კავკასიის ბარომეტრი 2019 სომხეთი

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყნები: სომხეთი და საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2020 წლის 21 თებერვლიდან 2020 წლის 15 მარტამდე.

პასუხების ანალიზი

კავკასიის ბარომეტრი 2019 სომხეთი

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყნები: სომხეთი და საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2020 წლის 21 თებერვლიდან 2020 წლის 15 მარტამდე.

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: Settlement type

შეკითხვის ტექსტი: Settlement type

პასუხები:
 • Capital
 • Urban
 • Rural

RESPSEX: Respondent's sex

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's sex

პასუხები:
 • Male
 • Female

AGEGROUP: Age group

შეკითხვის ტექსტი: Age group

შენიშვნა: The variable is generated from AGE variable, present in the original dataset

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

ACTCHORE: Activities during last 6 months: Helped a neighbor/friend with household chores

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Helped a neighbor or a friend with some household chores or childcare.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTRESDT: Activities during last 6 months: Helped someone to resolve a dispute

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Helped someone to resolve a dispute.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

ACTCLEAN: Activities during last 6 months: Cleaned/helped to clean public space

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Helped cleaning public space (e.g. entrance to the apartment building, school or church yard, or other).

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No

ACTTHEA: Activities during last 6 months: Went to a theatre / cinema

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Went to a theatre or cinema.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No

ACTREST: Activities during last 6 months: Went to a restaurant

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Went to a restaurant. This includes pizzeria, ‘sakhinkle', mcdonald's, etc.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No

ACTVLNT: Activities during last 6 months: Volunteered without expecting compensation

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Did volunteer work without expecting compensation.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No

ACTCOMM: Activities during last 6 months: Made a comment online regarding an important issue

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Made a comment online (e.g. on Facebook or other social media platform) regarding an important issue.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No

ACTDNCH: Activities during last 6 months: Donated money to a church or mosque

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Donated money to a church or mosque.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

ACTNRCHN: Activities during last 6 months: Donated money to a non-religious charity, including donations by sms and giving money to beggars

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Donated money to a non-religious charity, including donations by sms and giving money to beggars. This does not include donations to churches or mosques

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No

ACTPBLM: Activities during last 6 months: Attended a public meeting

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Attended a public meeting. By public meeting, we mean a gathering of the members of a given community in order to discuss the issues that are of importance for the community members

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

ACTSPET: Activities during last 6 months: Signed a petition or a demand/request, including online petitions

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Signed a petition or a demand/request, including online petitions.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No

ACTDON: Activities during last 6 months: Made a donation to a trustworthy organization

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Made a donation to a trustworthy organization.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without 'not applicable' option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

RATEHAP: How happy would you say you are?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how happy would you say you are?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Very unhappy
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very happy
 • DK/RA

EMONOW: What are you feeling at this moment?

შეკითხვის ტექსტი: People experience different emotions throughout the day. What are you feeling at this moment?

პასუხები:
 • Normal/Average
 • Happiness
 • Anticipation
 • Sadness
 • Fatigue
 • Trust
 • Fear
 • Anger
 • Surprise
 • Peace
 • Sickness/Pain
 • Anxiety
 • Tension
 • Disgust
 • Other
 • DK

GALLTRU: Most people can be trusted?

შეკითხვის ტექსტი: Generally speaking, would you say that most people in Armenia can be trusted, or that you can't be too careful in dealing with people?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • You can't be too careful
 • 2
 • 3
 • 4
 • Most people can be trusted
 • DK

CIGAVGD: Do you smoke?

შეკითხვის ტექსტი: On average, how many cigarettes do you smoke per day?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HLTHRAT: How would you rate your health?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how would you rate your health? Would you describe it as …

პასუხები:
 • Very poor
 • Poor
 • Fair
 • Good
 • Very good

DISCPRPR: Frequency of discussing private problems with close relatives and friends

შეკითხვის ტექსტი: When you get together with your close relatives and friends, how often do you discuss each other's private problems?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK/RA

BUSINUSA: Approval of doing business with American

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with American?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSINARM: Approval of doing business with Armenian

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Armenian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSINAZE: Approval of doing business with Azerbaijani

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Azerbaijani?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSINITA: Approval of doing business with Italian

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Italian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSINARA: Approval of doing business with Arab

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Arab?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSINGEO: Approval of doing business with Georgian

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Georgian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSINIRA: Approval of doing business with Iranian

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Iranian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSINJEW: Approval of doing business with Jew

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Jew?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSINKUR: Approval of doing business with Kurd, Yezidi

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Kurd, Yezidi?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINRUS: Approval of doing business with Russian

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Russian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINTUR: Approval of doing business with Turk

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Turk?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINUKR: Approval of doing business with Ukrainian

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Ukrainian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSININD: Approval of doing business with Indian

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Indian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSINMOL: Approval of doing business with Molokan

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Molokan?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINJW: Approval of doing business with Jehovah’s Witness

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove people like you doing business with a Jehovah’s Witness?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINGA: Approval of doing business with homosexual

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people like you doing business with a homosexual

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWUSA: Approval of women marrying American

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying American?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWARM: Approval of women marrying Armenian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Armenian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWAZE: Approval of women marrying Azerbaijani

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Azerbaijani?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWITA: Approval of women marrying Italian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Italian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWARA: Approval of women marrying Arab

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Arab?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWGEO: Approval of women marrying Georgian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Georgian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWIRA: Approval of women marrying Iranian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Iranian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWJEW: Approval of women marrying Jew

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Jew?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWKUR: Approval of women marrying Kurd, Yezidi

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Kurd, Yezidi?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWRUS: Approval of women marrying Russian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Russian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWTUR: Approval of women marrying Turk

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Turk?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWUKR: Approval of women marrying Ukrainian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Ukrainian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWIND: Approval of women marrying Indian

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Indian?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWMOL: Approval of women marrying Molokan

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Molokan?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWJW: Approval of marrying with Jehovah's Witness

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove people like you marrying a Jehovah’s Witness?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

CLRLABR: Having a close relative currently living abroad

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a close relative currently living abroad, outside the borders of Armenia? By ‘living' We mean, the person has spent at least a total of 3 month abroad

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

CLFRDAB: Have any close friends currently living abroad

შეკითხვის ტექსტი: Do you have any close friends currently living abroad, outside the borders of Armenia? By ‘living' We mean, the person has spent at least a total of 3 month abroad

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

FATEINLF: Perception of fatalism

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which comes closest to your view on this CARD, where code ‘1' means “Everything in life is determined by fate” and code ‘10' means “People shape their fate themselves.”

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Everything in life is determined by fate
 • 2
 • 3
 • 4
 • People shape their fate themselves
 • DK/RA

NEIGHBOR: Which of these people would you not wish to have your neighbors most?

შეკითხვის ტექსტი: Which of these people would you not wish to have your neighbors most?

შენიშვნა: Sequence of the answer options was rotated in the Show cards during the fieldwork.

პასუხები:
 • Homosexuals
 • Drug addicts
 • Criminals
 • People following a religion that is different to yours
 • Black people
 • People having political views that are different to yours
 • Europeans who come to live in Armenia and want to stay
 • Asians who come to live in Armenia and want to stay
 • Other
 • I would not wish any of these people as my neighbors
 • DK/RA

ACCVODK: From what age is it acceptable for a woman to drink strong alcohol?

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people are considered too young to do or experience certain things. Could you please tell me, from what age do you think it is acceptable for a woman to drink strong alcohol (vodka, brandy)?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Under 18
 • 18-25
 • 26+
 • Not acceptable at any age
 • DK/RA

ACCTOBA: From what age is it acceptable for a woman to smoke tobacco?

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people are considered too young to do or experience certain things. Could you please tell me, from what age do you think it is acceptable for a woman to smoke tobacco?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Under 18
 • 18-25
 • 26+
 • Not acceptable at any age
 • DK/RA

ACCSEPL: From what age is it acceptable for a woman to live separately from parents?

