ახალგაზრდების სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობა და მშვიდობის მშენებლობაში მათი მონაწილეობა, 2021

საქართველოში ახალგაზრდების სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობისა და მშვიდობის მშენებლობაში მათი მონაწილეობის კვლევა, 2021

 • კვლევა ჩატარდა "კავკასიური სახლის" დაკვეთით.

პასუხების ანალიზი

ახალგაზრდების სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობა და მშვიდობის მშენებლობაში მათი მონაწილეობა, 2021

საქართველოში ახალგაზრდების სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობისა და მშვიდობის მშენებლობაში მათი მონაწილეობის კვლევა, 2021

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: დასახლების ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი

პასუხები:
 • დედაქალაქი
 • ქალაქი
 • სოფელი

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი

AGEGROUP: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში არსებული age ცვლადიდან.

პასუხები:
 • 18-23
 • 24-29

ETHNIC: რესპონდენტის ეროვნება

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მრავალი ეროვნების წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ რომელ ეროვნებას მიაკუთვნებთ თავს?

შენიშვნა: კითხვა გადაიკოდა. პასუხის ვარიანტები 'სხვა კავკასიური ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი', 'ქურთი ან იეზიდი', და 'რუსი' დაჯგუფდა 'სხვა' ვარიანტთან.

პასუხები:
 • ქართველი
 • აზერბაიჯანელი
 • სომეხი
 • სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RATEHAP: რამდენად ბედნიერი ხართ?

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, რამდენად ბედნიერი ხართ?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ძალიან უბედური
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან ბედნიერი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GALLTRU: ადამიანების უმეტესობას შეიძლება ენდო

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, ზოგადად, ადამიანს შეუძლია ენდოს საქართველოში მცხოვრები ხალხის უმეტესობას, თუ, პირიქით, დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ხალხთან ურთიერთობისას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ხალხთან ურთიერთობისას
 • 2
 • 3
 • 4
 • ხალხის უმეტესობას შეგვიძლია ვენდოთ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUHLTH: ნდობა - ჯანდაცვის სისტემას

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? ჯანდაცვის სისტემას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUBANK: ნდობა - ბანკებს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? ბანკებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUEDUC: ნდობა - განათლების სისტემას

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? განათლების სისტემას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUARMY: ნდობა - ჯარს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? ჯარს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUCRTS: ნდობა - სასამართლო სისტემას

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? სასამართლო სისტემას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUNGOS: ნდობა - არასამთავრობო ორგანიზაციებს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? არასამთავრობო ორგანიზაციებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPARL: ნდობა - პარლამენტს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? პარლამენტს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUEXEC: ნდობა - აღმასრულებელ ხელისუფლებას

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? აღმასრულებელ ხელისუფლებას (პრემიერ მინისტრსა და მინისტრებს)

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPRES: ნდობა - პრეზიდენტს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? პრეზიდენტს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPOLI: ნდობა - პოლიციას

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? პოლიციას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPPS: ნდობა - პოლიტიკურ პარტიებს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? პოლიტიკურ პარტიებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUMEDI: ნდობა - მედიას

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? მედიას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRULOCG: ნდობა - ადგილობრივ ხელისუფლებას

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? ადგილობრივ ხელისუფლებას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRURELI: ნდობა - თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტებს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPROF: ნდობა - პროფკავშირებს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? პროფკავშირებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINUSA: ამერიკელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ამერიკელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINARM: სომეხთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს სომეხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINAZE: აზერბაიჯანელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს აზერბაიჯანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINITA: იტალიელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს იტალიელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINGEO: ქართველთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ქართველთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINRUS: რუსთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს რუსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINTUR: თურქთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს თურქთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINABK: აფხაზთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს აფხაზთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINOSS: ოსთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ოსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRNDUSA: ამერიკელთან მეგობრობის მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს მეგობრობას ამერიკელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

FRNDARM: სომეხთან მეგობრობის მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს მეგობრობას სომეხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

FRNDAZE: აზერბაიჯანელთან მეგობრობის მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს მეგობრობას აზერბაიჯანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

FRNDITA: იტალიელთან მეგობრობის მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს მეგობრობას იტალიელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

FRNDGEO: ქართველთან მეგობრობის მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს მეგობრობას ქართველთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

FRNDRUS: რუსთან მეგობრობის მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს მეგობრობას რუსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRNDTUR: თურქთან მეგობრობის მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს მეგობრობას თურქთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

FRNDABK: აფხაზთან მეგობრობის მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს მეგობრობას აფხაზთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

FRNDOSS: ოსთან მეგობრობის მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს მეგობრობას ოსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

MARUSA: ამერიკელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს ქორწინებას ამერიკელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARARM: სომეხთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს ქორწინებას სომეხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARAZE: აზერბაიჯანელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს ქორწინებას აზერბაიჯანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARITAL: იტალიელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს ქორწინებას იტალიელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARGEO: ქართველთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს ქორწინებას ქართველთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARRUSS: რუსთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს ქორწინებას რუსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARTUR: თურქთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს ქორწინებას თურქთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARABK: აფხაზთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს ქორწინებას აფხაზთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MAROSS: ოსთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი:  გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს ქორწინებას ოსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTCUEN: ინტერესი: სამეზობლოში ან უბანში მომხდარი ამბები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად გაინტერესებთ ან არ გაინტერესებთ შემდეგი საკითხები? - თქვენს სამეზობლოში ან უბანში მომხდარი ამბები.

პასუხები:
 • საერთოდ არ გაინტერესებთ
 • ძირითადად არ გაინტერესებთ
 • ნაწილობრივ გაინტერესებთ, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად გაინტერესებთ თუ
 • ძალიან გაინტერესებთ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTCUES: ინტერესი: დასახლებულ პუნქტში მომხდარი მოვლენები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად გაინტერესებთ ან არ გაინტერესებთ შემდეგი საკითხები? - თქვენს დასახლებულ პუნქტში მომხდარი მოვლენები.

პასუხები:
 • საერთოდ არ გაინტერესებთ
 • ძირითადად არ გაინტერესებთ
 • ნაწილობრივ გაინტერესებთ, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად გაინტერესებთ თუ
 • ძალიან გაინტერესებთ
 • არ ვიცი

INTCUEG: ინტერესი: საქართველოში მიმდინარე მოვლენები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად გაინტერესებთ ან არ გაინტერესებთ შემდეგი საკითხები? - საქართველოში მიმდინარე მოვლენები.

პასუხები:
 • საერთოდ არ გაინტერესებთ
 • ძირითადად არ გაინტერესებთ
 • ნაწილობრივ გაინტერესებთ, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად გაინტერესებთ თუ
 • ძალიან გაინტერესებთ
 • არ ვიცი

INTCUEA: ინტერესი: აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად გაინტერესებთ ან არ გაინტერესებთ შემდეგი საკითხები? - აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენები.

პასუხები:
 • საერთოდ არ გაინტერესებთ
 • ძირითადად არ გაინტერესებთ
 • ნაწილობრივ გაინტერესებთ, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად გაინტერესებთ თუ
 • ძალიან გაინტერესებთ
 • არ ვიცი

INTCUESO: ინტერესი: ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე მოვლენები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად გაინტერესებთ ან არ გაინტერესებთ შემდეგი საკითხები? - ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე მოვლენები.

