფორმაციას? - ტელევიზია

შეკითხვის ტექსტი: ყველაზე ხშირად სად ნახულობთ ყალბ ახალ ამბებსა და ინფორმაციას? - ტელევიზია

შენიშვნა: მხოლოდ ის რესპონდენტები, ვინც ხვდებიან ყალბ ახალ ამბებს ან ინფორმაციას დღეში რამდენჯერმე, ყოველდღე, ყოველკვირა, ყოველთვე
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FLSNEWSSCM: ყველაზე ხშირად სად ნახულობთ ყალბ ახალ ამბებსა და ინფორმაციას? - სოციალური მედია (მაგალითად: ფეისბუქი, იუთუბი და ა.შ.)

შეკითხვის ტექსტი: ყველაზე ხშირად სად ნახულობთ ყალბ ახალ ამბებსა და ინფორმაციას? - სოციალური მედია (მაგალითად: ფეისბუქი, იუთუბი და ა.შ.)

შენიშვნა: მხოლოდ ის რესპონდენტები, ვინც ხვდებიან ყალბ ახალ ამბებს ან ინფორმაციას დღეში რამდენჯერმე, ყოველდღე, ყოველკვირა, ყოველთვე
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FLSNEWSWEB: ყველაზე ხშირად სად ნახულობთ ყალბ ახალ ამბებსა და ინფორმაციას? - ვებგვერდები

შეკითხვის ტექსტი: ყველაზე ხშირად სად ნახულობთ ყალბ ახალ ამბებსა და ინფორმაციას? - ვებგვერდები

შენიშვნა: მხოლოდ ის რესპონდენტები, ვინც ხვდებიან ყალბ ახალ ამბებს ან ინფორმაციას დღეში რამდენჯერმე, ყოველდღე, ყოველკვირა, ყოველთვე
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FLSNEWSPRSS: ყველაზე ხშირად სად ნახულობთ ყალბ ახალ ამბებსა და ინფორმაციას? - ბეჭდური მედია

შეკითხვის ტექსტი: ყველაზე ხშირად სად ნახულობთ ყალბ ახალ ამბებსა და ინფორმაციას? - ბეჭდური მედია

შენიშვნა: მხოლოდ ის რესპონდენტები, ვინც ხვდებიან ყალბ ახალ ამბებს ან ინფორმაციას დღეში რამდენჯერმე, ყოველდღე, ყოველკვირა, ყოველთვე
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FLSNEWSFMFR: ყველაზე ხშირად სად ნახულობთ ყალბ ახალ ამბებსა და ინფორმაციას? - მეუბნებიან/მიყვებიან (ოჯახი, მეგობრები)

შეკითხვის ტექსტი: ყველაზე ხშირად სად ნახულობთ ყალბ ახალ ამბებსა და ინფორმაციას? - მეუბნებიან/მიყვებიან (ოჯახი, მეგობრები)

შენიშვნა: მხოლოდ ის რესპონდენტები, ვინც ხვდებიან ყალბ ახალ ამბებს ან ინფორმაციას დღეში რამდენჯერმე, ყოველდღე, ყოველკვირა, ყოველთვე
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FLSNEWSRAD: ყველაზე ხშირად სად ნახულობთ ყალბ ახალ ამბებსა და ინფორმაციას? - რადიო

შეკითხვის ტექსტი: ყველაზე ხშირად სად ნახულობთ ყალბ ახალ ამბებსა და ინფორმაციას? - რადიო

შენიშვნა: მხოლოდ ის რესპონდენტები, ვინც ხვდებიან ყალბ ახალ ამბებს ან ინფორმაციას დღეში რამდენჯერმე, ყოველდღე, ყოველკვირა, ყოველთვე
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FLSNEWSOTH: ყველაზე ხშირად სად ნახულობთ ყალბ ახალ ამბებსა და ინფორმაციას? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ყველაზე ხშირად სად ნახულობთ ყალბ ახალ ამბებსა და ინფორმაციას? - სხვა