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people are considered too young to do or experience certain things. Could you please tell me, from what age do you think it is acceptable for a woman to live separately from parents before marriage?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Under 18
 • 18-25
 • 26+
 • Not acceptable at any age
 • DK

ACCSEBM: From what age is it acceptable for a woman to have sex before marriage?

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people are considered too young to do or experience certain things. Could you please tell me, from what age do you think it is acceptable for a woman to have sexual relations before marriage?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Under 18
 • 18-25
 • 26+
 • Not acceptable at any age
 • DK/RA

ACCMARR: From what age is it acceptable for a woman to get married?

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people are considered too young to do or experience certain things. Could you please tell me, from what age do you think it is acceptable for a woman to get married?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Under 18
 • 18-25
 • 26+
 • Not acceptable at any age
 • DK

ACCCOHB: From what age is it acceptable for a woman to cohabit with a man without marriage

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people are considered too young to do or experience certain things. Could you please tell me, from what age do you think it is acceptable for a woman to cohabit with a man without marriage?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Under 18
 • 18-25
 • 26+
 • Not acceptable at any age
 • DK/RA

GENBREA: Who should normally be the breadwinner?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, ideally, who should normally be the breadwinner in Armenia's families - a man or a woman?

პასუხები:
 • A man
 • A woman
 • Equally
 • DK

GENBRER: Who is the breadwinner in the majority of Armenia's families?

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the majority of the families in Armenia today, who is the breadwinner - a man or a woman?

პასუხები:
 • A man
 • A woman
 • Equally
 • DK

IDEALNCH: Ideal number of children per family

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the ideal number of children per family in Armenia?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5 or more
 • Whatever number the God will give us
 • DK

GNDPREF: The preferred gender of the child

შეკითხვის ტექსტი: If a family has one child, what would be the preferred gender of the child?

პასუხები:
 • A girl
 • A boy
 • Does not matter
 • DK

CAREPRNTS: Who should take care of parents

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, who should take care of parents more?

პასუხები:
 • A son
 • A daughter
 • Should take care equally
 • DK

APTINHERT: Who should inherit the apartment?

შეკითხვის ტექსტი: Imagine that there are a son and a daughter in a household and the household only owns one apartment. In your opinion, who should inherit the apartment?

პასუხები:
 • Daughter
 • Son
 • Should be equally distributed
 • Other
 • DK/RA

TRUPOLLRN: Would you say that you trust or distrust the results of public opinion polls conducted in our country?

შეკითხვის ტექსტი: There have been discussions lately about the results of public opinion polls, like the one we are conducting right now, in Armenia. Generally speaking, would you say that you trust or distrust the results of public opinion polls conducted in our country?

პასუხები:
 • Trust / Rather trust
 • Distrust / Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Not applicable – don’t know anything about these polls
 • DK

TRUOS: How much do you trust or distrust the information provided by official sources

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me, in general, how much do you trust or distrust the information provided by official sources.

პასუხები:
 • Trust / Rather trust
 • Distrust / Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Not applicable – don’t know anything about these sources
 • DK

POLDIRN: Direction in which the country's domestic politics are going

შეკითხვის ტექსტი: There are different opinions regarding the direction in which Armenia's domestic politics are going. Which of the following would you personally agree with?

პასუხები:
 • Politics is definitely going in the wrong direction
 • Politics is going mainly in the wrong direction
 • Politics does not change at all
 • Politics is going mainly in the right direction
 • Politics is definitely going in the right direction
 • DK/RA

CNTPROS: Will the situation in Armenia improve or not?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with and to what extent? Statement 1: Situation in Armenia will never improve, Statement 2: Eventually, everything will be fine in Armenia.

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Situation in Armeniaa will never improve - Strongly agree 2. Situation in Armenia will never improve - Agree 3. Eventually, everything will be fine in Armenia - Agree 4. Eventually, everything will be fine in Armenia - Strongly agree 5. Agree with neither. Options 1 and 2 were grouped to Situation in Armenia will never improve, 3 and 4 to Eventually, everything will be fine in Armenia, 5 - DK/RA

პასუხები:
 • Situation in Armenia will never improve
 • Eventually, everything will be fine in Armenia.
 • DK/RA

IMPISS1: Most important issue facing the country

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Armenia at the moment?

პასუხები:
 • Unemployment
 • Poverty
 • Unsolved territorial conflicts
 • Lack of peace in the country
 • Unaffordability of healthcare
 • Low wages
 • Low pensions
 • Corruption
 • Political instability in the country
 • Low quality of education
 • Unfairness of courts
 • Violation of human rights
 • Emigration
 • Rising prices, Inflation
 • Other
 • DK

IMPISS2: Second most important issue facing the country

შეკითხვის ტექსტი: And tell me the second most important issue facing Armenia at the moment

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option. Answe options Unaffordability of professional or higher education, Not having NATO membership, Threat to national traditions, Violation of property rights, Immigration, Gender inequality , Problematic relations with Russia, Unfairness of elections were grouped to Other.

პასუხები:
 • Poverty
 • Unemployment
 • Low wages
 • Lack of peace in the country
 • Low pensions
 • Unaffordability of healthcare
 • Unsolved territorial conflicts
 • Emigration (people leaving /country/)
 • Political instability in the country
 • Rising prices / Inflation
 • Low quality of education
 • Corruption
 • Unfairness of courts
 • Violation of human rights
 • Unaffordability of professional or higher education
 • Other
 • DK

REVPARTP: Participating in protests

შეკითხვის ტექსტი: Have you participated in the events (known as “Velvet Revolution”) of April 2018 in the following ways? Participating in protests

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

REVPARTBR: Blocking roads/streets

შეკითხვის ტექსტი: Have you participated in the events (known as “Velvet Revolution”) of April 2018 in the following ways? Blocking roads/streets

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

REVPARTG: Blocking the activities of state or local government bodies

შეკითხვის ტექსტი: Have you participated in the events (known as “Velvet Revolution”) of April 2018 in the following ways? Blocking the activities of state or local government bodies

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

REVPARTS: Joining labor/school strikes

შეკითხვის ტექსტი: Have you participated in the events (known as “Velvet Revolution”) of April 2018 in the following ways? Joining labor/school strikes

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

REVPARTD: Publishing or participating in discussions on social networks (Facebook, Twitter, Telegram, etc.)

შეკითხვის ტექსტი: Have you participated in the events (known as “Velvet Revolution”) of April 2018 in the following ways? Publishing or participating in discussions on social networks (Facebook, Twitter, Telegram, etc.)

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

REVPARTF: Following the events in social networks (Facebook, Twitter, Telegram, etc.)

შეკითხვის ტექსტი: Have you participated in the events (known as “Velvet Revolution”) of April 2018 in the following ways? Following the events in social networks (Facebook, Twitter, Telegram, etc.)

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

REVPARTOT: Other

შეკითხვის ტექსტი: Have you participated in the events (known as “Velvet Revolution”) of April 2018 in the following ways? Other

პასუხები:
 • Yes
 • No

REVEXP1: What kind of expectations did you have from the events of April 2018?

შეკითხვის ტექსტი: What kind of expectations did you have from the events (known as “Velvet Revolution”) of April 2018?

პასუხები:
 • Positive
 • Negative
 • No expectations
 • DK/RA

REVEXP2: To what extent have your expectations been met in regards to the events of April 2018?

შეკითხვის ტექსტი: To what extent have your expectations been met in regards to the events (known as “Velvet Revolution”) of April 2018?