პასუხები:
 • საერთოდ არ გაინტერესებთ
 • ძირითადად არ გაინტერესებთ
 • ნაწილობრივ გაინტერესებთ, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად გაინტერესებთ თუ
 • ძალიან გაინტერესებთ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTCUEWE: ინტერესი: სამუშაო ადგილსა ან სასწავლებელში მომხდარი ამბები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად გაინტერესებთ ან არ გაინტერესებთ შემდეგი საკითხები? - თქვენს სამუშაო ადგილსა ან სასწავლებელში მომხდარი ამბები.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ გაინტერესებთ
 • ძირითადად არ გაინტერესებთ
 • ნაწილობრივ გაინტერესებთ, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად გაინტერესებთ თუ
 • ძალიან გაინტერესებთ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPISS1: ქვეყანაში არსებული ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა საქართველოში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'ნატო-ში გაწევრიანება', 'დაბალი პენსიები', 'საკუთრების უფლების დარღვევები', 'პროფესიული ან უმაღლესი განათლება არ არის ხელმისაწვდომი', 'პრობლემური ურთიერთობები რუსეთთან', 'რელიგიური შეუწყნარებლობა', 'გენდერული უთანასწორობა', 'ემიგრაცია', 'იმიგრაცია', 'ეროვნული ტრადიციების დაკარგვის საფრთხე', 'ნარკომანია' დაჯგუფდა როგორც 'სხვა' კატეგორია.

პასუხები:
 • უმუშევრობა
 • სიღარიბე
 • განათლების დაბალი ხარისხი
 • პოლიტიკური არასტაბილურობა საქართველოში
 • კორონავირუსი
 • მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები
 • ფასების ზრდა / ინფლაცია
 • ადამიანის უფლებების დარღვევები
 • კორუფცია
 • ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი
 • დაბალი ხელფასები
 • ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულე
 • არჩევნები არ არის სამართლიანი
 • სასამართლოები არ არის სამართლიანი
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPISS2: ქვეყანაში არსებული მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა

შეკითხვის ტექსტი: და რომელი პრობლემაა მნიშვნელობით მეორე ადგილზე?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.
პასუხის ვარიანტები: 'ნატო-ში გაწევრიანება', 'საკუთრების უფლების დარღვევები', 'პროფესიული ან უმაღლესი განათლება არ არის ხელმისაწვდომი', 'პრობლემური ურთიერთობები რუსეთთან', 'რელიგიური შეუწყნარებლობა', 'გენდერული უთანასწორობა', 'ემიგრაცია', 'იმიგრაცია', და 'ნარკომანია' დაჯგუფდა როგორც 'სხვა' კატეგორია.

პასუხები:
 • სიღარიბე
 • უმუშევრობა
 • ფასების ზრდა / ინფლაცია
 • პოლიტიკური არასტაბილურობა საქართველოში
 • განათლების დაბალი ხარისხი
 • ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი
 • მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები
 • ადამიანის უფლებების დარღვევები
 • კორონავირუსი
 • ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულე
 • დაბალი ხელფასები
 • სასამართლოები არ არის სამართლიანი
 • დაბალი პენსიები
 • კორუფცია
 • არჩევნები არ არის სამართლიანი
 • ეროვნული ტრადიციების დაკარგვის საფრთხე
 • სხვა
 • არ ვიცი

POLDIRN: როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო?

შეკითხვის ტექსტი: განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, თუ საერთო ჯამში როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო. თქვენ რომელს ეთანხმებით?

პასუხები:
 • საქართველო ნამდვილად არასწორი მიმართულებით ვითარდება
 • საქართველო ძირითადად არასწორი მიმართულებით ვითარდება
 • საქართველო საერთოდ არ იცვლება
 • საქართველო ძირითადად სწორი მიმართულებით ვითარდება
 • საქართველო ნამდვილად სწორი მიმართულებით ვითარდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ATTDEM: დემოკრატიისადმი დამოკიდებულება

შეკითხვის ტექსტი: მოყვანილი მოსაზრებებიდან, რომელია ყველაზე ახლოს თქვენს შეხედულებებთან?

პასუხები:
 • დემოკრატია ყველა სხვა პოლიტიკურ წყობაზე უკეთესია
 • ზოგ შემთხვევაში არადემოკრატიული მთავრობა უფრო კარგია, ვიდრე დემოკრატიული
 • ჩემნაირი ადამიანისთვის არა აქვს მნიშვნელობა, როგორი მთავრობა გვეყოლება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ACTCLEAN: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: მიიღეთ მონაწილეობა საზოგადოებრივი სივრცის დასუფთავებაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - მიიღეთ მონაწილეობა საზოგადოებრივი სივრცის დასუფთავებაში (სადარბაზოს, სკოლის ან ეკლესიის ეზოს, ან სხვა მსგავსი ადგილის).

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTVLNT: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: იყავით მოხალისე, ანუ შეასრულეთ რაიმე საზოგადოებრივი სამუშაო ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - იყავით მოხალისე, ანუ შეასრულეთ რაიმე საზოგადოებრივი სამუშაო ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTCOMM: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: ინტერნეტის მოხმარებისას გააკეთეთ კომენტარი მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - ინტერნეტის მოხმარებისას გააკეთეთ კომენტარი მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით (მაგალითად, Facebook-ში ან სხვა სოციალურ ქსელში).

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTPBLM: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: დაესწარით საჯარო შეხვედრას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - დაესწარით საჯარო შეხვედრას. იგულისხმება მოსახლეობის შეკრება საზოგადოებისთვის ან ამა თუ იმ თემისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების/პრობლემების განხილვის მიზნით.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

ACTSPET: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: ხელი მოაწერეთ პეტიციას ან მოთხოვნას, ონლაინ პეტიციის ჩათვლით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - ხელი მოაწერეთ პეტიციას ან მოთხოვნას, ონლაინ პეტიციის ჩათვლით.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

ACTMLG: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: დაესწარით ადგილობრივი მთავრობის შეხვედრას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - დაესწარით ადგილობრივი მთავრობის შეხვედრას.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTTLG: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: ესაუბრეთ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - ესაუბრეთ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელს თემში არსებულ პრობლემებზე.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

ACTWLG: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: მიწერეთ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - მიწერეთ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელს თემში არსებულ პრობლემებზე.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

ACTPPA: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში: მიიღეთ მონაწილეობა რაიმე ტიპის საპროტესტო აქციაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - მიიღეთ მონაწილეობა რაიმე ტიპის საპროტესტო აქციაში, გამოსვლაში, ან - დემონსტრაციაში.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MEMBCOA: ხართ თუ არა ამჟამად რომელიმე გაერთიანების, კლუბის, ორგანიზაციის ან ასოციაციის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: ხართ თუ არა ამჟამად რომელიმე გაერთიანების, კლუბის, ორგანიზაციის ან ასოციაციის წევრი? ეს შეიძლება იყოს რაიმე პროფესიული გაერთიანება ან კავშირი, წიგნების მოყვარულთა კლუბი, თეატრის, ცეკვის ან სპორტის მოყვარულთა გაერთიანება, ან ონლაინ გაერთიანება, რომელთა წევრებსაც საერთო ინტერესები გააჩნიათ.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTGEOPOL: ინტერესი: ქართული პოლიტიკა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად გაინტერესებთ ან არ გაინტერესებთ შემდეგი საკითხები? - ქართული პოლიტიკა.

პასუხები:
 • საერთოდ არ გაინტერესებთ
 • ძირითადად არ გაინტერესებთ
 • ნაწილობრივ გაინტერესებთ, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად გაინტერესებთ თუ
 • ძალიან გაინტერესებთ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTINTPOL: ინტერესი: საერთაშორისო პოლიტიკა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად გაინტერესებთ ან არ გაინტერესებთ შემდეგი საკითხები? - საერთაშორისო პოლიტიკა.

პასუხები:
 • საერთოდ არ გაინტერესებთ
 • ძირითადად არ გაინტერესებთ
 • ნაწილობრივ გაინტერესებთ, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად გაინტერესებთ თუ
 • ძალიან გაინტერესებთ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTRUSPOL: ინტერესი: რუსეთის პოლიტიკა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად გაინტერესებთ ან არ გაინტერესებთ შემდეგი საკითხები? - რუსეთის პოლიტიკა.

პასუხები:
 • საერთოდ არ გაინტერესებთ
 • ძირითადად არ გაინტერესებთ
 • ნაწილობრივ გაინტერესებთ, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად გაინტერესებთ თუ
 • ძალიან გაინტერესებთ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTABKPOL: ინტერესი: აფხაზეთის პოლიტიკა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად გაინტერესებთ ან არ გაინტერესებთ შემდეგი საკითხები? - აფხაზეთის პოლიტიკა.