შენიშვნა: მხოლოდ ის რესპონდენტები, ვინც ხვდებიან ყალბ ახალ ამბებს ან ინფორმაციას დღეში რამდენჯერმე, ყოველდღე, ყოველკვირა, ყოველთვე
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VERINFNOCH: რას მოიმოქმედებთ ინფორმაციის გადასამოწმებლად? - არ შევამოწმებდი ინფორმაციას

შეკითხვის ტექსტი: წარმოიდგინეთ, რომ წააწყდით ისეთ მნიშვნელოვან ან გასაკვირ ახალ ამბავს, რომელიც, თქვენი აზრით, ყალბია და გსურთ გაარკვიოთ, არის თუ არა ინფორმაცია ნამდვილი. რას მოიმოქმედებთ ამ ინფორმაციის გადასამოწმებლად? - არ შევამოწმებდი ინფორმაციას

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

VERINFFRFAM: რას მოიმოქმედებთ ინფორმაციის გადასამოწმებლად? - აზრს შევეკითხებოდი მეგობრებს/ოჯახს

შეკითხვის ტექსტი: წარმოიდგინეთ, რომ წააწყდით ისეთ მნიშვნელოვან ან გასაკვირ ახალ ამბავს, რომელიც, თქვენი აზრით, ყალბია და გსურთ გაარკვიოთ, არის თუ არა ინფორმაცია ნამდვილი. რას მოიმოქმედებთ ამ ინფორმაციის გადასამოწმებლად? - აზრს შევეკითხებოდი მეგობრებს/ოჯახს

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

VERINFALTSC: რას მოიმოქმედებთ ინფორმაციის გადასამოწმებლად? - შევამოწმებდი ახალი ამბების ალტერნატიულ წყაროებს

შეკითხვის ტექსტი: წარმოიდგინეთ, რომ წააწყდით ისეთ მნიშვნელოვან ან გასაკვირ ახალ ამბავს, რომელიც, თქვენი აზრით, ყალბია და გსურთ გაარკვიოთ, არის თუ არა ინფორმაცია ნამდვილი. რას მოიმოქმედებთ ამ ინფორმაციის გადასამოწმებლად? - შევამოწმებდი ახალი ამბების ალტერნატიულ წყაროებს

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

VERINFLSSOC: რას მოიმოქმედებთ ინფორმაციის გადასამოწმებლად? - შევხედავდი, რამდენი „მოწონება“ ან გაზიარება აქვს სოციალურ მედიაში

შეკითხვის ტექსტი: წარმოიდგინეთ, რომ წააწყდით ისეთ მნიშვნელოვან ან გასაკვირ ახალ ამბავს, რომელიც, თქვენი აზრით, ყალბია და გსურთ გაარკვიოთ, არის თუ არა ინფორმაცია ნამდვილი. რას მოიმოქმედებთ ამ ინფორმაციის გადასამოწმებლად? - შევხედავდი, რამდენი „მოწონება“ ან გაზიარება აქვს სოციალურ მედიაში

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

VERINFCHWEB: რას მოიმოქმედებთ ინფორმაციის გადასამოწმებლად? - შევამოწმებდი „ფაქტ-ჩეკის“ ვებსაიტზე (ტყუილის გამოსავლენი ვებსაიტი)

შეკითხვის ტექსტი: წარმოიდგინეთ, რომ წააწყდით ისეთ მნიშვნელოვან ან გასაკვირ ახალ ამბავს, რომელიც, თქვენი აზრით, ყალბია და გსურთ გაარკვიოთ, არის თუ არა ინფორმაცია ნამდვილი. რას მოიმოქმედებთ ამ ინფორმაციის გადასამოწმებლად? - შევამოწმებდი „ფაქტ-ჩეკის“ ვებსაიტზე (ტყუილის გამოსავლენი ვებსაიტი)

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

VERINF: რას მოიმოქმედებთ ინფორმაციის გადასამოწმებლად? - დავფიქრდებოდი, ვეთანხმები თუ არა ამ ინფორმაციას.

