კავკასიის ბარომეტრი 2008 სომხეთი

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: სომხეთი
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2008 წლის 1 ნოემბრიდან 2008 წლის 15 დეკემბრამდე

პასუხების ანალიზი

კავკასიის ბარომეტრი 2008 სომხეთი

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: სომხეთი
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2008 წლის 1 ნოემბრიდან 2008 წლის 15 დეკემბრამდე

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: Settlement type

შეკითხვის ტექსტი: Settlement type

პასუხები:
 • Capital
 • Urban
 • Rural

RESPSEX: Respondent's gender

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's gender

პასუხები:
 • Male
 • Female

AGEGROUP: Age groups

შეკითხვის ტექსტი: Age groups

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

HLTHRAT: How would you rate your health?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how would you rate your health? Would you describe it as …

პასუხები:
 • Very poor
 • Poor
 • Fair
 • Good
 • Very good

SMLLCLD: Small cold treatment

შეკითხვის ტექსტი: What do you usually do when you have a small cold?

პასუხები:
 • Do nothing, will go away
 • Drink hot tea / Use folk remedy
 • Go to pharmacy / Take medication
 • Visit a doctor
 • Other
 • DK/RA

MEDCARE: Medical care during past 12 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 12 months, did you need medical care due to an illness, an accident, or a chronic health problem?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

MEDVIST: Visited health facility/medical professional

შეკითხვის ტექსტი: For your most recent illness, accident or chronic health problem, did you visit a health facility or did you consult with a medical professional?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who needed medical care due to health problem.

პასუხები:
 • Yes
 • No

MEDINST: Medical institution visited

შეკითხვის ტექსტი: Did you visit a …?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who needed medical care due to health problem.

პასუხები:
 • Hospital
 • Outpatient facility
 • Private doctor
 • Other

MEDSATN: Satisfaction with medical care

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, please tell me how satisfied were you with the medical care that you received the last time you visited a doctor, hospital, or medical clinic during the past 12 months?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who needed medical care due to health problem.

პასუხები:
 • Completely unsatisfied
 • More unsatisfied than satisfied
 • Equally satisfied and unsatisfied
 • More satisfied than unsatisfied
 • Completely satisfied
 • DK/RA

MEDFREE: Treatment payment - free of charge

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, please tell me which payment methods did you use the last time you visited a doctor, hospital, or medical clinic during the past 12 months? - Treatment was free of charge

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who needed medical care due to health problem.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

MEDOFFC: Treatment payment - paid official fees

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, please tell me which payment methods did you use the last time you visited a doctor, hospital, or medical clinic during the past 12 months? - Paid money - official fees

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who needed medical care due to health problem.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

MEDUNOF: Treatment payment - paid unofficial fees

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, please tell me which payment methods did you use the last time you visited a doctor, hospital, or medical clinic during the past 12 months? - Paid money - unofficial fees

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who needed medical care due to health problem.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

MEDINSU: Treatment payment - insurance

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, please tell me which payment methods did you use the last time you visited a doctor, hospital, or medical clinic during the past 12 months? - Health insurance paid

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who needed medical care due to health problem.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

MEDOTHR: Treatment payment - other

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, please tell me which payment methods did you use the last time you visited a doctor, hospital, or medical clinic during the past 12 months? - Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who needed medical care due to health problem.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

HLTHNOR: Reason for not visiting healt facility/doctor

შეკითხვის ტექსტი: Why did you not visit a health facility, or consult with a medical professional? Please tell me the most important reason.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who needed medical care due to health problem.

პასუხები:
 • Did not have money to pay
 • Do not trust medical personnel
 • Did not have time
 • Employed a folk remedy
 • Doctor / health facility far away
 • Other
 • DK/RA

CHKSREG: Receive regular medical check-ups

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people visit a doctor even when they don't feel ill, or are injured, but they only want to check their health. Speaking about you, do you usually go for preventive medical check-ups at least once a year?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CHKSRSN: Main reason for not doing check-ups

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason for that? Please tell me only one reason, which is the most important for you.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not visit doctor or a medical facility for preventive medical check-ups.

