სიხშირის განაწილება (%)
უმუშევრობა35
სიღარიბე14
განათლების დაბალი ხარისხი8
პოლიტიკური არასტაბილურობა საქართველოში8
კორონავირუსი5
მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები5
ფასების ზრდა / ინფლაცია4
ადამიანის უფლებების დარღვევები 4
კორუფცია4
ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი2
დაბალი ხელფასები2
ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულე 2
არჩევნები არ არის სამართლიანი1
სასამართლოები არ არის სამართლიანი1
სხვა5
არ ვიცი/უარი პასუხზე0

IMPISS1: ქვეყანაში არსებული ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა საქართველოში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'ნატო-ში გაწევრიანება', 'დაბალი პენსიები', 'საკუთრების უფლების დარღვევები', 'პროფესიული ან უმაღლესი განათლება არ არის ხელმისაწვდომი', 'პრობლემური ურთიერთობები რუსეთთან', 'რელიგიური შეუწყნარებლობა', 'გენდერული უთანასწორობა', 'ემიგრაცია', 'იმიგრაცია', 'ეროვნული ტრადიციების დაკარგვის საფრთხე', 'ნარკომანია' დაჯგუფდა როგორც 'სხვა' კატეგორია.

პასუხები:
 • უმუშევრობა
 • სიღარიბე
 • განათლების დაბალი ხარისხი
 • პოლიტიკური არასტაბილურობა საქართველოში
 • კორონავირუსი
 • მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები
 • ფასების ზრდა / ინფლაცია
 • ადამიანის უფლებების დარღვევები
 • კორუფცია
 • ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი
 • დაბალი ხელფასები
 • ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულე
 • არჩევნები არ არის სამართლიანი
 • სასამართლოები არ არის სამართლიანი
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPISS1 სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

ახალგაზრდების სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობა და მშვიდობის მშენებლობაში მათი მონაწილეობა, 2021

საქართველოში ახალგაზრდების სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობისა და მშვიდობის მშენებლობაში მათი მონაწილეობის კვლევა, 2021

პასუხების ანალიზი

 • კვლევა ჩატარდა "კავკასიური სახლის" დაკვეთით.

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.