გამოკითხვა საქართველოში პროტესტის და პოლიტიკის შესახებ

კვლევა მიზნად ისახვდა მონაცემების შეგროვებას საქართველოს მოსახლეობის შეხედულებების შესახებ მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე, ქვეყანაში პოლიტიკურ და სოციალურ მდგომარეობაზე.

ინფორმაცია გამოკითხვის შესახებ

Survey on Protest and Politics in Georgia was conducted by Caucasus Research Resource Centers (CRRC) in 2009. It intended collection of up-to-date data on the perceptions of the population regarding the ongoing protests, as well as broader political and social situation in the country.

Population: Adults (18 years old and over), excluding the populations living in territories affected by military conflict (South Ossetia and Abkhazia).

Sample Design: Multi-stage cluster sampling with preliminary stratification.

Sample Size: 1835 respondents.

Response rate: 75%.

Survey mode: Face-to-face paper-and-pencil interview (PAPI).

Interview languages: Georgian.

Fieldwork Dates: May 19, 2009 to May 26, 2009.

Results are weighted.

Downloads: STATA dataset, SPSS dataset, English questionnaire, Georgian questionnaire

Contact for more Information: crrc-geo@crrccenters.org

გამოკითხვა საქართველოში პროტესტის და პოლიტიკის შესახებ

კვლევა მიზნად ისახვდა მონაცემების შეგროვებას საქართველოს მოსახლეობის შეხედულებების შესახებ მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე, ქვეყანაში პოლიტიკურ და სოციალურ მდგომარეობაზე.

პასუხების ანალიზი