სიხშირის განაწილება (%)
უმუშევრობა44
სიღარიბე20
ჯანდაცვის ფინანსური ხელმისაწვდომობა 6
დაბალი პენსიები5
ის, რომ ქვეყანაში არ არის სიმშვიდე 4
მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები3
ფასების ზრდა / ინფლაცია3
ადამიანის უფლებების დარღვევა2
ქვეყანაში პოლიტიკური არასტაბილურობა2
ემიგრაცია (ხალხის ტოვებს საქართველოს) 2
დაბალი ხელფასები1
განათლების დაბალი დონე 1
ქვეყნის ცუდი მმართველობა1
რუსეთთან პრობლემური ურთიერთობა1
უსამართლო სასამართლო1
სხვა3
არ ვიცი1

IMPISS1: რომელი საკითხია საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამჟამად, რომელი საკითხებია საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: იმიგრაცია (უცხოელების შემოსვლა საქართველოში), უსამართლო არჩევნები, საკუთრების უფლებების დარღვევა, კორუფცია და რელიგიური შეუწყნარებლობა დაჯგუფდა 'სხვასთან'

პასუხები:
 • უმუშევრობა
 • სიღარიბე
 • ჯანდაცვის ფინანსური ხელმისაწვდომობა
 • დაბალი პენსიები
 • ის, რომ ქვეყანაში არ არის სიმშვიდე
 • მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები
 • ფასების ზრდა / ინფლაცია
 • ადამიანის უფლებების დარღვევა
 • ქვეყანაში პოლიტიკური არასტაბილურობა
 • ემიგრაცია (ხალხის ტოვებს საქართველოს)
 • დაბალი ხელფასები
 • განათლების დაბალი დონე
 • ქვეყნის ცუდი მმართველობა
 • რუსეთთან პრობლემური ურთიერთობა
 • უსამართლო სასამართლო
 • სხვა
 • არ ვიცი

IMPISS1 სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში: საჭიროებების შეფასება, 2018

დასახლებები/თემები საქართველოში, რომლებმაც დაკარგეს საკუთარი წევრები სირიასა და ერაყის კონფლიქტებში: საჭიროებების შეფასება

პასუხების ანალიზი

 • ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ წარმოადგენს ნიდერლანდების სამეფოს მთავრობის, თბილისში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოსა და მათთან დაკავშირებული რომელიმე ორგანიზაციის მოსაზრებებს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას. მონაცემები შესაძლოა განსხვავდებოდეს კვლევის ანგარიშის შედეგებთან მონაცემებზე ჩატარებელი განსხვავებული სტატისტიკური ოპერაციების გამო.
 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.