შენიშვნა: The question was asked to those whose expactations were positive or negarive from the events of April 2018

პასუხები:
 • Completely
 • Somewhat
 • A bit
 • Not at all
 • DK

REFLANG: Approve/disapprove - Making the teaching of university courses on “Armenian language” and “Armenian history” optional

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you approve the following ongoing or possible reforms? - Making the teaching of university courses on “Armenian language” and “Armenian history” optional

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Disapprove
 • Rather disapprove
 • Neither approve, nor disapprove
 • Rather approve
 • Approve
 • DK

REFCRC: Approve/disapprove - Removing the “History of Armenian church” course from the curriculum of public schools

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you approve the following ongoing or possible reforms? - Removing the “History of Armenian church” course from the curriculum of public schools

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Disapprove
 • Rather disapprove
 • Neither approve, nor disapprove
 • Rather approve
 • Approve
 • DK

REFRET: Approve/disapprove - Possibility for early retirement of the constitutional court members

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you approve the following ongoing or possible reforms? - Possibility for early retirement of the constitutional court members

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Disapprove
 • Rather disapprove
 • Neither approve, nor disapprove
 • Rather approve
 • Approve
 • DK/RA

REFVET: Approve/disapprove - Examining the conscientiousness of the judges (vetting)

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you approve the following ongoing or possible reforms? - Examining the conscientiousness of the judges (vetting)

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Disapprove
 • Rather disapprove
 • Neither approve, nor disapprove
 • Rather approve
 • Approve
 • DK/RA

REFIST: Approve/disapprove - Adaptation of the Istanbul Convention (“Convention on preventing and combating violence against women and domesticviolence”)

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you approve the following ongoing or possible reforms? - Adaptation of the Istanbul Convention (“Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence”)

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Disapprove
 • Rather disapprove
 • Neither approve, nor disapprove
 • Rather approve
 • Approve
 • DK/RA

REFINT: Approve/disapprove - Reduction of income tax rate

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you approve the following ongoing or possible reforms? - Reduction of income tax rate

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Disapprove
 • Rather disapprove
 • Neither approve, nor disapprove
 • Rather approve
 • Approve
 • DK/RA

REFHLT: Approve/disapprove - Mandatory health insurance, with a 6% taxation from salaries

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you approve the following ongoing or possible reforms? - Mandatory health insurance, with a 6% taxation from salaries

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Disapprove
 • Rather disapprove
 • Neither approve, nor disapprove
 • Rather approve
 • Approve
 • DK

REFREF: Approve/disapprove - Constitutional Referendum

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you approve the following ongoing or possible reforms? - Constitutional Referendum

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Disapprove
 • Rather disapprove
 • Neither approve, nor disapprove
 • Rather approve
 • Approve
 • DK/RA

ISTTEXT: Approve/disapprove - Have you read the Istanbul Convention text

შეკითხვის ტექსტი: Have you read the Istanbul Convention text

პასუხები:
 • Read completely
 • Read partially
 • Have not read at all
 • RA

TRUHLTH: Trust - Healthcare system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Healthcare system?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK

TRUBANK: Trust - Banks

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Banks?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUEDUC: Trust - Educational system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Educational system?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK

TRUARMY: Trust - Army

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Army?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK

TRUCRTS: Trust - Court system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Court system?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUNGOS: Trust - NGOs

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust NGOs working in the Armenia?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPARL: Trust - Parliament

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Parliament?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUEXEC: Trust - Executive government

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Executive government (Prime minister and ministers)?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPRES: Trust - President

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's President?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPOLI: Trust - Police

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Police?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPPS: Trust - Political parties

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Political parties?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUMEDI: Trust - Media

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Media?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK

TRULOCG: Trust - Local government

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Local government?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRURELI: Trust - Religious institutions respondent belongs to

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust religious institutions to which you belong?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUOMB: Trust - Ombudsman

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Armenia's Ombudsman?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUSTEU: Trust - EU

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust European Union?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUSTUN: Trust - UN

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust United Nations?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • DK/RA

QUALINF: How well TVs in Armenia inform the population

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how well do you think TVs in Armenia inform the population about what is actually going on in Armenia?

პასუხები:
 • Very poorly
 • Quite poorly
 • In the middle
 • Quite well
 • Very well
 • DK

FREESPK: People have the right to openly say what they think

შეკითხვის ტექსტი: In Armenia today, do you think or not that people like yourself have the right to openly say what they think?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAIRTRT: People like yourself are treated fairly by the government

შეკითხვის ტექსტი: Under the present government in Armenia, do you completely agree, somewhat agree, somewhat disagree, or completely disagree that people like yourself are treated fairly by the government?

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

LPROS: To what extent do you approve the persecution/prosecution of the representatives and leaders of former government?

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you approve the persecution/prosecution of the representatives and leaders of former government?

პასუხები:
 • Disapprove
 • Rather disapprove
 • Rather approve
 • Approve
 • DK
 • RA

GOVTROL: Government should be like a parent VS Government should be like an employee

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: people are like children, the government should take care of them like a parent. Statement 2: government is like an employee, the people should be the bosses who control the government

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Government as parent - Strongly agree 2. Government as parent - Agree 3. Government as employee - Agree 4. Government as employee - Strongly agree 5. Agree with neither. Options 1 and 2 were grouped to Parent, 3 and 4 to Employee, 5 - DK/RA

პასუხები:
 • Parent
 • Employee
 • DK

OBJCOUR: Court system favors some citizens VS treats all equally

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements do you agree with? Statement 1: The court system in Armenia favors some citizens over others. Statement 2: The court system in Armenia treats all citizens equally, rather than favoring some over others

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Court favours some citizens - Strongly agree 2. Court favours some citizens - Agree 3. Court treats everyone equally - Agree 4. Court treats everyone equally - Strongly agree 5. Agree with neither. Options 1 and 2 were grouped to Partial 3 and 4 to Impartial, 5 to DK

პასუხები:
 • Favors some citizens
 • Treats all equally
 • DK

PROTEST: People should VS People should not participate in protest actions

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements do you agree with? Statement 1: people should participate in protest actions against the government, as this shows the government that the people are in charge. Statement 2: people should not participate in protest actions against the government, as it threatens stability in our country.

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Participation in protests - Strongly agree 2. Participation in protests - Agree 3. Non-participation in protests - Agree 4. Non-participation in protests - Strongly agree 5. Agree with neither. Options 1 and 2 were grouped to 'People should participate' 3 and 4 to 'People should not participate', 5 to DK/RA

პასუხები:
 • People should participate
 • People should not participate
 • DK/RA

PARTYSUPP: Party closest to you

შეკითხვის ტექსტი: Now I will give you the tablet computer. Please answer the next question by yourself. After marking the desired answer option on the tablet, please swipe next/tap next. There are a number of political parties in Armenia. Which political party is closest to you?

შენიშვნა: Sequence of the answer options was rotated in the Show cards during the fieldwork.

პასუხები:
 • Civil Contract
 • Prosperous Armenia
 • Bright Armenia
 • Armenian Revolutionary Federation
 • Sasna Tsrer Party
 • Republican Party of Armenia
 • Other
 • There is no such party
 • DK
 • RA

PARTYSUPS: Party you have the most sympathy for

შეკითხვის ტექსტი: Now I will give you the tablet computer. Please answer the next question by yourself. After you have marked the desired answer option on the tablet, please swipe next/tap next. Despite the previous answer, towards which political party do you have the most sympathy for? After marking the desired answer option on the tablet, please swipe next/tap next.

პასუხები:
 • Civil Contract
 • Prosperous Armenia
 • Bright Armenia
 • There is no such party
 • DK
 • RA

VOTPRCP: Would you participate in parliamentary elections next Sunday?

შეკითხვის ტექსტი: If parliamentary elections were held next Sunday, would you participate in the elections or not?

პასუხები:
 • Certainly not participate
 • Most probably not participate
 • Most probably participate
 • Certainly participate
 • DK/RA

VOTLELE: Did you vote in the Parliamentary elections on December 9, 2018?

შეკითხვის ტექსტი: Did you vote in the Parliamentary elections on December 9, 2018?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

ELCOND: Fairness of election

შეკითხვის ტექსტი: Would you say that those elections were conducted ….