შეკითხვის ტექსტი: წარმოიდგინეთ, რომ წააწყდით ისეთ მნიშვნელოვან ან გასაკვირ ახალ ამბავს, რომელიც, თქვენი აზრით, ყალბია და გსურთ გაარკვიოთ, არის თუ არა ინფორმაცია ნამდვილი. რას მოიმოქმედებთ ამ ინფორმაციის გადასამოწმებლად? - დავფიქრდებოდი, ვეთანხმები თუ არა ამ ინფორმაციას.

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

VERINFSCCIT: რას მოიმოქმედებთ ინფორმაციის გადასამოწმებლად? - შევამოწმებდი წყაროებს, რომელიც სტატიაშია მოყვანილი

შეკითხვის ტექსტი: წარმოიდგინეთ, რომ წააწყდით ისეთ მნიშვნელოვან ან გასაკვირ ახალ ამბავს, რომელიც, თქვენი აზრით, ყალბია და გსურთ გაარკვიოთ, არის თუ არა ინფორმაცია ნამდვილი. რას მოიმოქმედებთ ამ ინფორმაციის გადასამოწმებლად? - შევამოწმებდი წყაროებს, რომელიც სტატიაშია მოყვანილი

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

VERINFOTH: რას მოიმოქმედებთ ინფორმაციის გადასამოწმებლად? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: წარმოიდგინეთ, რომ წააწყდით ისეთ მნიშვნელოვან ან გასაკვირ ახალ ამბავს, რომელიც, თქვენი აზრით, ყალბია და გსურთ გაარკვიოთ, არის თუ არა ინფორმაცია ნამდვილი. რას მოიმოქმედებთ ამ ინფორმაციის გადასამოწმებლად? - სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INFSOU1: რომელია თქვენთვის პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო ინფორმაციის მისაღებად?

შეკითხვის ტექსტი: რომელია თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო ინფორმაციის მისაღებად? პირველ რიგში, გთხოვთ, დამისახელოთ ინფორმაციის მთავარი წყარო.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხის ვარიანტები, 'გაზეთები, ჟურნალები' და 'რადიო' დაჯგუფდა 'სხვა'-სთან.

პასუხები:
 • ტელევიზია
 • სოციალური მედია („ფეისბუქი“)
 • ოჯახის წევრები
 • ვებგვერდები
 • მეზობლები, მეგობრები
 • კოლეგები
 • გაზეთები, ჟურნალები
 • სხვა
 • არ ვიღებ ინფორმაციას ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFSOU2: მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო ინფორმაციის მისაღებად

შეკითხვის ტექსტი: და რომელია თქვენთვის მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო ინფორმაციის მისაღებად?

პასუხები:
 • სოციალური მედია („ფეისბუქი“)
 • ტელევიზია
 • მეზობლები, მეგობრები
 • ოჯახის წევრები
 • ვებგვერდები
 • კოლეგები
 • გაზეთები, ჟურნალები
 • რადიო
 • სხვა
 • (ინფორმაციას ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ მხოლოდ ერთი წყაროდან ვიღებ)
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DISINFPROBL: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით?- მჯერა, რომ ამჟამად დეზინფორმაცია კრიტიკულად პრობლემური საკითხია საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს-მჯერა, რომ ამჟამად დეზინფორმაცია კრიტიკულად პრობლემური საკითხია საქართველოში

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DISINFCRSPRD: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით?- ვიცი, როგორ იქმნება და ვრცელდება დეზინფორმაცია

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს-ვიცი, როგორ იქმნება და ვრცელდება დეზინფორმაცია

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DISINFAFFECT: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით?- ვიცი, რა გავლენას ახდენს დეზინფორმაცია საზოგადოებაზე

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს-ვიცი, რა გავლენას ახდენს დეზინფორმაცია საზოგადოებაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TVLASTMNTH: გასულ თვეში მედიასაშუალებებზე წვდომა-ტელევიზია

შეკითხვის ტექსტი: გასულ თვეზე თუ იფიქრებთ, საშუალოდ რამდენად ხშირად გქონდათ წვდომა შემდეგ მედიასაშუალებებზე?-ტელევიზია

