ქვეყანათაშორისი ბაზები (%)უმუშევრობასიღარიბემოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტებიქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულეჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომიგანათლების დაბალი ხარისხიფასების ზრდა, ინფლაციადაბალი პენსიებიდაბალი ხელფასებიპოლიტიკური არასტაბილურობა ქვეყანაშიკორუფციაადამიანის უფლებების დარღვევებისასამართლოები არ არიან სამართლიანიემიგრაცია (ხალხის გამგზავრება საქართველოდან)პრობლემური ურთიერთობები რუსეთთანსხვაარ ვიცი/უარი პასუხზე
სომხეთი291311853134332210121
საქართველო4820812342121100151

IMPISS1: ქვეყნაში არსებული პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა /ქვეყანა/ში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: არჩევნები არ არის სამართლიანი, პროფესიული ან უმაღლესი განათლება არ არის ხელმისაწვდომი, ეროვნული ტრადიციების დაკარგვის საფრთხე, გენდერული უთანასწორობა, ადამიანის უფლებების დარღვევები, იმიგრაცია, რელიგიური შეუწყნარებლობა დაჯგუფდა როგორც სხვა კატეგორია.

პასუხები:
 • უმუშევრობა
 • სიღარიბე
 • მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები
 • ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულე
 • ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი
 • განათლების დაბალი ხარისხი
 • ფასების ზრდა, ინფლაცია
 • დაბალი პენსიები
 • დაბალი ხელფასები
 • პოლიტიკური არასტაბილურობა ქვეყანაში
 • კორუფცია
 • ადამიანის უფლებების დარღვევები
 • სასამართლოები არ არიან სამართლიანი
 • ემიგრაცია (ხალხის გამგზავრება საქართველოდან)
 • პრობლემური ურთიერთობები რუსეთთან
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPISS1 სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრი 2019 ქვეყანათაშორისი ბაზა (სომხეთი და საქართველო)

პასუხების ანალიზი

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.