პასუხები:
 • Not at all fairly
 • To some extent fairly
 • Completely fairly
 • DK/RA

NATOSUPP: Support of country's membership in NATO

შეკითხვის ტექსტი: Using a scale of 1 to 5, where code ‘1' means no support and code ‘5' means your full support, to what extent would you support Armenia's membership in NATO?

პასუხები:
 • Don't support at all
 • Rather not support
 • Partially support, partially don't support
 • Rather support
 • Fully support
 • DK/RA

NATNSUPW: What is the main reason you would not support Armenia's membership in NATO?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would not support Armenia's membership in NATO?

შენიშვნა: The question was asked only to those who would not support Armenia's membership in NATO
Answer option - Neutrality is the best choice for my country was grouped with other was grouped to Other

პასუხები:
 • It would hinder our relations with Russia
 • It would restrict our independence
 • We would be less protected from foreign threats
 • It would harm our culture and traditions
 • Peoples economic conditions would worsen
 • Everyday life will become more dangerous, less safe
 • There would be less chance to restore territorial integrity
 • It will not benefit my country
 • Other
 • DK/RA

NATOSUPW: What is the main reason you would support Armenia's membership in NATO?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would support Armenia's membership in NATO?

შენიშვნა: The question was asked only to those who would support Armenia's membership in NATO

პასუხები:
 • Armenia would be better protected from foreign treats
 • People’s economic conditions in Armenia would improve
 • Armenia would have a better chance to restore its territorial integrity
 • Membership in NATO would help strengthen relations with the West
 • Membership in NATO would result in improved safety in everyday life in Armenia
 • Other
 • DK

EUSUPP: Support of country's membership in EU

შეკითხვის ტექსტი: Using a scale of 1 to 5, where code ‘1' means no support and code ‘5' means your full support, to what extent would you support Armenia's membership in the European Union?

პასუხები:
 • Don't support at all
 • Rather not support
 • Partially support, partially don't support
 • Rather support
 • Fully support
 • DK/RA

EUNSUPW: What is the main reason you would not support Armenia's membership in the EU?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would not support Armenia's membership in the European Union?

შენიშვნა: The question was asked only to those who would not support Armenia's membership in the European Union

პასუხები:
 • Membership in the European Union would harm Armenia's culture and traditions
 • Membership in the European Union would hinder Armenia's relations with Russia
 • People’s economic conditions in Armenia would worsen
 • Membership in the European Union would restrict Armenia's independence
 • EU membership will not benefit my country
 • Armenia would be less protected from foreign threats
 • There would be less of a chance to restore Armenia’s territorial integrity
 • People’s everyday life in Armenia will become more dangerous, less safe
 • DK

EUSUPWHY: What is the main reason you would support Armenia's membership in the EU?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you would support Armenia's membership in the European Union?

შენიშვნა: The question was asked only to those who would support Armenia's membership in the European Union

პასუხები:
 • People’s economic conditions in Armenia would improve
 • I would be able to travel to the European Union countries without a visa
 • Membership in the EU would help strengthen Armenia's relations with the Western countries
 • Armenia would be better protected from foreign threats
 • Armenia would have a better chance to restore its territorial integrity
 • Membership in the European Union would result in improved safety in everyday life in Armenia
 • The countries of the European Union would get to know Armenia culture and traditions better
 • Other
 • DK
 • RA

EEUSUPNA: To what extent do you support Armenia’s membership in the Eurasian Economic Union led by the Russian Federation?

შეკითხვის ტექსტი: Using a scale of 1 to 5, where code ‘1’ means no support and code ‘5’ means your full support, to what extent do you support Armenia’s membership in the Eurasian Economic Union led by the Russian Federation?

პასუხები:
 • Don't support at all
 • Rather not support
 • Partially support, partially don't support
 • Rather support
 • Fully support
 • DK/RA

EEUNSUW: Main reason you would not support Armenia’s membership in the Eurasian Union?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you [would not] support Armenia's membership in the Eurasian Union?

პასუხები:
 • Membership in the European Union restricts Armenia's independence
 • People’s economic conditions in Armenia would worsen
 • Membership in the Eurasian Union harms Armenia's culture and traditions
 • Armenia is less protected from foreign threats
 • Membership in the Eurasian Union hinders Armenia’s relations with the Western countries
 • People’s everyday life in Armenia become more dangerous, less safe
 • EEU membership does not benefit my country
 • Other
 • DK

EEUSUPW: What is the main reason you would support Armenia's membership in the Eurasian Union?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you [would] support Armenia's membership in the Eurasian Union?

პასუხები:
 • Membership in the Eurasian Union would help strengthen my country’s relations with Russia
 • People’s economic conditions in Armenia would improve
 • Armenia would be better protected from foreign threats
 • Armenia would have a better chance to restore its territorial integrity
 • Membership in the Eurasian Union would result in improved safety in everyday life in Armenia
 • I would be able to travel to the Eurasian Union countries without a visa
 • Other
 • DK
 • RA

COOPEU: Assessment - Results of the cooperation with EU

შეკითხვის ტექსტი: How would you assess the following processes for Armenia? - Results of the cooperation with EU

პასუხები:
 • Negative
 • Rather negative
 • Neither positive, nor negative
 • Rather positive
 • Positive
 • DK/RA

COOPNATO: Assessment - Results of the cooperation with NATO

შეკითხვის ტექსტი: How would you assess the following processes for Armenia? - Results of the cooperation with NATO

პასუხები:
 • Negative
 • Rather negative
 • Neither positive, nor negative
 • Rather positive
 • Positive
 • DK/RA

COOPEEU: Assessment - Results of the EEU membership

შეკითხვის ტექსტი: How would you assess the following processes for Armenia? - Results of the EEU membership

პასუხები:
 • Negative
 • Rather negative
 • Neither positive, nor negative
 • Rather positive
 • Positive
 • DK/RA

COOPCSTO: Assessment - Results of the CSTO membership

შეკითხვის ტექსტი: How would you assess the following processes for Armenia? - Results of the CSTO membership

პასუხები:
 • Negative
 • Rather negative
 • Neither positive, nor negative
 • Rather positive
 • Positive
 • DK/RA

MAINFRN: Main friend of the country

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which country is currently main friend of Armenia?

შენიშვნა: Options USA, Germany, China, NKR, Italy, India, Canada, Belarus, Syria, Singapore, Cyprus, Sweden, Switzerland were grouped to Other.

პასუხები:
 • Russia
 • France
 • Georgia
 • Iran
 • Other
 • No one
 • DK

MAINENEM: Main enemy of the country

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which country is currently main enemy of Armenia?

შენიშვნა: Option Israel, Armenia, Everyone, Georgia, France were grouped to Other.

პასუხები:
 • Azerbaijan
 • Turkey
 • Russia
 • Other
 • No one
 • DK/RA

USSRDISS: Has dissolution of the Soviet Union been a good/bad thing for Armenia?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, was the dissolution of the Soviet Union a good thing or a bad thing for Armenia?

პასუხები:
 • A good thing
 • A bad thing
 • DK/RA

USSRPOIN: Dissolution of USSR a good thing: Armenia became independent

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a good thing for Armenia? - Armenia became independent

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was good thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRPOWE: Dissolution of USSR a good thing: We have a chance to get closer to the West

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a good thing for Armenia? - Now we have a chance to get closer to the West

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was good thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRPOCU: Dissolution of USSR a good thing: Opportunity for our culture to flourish

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a good thing for Armenia? - There is an opportunity for our culture to flourish

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was good thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRPOHR: Dissolution of USSR a good thing: Human rights are protected

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a good thing for Armenia? - Human rights are protected

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was good thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRPOCM: Dissolution of USSR a good thing: People can start business/commertial activity

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a good thing for Armenia? - People can start a business for his/her own or engage in commercial activities

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was good thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRPOFO: Dissolution of USSR a good thing: Wider selection of consumer goods and food

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a good thing for Armenia? - There is a wider selection of consumer goods and food

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was good thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRPOEL: Dissolution of USSR a good thing: We can elect our own government

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a good thing for Armenia? - We can elect our own government

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was good thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRPOEX: Dissolution of USSR a good thing: People can openly express their opinions

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a good thing for Armenia? - People can openly express their opinions and will not be persecuted because of this.

