ქვეყანათაშორისი ბაზები (%)სიღარიბეუმუშევრობაფასების ზრდა / ინფლაციადაბალი ხელფასებიმოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტებიჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომიდაბალი პენსიებიპოლიტიკური არასტაბილურობა საქართველოშიგანათლების დაბალი ხარისხიქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულეემიგრაცია (ხალხის გამგზავრება საქართველოდან)ადამიანის უფლებების დარღვევებიკორუფციასასამართლოები არ არიან სამართლიანისხვაარ ვიცი/უარი პასუხზე
სომხეთი1917494454354132124
საქართველო2621124654331121192

IMPISS2: ქვეყანაში არსებული მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა

შეკითხვის ტექსტი: და რომელი პრობლემაა მნიშვნელობით მეორე ადგილზე?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე
პასუხის ვარიანტები: კორუფცია, არჩევნები არ არის სამართლიანი, ეროვნული ტრადიციების დაკარგვის საფრთხე, იმიგრაცია (უცხოელები რომ ჩამოდიან /ქვეყანა/ში საცხოვრებლად), საკუთრების უფლების დარღვევები, რელიგიური შეუწყნარებლობა, ნატო-ში გაწევრიანება, პროფესიული ან უმაღლესი განათლება არ არის ხელმისაწვდომი, გენდერული უთანასწორობა დაჯგუფდა როგორც სხვა კატეგორია.

პასუხები:
 • სიღარიბე
 • უმუშევრობა
 • ფასების ზრდა / ინფლაცია
 • დაბალი ხელფასები
 • მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები
 • ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი
 • დაბალი პენსიები
 • პოლიტიკური არასტაბილურობა საქართველოში
 • განათლების დაბალი ხარისხი
 • ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულე
 • ემიგრაცია (ხალხის გამგზავრება საქართველოდან)
 • ადამიანის უფლებების დარღვევები
 • კორუფცია
 • სასამართლოები არ არიან სამართლიანი
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPISS2 სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრი 2019 ქვეყანათაშორისი ბაზა (სომხეთი და საქართველო)

პასუხების ანალიზი

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.