პასუხები:
 • Employed a folk remedy
 • Did not have money to pay
 • Did not have time
 • Do not trust medical personnel
 • Other
 • DK/RA

CIGAVGD: Do you smoke?

შეკითხვის ტექსტი: On average, how many cigarettes do you smoke per day?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option The question was changed from open-ended into yes/no and recoded.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

SMKSTAT: Non-smoking status

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, which of the following best describes your situation in relation to smoking?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not smoke.

პასუხები:
 • Never smoked
 • Used to smoke but quit less than a year ago
 • Used to smoke but quit more than a year ago
 • DK

HLTHISS: Most urgent health issue

შეკითხვის ტექსტი: Currently there are a number of health challenges facing Armenia. Please tell me, in your opinion, which is the health issue that is in greatest need of immediate attention in Armenia today?

შენიშვნა: The question was recoded. Option Obesity was groupe with Other.

პასუხები:
 • Heart disease
 • Quality of medical care
 • Cancer
 • Availability of affordable medicines
 • Illnesses caused by pollution
 • Diabetes
 • Availability of medical insurance
 • Care for pregnant women and infants
 • HIV/AIDS
 • Tuberculosis
 • Other
 • DK
 • RA

FEELRLY: There are plenty of people I can rely on

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings. - There are plenty of people I can rely on when I have problems.

პასუხები:
 • Describes
 • More or less describes
 • Doesn't describe
 • DK

FEELEMP: I experience a general sense of emptyness

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings. - I experience a general sense of emptiness.

პასუხები:
 • Describes
 • More or less describes
 • Doesn't describe
 • DK/RA

FEELTRU: There are many people I can trust completely

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings. - There are many people I can trust completely.

პასუხები:
 • Describes
 • More or less describes
 • Doesn't describe
 • DK

FEELCLS: There are enough people I feel close to

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings. - There are enough people I feel close to.

პასუხები:
 • Describes
 • More or less describes
 • Doesn't describe
 • DK

FEELMSS: I miss having people around

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings. - I miss having people around.

პასუხები:
 • Describes
 • More or less describes
 • Doesn't describe
 • DK

FEELREJ: I often feel rejected

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings. - I often feel rejected.

პასუხები:
 • Describes
 • More or less describes
 • Doesn't describe
 • DK/RA

NUMRELS: Do you have relatives in this settlement?

შეკითხვის ტექსტი: Approximately how many of your relatives, excluding your household members, live in the same city or village as you?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended into yes/no and recoded.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NUMCFRD: Do you have close friends?

შეკითხვის ტექსტი: How many close friends do you have? By close friends, I mean people who are not your relatives, but who you feel at ease with, can talk to about what is on your mind, or call on for help?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended into yes/no and recoded.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

NUMFRDS: Do your close friends live in this settlement?

შეკითხვის ტექსტი: How many of your close friends live in the same city or village as you?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who had at least one close friend.
The question was changed from open-ended into yes/no and recoded.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

REGFRDS: Frequency of seeing close friends living in the same settlement

შეკითხვის ტექსტი: Usually, how often do you see your close friends living in your city or village? Do you see them …

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who had at least one close friend.

პასუხები:
 • Every day or a few times a week
 • Once a week
 • 2 or 3 times a month
 • Once in a month
 • Less often
 • Never
 • DK

REGFRDE: Frequency of seeing close friends not living in the same settlement

შეკითხვის ტექსტი: Usually, how often do you see your close friends not living in your city or village? Do you see them ...

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who had at least one close friend.

პასუხები:
 • Once a month or more frequently
 • Once every 2-6 months
 • Once every 7-12 months
 • Once every 1-3 years
 • Less often
 • Never
 • No such friends
 • DK/RA

FAMLGOV: Family member working for local government?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a family member or close relative who works for the local government?