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ONLMEDLSTMNT: გასულ თვეში მედიასაშუალებებზე წვდომა-ონლაინ მედია

შეკითხვის ტექსტი: გასულ თვეზე თუ იფიქრებთ, საშუალოდ რამდენად ხშირად გქონდათ წვდომა შემდეგ მედიასაშუალებებზე?-ონალინ მედია

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRESSLSTMNTH: გასულ თვეში მედიასაშუალებებზე წვდომა-ბეჭდური მედია (გაზეთები, ჟურნალები, და სხვა)

შეკითხვის ტექსტი: გასულ თვეზე თუ იფიქრებთ, საშუალოდ რამდენად ხშირად გქონდათ წვდომა შემდეგ მედიასაშუალებებზე?-ბეჭდური მედია (გაზეთები, ჟურნალები, და სხვა)

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RADLSTMNTH: გასულ თვეში მედიასაშუალებებზე წვდომა-რადიო

შეკითხვის ტექსტი: გასულ თვეზე თუ იფიქრებთ, საშუალოდ რამდენად ხშირად გქონდათ წვდომა შემდეგ მედიასაშუალებებზე?-რადიო

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTCHGPB: რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?- საზოგადოებრივი მაუწყებელი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?- საზოგადოებრივი მაუწყებელი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ მსმენია ეს არხი
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTCHTV1: რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?-ტვ პირველი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?-ტვ პირველი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ მსმენია ეს არხი
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTCHIMEDI: რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?-იმედი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?-იმედი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ მსმენია ეს არხი
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTCHMTARKH: რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?-მთავარი არხი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?-მთავარი არხი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ მსმენია ეს არხი
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTCHR2: რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?-რუსთავი 2

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?-რუსთავი 2

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ მსმენია ეს არხი
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTCHOBIEKT: რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?-ობიექტივი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?-ობიექტივი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ მსმენია ეს არხი
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTCHFORM: რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?-ფორმულა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?-ფორმულა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ მსმენია ეს არხი
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTCHPOST: რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?-პოს ტვ

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?-პოს ტვ

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ მსმენია ეს არხი
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTCHORT: რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?-რუსული პირველი არხი (ORT)

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?-რუსული პირველი არხი (ORT)

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ მსმენია ეს არხი
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTCHRUSS24: რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?-როსია 24

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?-როსია 24

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ მსმენია ეს არხი
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTCHAJDPB: რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?-აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?-აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ მსმენია ეს არხი
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WTCHALTINF: რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?-ალტ-ინფო

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ხშირად უყურებთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს?-ალტ-ინფო

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ მსმენია ეს არხი
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTGPB1: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?-საზოგადოებრივი მაუწყებელი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ ტელევიზიების ჩამონათვალს. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით თითოეულ მათგანს ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?-საზოგადოებრივი მაუწყებელი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას
კითხვა დაესვათ მათ ვინც უყურებს ამ არხს ან არასდროს უყურებს, მაგრამ სმენია.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTTV1: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?-ტვ პირველი

შეკითხვის ტექსტი: ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით თითოეულ მათგანს ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად? -ტვ პირველი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას
კითხვა დაესვათ მათ ვინც უყურებს ამ არხს ან არასდროს უყურებს, მაგრამ სმენია.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUSTIMEDI: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?-იმედი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ ტელევიზიების ჩამონათვალს. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით თითოეულ მათგანს ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად? -იმედი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას
კითხვა დაესვათ მათ ვინც უყურებს ამ არხს ან არასდროს უყურებს, მაგრამ სმენია.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTMTARKH: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?-მთავარი არხი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ ტელევიზიების ჩამონათვალს. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით თითოეულ მათგანს ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად? -მთავარი არხი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას
კითხვა დაესვათ მათ ვინც უყურებს ამ არხს ან არასდროს უყურებს, მაგრამ სმენია.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUSTR2: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?-რუსთავი 2

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ ტელევიზიების ჩამონათვალს. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით თითოეულ მათგანს ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად? -რუსთავი 2