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was good thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRPOTR: Dissolution of USSR a good thing: We can travel abroad

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a good thing for Armenia? - We can travel abroad

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was good thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRPOLN: Dissolution of USSR a good thing: We can better sustain our language, uniqueness

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a good thing for Armenia? - We can better sustain our language and uniqueness

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was good thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRPOOT: Dissolution of USSR a good thing: Other

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a good thing for Armenia? - Other

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was good thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRNEEC: Dissolution of USSR a bad thing: People's economic situation has worsened

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a bad thing for Armenia? - People's economic situation has worsened

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was bad thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRNETI: Dissolution of USSR a bad thing: Ties with friends and relatives were severed

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a bad thing for Armenia? - Ties with friends and relatives were severed

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was bad thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRNEGHA: Dissolution of USSR a bad thing: People started judging others according to their ethnic identity and/or religion

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a bad thing for Armenia? - People started judging others according to their ethnic identity and/or religion

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was bad thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRNTRA: Dissolution of USSR a bad thing: Harder to travel in republics of former USSR

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a bad thing for Armenia? - Harder to travel in republics of former USSR

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was bad thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRNEWA: Dissolution of USSR a bad thing: War started in Nagorno-Karabakh

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a bad thing for Armenia? - War started in Abkhazia and South Ossetia

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was bad thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRNESS: Dissolution of USSR a bad thing: Services such healthcare,education are not free anymore

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a bad thing for Armenia? - Services such healthcare,education are not free anymore

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was bad thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRNEWK: Dissolution of USSR a bad thing: The number of workplaces has declined

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a bad thing for Armenia? - The number of workplaces has declined

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was bad thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

USSRNEIN: Dissolution of USSR a bad thing: The gap between rich and poor has deepened

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, why was the dissolution of the Soviet Union a bad thing for Armenia? - The gap between rich and poor has deepened

შენიშვნა: The question was asked only to those who said that dissolution of Soviet Union was bad thing for Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

ICITLAW: Important for good citizen always obey laws?

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, where code ‘1’ means “Not important at all” and code ‘10’ means “Extremely important,” please tell me, in your opinion, how important or unimportant it is for a good citizen to always obey laws?

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

ICITGOV: Important for good citizen support the government on every occasion?

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, where code ‘1’ means “Not important at all” and code ‘10’ means “Extremely important,” please tell me, in your opinion, how important or unimportant it is for a good citizen to support the government on every occasion?

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK

ICITVOTE: Important for good citizen vote in elections?

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, where code ‘1’ means “Not important at all” and code ‘10’ means “Extremely important,” please tell me, in your opinion, how important or unimportant it is for a good citizen to vote in elections?

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

ICITTRAD: Important for good citizen protect traditions?

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, where code ‘1’ means “Not important at all” and code ‘10’ means “Extremely important,” please tell me, in your opinion, how important or unimportant it is for a good citizen to protect traditions?

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK

IMPGCVW: Important for good citizen do volunteer work meeting the needs of the community without expecting any compensation?

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, where code ‘1’ means “Not important at all” and code ‘10’ means “Extremely important,” please tell me, in your opinion, how important or unimportant it is for a good citizen to do volunteer work meeting the needs of the community without expecting any compensation?

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

ICITHELP: Important for good citizen support people who are worse off than themselves?

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, where code ‘1’ means “Not important at all” and code ‘10’ means “Extremely important,” please tell me, in your opinion, how important or unimportant it is for a good citizen to support people who are worse off than themselves?

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

ICITOPP: Important for good citizen be critical towards the government?

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, where code ‘1’ means “Not important at all” and code ‘10’ means “Extremely important,” please tell me, in your opinion, how important or unimportant it is for a good citizen to be critical towards the government?

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

CNTRDEM: How much of a democracy is country today?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much of a democracy is Armenia today?

პასუხები:
 • Not a democracy
 • A democracy but with major problems
 • A democracy but with minor problems
 • A full democracy
 • DK/RA

ATTDEM: Attitude towards democracy

შეკითხვის ტექსტი: Which of these three statements is closest to your own opinion?

პასუხები:
 • Democracy is preferable to any other kind of government
 • In some circumstances, a non-democratic government can be preferable
 • For someone like me, it doesn't matter what kind of government we have
 • DK/RA

ECOINVEST: preservation of nature VS Investments are necessary for economic growth

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements do you agree with? Statement 1: The preservation of nature should be of higher importance than the economic interests. Statement 2: Investments are necessary for economic growth, regardless how much it will damage the environment.

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. The preservation of nature should be of higher importance - strongly agree 2. The preservation of nature should be of higher importance - agree 3. Investments are necessary for economic growth - storngly agree 4. Investments are necessary for economic growth - agree 5. Agree with neither. Options 1 and 2 were grouped to Nature, 3 and 4 to Investments, 5 - DK/RA

პასუხები:
 • Preservation of Nature
 • Investments
 • DK/RA

AMULSAR: Do you approve the Amulsar mining project?

შეკითხვის ტექსტი: Do you approve the Amulsar mining project?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

GLWARM: Do you think the global warming has an impact on Armenia?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the global warming has an impact on Armenia?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

ENVPROBAP: Enviromental issues - Air pollution

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you think are the three main environmental issues in Armenia? Air pollution

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

ENVPROBSEV: Enviromental issues - Pollution and misuse of lake Sevan and other water resources

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you think are the three main environmental issues in Armenia? Pollution and misuse of lake Sevan and other water resources

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

ENVPROBPL: Enviromental issues - Misuse of plastic

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you think are the three main environmental issues in Armenia? Misuse of plastic

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

ENVPROBTW: Enviromental issues - Poor trash and waste management (misuse of landfills)

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you think are the three main environmental issues in Armenia? Poor trash and waste management (misuse of landfills)

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

ENVPROBTR: Enviromental issues - Heavy traffic

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you think are the three main environmental issues in Armenia? Heavy traffic

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

ENVPROBGMF: Enviromental issues - Genetically modified food

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you think are the three main environmental issues in Armenia? Genetically modified food

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

ENVPROBCC: Enviromental issues - Climate change

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you think are the three main environmental issues in Armenia? Climate change

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

ENVPROBOZ: Enviromental issues - Ozone layer depletion

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you think are the three main environmental issues in Armenia? Ozone layer depletion

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

ENVPROBEC: Enviromental issues - Misuse of Earth’s crust

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you think are the three main environmental issues in Armenia? Misuse of Earth’s crust

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

ENVPROBEA: Enviromental issues - Extinction of animal species

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you think are the three main environmental issues in Armenia? Extinction of animal species

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

ENVPROBRW: Enviromental issues - Radioactive waste

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you think are the three main environmental issues in Armenia? Radioactive waste

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

ENVPROBNO: Enviromental issues - There are no environmental issues

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you think are the three main environmental issues in Armenia? There are no environmental issues

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

ENVPROBOT: Enviromental issues - Other

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you think are the three main environmental issues in Armenia? Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK

NK4_1: Likely to find a solution to the conflict through peaceful negotiation

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how likely is it to find a solution to the Nagorno Karabakh conflict within the next 5 years through peaceful negotiation?

პასუხები:
 • Very unlikely
 • Rather unlikely
 • Rather likely
 • Very likely
 • DK/RA

NK4_2: Likely to find a solution to the conflict through force

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how likely is it to find a solution to the Nagorno Karabakh conflict within the next 5 years through force?