პასუხები:
 • საერთოდ არ გაინტერესებთ
 • ძირითადად არ გაინტერესებთ
 • ნაწილობრივ გაინტერესებთ, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად გაინტერესებთ თუ
 • ძალიან გაინტერესებთ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTOSSPOL: ინტერესი: ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის პოლიტიკა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად გაინტერესებთ ან არ გაინტერესებთ შემდეგი საკითხები? - ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის პოლიტიკა.

პასუხები:
 • საერთოდ არ გაინტერესებთ
 • ძირითადად არ გაინტერესებთ
 • ნაწილობრივ გაინტერესებთ, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად გაინტერესებთ თუ
 • ძალიან გაინტერესებთ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTMPP: საქმიანობა: პოლიტიკური გაერთიანების ან პარტიის წევრი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ხართ თუ არა რომელიმე პოლიტიკური გაერთიანების ან პარტიის წევრი?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTDON: საქმიანობა: თანხის შეწირვა პოლიტიკური გაერთიანების, კანდიდატის, ან პარტიისთვის

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, შეგიწირავთ თუ არა თანხა პოლიტიკური გაერთიანების, კანდიდატის, ან პარტიისთვის?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTPPC: საქმიანობა: მონაწილეობა პოლიტიკურ კამპანიაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა პოლიტიკურ კამპანიაში, მაგალითად, დაგირიგებიათ ფლაერები, გაგიკრავთ პლაკატები და ა.შ.?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

ACTAPPM: საქმიანობა: შეხვედრა პოლიტიკურ პარტიასთან ან პარტიის კანდიდატებთან

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, დასწრებიხართ შეხვედრას პოლიტიკურ პარტიასთან ან პარტიის კანდიდატებთან?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

ACTPPPA: საქმიანობა: მონაწილეობა საპროტესტო აქციაში ან გამოსვლაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მიგიღიათ მონაწილეობა საპროტესტო აქციაში ან გამოსვლაში?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

ACTVOTE: საქმიანობა: მონაწილეობა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პირველ ან მეორე ტურში?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WACPI: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - კარგად ვარ გარკვეული ჩვენი ქვეყნის წინაშე მდგარ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ საკითხებში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - კარგად ვარ გარკვეული ჩვენი ქვეყნის წინაშე მდგარ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ საკითხებში.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • ნაწილობრივ ეთანხმებით, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ეთანხმებით თუ
 • სრულად ეთანხმებით?
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

READPP: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - მგონია, რომ პოლიტიკაში მონაწილეობისთვის მზად ვარ, თუკი ამის სურვილი გამიჩნდება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - მგონია, რომ პოლიტიკაში მონაწილეობისთვის მზად ვარ, თუკი ამის სურვილი გამიჩნდება.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • ნაწილობრივ ეთანხმებით, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ეთანხმებით თუ
 • სრულად ეთანხმებით?
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BETAGI: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - მგონია, რომ პოლიტიკისა და სახელმწიფო მართვის საკითხებში უფრო გათვითცნობიერებული ვარ, ვიდრე სხვა ჩემი თანატოლები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - მგონია, რომ პოლიტიკისა და სახელმწიფო მართვის საკითხებში უფრო გათვითცნობიერებული ვარ, ვიდრე სხვა ჩემი თანატოლები.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • ნაწილობრივ ეთანხმებით, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ეთანხმებით თუ
 • სრულად ეთანხმებით?
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PHNOSAY: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ჩემნაირ ადამიანებს მთავრობის ქმედებებთან დაკავშირებით საკუთარი აზრის გამოხატვის საშუალება არ აქვთ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - ჩემნაირ ადამიანებს მთავრობის ქმედებებთან დაკავშირებით საკუთარი აზრის გამოხატვის საშუალება არ აქვთ.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • ნაწილობრივ ეთანხმებით, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ეთანხმებით თუ
 • სრულად ეთანხმებით?
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

STOFDCPO: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - არა მგონია, თანამდებობის პირებს ადარდებდეთ, თუ რას ფიქრობენ ჩემნაირი ადამიანები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - არა მგონია, თანამდებობის პირებს ადარდებდეთ, თუ რას ფიქრობენ ჩემნაირი ადამიანები.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • ნაწილობრივ ეთანხმებით, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ეთანხმებით თუ
 • სრულად ეთანხმებით?
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GOVDPPO: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ჩვენი მთავრობა, როგორც წესი, ჩემნაირი ადამიანების აზრს პატივს არ სცემს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - ჩვენი მთავრობა, როგორც წესი, ჩემნაირი ადამიანების აზრს პატივს არ სცემს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • ნაწილობრივ ეთანხმებით, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ეთანხმებით თუ
 • სრულად ეთანხმებით?
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MOREWOM: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ ქართულ პოლიტიკაში ქალები უფრო მეტად უნდა იყვნენ წარმოდგენილები?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ზოგიერთი ადამიანი ფიქრობს, რომ ქართულ პოლიტიკაში ქალები უფრო მეტად უნდა იყვნენ წარმოდგენილნი, ვიდრე ახლა არიან. სხვები ამ მოსაზრებას არ ეთანხმებიან. თქვენ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ ქართულ პოლიტიკაში ქალები უფრო მეტად უნდა იყვნენ წარმოდგენილები?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • ნაწილობრივ ეთანხმებით, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ეთანხმებით თუ
 • სრულად ეთანხმებით?
 • ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WPPSOC: ქალთა გაზრდილი პოლიტიკური მონაწილეობის შედეგები: უპირატესობა ჯანდაცვას, განათლებას, გარემოს დაცვას და სხვა სოციალურ საკითხებს მიენიჭება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა ძირითად ცვლილებებს მოუტანს ქვეყანას ქალების უფრო აქტიური პოლიტიკური მონაწილეობა? - უპირატესობა ჯანდაცვას, განათლებას, გარემოს დაცვას და სხვა სოციალურ საკითხებს მიენიჭება.

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ექნება არსებითი გავლენა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WPPPEACE: ქალთა გაზრდილი პოლიტიკური მონაწილეობის შედეგები: ეს ხელს შეუწყობს სამშვიდობო პოლიტიკის დამკვიდრებას და გამყარებას

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა ძირითად ცვლილებებს მოუტანს ქვეყანას ქალების უფრო აქტიური პოლიტიკური მონაწილეობა? - ეს ხელს შეუწყობს სამშვიდობო პოლიტიკის დამკვიდრებას და გამყარებას.

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ექნება არსებითი გავლენა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WPPIPPC: ქალთა გაზრდილი პოლიტიკური მონაწილეობის შედეგები: პოლიტიკური პარტიები უარს იტყვიან დაპირისპირებაზე და ერთმანეთთან უფრო მეტად ითანამშრომლებენ

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა ძირითად ცვლილებებს მოუტანს ქვეყანას ქალების უფრო აქტიური პოლიტიკური მონაწილეობა? - პოლიტიკური პარტიები უარს იტყვიან დაპირისპირებაზე და ერთმანეთთან უფრო მეტად ითანამშრომლებენ.

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ექნება არსებითი გავლენა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WPPEQUAL: ქალთა გაზრდილი პოლიტიკური მონაწილეობის შედეგები: ქალებს და კაცებს თანაბარი უფლებები და შესაძლებლობები ექნებათ

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა ძირითად ცვლილებებს მოუტანს ქვეყანას ქალების უფრო აქტიური პოლიტიკური მონაწილეობა? - ქალებს და კაცებს თანაბარი უფლებები და შესაძლებლობები ექნებათ.

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ექნება არსებითი გავლენა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WPPLAW: ქალთა გაზრდილი პოლიტიკური მონაწილეობის შედეგები: ოჯახური ძალადობისა და სექსუალური შევიწროვების წინააღმდეგ მიმართული კანონები უფრო მეტად აღსრულდება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა ძირითად ცვლილებებს მოუტანს ქვეყანას ქალების უფრო აქტიური პოლიტიკური მონაწილეობა? - ოჯახური ძალადობისა და სექსუალური შევიწროვების წინააღმდეგ მიმართული კანონები უფრო მეტად აღსრულდება.

