სიხშირის განაწილება (%)
დასახელდა5
არ დასახელდა91
არ ვიცი3
უარი პასუხზე1

ACQOSS: პირადად იცნობთ თუ არა ადამიანს, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში?

შეკითხვის ტექსტი: პირადად იცნობთ თუ არა ადამიანს, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში? შეგახსენებთ, რომ ამ შემთხვევაში არ ვგულისხმობთ ცხინვალის რეგიონიდან/სამხრეთ ოსეთიდან დევნილებს, არამედ მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამჟამად ცხოვრობენ ამ ტერიტორიებზე.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'არ ვიცნობ ასეთ ადამიანს' დაჯგუფდა ვარიანტთან 'არ დასახელდა'.

პასუხები:
  • დასახელდა
  • არ დასახელდა
  • არ ვიცი
  • უარი პასუხზე

ახალგაზრდების სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობა და მშვიდობის მშენებლობაში მათი მონაწილეობა, 2021

საქართველოში ახალგაზრდების სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობისა და მშვიდობის მშენებლობაში მათი მონაწილეობის კვლევა, 2021

პასუხების ანალიზი

  • კვლევა ჩატარდა "კავკასიური სახლის" დაკვეთით.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.