მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ დამოკიდებულება საქართველოში, 2014

მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ დამოკიდებულება საქართველოში, 2014

ინფორმაცია გამოკითხვის შესახებ

The main research objective was to conduct a baseline study to assess the knowledge and attitudes of the Georgian population and legal professionals about the judicial system in Georgia and contribute to JILEP program development and evaluation.

Population: Adults (18 years old and over), excluding the populations living in territories affected by military conflict (South Ossetia and Abkhazia).

Sample Design: Multi-stage cluster sampling with preliminary stratification.

Sample Size: 3814 respondents.

Response rate: 69%.

Survey mode: Face-to-face paper-and-pencil interview (PAPI).

Interview languages: Georgian, Russian.

Fieldwork Dates: January 30, 2014 to February 13, 2014.

Results are weighted.

მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ დამოკიდებულება საქართველოში, 2014

მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ დამოკიდებულება საქართველოში, 2014

  • This study is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of CRRC Georgia and do not necessarily reflect the views of USAID, the United States Government, or East-West Management Institute.

პასუხების ანალიზი