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ექნება არსებითი გავლენა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WPPOTH: ქალთა გაზრდილი პოლიტიკური მონაწილეობის შედეგები: სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა ძირითად ცვლილებებს მოუტანს ქვეყანას ქალების უფრო აქტიური პოლიტიკური მონაწილეობა? - სხვა.

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ექნება არსებითი გავლენა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INFGEOTV: ინფორმაციის მიღების წყარო აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ: ქართული სატელევიზიო არხები

შეკითხვის ტექსტი: საიდან იღებთ ინფორმაციას აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ? - ქართული სატელევიზიო არხებით.

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ ყველა პასუხი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიღებ ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFGEOPRE: ინფორმაციის მიღების წყარო აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ: ქართული ბეჭდური მედია

შეკითხვის ტექსტი: საიდან იღებთ ინფორმაციას აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ? - ქართული ბეჭდური მედიის საშუალებით.

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ ყველა პასუხი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიღებ ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFGEOOM: ინფორმაციის მიღების წყარო აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ: ქართული ონლაინ მედია

შეკითხვის ტექსტი: საიდან იღებთ ინფორმაციას აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ? - ქართული ონლაინ მედიის საშუალებით.

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ ყველა პასუხი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიღებ ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFFB: ინფორმაციის მიღების წყარო აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ: „ფეისბუქი“

შეკითხვის ტექსტი: საიდან იღებთ ინფორმაციას აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ? - „ფეისბუქის“ საშუალებით.

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ ყველა პასუხი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიღებ ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFRUSSM: ინფორმაციის მიღების წყარო აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ: რუსულენოვანი მედიასაშუალებები

შეკითხვის ტექსტი: საიდან იღებთ ინფორმაციას აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ? - რუსულენოვანი მედიასაშუალებებით (ტელევიზია, ონლაინ-გამოცემები და სხვა).

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ ყველა პასუხი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიღებ ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFINTM: ინფორმაციის მიღების წყარო აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ: სხვა საერთაშორისო მედიასაშუალებები

შეკითხვის ტექსტი: საიდან იღებთ ინფორმაციას აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ? - სხვა საერთაშორისო მედიასაშუალებებით (ტელევიზია, ონლაინ-გამოცემები და სხვა).

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ ყველა პასუხი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიღებ ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFCLOSE: ინფორმაციის მიღების წყარო აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ: საკუთარი ოჯახის წევრები, მეგობრები, ნათესავები, ან კოლეგები

შეკითხვის ტექსტი: საიდან იღებთ ინფორმაციას აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ? - საკუთარი ოჯახის წევრების, მეგობრების, ნათესავების, ან კოლეგებისგან.

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ ყველა პასუხი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიღებ ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INFOTH: ინფორმაციის მიღების წყარო აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ: სხვა

შეკითხვის ტექსტი: საიდან იღებთ ინფორმაციას აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ? - სხვა.

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ ყველა პასუხი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიღებ ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACQABK: პირადად იცნობთ თუ არა ადამიანს, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს აფხაზეთში?

შეკითხვის ტექსტი: პირადად იცნობთ თუ არა ადამიანს, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს აფხაზეთში? შეგახსენებთ, რომ ამ შემთხვევაში არ ვგულისხმობთ აფხაზეთიდან დევნილებს, არამედ მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამჟამად ცხოვრობენ ამ ტერიტორიებზე.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'არ ვიცნობ ასეთ ადამიანს' დაჯგუფდა ვარიანტთან 'არ დასახელდა'.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ACQOSS: პირადად იცნობთ თუ არა ადამიანს, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში?

შეკითხვის ტექსტი: პირადად იცნობთ თუ არა ადამიანს, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში? შეგახსენებთ, რომ ამ შემთხვევაში არ ვგულისხმობთ ცხინვალის რეგიონიდან/სამხრეთ ოსეთიდან დევნილებს, არამედ მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამჟამად ცხოვრობენ ამ ტერიტორიებზე.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'არ ვიცნობ ასეთ ადამიანს' დაჯგუფდა ვარიანტთან 'არ დასახელდა'.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ABINTFOR: ურთიერთობა აფხაზეთში მცხოვრებლებთან ბოლო 10 წლის განმავლობაში: შეხვედრიხართ პირისპირ, საქმიანი მიზნით

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო ათი წლის მანძილზე, გქონიათ თუ არა შემდეგი სახის ურთიერთობა ადამიანთან ან ადამიანებთან, რომლებიც ამჟამად აფხაზეთში ცხოვრობენ? არ არის აუცილებელი, რომ ასეთ ადამიანს პირადად იცნობდეთ - შეხვედრიხართ პირისპირ, საქმიანი მიზნით.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'ასეთ ადამიანთან შეხება საერთოდ არ მქონია' დაჯგუფდა ვარიანტთან 'არ დასახელდა'.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ABINTINFOR: ურთიერთობა აფხაზეთში მცხოვრებლებთან ბოლო 10 წლის განმავლობაში: შეხვედრიხართ პირისპირ, არაფორმალურად

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო ათი წლის მანძილზე, გქონიათ თუ არა შემდეგი სახის ურთიერთობა ადამიანთან ან ადამიანებთან, რომლებიც ამჟამად აფხაზეთში ცხოვრობენ? არ არის აუცილებელი, რომ ასეთ ადამიანს პირადად იცნობდეთ - შეხვედრიხართ პირისპირ, არაფორმალურად (მაგალითად, სუფრაზე, ეკლესიაში, ა.შ.).

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'ასეთ ადამიანთან შეხება საერთოდ არ მქონია' დაჯგუფდა ვარიანტთან 'არ დასახელდა'.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ABINTVIRTU: ურთიერთობა აფხაზეთში მცხოვრებლებთან ბოლო 10 წლის განმავლობაში: გქონიათ კონტაქტი ინტერნეტით

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო ათი წლის მანძილზე, გქონიათ თუ არა შემდეგი სახის ურთიერთობა ადამიანთან ან ადამიანებთან, რომლებიც ამჟამად აფხაზეთში ცხოვრობენ? არ არის აუცილებელი, რომ ასეთ ადამიანს პირადად იცნობდეთ - გქონიათ კონტაქტი ინტერნეტით, მაგალითად, სოციალურ ქსელში, ფორუმის მეშვეობით და ა.შ.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'ასეთ ადამიანთან შეხება საერთოდ არ მქონია' დაჯგუფდა ვარიანტთან 'არ დასახელდა'.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ABINTPHONE: ურთიერთობა აფხაზეთში მცხოვრებლებთან ბოლო 10 წლის განმავლობაში: გისაუბრიათ ტელეფონით

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო ათი წლის მანძილზე, გქონიათ თუ არა შემდეგი სახის ურთიერთობა ადამიანთან ან ადამიანებთან, რომლებიც ამჟამად აფხაზეთში ცხოვრობენ? არ არის აუცილებელი, რომ ასეთ ადამიანს პირადად იცნობდეთ - გისაუბრიათ ტელეფონით.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'ასეთ ადამიანთან შეხება საერთოდ არ მქონია' დაჯგუფდა ვარიანტთან 'არ დასახელდა'.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ABINTOTH: ურთიერთობა აფხაზეთში მცხოვრებლებთან ბოლო 10 წლის განმავლობაში: გქონიათ შეხვედრა რაიმე სხვა ფორმით

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო ათი წლის მანძილზე, გქონიათ თუ არა შემდეგი სახის ურთიერთობა ადამიანთან ან ადამიანებთან, რომლებიც ამჟამად აფხაზეთში ცხოვრობენ? არ არის აუცილებელი, რომ ასეთ ადამიანს პირადად იცნობდეთ - გქონიათ შეხვედრა რაიმე სხვა ფორმით.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'ასეთ ადამიანთან შეხება საერთოდ არ მქონია' დაჯგუფდა ვარიანტთან 'არ დასახელდა'.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OSINTFOR: ურთიერთობა ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მცხოვრებლებთან ბოლო 10 წლის განმავლობაში: შეხვედრიხართ პირისპირ, საქმიანი მიზნით

