სიხშირის განაწილება (%)
უმუშევრობა33
კოვიდ-1917
სიღარიბე17
ფასების ზრდა/ინფლაცია10
ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი3
პოლიტიკური არასტაბილურობა საქართველოში3
მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები2
დაბალი ხელფასები1
განათლების დაბალი ხარისხი1
ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულე1
დაბალი პენსიები1
სხვა10
არ ვიცი/უარი პასუხზე1

IMPISS1: ქვეყანაში არსებული ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა საქართველოში?

პასუხები:
 • ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი
 • კორუფცია
 • სასამართლოები არ არის სამართლიანი
 • არჩვენები არ არის სამართლიანი
 • ადამიანი უფლებების დარღვევები
 • უმუშევრობა
 • ნატოში არ ვართ გაწევრიანებული
 • ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულე
 • დაბალი პენსიები
 • პოლიტიკური არასტაბილურობა საქართველოში
 • სიღარიბე
 • საკუთრების უფლების დარღვევები
 • განათლების დაბალი ხარისხი
 • პროფესიული ან უმაღლესი განათლება არ არის ხელმისაწვდომი
 • პრობლემური ურთიერთობები რუსეთთან
 • ფასების ზრდა/ინფლაცია
 • მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები
 • დაბალი ხელფასები
 • რელიგიური შეუწყნარებლობა
 • გედერული უთანასწორობა
 • ემიგრაცია (ხალხის გამგზავრება საქართველოდან)
 • იმიგრაცია (უცხოელები რომ ჩამოდიან სქართველოში საცხოვრებლად)
 • ეროვნული ტრადიციების დაკარგვის საფრთხე
 • კოვიდ-19
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPISS1 სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრი 2020 საქართველო

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2020 წლის 8 დეკემბრიდან 2020 წლის 14 დეკემბრამდე

პასუხების ანალიზი

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.