პასუხები:
 • Very unlikely
 • Rather unlikely
 • Rather likely
 • Very likely
 • DK

NK5AR_1: Favor/not accept - Have Nagorno-Karabakh as a formal part of Armenia

შეკითხვის ტექსტი: Various ideas have been proposed for settling the Nagorno Karabakh conflict. As I mention each idea, please tell me whether you would definitely favor it, might accept it under certain circumstances or would never accept it. Have Nagorno-Karabakh as a formal part of Armenia.

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • Indifferent
 • DK/RA

NK5AR_2: Favor/not accept - Have Nagorno-Karabakh as an independent country

შეკითხვის ტექსტი: Various ideas have been proposed for settling the Nagorno Karabakh conflict. As I mention each idea, please tell me whether you would definitely favor it, might accept it under certain circumstances, or would never accept it. Have Nagorno-Karabakh as an independent country.

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • Indifferent
 • DK/RA

NK5AR_3: Favor/not accept - Create a special administrative region that will be jointly governed by Azerbaijan and Armenia

შეკითხვის ტექსტი: Various ideas have been proposed for settling the Nagorno Karabakh conflict. As I mention each idea, please tell me whether you would definitely favor it, might accept it under certain circumstances or would never accept it.Create a special administrative region that will be jointly governed by Azerbaijan and Armenia.

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • Indifferent
 • DK/RA

NK5AR_4: Favor/not accept - Have Nagorno-Karabakh with a high degree of autonomy within Azerbaijan

შეკითხვის ტექსტი: Various ideas have been proposed for settling the Nagorno Karabakh conflict. As I mention each idea, please tell me whether you would definitely favor it, might accept it under certain circumstances, or would never accept it. Have Nagorno-Karabakh with a high degree of autonomy within Azerbaijan.

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • Indifferent
 • DK

NK5AR_5: Favor/not accept - Have Nagorno-Karabakh in Azerbaijan without autonomy

შეკითხვის ტექსტი: Various ideas have been proposed for settling the Nagorno Karabakh conflict. As I mention each idea, please tell me whether you would definitely favor it, might accept it under certain circumstances, or would never accept it. Have Nagorno-Karabakh in Azerbaijan without autonomy.

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • DK

HAVEJOB: Do you have a job?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a job?

შენიშვნა: The variable is generated from EMPLSIT variable, present in the original dataset

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

UNEMYRS: Years of unemployment

შეკითხვის ტექსტი: From which year have you not had a job?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed
The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Never had a job
 • Less than 5 years
 • 6-10
 • 11-15
 • 16-20
 • Longer than 20 years
 • DK/RA

INTSTJOB: Interested in a job

შეკითხვის ტექსტი: Are you currently interested in a job, or not?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LOOKJOB: Looking for a job during the past 4 weeks

შეკითხვის ტექსტი: Have you been looking for a job during the past four weeks, or not?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed

პასუხები:
 • Yes
 • No

JOBSTART: Able to start working within the next 14 days

შეკითხვის ტექსტი: If a suitable job were available, would you be able to start working within the next 14 days?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

WORKTYP: Status and type of primary workplace

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your primary place of employment only, which of the following best describes your status and the type of workplace?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed
Options Employee in a foreign or international organization, company, enterprise, or joint venture and Employee in a local or international non-governmental or non-profit organization were grouped as Employee in a foreign organization / company.

პასუხები:
 • Employee in a medium-sized or big local private organization, company, or enterprise
 • Employee in a state organization, company, or enterprise
 • Run my own business / Self-employed without employees, including working on a land plot
 • Run my own business / Self-employed with employees, including working on a land plot
 • Employee in a foreign or organization/ company
 • Employee in a small local family business / household production
 • Other
 • DK/RA

WORKYRS: Years of employment

შეკითხვის ტექსტი: From which year have you been working at this workplace?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed
The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • less than 1 year
 • 1-5
 • 6-10
 • 11+
 • DK/RA

WORKSEC: Sector of working

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following best describes the sector in which you work?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed

პასუხები:
 • Agriculture, hunting, and forestry
 • Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods
 • Education
 • Government, public administration and defense
 • Transport, storage, communication
 • Construction
 • Manufacturing
 • Healthcare and social work
 • Hotels, restaurants, or cafes
 • Electricity, gas, or water supply
 • Financial intermediation / Banking
 • Other
 • RA

JOBSARFN: Overall, how satisfied or dissatisfied are you with your job?

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, please tell me, overall, how satisfied or dissatisfied are you with your job?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed

პასუხები:
 • Very dissatisfied
 • Somewhat dissatisfied
 • Average satisfaction
 • Somewhat satisfied
 • Very satisfied

ILOLFC2: In the last week, did you work for any payment in kind, including doing paid domestic work, even if it was for only for one hour?

შეკითხვის ტექსტი: In the last week, did you work for a wage, salary, commission or any payment in kind, including doing paid domestic work, even if it was for only for one hour? Examples: a regular job, contract, casual or piece work for pay, work in exchange for food or housing, paid domestic work.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

PERSINC: Personal income last month

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your personal monetary income last month, after all taxes are paid, to which of the following groups do you belong? Please think of all sources of income that you had last month.

შენიშვნა: Options: USD 401 - 800, USD 801 - 1200 and More than USD 1200 were grouped to More than USD 400

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51– 100
 • USD 101 – 250
 • USD 251 – 400
 • More than USD 400
 • No personal income
 • DK
 • RA

GETJOBF: The most important factor for getting a good job

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following factors do you consider most important for getting a good job in Armenia?

პასუხები:
 • Education
 • Connections
 • Professional abilities, work experience
 • Hard work
 • Age
 • Luck
 • Doing favors for the ‘right’ people
 • Appearance
 • Talent
 • Other
 • DK/RA

NEWHHJOB: Anyone in the HH started a new job in the last 12 months?

შეკითხვის ტექსტი: Has anybody in your household started a new job during the last 12 months?

პასუხები:
 • Yes
 • No

JOBLOST: Anyone in the HH lost job in the last 12 month?

შეკითხვის ტექსტი: Has anybody in your household lost his/her job during the last 12 months?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

BANKACC: Do you have a bank account or a bank card?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a bank account or a bank card?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ETHNIC: Respondent's ethnicity

შეკითხვის ტექსტი: There are a number of ethnic groups living in Armenia. Which ethnic group do you consider yourself a part of?

შენიშვნა: Options: Azerbaijani, Georgian, Other Caucasian, Russian, Yezid or Kurd were grouped to Other.

პასუხები:
 • Armenian
 • Other

RESPEDU: Highest level of education you have achieved

შეკითხვის ტექსტი: What is the highest level of education you have achieved to date?

შენიშვნა: Options No primary education, Primary education, Incomplete secondary education, Secondary education were grouped to Secondary or lower, Incomplete higher education, Completed higher education and Post-graduate degree were grouped to Higher than secondary

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher than secondary

RFAEDUC: Highest level of education your father has achieved

შეკითხვის ტექსტი: What is the highest level of education your father has achieved?

შენიშვნა: Options No primary education, Primary education, Incomplete secondary education, Secondary education were grouped to Secondary or lower, Incomplete higher education, Completed higher education and Post-graduate degree were grouped to Higher than secondary

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher than secondary
 • DK

RMOEDUC: Highest level of education your mother has achieved

შეკითხვის ტექსტი: What is the highest level of education your mother has achieved?

შენიშვნა: Options No primary education, Primary education, Incomplete secondary education, Secondary education were grouped to Secondary or lower, Incomplete higher education, Completed higher education and Post-graduate degree were grouped to Higher than secondary

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher than secondary
 • DK

FLMANDSC: Any foreign language mandatory at schools?

შეკითხვის ტექსტი: Which foreign language, if any, do you think should be mandatory in secondary schools of Armenia?

