ქვეყანათაშორისი ბაზები (%)უმუშევრობასიღარიბემოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტებიგანათლების დაბალი ხარისხიდაბალი პენსიებიჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომიფასების ზრდა / ინფლაციაპოლიტიკური არასტაბილურობა /ქვეყანა/-შიქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულე ადამიანის უფლებების დარღვევები სხვაარ ვიცი/უარი პასუხზე
საქართველო57136222221181
სომხეთი361560422281221

IMPISS1: ქვეყნაში არსებული პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა /ქვეყანა/-ში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: პრობლემური ურთიერთობები რუსეთთან, დაბალი ხელფასები, კორუფცია, არჩევნები არ არის სამართლიანი, ნატო-ში გაწევრიანება, ეროვნული ტრადიციების დაკარგვის საფრთხე, რელიგიური შეუწყნარებლობა, ემიგრაცია (ხალხის გამგზავრება /ქვეყანა/-დან) პროფესიული ან უმაღლესი განათლება არ არის ხელმისაწვდომი, სასამართლოები არ არის სამართლიანი, საკუთრების უფლების დარღვევები, იმიგრაცია (უცხოელები რომ ჩამოდიან /ქვეყანა/-ში საცხოვრებლად) და გენდერული უთანასწორობა დაჯგუფდა როგორც სხვა კატეგორია.

პასუხები:
 • უმუშევრობა
 • სიღარიბე
 • მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები
 • განათლების დაბალი ხარისხი
 • დაბალი პენსიები
 • ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი
 • ფასების ზრდა / ინფლაცია
 • პოლიტიკური არასტაბილურობა /ქვეყანა/-ში
 • ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულე
 • ადამიანის უფლებების დარღვევები
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPISS1 სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრი 2017 ქვეყანათაშორისი ბაზა (სომხეთი და საქართველო)

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყნები: სომხეთი და საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2017 წლის 22 სექტემბრიდან 2017 წლის 27 ოქტომბრამდე

პასუხების ანალიზი

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.