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო ათი წლის მანძილზე, გქონიათ თუ არა შემდეგი სახის ურთიერთობა ადამიანთან ან ადამიანებთან, რომლებიც ამჟამად ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში ცხოვრობენ? არ არის აუცილებელი, რომ ასეთ ადამიანს პირადად იცნობდეთ - შეხვედრიხართ პირისპირ, საქმიანი მიზნით.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'ასეთ ადამიანთან შეხება საერთოდ არ მქონია' დაჯგუფდა ვარიანტთან 'არ დასახელდა'.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OSINTINFOR: ურთიერთობა ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მცხოვრებლებთან ბოლო 10 წლის განმავლობაში: შეხვედრიხართ პირისპირ, არაფორმალურად

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო ათი წლის მანძილზე, გქონიათ თუ არა შემდეგი სახის ურთიერთობა ადამიანთან ან ადამიანებთან, რომლებიც ამჟამად ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში ცხოვრობენ? არ არის აუცილებელი, რომ ასეთ ადამიანს პირადად იცნობდეთ - შეხვედრიხართ პირისპირ, არაფორმალურად (მაგალითად, სუფრაზე, ეკლესიაში, ა.შ.).

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'ასეთ ადამიანთან შეხება საერთოდ არ მქონია' დაჯგუფდა ვარიანტთან 'არ დასახელდა'.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OSINTVIRTU: ურთიერთობა ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მცხოვრებლებთან ბოლო 10 წლის განმავლობაში: გქონიათ კონტაქტი ინტერნეტით

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო ათი წლის მანძილზე, გქონიათ თუ არა შემდეგი სახის ურთიერთობა ადამიანთან ან ადამიანებთან, რომლებიც ამჟამად ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში ცხოვრობენ? არ არის აუცილებელი, რომ ასეთ ადამიანს პირადად იცნობდეთ - გქონიათ კონტაქტი ინტერნეტით, მაგალითად, სოციალურ ქსელში, ფორუმის მეშვეობით და ა.შ.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'ასეთ ადამიანთან შეხება საერთოდ არ მქონია' დაჯგუფდა ვარიანტთან 'არ დასახელდა'.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OSINTPHONE: ურთიერთობა ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მცხოვრებლებთან ბოლო 10 წლის განმავლობაში: გისაუბრიათ ტელეფონით

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო ათი წლის მანძილზე, გქონიათ თუ არა შემდეგი სახის ურთიერთობა ადამიანთან ან ადამიანებთან, რომლებიც ამჟამად ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში ცხოვრობენ? არ არის აუცილებელი, რომ ასეთ ადამიანს პირადად იცნობდეთ - გისაუბრიათ ტელეფონით.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'ასეთ ადამიანთან შეხება საერთოდ არ მქონია' დაჯგუფდა ვარიანტთან 'არ დასახელდა'.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OSINTOTH: ურთიერთობა ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მცხოვრებლებთან ბოლო 10 წლის განმავლობაში: გქონიათ შეხვედრა რაიმე სხვა ფორმით

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო ათი წლის მანძილზე, გქონიათ თუ არა შემდეგი სახის ურთიერთობა ადამიანთან ან ადამიანებთან, რომლებიც ამჟამად ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში ცხოვრობენ? არ არის აუცილებელი, რომ ასეთ ადამიანს პირადად იცნობდეთ - გქონიათ შეხვედრა რაიმე სხვა ფორმით.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'ასეთ ადამიანთან შეხება საერთოდ არ მქონია' დაჯგუფდა ვარიანტთან 'არ დასახელდა'.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WACCONF: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - კარგად ვარ გარკვეული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების საკითხებში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - კარგად ვარ გარკვეული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების საკითხებში.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • ნაწილობრივ ეთანხმებით, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ეთანხმებით თუ
 • სრულად ეთანხმებით?
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

READPEACE: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - თავს მზად ვთვლი, მონაწილეობა მივიღო აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტებთან დაკავშირებულ სამშვიდობო ინიციატივებში, თუკი ამის სურვილი გამიჩნდება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - თავს მზად ვთვლი, მონაწილეობა მივიღო აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტებთან დაკავშირებულ სამშვიდობო ინიციატივებში, თუკი ამის სურვილი გამიჩნდება.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • ნაწილობრივ ეთანხმებით, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ეთანხმებით თუ
 • სრულად ეთანხმებით?
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BETACONF: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - მგონია, რომ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების საკითხებში უფრო გათვითცნობიერებული ვარ, ვიდრე სხვა ჩემი თანატოლები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - მგონია, რომ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების საკითხებში უფრო გათვითცნობიერებული ვარ, ვიდრე სხვა ჩემი თანატოლები.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • ნაწილობრივ ეთანხმებით, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ეთანხმებით თუ
 • სრულად ეთანხმებით?
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PHNSAYCON: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ჩემნაირ ადამიანებს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტებთან მიმართებით ჩვენი მთავრობის ქმედებებთან დაკავშირებით საკუთარი აზრის გამოხატვის საშუალება არ აქვთ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - ჩემნაირ ადამიანებს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტებთან მიმართებით ჩვენი მთავრობის ქმედებებთან დაკავშირებით საკუთარი აზრის გამოხატვის საშუალება არ აქვთ.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • ნაწილობრივ ეთანხმებით, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ეთანხმებით თუ
 • სრულად ეთანხმებით?
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

STOFDCPOC: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - არა მგონია, სახელმწიფო მოხელეებს ადარდებდეთ, თუ რას ფიქრობენ ჩემნაირი ადამიანები აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტებზე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - არა მგონია, სახელმწიფო მოხელეებს ადარდებდეთ, თუ რას ფიქრობენ ჩემნაირი ადამიანები აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტებზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • ნაწილობრივ ეთანხმებით, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ეთანხმებით თუ
 • სრულად ეთანხმებით?
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GOVDPPOC: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ჩვენი მთავრობა, როგორც წესი, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტებთან დაკავშირებით ჩემნაირი ადამიანების აზრს პატივს არ სცემს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - ჩვენი მთავრობა, როგორც წესი, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტებთან დაკავშირებით ჩემნაირი ადამიანების აზრს პატივს არ სცემს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • ნაწილობრივ ეთანხმებით, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ეთანხმებით თუ
 • სრულად ეთანხმებით?
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESOTOG: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - აფხაზებთან და ოსებთან მშვიდობიანი ურთიერთობისთვის საჭიროა, დავივიწყოთ, თუ რა იყო წარსულში და ერთად ვიფიქროთ მომავალზე

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას, რომელსაც საქართველოში ზოგი ადამიანი ეთანხმება, ზოგი კი - არა. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს? - აფხაზებთან და ოსებთან მშვიდობიანი ურთიერთობისთვის საჭიროა, დავივიწყოთ, თუ რა იყო წარსულში და ერთად ვიფიქროთ მომავალზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • ნაწილობრივ ეთანხმებით, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ეთანხმებით თუ
 • სრულად ეთანხმებით?
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESOEMP: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში ამჟამად მცხოვრები ჩვეულებრივი ადამიანები კონფლიქტის ისეთივე მსხვერპლნი არიან, როგორც ქართველები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას, რომელსაც საქართველოში ზოგი ადამიანი ეთანხმება, ზოგი კი - არა. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს? - აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში ამჟამად მცხოვრები ჩვეულებრივი ადამიანები კონფლიქტის ისეთივე მსხვერპლნი არიან, როგორც ქართველები.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • ნაწილობრივ ეთანხმებით, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ეთანხმებით თუ
 • სრულად ეთანხმებით?
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESOAPPG: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - მნიშვნელოვანია, აფხაზებს და ოსებს პირველებმა უნდა მოვუბოდიშოთ ქართული მხარის მიერ ომის დროს ჩადენილი დანაშაულების გამო