პასუხები:
 • No foreign language should be mandatory
 • English
 • Russian
 • Other foreign language
 • DK

KNOWRUS: Knowledge of Russian

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in Russian

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK

KNOWENG: Knowledge of English

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in English

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK

KNOWOTH: Knowledge of other foreign language

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in Other foreign language, except English and Russian

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK/RA

COMPABL: Knowledge of computer

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in Computer (Microsoft Office programs, excluding games)

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK

SECNDLAAR: Second language used in everyday life - Arabic

შეკითხვის ტექსტი: What other languages other than Armenian do you use in your everyday life, such as to talk with your family members, friends and neighbors, or to do business? - Arabic

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • No other language
 • DK/RA

SECNDLAAZ: Second language used in everyday life - Azerbaijani

შეკითხვის ტექსტი: What other languages other than Armenian do you use in your everyday life, such as to talk with your family members, friends and neighbors, or to do business? - Azerbaijani

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • No other language
 • DK/RA

SECNDLANGKA: Second language used in everyday life - Georgian

შეკითხვის ტექსტი: What other languages other than Armenian do you use in your everyday life, such as to talk with your family members, friends and neighbors, or to do business? - Georgian

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • No other language
 • DK/RA

SECNDLAEN: Second language used in everyday life - English

შეკითხვის ტექსტი: What other languages other than Armenian do you use in your everyday life, such as to talk with your family members, friends and neighbors, or to do business? - English

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • No other language
 • DK/RA

SECNDLARU: Second language used in everyday life - Russian

შეკითხვის ტექსტი: What other languages other than Armenian do you use in your everyday life, such as to talk with your family members, friends and neighbors, or to do business? - Russian

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • No other language
 • DK/RA

SECNDLAZA: Second language used in everyday life - Kurdish

შეკითხვის ტექსტი: What other languages other than Armenian do you use in your everyday life, such as to talk with your family members, friends and neighbors, or to do business? - Kurdish

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • No other language
 • DK/RA

SECNDLAFA: Second language used in everyday life - Persian

შეკითხვის ტექსტი: What other languages other than Armenian do you use in your everyday life, such as to talk with your family members, friends and neighbors, or to do business? - Persian

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • No other language
 • DK/RA

SECNDLANHE: Second language used in everyday life - Greek

შეკითხვის ტექსტი: What other languages other than Armenian do you use in your everyday life, such as to talk with your family members, friends and neighbors, or to do business? - Greek

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • No other language
 • DK/RA

SECNDLATR: Second language used in everyday life - Turkish

შეკითხვის ტექსტი: What other languages other than Armenian do you use in your everyday life, such as to talk with your family members, friends and neighbors, or to do business? - Turkish

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • No other language
 • DK/RA

SECNDLAOT: Second language used in everyday life - Other

შეკითხვის ტექსტი: What other languages other than Armenian do you use in your everyday life, such as to talk with your family members, friends and neighbors, or to do business? - Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • No other language
 • DK/RA

FRQINTR: Frequency of Internet usage

შეკითხვის ტექსტი: How often do you use the Internet?

პასუხები:
 • Every day
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Less often
 • Never
 • I don't know what the Internet is
 • DK

INTACEM: Most frequent internet activities - Receive / send emails

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Receive / send emails

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTASKY: Most frequent internet activities - Use Skype for instant messaging and for calls

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Use Skype for instant messaging and for calls

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACFB: Most frequent internet activities - Use Facebook

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Use Facebook

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACSN: Most frequent internet activities - Use social networking site(s) other than Facebook (e.g. Odnoklassniki, MySpace, Google+, etc.)

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Use social networking site(s) other than Facebook (e.g. Odnoklassniki, MySpace, Google+, etc.)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACFD: Most frequent internet activities - Engage in forum discussions

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Engage in forum discussions

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACBL: Most frequent internet activities - Write a blog / read other's blogs

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Write a blog / read other's blogs

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACIN: Most frequent internet activities - Search for information (Google, Wiki, etc.)

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Search for information (Google, Wiki, etc.)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACSH: Most frequent internet activities - Shop

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Shop

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACNW: Most frequent internet activities - Read, listen to or watch the news, including watching online TV, apart from news on social networking sites

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Read, listen to or watch the news, including watching online TV, apart from news on social networking sites

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACEN: Most frequent internet activities - Download / Listen to / Watch music/videos/movies

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Download / Listen to / Watch music/videos/movies

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTAGAME: Most frequent internet activities - Play online games, except gambling

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Play online games, except gambling

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTABET: Most frequent internet activities - Gamble, bet

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Gamble, bet

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACDW: Most frequent internet activities - Visit dating websites

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Visit dating websites

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACOT: Most frequent internet activities - Other

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? Please name three most frequent activities - Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

GAMSOC: Do you think gambling/betting has a negative impact on our society?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think gambling/betting has a negative impact on our society?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

GAMGOV: Do you think gambling advertising on social media and other platforms should be limited/regulated by the Government?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think gambling advertising on social media and other platforms should be limited/regulated by the Government?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

GAMIND: Speaking about the past 12 months, have you gambled or placed a bet?

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the past 12 months, have you gambled or placed a bet?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

RELGION: Which religion or denomination, if any, do you consider yourself belong to?

შეკითხვის ტექსტი: Which religion or denomination, if any, do you consider yourself belong to?

შენიშვნა: Answer options Roman Catholic Church, Protestant Church, Sunni Islam, Shia Islam and Other Islamic branches were grouped to Other

პასუხები:
 • Armenian Apostolic Church
 • Other Christian Church or group (Jehovah’s Witness, Mormons, etc.)
 • Other
 • None
 • DK/RA

RELSERV: Frequency of attendance of religious services

შეკითხვის ტექსტი: Apart from special occasions such as weddings and funerals, about how often do you attend religious services nowadays?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who consider themselves as the members of any religious denomination
Answer options Every day, More than once a week and Once a week were grouped as Once a week or more often.

პასუხები:
 • Once a week or more often
 • At least once a month
 • Only on special religious holidays
 • Less often
 • Never
 • DK

RELFAST: Frequency of fasting when required by religious tradition

შეკითხვის ტექსტი: How often do you fast when it is required by your religion?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who consider themselves as the members of any religious denomination
Frequencies are calculated without option 'Fasting is not required in my religion'

პასუხები:
 • Always fast
 • Often fast
 • Sometimes fast
 • Rarely fast
 • Never fast
 • DK/RA

EMIGRAT: Interested in permanent emigration?

შეკითხვის ტექსტი: If you had a chance, would you leave Armenia forever to live somewhere else?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

MIGSHRT: Interested in temporary emigration?

შეკითხვის ტექსტი: If you had a chance, would you leave Armenia for a certain period of time to live somewhere else?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

RESPMAR: Respondent's marital status

შეკითხვის ტექსტი: What is your current marital status?

პასუხები:
 • Never married
 • Married: official state marriage only no religious ceremony
 • Married: religious ceremony only not registered with state
 • Married: both state marriage and religious ceremony
 • Cohabiting without civil or religious marriage
 • Divorced
 • Separated
 • Widow/Widower
 • DK/RA

ECONSTN: HH economic situation

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements best describes the current economic situation of your household?

პასუხები:
 • Money is not enough for food
 • Money is enough for food only, but not for clothes
 • Money is enough for food and clothes, but not enough for expensive durables like a refrigerator or washing machine
 • We can afford to buy some expensive durables like a refrigerator or washing machine
 • We can afford to buy anything we need
 • RA

OWNCOTV: HH owns - Color television

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Color television

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

OWNDIGC: HH owns - Digital photo camera

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Digital photo camera

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNWASH: HH owns - Automatic washing machine

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Automatic washing machine

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

OWNFRDG: HH owns - Refrigerator

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Refrigerator

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

OWNAIRC: HH owns - Air conditioner

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Air conditioner

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

OWNCARS: HH owns - Car

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Car

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

OWNLNDP: HH owns - Land line phone

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Land line phone

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCELL: HH owns - Cell phone

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Cell phone

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

OWNPCELL: Do you personally own a cell phone?