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას
კითხვა დაესვათ მათ ვინც უყურებს ამ არხს ან არასდროს უყურებს, მაგრამ სმენია.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTOBIEKTIVI: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?-ობიექტივი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ ტელევიზიების ჩამონათვალს. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით თითოეულ მათგანს ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად? -ობიექტივი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას
კითხვა დაესვათ მათ ვინც უყურებს ამ არხს ან არასდროს უყურებს, მაგრამ სმენია.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUSTOBIEKT: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?-ფორმულა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ ტელევიზიების ჩამონათვალს. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით თითოეულ მათგანს ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად? -ფორმულა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას
კითხვა დაესვათ მათ, ვინც უყურებს ამ არხს ან არასდროს უყურებს, მაგრამ სმენია.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUSTPOST: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?-პოს ტვ

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ ტელევიზიების ჩამონათვალს. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით თითოეულ მათგანს ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად? -პოს ტვ

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას
კითხვა დაესვათ მათ ვინც უყურებს ამ არხს ან არასდროს უყურებს, მაგრამ სმენია.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUSTORT: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?-რუსული პირველი არხი (ORT)

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ ტელევიზიების ჩამონათვალს. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით თითოეულ მათგანს ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად? -რუსული პირველი არხი (ORT)

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას
კითხვა დაესვათ მათ ვინც უყურებს ამ არხს ან არასდროს უყურებს, მაგრამ სმენია.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUSTRUSS24: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?-როსია 24

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ ტელევიზიების ჩამონათვალს. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით თითოეულ მათგანს ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად? -როსია 24

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას
კითხვა დაესვათ მათ ვინც უყურებს ამ არხს ან არასდროს უყურებს, მაგრამ სმენია.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUSTADJPB: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?-აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ ტელევიზიების ჩამონათვალს. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით თითოეულ მათგანს ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად? -აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას
კითხვა დაესვათ მათ ვინც უყურებს ამ არხს ან არასდროს უყურებს, მაგრამ სმენია.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUSTALTINF: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?-ალტ-ინფო

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ ტელევიზიების ჩამონათვალს. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით თითოეულ მათგანს ახალი ამბებისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად? -ალტ-ინფო

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას
კითხვა დაესვათ მათ ვინც უყურებს ამ არხს ან არასდროს უყურებს, მაგრამ სმენია.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულიად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TVCABLSATANT: თქვენ საკაბელო ტელევიზია გაქვთ, სატელიტური თუ რეგულარული/ჩვეულებრივი ტიპის სატელევიზიო ანტენა?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენ საკაბელო ტელევიზია გაქვთ, სატელიტური თუ რეგულარული/ჩვეულებრივი ტიპის სატელევიზიო ანტენა?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას

პასუხები:
 • ინტერნეტ ტელევიზია (მაგთი TV/სილქნეტი)
 • [მცირე] საკაბელო ტელევიზია
 • სატელიტური
 • რეგულარული/ჩვეულებრივი ტიპის ანტენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHANTPNEWS: სატელევიზიო გადაცემების ძირითადი ტიპი, რომელსაც უყურებთ ტელევიზორში-ახალი ამბები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათიდან გთხოვთ, აირჩიოთ სატელევიზიო გადაცემების ძირითადი ტიპი, რომელსაც უყურებთ ტელევიზორში-ახალი ამბები

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHANTPPOLIT: სატელევიზიო გადაცემების ძირითადი ტიპი, რომელსაც უყურებთ ტელევიზორში-თოქ-შოუები პოლიტიკაზე

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათიდან გთხოვთ, აირჩიოთ სატელევიზიო გადაცემების ძირითადი ტიპი, რომელსაც უყურებთ ტელევიზორში-თოქ-შოუები პოლიტიკაზე

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHANTPENTERT: სატელევიზიო გადაცემების ძირითადი ტიპი, რომელსაც უყურებთ ტელევიზორში-სხვა გასართობი გადაცემები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათიდან გთხოვთ, აირჩიოთ სატელევიზიო გადაცემების ძირითადი ტიპი, რომელსაც უყურებთ ტელევიზორში-სხვა გასართობი გადაცემები