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას, რომელსაც საქართველოში ზოგი ადამიანი ეთანხმება, ზოგი კი - არა. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს? - მნიშვნელოვანია, აფხაზებს და ოსებს პირველებმა მოვუბოდიშოთ ქართული მხარის მიერ ომის დროს ჩადენილი დანაშაულების გამო.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • ნაწილობრივ ეთანხმებით, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ეთანხმებით თუ
 • სრულად ეთანხმებით?
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESOAPPT: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - აფხაზებმა და ოსებმა პირველებმა უნდა გადმოდგან ნაბიჯი და მოუბოდიშონ ქართულ მხარეს ომის დროს ჩადენილი დანაშაულების გამო

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას, რომელსაც საქართველოში ზოგი ადამიანი ეთანხმება, ზოგი კი - არა. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს? - აფხაზებმა და ოსებმა პირველებმა უნდა გადმოდგან ნაბიჯი და მოუბოდიშონ ქართულ მხარეს ომის დროს ჩადენილი დანაშაულების გამო.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • ნაწილობრივ ეთანხმებით, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ეთანხმებით თუ
 • სრულად ეთანხმებით?
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESORUSS: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - საქართველო ტერიტორიულ პრობლემებს რუსეთთან ურთიერთობების გაღრმავების გარეშე ვერ მოაგვარებს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას, რომელსაც საქართველოში ზოგი ადამიანი ეთანხმება, ზოგი კი - არა. ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს? - საქართველო ტერიტორიულ პრობლემებს რუსეთთან ურთიერთობების გაღრმავების გარეშე ვერ მოაგვარებს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • ნაწილობრივ ეთანხმებით, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ეთანხმებით თუ
 • სრულად ეთანხმებით?
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WOMPEACE: მშვიდობის მშენებლობაში ქალების გაზრდილი ჩართულობის გავლენა კონფლიქტების მოგვარებაზე

შეკითხვის ტექსტი: თუკი ქალები უფრო მეტად ჩაერთვებოდნენ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების გადასაჭრელ სამშვიდობო პროცესებში, თქვენი აზრით, რა გავლენა ექნებოდა ამას კონფლიქტების მოგვარებაზე?

პასუხები:
 • ძალიან დადებითი გავლენა
 • უფრო დადებითი, ვიდრე უარყოფითი გავლენა
 • უფრო უარყოფითი, ვიდრე დადებითი გავლენა
 • ძალიან უარყოფითი გავლენა
 • არანაირი გავლენა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WOMSUSTP: სამშვიდობო პროცესებში ქალთა მონაწილეობა: მშვიდობის გრძელვადიან შენარჩუნება

შეკითხვის ტექსტი: ძირითადად რომელ საკითხებზე იქონიებს დადებით გავლენას ქალების უფრო მეტად ჩართვა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების გადასაჭრელ სამშვიდობო პროცესებში? - მშვიდობის გრძელვადიან შენარჩუნებას.

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ქალებს დადებითი გავლენა ექნებათ სამშვიდობო პროცესებზე.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WOMSOCB: სამშვიდობო პროცესებში ქალთა მონაწილეობა: მეტი სახელმწიფო სოციალური პროგრამა

შეკითხვის ტექსტი: ძირითადად რომელ საკითხებზე იქონიებს დადებით გავლენას ქალების უფრო მეტად ჩართვა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების გადასაჭრელ სამშვიდობო პროცესებში? - აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის / სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას საშუალება ექნება, სახელმწიფოს მიერ შემოთავაზებული უფრო მეტი სოციალური პროგრამით ისარგებლოს.

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ქალებს დადებითი გავლენა ექნებათ სამშვიდობო პროცესებზე.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WOMNGO: სამშვიდობო პროცესებში ქალთა მონაწილეობა: მეტი არასამთავრობო სოციალური პროგრამა

შეკითხვის ტექსტი: ძირითადად რომელ საკითხებზე იქონიებს დადებით გავლენას ქალების უფრო მეტად ჩართვა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების გადასაჭრელ სამშვიდობო პროცესებში? - აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის / სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას საშუალება ექნება, არასამთავრობო სექტორის მიერ შემოთავაზებული უფრო მეტი სოციალური პროგრამით ისარგებლოს.

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ქალებს დადებითი გავლენა ექნებათ სამშვიდობო პროცესებზე.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WOMAID: სამშვიდობო პროცესებში ქალთა მონაწილეობა: მეტი დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: ძირითადად რომელ საკითხებზე იქონიებს დადებით გავლენას ქალების უფრო მეტად ჩართვა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების გადასაჭრელ სამშვიდობო პროცესებში? - აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში / სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები ქალები მათთვის საჭირო უფრო მეტ დახმარებას მიიღებენ.

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ქალებს დადებითი გავლენა ექნებათ სამშვიდობო პროცესებზე.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WOMOTH: სამშვიდობო პროცესებში ქალთა მონაწილეობა: სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ძირითადად რომელ საკითხებზე იქონიებს დადებით გავლენას ქალების უფრო მეტად ჩართვა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების გადასაჭრელ სამშვიდობო პროცესებში? - სხვა.

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ქალებს დადებითი გავლენა ექნებათ სამშვიდობო პროცესებზე.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PEACEPART: პირადად თქვენ მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას ისეთ ღონისძიებაში, რომელიც მიმართული იქნებოდა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობასთან შერიგებაზე?

შეკითხვის ტექსტი: პირადად თქვენ მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას ისეთ ღონისძიებაში, რომელიც მიმართული იქნებოდა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობასთან შერიგებაზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ABKGNOAM: მისაღებია თუ არ არის მისაღები აფხაზეთი იყოს საქართველოს ნაწილი, ავტონომიის გარეშე?

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და ამ ბარათის მეშვეობით, თითოეული მათგანის შესახებ მითხარით, რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია იგი თქვენთვის? - აფხაზეთი იყოს საქართველოს ნაწილი, ავტონომიის გარეშე.

პასუხები:
 • სრულიად მიუღებელია
 • უფრო მიუღებელია, ვიდრე - მისაღები
 • არც მისაღებია, არც - მიუღებელი
 • უფრო მისაღებია, ვიდრე - მიუღებელი
 • სრულიად მისაღებია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ABKGHIAM: მისაღებია თუ არ არის მისაღები აფხაზეთი იყოს საქართველოს ნაწილი და ჰქონდეს მნიშვნელოვანი ავტონომია?

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და ამ ბარათის მეშვეობით, თითოეული მათგანის შესახებ მითხარით, რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია იგი თქვენთვის? - აფხაზეთი იყოს საქართველოს ნაწილი და ჰქონდეს მნიშვნელოვანი ავტონომია, საგრძნობი თავისუფლება შიდა საქმეების გადაწყვეტაში, მაგალითად, როგორც აჭარას.

პასუხები:
 • სრულიად მიუღებელია
 • უფრო მიუღებელია, ვიდრე - მისაღები
 • არც მისაღებია, არც - მიუღებელი
 • უფრო მისაღებია, ვიდრე - მიუღებელი
 • სრულიად მისაღებია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ABKGFEDM: მისაღებია თუ არ არის მისაღები საქართველო გარდაიქმნას ფედერაციულ სახელმწიფოდ, სადაც აფხაზეთი გაწევრიანდება, როგორც მნიშვნელოვანი უფლებების მქონე სუბიექტი?

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და ამ ბარათის მეშვეობით, თითოეული მათგანის შესახებ მითხარით, რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია იგი თქვენთვის? - საქართველო გარდაიქმნას ფედერაციულ სახელმწიფოდ, სადაც აფხაზეთი გაწევრიანდება, როგორც მნიშვნელოვანი უფლებების მქონე სუბიექტი, ექნება დიდი თავისუფლება საკუთარი შიდა მართვა-გამგეობის საკითხებში, როგორც მაგალითად, ცალკეულ შტატებს აშშ-ში.

პასუხები:
 • სრულიად მიუღებელია
 • უფრო მიუღებელია, ვიდრე - მისაღები
 • არც მისაღებია, არც - მიუღებელი
 • უფრო მისაღებია, ვიდრე - მიუღებელი
 • სრულიად მისაღებია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ABKGCONFM: მისაღებია თუ არ არის მისაღები შეიქმნას კონფედერაცია აფხაზეთისა და საქართველოს შემადგენლობით?

