სიხშირის განაწილება (%)
უმუშევრობა35
სიღარიბე20
ფასების ზრდა / ინფლაცია12
პოლიტიკური არასტაბილურობა საქართველოში4
კოვიდ-194
მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები4
ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი3
დაბალი პენსიები2
დაბალი ხელფასები2
განათლების დაბალი ხარისხი2
კორუფცია2
ადამიანის უფლებების დარღვევები 2
სასამართლოები არ არის სამართლიანი1
ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულე 1
არჩევნები არ არის სამართლიანი1
ნატო-ში გაწევრიანება1
ემიგრაცია (ხალხის გამგზავრება საქართველოდან)1
პროფესიული ან უმაღლესი განათლება არ არის ხელმისაწვდომი 0
სხვა4
არ ვიცი/უარი პასუხზე1

IMPISS1: ქვეყნაში არსებული პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა საქართველოში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'საკუთრების უფლების დარღვევები', 'პრობლემური ურთიერთობები რუსეთთან', 'ეროვნული ტრადიციების დაკარგვის საფრთხე', 'იმიგრაცია', 'რელიგიური შეუწყნარებლობა', 'პროფესიული ან უმაღლესი განათლება არ არის ხელმისაწვდომი' დაჯგუფდა როგორც 'სხვა' კატეგორია.

პასუხები:
 • ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი
 • კორუფცია
 • სასამართლოები არ არის სამართლიანი
 • არჩევნები არ არის სამართლიანი
 • ადამიანის უფლებების დარღვევები
 • უმუშევრობა
 • ნატო-ში გაწევრიანება
 • ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულე
 • დაბალი პენსიები
 • პოლიტიკური არასტაბილურობა საქართველოში
 • სიღარიბე
 • საკუთრების უფლების დარღვევები
 • განათლების დაბალი ხარისხი
 • პროფესიული ან უმაღლესი განათლება არ არის ხელმისაწვდომი
 • პრობლემური ურთიერთობები რუსეთთან
 • ფასების ზრდა / ინფლაცია
 • მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები
 • დაბალი ხელფასები
 • რელიგიური შეუწყნარებლობა
 • გენდერული უთანასწორობა
 • ემიგრაცია (ხალხის გამგზავრება საქართველოდან)
 • იმიგრაცია (უცხოელები რომ ჩამოდიან საქართველოში საცხოვრებლად)
 • ეროვნული ტრადიციების დაკარგვის საფრთხე
 • კოვიდ-19
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPISS1 სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრი 2021 საქართველო

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2021 წლის 17 დეკემბრიდან 2022 წლის 31 იანვრამდე

პასუხების ანალიზი

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.