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHANTPEDUC: სატელევიზიო გადაცემების ძირითადი ტიპი, რომელსაც უყურებთ ტელევიზორში-საგანმანათლებლო

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათიდან გთხოვთ, აირჩიოთ სატელევიზიო გადაცემების ძირითადი ტიპი, რომელსაც უყურებთ ტელევიზორში-საგანმანათლებლო

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHANTPFILM: სატელევიზიო გადაცემების ძირითადი ტიპი, რომელსაც უყურებთ ტელევიზორში-კინოები, სერიალები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათიდან გთხოვთ, აირჩიოთ სატელევიზიო გადაცემების ძირითადი ტიპი, რომელსაც უყურებთ ტელევიზორში-კინოები, სერიალები

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHANTPMUS: სატელევიზიო გადაცემების ძირითადი ტიპი, რომელსაც უყურებთ ტელევიზორში-მუსიკა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათიდან გთხოვთ, აირჩიოთ სატელევიზიო გადაცემების ძირითადი ტიპი, რომელსაც უყურებთ ტელევიზორში-მუსიკა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHANTPRELIG: სატელევიზიო გადაცემების ძირითადი ტიპი, რომელსაც უყურებთ ტელევიზორში-რელიგიის თემებზე

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათიდან გთხოვთ, აირჩიოთ სატელევიზიო გადაცემების ძირითადი ტიპი, რომელსაც უყურებთ ტელევიზორში-რელიგიის თემებზე

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHANTPSPRT: სატელევიზიო გადაცემების ძირითადი ტიპი, რომელსაც უყურებთ ტელევიზორში-სპორტი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათიდან გთხოვთ, აირჩიოთ სატელევიზიო გადაცემების ძირითადი ტიპი, რომელსაც უყურებთ ტელევიზორში-სპორტი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHANTPKIDS: სატელევიზიო გადაცემების ძირითადი ტიპი, რომელსაც უყურებთ ტელევიზორში-საბავშვო პროგრამები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათიდან გთხოვთ, აირჩიოთ სატელევიზიო გადაცემების ძირითადი ტიპი, რომელსაც უყურებთ ტელევიზორში-საბავშვო პროგრამები

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHANTPOTH: სატელევიზიო გადაცემების ძირითადი ტიპი, რომელსაც უყურებთ ტელევიზორში-სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათიდან გთხოვთ, აირჩიოთ სატელევიზიო გადაცემების ძირითადი ტიპი, რომელსაც უყურებთ ტელევიზორში-სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ მათ, ვინც თვეში ერთხელ მაინც იყენებს ტელევიზიას
რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ სამი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USEFB: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ ვებგვერდებს/აპლიკაციებს?-ფეისბუქი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ ვებგვერდებს/აპლიკაციებს?-ფეისბუქი

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USETWIT: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ ვებგვერდებს/აპლიკაციებს?-ტვიტერი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ ვებგვერდებს/აპლიკაციებს?-ტვიტერი

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USEINSTA: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ ვებგვერდებს/აპლიკაციებს?-ინსტაგრამი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ ვებგვერდებს/აპლიკაციებს?-ინსტაგრამი

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TUSEYT: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ ვებგვერდებს/აპლიკაციებს?-იუთუბი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ ვებგვერდებს/აპლიკაციებს?-იუთუბი

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USETIKTOK: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ ვებგვერდებს/აპლიკაციებს?-ტიკტოკი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ ვებგვერდებს/აპლიკაციებს?-ტიკტოკი

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USEODN: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ ვებგვერდებს/აპლიკაციებს?-ოდნოკლასნიკი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ ვებგვერდებს/აპლიკაციებს?-ოდნოკლასნიკი

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USEVKONT: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ ვებგვერდებს/აპლიკაციებს?-ვკონტაკტე

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ ვებგვერდებს/აპლიკაციებს?-ვკონტაკტე