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და ამ ბარათის მეშვეობით, თითოეული მათგანის შესახებ მითხარით, რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია იგი თქვენთვის? - შეიქმნას კონფედერაცია აფხაზეთისა და საქართველოს შემადგენლობით. კონფედერაციაში იგულისხმება ორი თანაბარუფლებიანი სახელმწიფოს კავშირი, რომლებიც საერთო საგარეო პოლიტიკას ატარებენ, მაგრამ შიდა მართვა-გამგეობას დამოუკიდებლად აწარმოებენ.

პასუხები:
 • სრულიად მიუღებელია
 • უფრო მიუღებელია, ვიდრე - მისაღები
 • არც მისაღებია, არც - მიუღებელი
 • უფრო მისაღებია, ვიდრე - მიუღებელი
 • სრულიად მისაღებია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ABKGINDM: მისაღებია თუ არ არის მისაღები აფხაზეთი იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო?

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და ამ ბარათის მეშვეობით, თითოეული მათგანის შესახებ მითხარით, რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია იგი თქვენთვის? - აფხაზეთი იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო.

პასუხები:
 • სრულიად მიუღებელია
 • უფრო მიუღებელია, ვიდრე - მისაღები
 • არც მისაღებია, არც - მიუღებელი
 • უფრო მისაღებია, ვიდრე - მიუღებელი
 • სრულიად მისაღებია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ABKGRUSM: მისაღებია თუ არ არის მისაღები აფხაზეთი იყოს რუსეთის ნაწილი?

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და ამ ბარათის მეშვეობით, თითოეული მათგანის შესახებ მითხარით, რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია იგი თქვენთვის? - აფხაზეთი იყოს რუსეთის ნაწილი.

პასუხები:
 • სრულიად მიუღებელია
 • უფრო მიუღებელია, ვიდრე - მისაღები
 • არც მისაღებია, არც - მიუღებელი
 • უფრო მისაღებია, ვიდრე - მიუღებელი
 • სრულიად მისაღებია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SOGNOAM: მისაღებია თუ არ არის მისაღები ცხინვალის რეგიონი/სამხრეთ ოსეთი იყოს საქართველოს ნაწილი, ავტონომიის გარეშე?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია თქვენთვის ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით შემდეგი მოსაზრებები? - ცხინვალის რეგიონი/სამხრეთ ოსეთი იყოს საქართველოს ნაწილი, ავტონომიის გარეშე.

პასუხები:
 • სრულიად მიუღებელია
 • უფრო მიუღებელია, ვიდრე - მისაღები
 • არც მისაღებია, არც - მიუღებელი
 • უფრო მისაღებია, ვიდრე - მიუღებელი
 • სრულიად მისაღებია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SOGHIAM: მისაღებია თუ არ არის მისაღები ცხინვალის რეგიონი/სამხრეთ ოსეთი იყოს საქართველოს ნაწილი და ჰქონდეს მნიშვნელოვანი ავტონომია?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია თქვენთვის ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით შემდეგი მოსაზრებები? - ცხინვალის რეგიონი/სამხრეთ ოსეთი იყოს საქართველოს ნაწილი და ჰქონდეს მნიშვნელოვანი ავტონომია, საგრძნობი თავისუფლება შიდა საქმეების გადაწყვეტაში, მაგალითად, როგორც აჭარას.

პასუხები:
 • სრულიად მიუღებელია
 • უფრო მიუღებელია, ვიდრე - მისაღები
 • არც მისაღებია, არც - მიუღებელი
 • უფრო მისაღებია, ვიდრე - მიუღებელი
 • სრულიად მისაღებია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SOGFEDM: მისაღებია თუ არ არის მისაღები საქართველო გარდაიქმნას ფედერაციული სახელმწიფოდ, სადაც ცხინვალის რეგიონი/სამხრეთ ოსეთი გაწევრიანდება, როგორც მნიშვნელოვანი უფლებების მქონე სუბიექტი?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია თქვენთვის ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით შემდეგი მოსაზრებები? - საქართველო გარდაიქმნას ფედერაციული სახელმწიფოდ, სადაც ცხინვალის რეგიონი/სამხრეთ ოსეთი გაწევრიანდება, როგორც მნიშვნელოვანი უფლებების მქონე სუბიექტი, ექნება დიდი თავისუფლება საკუთარი შიდა მართვა-გამგეობის საკითხებში, როგორც მაგალითად, ცალკეულ შტატებს აშშ-ში.

პასუხები:
 • სრულიად მიუღებელია
 • უფრო მიუღებელია, ვიდრე - მისაღები
 • არც მისაღებია, არც - მიუღებელი
 • უფრო მისაღებია, ვიდრე - მიუღებელი
 • სრულიად მისაღებია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SOGCONFM: მისაღებია თუ არ არის მისაღები შეიქმნას კონფედერაცია ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთისა და საქართველოს, როგორც ამ კონფედერაციის თანაბარუფლებიანი წევრების, შემადგენლობით?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია თქვენთვის ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით შემდეგი მოსაზრებები? - შეიქმნას კონფედერაცია ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთისა და საქართველოს, როგორც ამ კონფედერაციის თანაბარუფლებიანი წევრების, შემადგენლობით. კონფედერაციაში იგულისხმება ორი თანაბარუფლებიანი სახელმწიფოს კავშირი, რომლებიც საერთო საგარეო პოლიტიკას ატარებენ, მაგრამ შიდა მართვა-გამგეობას დამოუკიდებლად აწარმოებენ.

პასუხები:
 • სრულიად მიუღებელია
 • უფრო მიუღებელია, ვიდრე - მისაღები
 • არც მისაღებია, არც - მიუღებელი
 • უფრო მისაღებია, ვიდრე - მიუღებელი
 • სრულიად მისაღებია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SOGINDM: მისაღებია თუ არ არის მისაღები ცხინვალის რეგიონი/სამხრეთ ოსეთი იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია თქვენთვის ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით შემდეგი მოსაზრებები? - ცხინვალის რეგიონი/სამხრეთ ოსეთი იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო.

პასუხები:
 • სრულიად მიუღებელია
 • უფრო მიუღებელია, ვიდრე - მისაღები
 • არც მისაღებია, არც - მიუღებელი
 • უფრო მისაღებია, ვიდრე - მიუღებელი
 • სრულიად მისაღებია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SOGRUSM: მისაღებია თუ არ არის მისაღები ცხინვალის რეგიონი/სამხრეთ ოსეთი იყოს რუსეთის ნაწილი?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია თქვენთვის ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით შემდეგი მოსაზრებები? - ცხინვალის რეგიონი/სამხრეთ ოსეთი იყოს რუსეთის ნაწილი.

პასუხები:
 • სრულიად მიუღებელია
 • უფრო მიუღებელია, ვიდრე - მისაღები
 • არც მისაღებია, არც - მიუღებელი
 • უფრო მისაღებია, ვიდრე - მიუღებელი
 • სრულიად მისაღებია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESCONF: აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტები უნდა გადაიჭრას ძალის გამოყენებით, თუ მოლაპარკების გზით?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტები უნდა გადაიჭრას ძალის გამოყენებით, თუ მოლაპარკების გზით?

პასუხები:
 • ძალის გამოყენებით
 • მოლაპარაკების გზით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESCONFTM: რამდენ ხანში მოგვარდება აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტები?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენ ხანში მოგვარდება აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტები?

პასუხები:
 • უახლოეს 5 წელიწადში
 • 6-10 წელიწადში
 • 11-20 წელიწადში
 • უფრო მეტ ხანში
 • ეს კონფლიქტები არასდროს მოგვარდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EMPLSITM: ძირითადი საქმიანობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას? გთხოვთ, შეარჩიეთ ის საქმიანობა, რომელიც თქვენთვის ძირითადია.

პასუხები:
 • ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ
 • ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ
 • ვარ უმუშევარი
 • ვმუშაობ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე, სეზონური სამუშაოს ჩათვლით
 • ვარ თვითდასაქმებული, სეზონური სამუშაოს ჩათვლით
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCVLSJOB: დაკარგა თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა სამსახური კორონავირუსის გამო?