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Do you personally own a cell phone, which is not of any other household members?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CELLINTH: Does any of your household members have Internet access from his/her cell phone?

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Does any of your household members have Internet access from his/her cell phone?

შენიშვნა: This question was asked to those who said they own a cell phone

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCOMP: HH owns - Personal computer

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Personal computer, including laptop

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WEBHOMEH: HH has internet access

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Does any of your household members access the Internet from your home computer or laptop?

შენიშვნა: The question was asked only to the respondents, who own Personal computer, including laptop

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NOMONFD: Not enough money to buy food for past 12 months

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the past 12 months, how often did it happen that you did not have enough money to buy the food you or your family needed?

პასუხები:
 • Every day
 • Every week
 • Every month
 • Less often
 • Never
 • DK/RA

INCSOUCO: Sources of HH income: Money from relatives living in the country

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Money from family members, relatives, or friends living elsewhere in this country.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOUAB: Sources of HH income: Money from relatives living abroad

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Money from family members, relatives, or friends living in another country.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOUAG: Sources of HH income: Sales of agricultural products

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Cash sales from agricultural products.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOUSL: Sources of HH income: Salaries

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Aggregated earned income (salary) of all household members, except sales of agricultural products.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOUGO: Sources of HH income: Pensions and government benefits

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Pensions and government benefits.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOURE: Sources of HH income: Rent collected

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Income from renting of property, vehicles, or appliances.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOUPR: Sources of HH income: Sold property

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Income from sale of property, vehicles, or appliances.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOUIN: Sources of HH income: Interest/Investment returns

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Interest or earnings on deposits or securities.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOUOT: Sources of HH income: Other source

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Other sources of income.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

MONYTOT: HH monetary income last month

შეკითხვის ტექსტი: Household income is a sum of monetary income of all household members. Speaking about monetary income of all your household members last month, to which of the following groups does your household belong?

შენიშვნა: Options USD 1200-2000 and more than 2000 were grouped with USD 1200 and more

პასუხები:
 • More than USD 1200
 • USD 801 – 1200
 • USD 401 – 800
 • USD 251 – 400
 • USD 101 – 250
 • USD 51– 100
 • Up to USD 50
 • None
 • DK
 • RA

SPENDMO: HH spending last month

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me your household's spending last month?

შენიშვნა: Options USD 1200-2000 and more than 2000 were grouped with USD 1200 and more

პასუხები:
 • More than USD 1200
 • USD 801 – 1200
 • USD 401 – 800
 • USD 251 – 400
 • USD 101 – 250
 • USD 51– 100
 • Up to USD 50
 • None
 • DK
 • RA

SAVINGS: Does your household currently have any savings?

შეკითხვის ტექსტი: Does your household currently have any savings?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

DEBTSHH: Does your household currently have any debts?

შეკითხვის ტექსტი: Does your household currently have any debts?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FOODDBT: Frequency of borrowing money for food

შეკითხვის ტექსტი: In the past 6 months, how often has your household borrowed any money to buy food? By ‘borrowing', we do not mean a bank loan. However, we do mean, for instance, a credit in a local shop.

პასუხები:
 • Each week
 • Each month
 • Every other month
 • Less frequently
 • Never
 • DK
 • RA

UTILDBT: Frequency of borrowing money for utilities

შეკითხვის ტექსტი: In the past 6 months, how often has your household borrowed any money to pay for utilities?

პასუხები:
 • Each week
 • Each month
 • Every other month
 • Less frequently
 • Never
 • DK/RA

CURRUNG: Current perceived economic rung

შეკითხვის ტექსტი: Let's imagine there is a 10-step ladder reflecting the economic standing of all households in Armenia today. The first rung of this ladder corresponds to the lowest possible economic position in society, while the 10th rung corresponds to the highest possible position. On which rung of this ladder do you think your household currently stands?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Lowest
 • 2
 • 3
 • 4
 • Highest
 • DK/RA

FUTRUNG: Perceived economic rung in 5 years

შეკითხვის ტექსტი: On which rung of this ladder do you think your household will be standing 5 years from now?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Lowest
 • 2
 • 3
 • 4
 • Highest
 • DK/RA

RELCOND: Perceived relative economic condition

შეკითხვის ტექსტი: Relative to most of the households around you, would you describe the current economic condition of your household as …

პასუხები:
 • Very poor
 • Poor
 • Fair
 • Good
 • Very good
 • DK/RA

MININCR: Minimal monthly income for normal life

შეკითხვის ტექსტი: What minimal monthly income would enable your household live a normal life?

შენიშვნა: Options USD 51– 100 and Up to USD 50 were grouped with USD 250 or less

პასუხები:
 • USD 250 or less
 • USD 251 – 400
 • USD 401 – 800
 • USD 801 – 1200
 • More than USD 1200
 • DK
 • RA

LISTENO: Did anybody else listen the interview?

შეკითხვის ტექსტი: Was anybody but you and the respondent him/herself able to listen to the respondent's answers during the interview?

პასუხები:
 • Yes, during the entire interview
 • Yes, most of the time
 • Yes, for less than half of the interview, except the sections about the household (Parts 5 and/or 6)
 • Yes, for only a few questions, except questions from the sections about the household (Parts 5 and/or 6)
 • Yes, only while the respondent was answering questions from the sections about the household (Parts 5 and/or 6)
 • No

FRQDIST: Frequency of respondent being distracted

შეკითხვის ტექსტი: How often was the respondent distracted during the interview – e.g. had to receive or make a phone call, talk to a household member or a neighbor, etc.?

პასუხები:
 • Never
 • Just for a few questions (fewer than ten)
 • For some questions, but not that many (approximately between 10 and 20 questions)
 • For a substantial number of questions, but less than half the interview
 • Throughout most of the interview, or through the entire interview

FRQUNDST: How often did you feel that the respondent did not understand the questions?

შეკითხვის ტექსტი: How often did you feel that the respondent did not understand the questions you asked?

პასუხები:
 • Never
 • Just for a few questions (fewer than ten)
 • For some questions, but not that many (approximately between 10 and 20 questions)
 • For a substantial number of questions, but less than half the interview
 • Throughout most of the interview, or through the entire interview

FRQSHCD: How often did you feel the respondent was reluctant to use the SHOW CARDS?

შეკითხვის ტექსტი: How often did you feel the respondent was reluctant to use the SHOW CARDS (read them carefully him/herself)?

პასუხები:
 • Never, the respondent was always reading the Show Cards
 • Just for a few show cards (less than ten)
 • For some show cards, but not that many (approximately 25% of the show cards)
 • For a substantial number of show cards, but less than half them
 • For more than half / for all show cards

RESPINL: Respondent's level of intelligence

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, how would you rate the respondent's level of intelligence?

პასუხები:
 • Not at all intelligent
 • Not very intelligent
 • Average
 • Intelligent
 • Very intelligent

RESPSINC: Level of sincerity of the respondent

შეკითხვის ტექსტი: How would you evaluate sincerity of respondent's answers?

შენიშვნა: The question was recoded from 11-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Not at all sincere
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely sincere

RESPTIR: How tired was respondent at the end of the interview?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how tired was the respondent in the end of the interview?

შენიშვნა: The question was recoded from 11-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Very tired
 • 2
 • 3
 • 4
 • Not tired at all

INTNUM: Number of people present during the interview

შეკითხვის ტექსტი: Number of people present at the interview

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six or more

HHASIZE: Total number of adults per household

შეკითხვის ტექსტი: Total number of adults per household

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six or more

INTLANG: Interview language

შეკითხვის ტექსტი: Interview language

პასუხები:
 • Armenian

HHSIZE: Total number of people per household

შეკითხვის ტექსტი: Total number of people per household

პასუხები:
 • One
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six or more

მოიძებნა: 290 შედეგი