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USEMESSENG: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ შეტყობინებების გასაგზავნ აპლიკაციებს?-ფეისბუქის მესენჯერი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ შეტყობინებების გასაგზავნ აპლიკაციებს?-ფეისბუქის მესენჯერი

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USEWTSAPP: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ შეტყობინებების გასაგზავნ აპლიკაციებს?-ვოთსაფი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ შეტყობინებების გასაგზავნ აპლიკაციებს?-ვოთსაფი

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USEVIB: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ შეტყობინებების გასაგზავნ აპლიკაციებს?-ვაიბერი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ შეტყობინებების გასაგზავნ აპლიკაციებს?-ვაიბერი

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USESIGN: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ შეტყობინებების გასაგზავნ აპლიკაციებს?-სიგნალი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ შეტყობინებების გასაგზავნ აპლიკაციებს?-სიგნალი

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USETELEGR: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ შეტყობინებების გასაგზავნ აპლიკაციებს?-ტელეგრამი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ შეტყობინებების გასაგზავნ აპლიკაციებს?-ტელეგრამი

პასუხები:
 • თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად
 • თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად
 • კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად
 • დღეში ერთხელ მაინც
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPEDU: განათლების უმაღლესი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: რა არის თქვენი უმაღლესი განათლების საფეხური?

პასუხები:
 • არ მიმიღია ცხრა წლის დასრულების ატესტატი
 • მაქვს ცხრა წლის დასრულების ატესტატი
 • საშუალო სკოლის ატესტატი (11 ან 12 წელი)
 • პროფესიული/ტექნიკური განათლების დიპლომი
 • ბაკალავრის ხარისხი ან 5-წლიანი დიპლომი
 • ნებისმიერი ხარისხი ბაკალავრის ზევით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WORKSTAT: დასაქმების ამჟამინდელი მდგომარეობა

შეკითხვის ტექსტი: როგორია თქვენი დასაქმების ამჟამინდელი მდგომარეობა?

პასუხები:
 • ვმუშაობ სრულ განაკვეთზე (კვირაში 40 საათი ან მეტი)
 • პენსიონერი
 • დიასახლისი
 • უმუშევარი, ვეძებ სამსახურს
 • თვითდასაქმებული
 • სტუდენტი
 • უმუშევარი, არ ვეძებ სამსახურს
 • ვმუშაობ ნახევარ განაკვეთზე (კვირაში 40 საათზე ნაკლები)
 • ვარ დამსაქმებელი/მაქვს საკუთარი ბიზნესი
 • სტაჟიორი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HOUSINC: ოჯახის საერთო შემოსავალი გასულ თვეში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენი იყო თქვენი ოჯახის საერთო შემოსავალი გასულ თვეში?

პასუხები:
 • 3000 ლარზე მეტი
 • 2001 – 3000 ლარი
 • 1001 – 2000 ლარი
 • 501 – 1000 ლარი
 • 500 ლარი და ნაკლები
 • არ მქონდა შემოსავალი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INCSOUAB: ფინანსური მხარდაჭერას საზღვარგარეთ მცხოვრები ნათესავებისგან

შეკითხვის ტექსტი: იღებს თუ არა თქვენი ოჯახი ფინანსურ მხარდაჭერას საზღვარგარეთ მცხოვრები ნათესავებისგან?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIVABRRUS: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს თქვენი ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი-რუსეთი

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, თუ უცხოეთში გყავთ ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი ამჟამად, გთხოვთ, მითხრათ, რომელ ქვეყანაში არის/არიან ისინი-რუსეთი

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მყავს ოჯახის წევრი/ახლო ნათესავი უცხოეთში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LIVABRARM: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს თქვენი ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი-სომხეთი

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, თუ უცხოეთში გყავთ ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი ამჟამად, გთხოვთ, მითხრათ, რომელ ქვეყანაში არის/არიან ისინი-სომხეთი

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მყავს ოჯახის წევრი/ახლო ნათესავი უცხოეთში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LIVABRAZ: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს თქვენი ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი-აზერბაიჯანი