შეკითხვის ტექსტი: დაკარგა თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა სამსახური კორონავირუსის გამო?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPEDU: რესპონდენტის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: რომელი შეესაბამება თქვენ მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი განათლების გარეშე', 'დაწყებითი განათლება', 'არასრული საშუალო განათლება', 'საშუალო განათლება' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალო ან საშუალოზე დაბალი', 'არასრული უმაღლესი განათლება', 'უმაღლესი განათლება' და 'სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალოზე მაღალი'.

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • უმაღლესი
 • არ ვიცი

RFAEDUC: რესპონდენტის მამის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: რომელი შეესაბამება მამათქვენის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი განათლების გარეშე', 'დაწყებითი განათლება', 'არასრული საშუალო განათლება', 'საშუალო განათლება' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალო ან საშუალოზე დაბალი', 'არასრული უმაღლესი განათლება', 'უმაღლესი განათლება' და 'სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალოზე მაღალი'.

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • უმაღლესი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RMOEDUC: რესპონდენტის დედის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: რომელი შეესაბამება დედათქვენის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი განათლების გარეშე', 'დაწყებითი განათლება', 'არასრული საშუალო განათლება', 'საშუალო განათლება' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალო ან საშუალოზე დაბალი', 'არასრული უმაღლესი განათლება', 'უმაღლესი განათლება' და 'სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალოზე მაღალი'.

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • უმაღლესი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELGION: რესპონდენტის რელიგია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თავს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'სუნიტური ისლამი', 'შიიტური ისლამი', და 'ისლამის სხვა მიმართულება' დაჯგუფდა კატეგორიაში 'ისლამი', 'კათოლიკური ეკლესია',' პროტესტანტული ეკლესია', 'სხვა ქრისტიანული აღმსარებლობა ან სექტა', და იუდაიზმი' დაჯგუფდა როგორც 'სხვა' კატეგორია.

პასუხები:
 • მართმადიდებლური ეკლესია
 • ისლამი
 • სომხური სამოციქულო ეკლესია
 • სხვა
 • არცერთი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELSERV: რელიგიურ მსახურებაზე დასწრების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: განსაკუთრებული ღონისძიებების გარდა, როგორებიცაა ქორწინება ან გასვენება, რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ მსახურებას?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც საკუთარ თავს რომელიმე რელიგიას მიაკუთვნებენ.

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • უფრო ხშირად, ვიდრე კვირაში ერთხელ
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ დღესასწაულებზე
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი

CONFLMV: მოგიხდათ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა 1989 წლიდან დღემდე საქართველოში მომხდარი კონფლიქტების გამო?

შეკითხვის ტექსტი: მოგიხდათ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა 1989 წლიდან დღემდე საქართველოში მომხდარი კონფლიქტების გამო?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

FRQINTR: ინტერნეტით სარგებლობის სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით?

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი

OWNFRDG: შინამეურნეობის საკუთრება - მაცივარი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში მაცივარი?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCOTV: შინამეურნეობის საკუთრება - ფერადი ტელევიზორი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში ფერადი ტელევიზორი?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNSPHN: შინამეურნეობის საკუთრება - სმარტფონი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში სმარტფონი (ტელეფონი ფერადი ეკრანით და ინტერნეტის წვდომით)?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • უარი პასუხზე

OWNTBLT: შინამეურნეობის საკუთრება - ტაბლეტი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში ტაბლეტი (მაგ. აიპადი, გალაქსი ტაბი, ლენოვო და ა.შ.)?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCARS: შინამეურნეობის საკუთრება - მანქანა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში მანქანა?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNAIRC: შინამეურნეობის საკუთრება - კონდიციონერი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში კონდიციონერი?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNWASH: შინამეურნეობის საკუთრება - ავტომატური სარეცხი მანქანა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში ავტომატური სარეცხი მანქანა?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCOMP: შინამეურნეობის საკუთრება - პერსონალური კომპიუტერი, ლეპტოპის ჩათვლით

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში პერსონალური კომპიუტერი, ლეპტოპის ჩათვლით?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNHWT: შინამეურნეობის საკუთრება - ცხელი წყალი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში ცხელი წყალი?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCHTG: შინამეურნეობის საკუთრება - ცენტრალური გათბობა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში ცენტრალური გათბობა?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNDSHW: შინამეურნეობის საკუთრება - ჭურჭლის სარეცხი მანქანა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში ჭურჭლის სარეცხი მანქანა?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNMCRW: შინამეურნეობის საკუთრება - მიკროტალღური ღუმელი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში მიკროტალღური ღუმელი?

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CURRUNG: ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, წარმოიდგინოთ, რომ არსებობს საქართველოს ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი 10-საფეხურიანი კიბე. ამ „კიბის“ პირველი საფეხური შეესაბამება საზოგადოებაში არსებულ ყველაზე დაბალ ეკონომიკურ მდგომარეობას, ხოლო მე-10 საფეხური შეესაბამება ყველაზე მაღალ ეკონომიკურ მდგომარეობას. თქვენი აზრით, ამ კიბის რომელ საფეხურზე დგას თქვენი ოჯახი ამჟამად?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ყველაზე დაბალი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყველაზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FUTRUNG: მომდევნო 5 წელში ეკონომიკური საფეხურის აღქმა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ კიბის რომელ საფეხურზე იდგება თქვენი ოჯახი 5 წლის შემდეგ?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ყველაზე დაბალი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყველაზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PARTYSUPP: რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა მე თქვენ გადმოგცემთ პლანშეტს, რომელის მეშვეობითაც მომდევნო კითხვაზე პასუხს თავად მონიშნავთ. მას შემდეგ, რაც პასუხს მონიშნავთ, გთხოვთ, დააჭიროთ თითი ღილაკს „შემდეგი.“ საქართველოში მრავალი პოლიტიკური პარტია არსებობს. რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს?

შენიშვნა: საველე სამუშაოების დროს მოხდა ბარათზე წარმოდგენილი პასუხის ვარიანტების როტაცია. პასუხის ვარიანტები: 'ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის', 'საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი', 'ლეიბორისტული პარტია', 'დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო', 'მოქალაქეები', და 'ერთობა, რაობა, იმედი' დაჯგუფდა როგორც 'სხვა' კატეგორია.

პასუხები:
 • ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო
 • ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
 • საქართველოსთვის
 • გირჩი-მეტი თავისუფლება
 • გირჩი
 • ლელო
 • სტრატეგია აღმაშენებელი
 • სხვა
 • ასეთი პარტია არ არსებობს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PARTYSUPS: რომელი პარტიის მიმართ ხართ ყველაზე მეტი სიმპათიით განწყობილი?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა მე თქვენ გადმოგცემთ პლანშეტს, რომელის მეშვეობითაც მომდევნო კითხვაზე პასუხს თავად მონიშნავთ. მას შემდეგ, რაც პასუხს მონიშნავთ, გთხოვთ, დააჭიროთ თითი ღილაკს „შემდეგი.“ მიუხედავად თქვენი პასუხისა წინა კითხვაზე, რომელი პარტიის მიმართ ხართ ყველაზე მეტი სიმპათიით განწყობილი?

შენიშვნა: კითხვა დაეხვა იმ რესპონდენტებს, რომლთა შეხედულებებთან ახლოს არც ერთი პარტია არ დგას.
საველე სამუშაოების დროს მოხდა ბარათზე წარმოდგენილი პასუხის ვარიანტების როტაცია. პასუხის ვარიანტები: 'საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი', 'ლეიბორისტული პარტია', 'საქართველოსთვის' და 'ერთობა, რაობა, იმედი' დაჯგუფდა როგორც 'სხვა' კატეგორია.

პასუხები:
 • ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო
 • ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
 • გირჩი-მეტი თავისუფლება
 • სხვა
 • ასეთი პარტია არ არსებობს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

მოიძებნა: 169 შედეგი