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, თუ უცხოეთში გყავთ ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი ამჟამად, გთხოვთ, მითხრათ, რომელ ქვეყანაში არის/არიან ისინი-აზერბაიჯანი

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მყავს ოჯახის წევრი/ახლო ნათესავი უცხოეთში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LIVABRTUR: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს თქვენი ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი-თურქეთი

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, თუ უცხოეთში გყავთ ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი ამჟამად, გთხოვთ, მითხრათ, რომელ ქვეყანაში არის/არიან ისინი-თურქეთი

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მყავს ოჯახის წევრი/ახლო ნათესავი უცხოეთში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LIVABRUSA: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს თქვენი ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი-ამერიკის შეერთებული შტატები

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, თუ უცხოეთში გყავთ ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი ამჟამად, გთხოვთ, მითხრათ, რომელ ქვეყანაში არის/არიან ისინი-ამერიკის შეერთებული შტატები

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მყავს ოჯახის წევრი/ახლო ნათესავი უცხოეთში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LIVABRGRC: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს თქვენი ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი-საბერძნეთი

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, თუ უცხოეთში გყავთ ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი ამჟამად, გთხოვთ, მითხრათ, რომელ ქვეყანაში არის/არიან ისინი-საბერძნეთი

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მყავს ოჯახის წევრი/ახლო ნათესავი უცხოეთში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LIVABRRUSIT: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს თქვენი ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი-იტალია

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, თუ უცხოეთში გყავთ ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი ამჟამად, გთხოვთ, მითხრათ, რომელ ქვეყანაში არის/არიან ისინი-იტალია

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მყავს ოჯახის წევრი/ახლო ნათესავი უცხოეთში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LIVABROTH: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს თქვენი ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი-სხვა, მიუთითეთ

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, თუ უცხოეთში გყავთ ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი ამჟამად, გთხოვთ, მითხრათ, რომელ ქვეყანაში არის/არიან ისინი-სხვა, მიუთითეთ

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ რამდენიმე პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მყავს ოჯახის წევრი/ახლო ნათესავი უცხოეთში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

HOUSLOAN: ოჯახის სესხი ბანკში ან სხვა ფინანსურ დაწესებულებაში

შეკითხვის ტექსტი: აქვს თუ არა თქვენს ოჯახს ამჟამად სესხი (სამომხმარებლო, იპოთეკური, განვადება, საკრედიტო ბარათი) ბანკში ან სხვა ფინანსურ დაწესებულებაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

HOUMOINC: ოჯახის ყოველთვიური შემოსავალი ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეიცვალა თქვენი ოჯახის ყოველთვიური შემოსავალი ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

პასუხები:
 • გაიზარდა
 • არ შეცვლილა
 • შემცირდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWRUS: რამდენად კარგად იცით რუსული?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად კარგად იცით რუსული? სრულყოფილად იცით, კარგად, საშუალოდ, დაწყებით დონეზე თუ საერთოდ არ იცით?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვიცი
 • დაწყებით დონეზე
 • საშუალოდ
 • კარგად
 • სრულყოფილად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWENG: რამდენად კარგად იცით ინგლისური?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად კარგად იცით ინგლისური? სრულყოფილად იცით, კარგად, საშუალოდ, დაწყებით დონეზე თუ საერთოდ არ იცით?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვიცი
 • დაწყებით დონეზე
 • საშუალოდ
 • კარგად
 • სრულყოფილად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VOTPARLS: ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას?

შეკითხვის ტექსტი: ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას?

პასუხები:
 • ქართული ოცნება
 • ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
 • საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი
 • გირჩი - მეტი თავისუფლება
 • საქართველოსთვის
 • სხვა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

HHSIZE: შინამეურნეობის ყველა წევრის რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობის ყველა წევრის რაოდენობა

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 ან მეტი

HHASIZE: შინამეურნეობის ყველა ზრდასრული წევრის რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობის ყველა ზრდასრული წევრის რაოდენობა

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 ან მეტი

მოიძებნა: 195 შედეგი