პასუხები:
 • Yes
 • No

FAMLPOF: Family member working for the police?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a family member or close relative who works for the local police force?

პასუხები:
 • Yes
 • No

FAMNGOV: Family member working for national government?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a family member or close relative who works for the national government in the capital of the country?

პასუხები:
 • Yes
 • No

FAMIORZ: Family member working for an international organization?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a family member or close relative who works for a big international organization or company?

პასუხები:
 • Yes
 • No

FAMCLAB: Family member currently living abroad?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have any relatives and/or friends living abroad?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CNTECON: Control over economic situation

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, where ‘1’ means “No control at all” and ‘10’ means “Complete control,” please tell me how much control you feel you have over your economic situation?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • No control at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Complete control

BRRWABL: Ability to borrow money outside HH

შეკითხვის ტექსტი: In case you need to borrow money to cover your usual expenses for two weeks, could you borrow it from someone outside your household?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ILLHELP: Unpaid help from outside HH if ill

შეკითხვის ტექსტი: If you were ill, are there people besides those in this household, who would help look after you without expecting any compensation?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LFCPINC: Life change - level of personal income

შეკითხვის ტექსტი: I will now read out list of different changes, either positive or negative, that may have occurred in your life. In respect to each of them, please tell me whether this change has been positive, negative or there has been no change during the last 12 months? - Change in the level of your personal income.

პასუხები:
 • Negative change
 • No change
 • Positive change
 • DK/RA

LFCEMPL: Life change - employment status

შეკითხვის ტექსტი: I will now read out list of different changes, either positive or negative, that may have occurred in your life. In respect to each of them, please tell me whether this change has been positive, negative or there has been no change during the last 12 months? - Change of your employment status.

პასუხები:
 • Negative change
 • No change
 • Positive change
 • DK/RA

LFCHLTH: Life change - health

შეკითხვის ტექსტი: I will now read out list of different changes, either positive or negative, that may have occurred in your life. In respect to each of them, please tell me whether this change has been positive, negative or there has been no change during the last 12 months? - Change of your health.

პასუხები:
 • Negative change
 • No change
 • Positive change
 • DK

LFCHHHL: Life change - health of HH members

შეკითხვის ტექსტი: I will now read out list of different changes, either positive or negative, that may have occurred in your life. In respect to each of them, please tell me whether this change has been positive, negative or there has been no change during the last 12 months? - Change of the health of your household members.

პასუხები:
 • Negative change
 • No change
 • Positive change
 • DK/RA

LFCFFRL: Life change - family/friends relationships

შეკითხვის ტექსტი: I will now read out list of different changes, either positive or negative, that may have occurred in your life. In respect to each of them, please tell me whether this change has been positive, negative or there has been no change during the last 12 months? - Change in your relationship with family members or friends.

პასუხები:
 • Negative change
 • No change
 • Positive change
 • DK

LFCEDUC: Life change - level of formal education

შეკითხვის ტექსტი: I will now read out list of different changes, either positive or negative, that may have occurred in your life. In respect to each of them, please tell me whether this change has been positive, negative or there has been no change during the last 12 months? - Change in the level of your formal education.

პასუხები:
 • Negative change
 • No change
 • Positive change
 • DK

LFCLIVE: Life change - living arrangements

შეკითხვის ტექსტი: I will now read out list of different changes, either positive or negative, that may have occurred in your life. In respect to each of them, please tell me whether this change has been positive, negative or there has been no change during the last 12 months? - Change in your living arrangements.

პასუხები:
 • Negative change
 • No change
 • Positive change
 • DK
 • RA

LFCCHLD: Life change - amount of childcare

შეკითხვის ტექსტი: I will now read out list of different changes, either positive or negative, that may have occurred in your life. In respect to each of them, please tell me whether this change has been positive, negative or there has been no change during the last 12 months? - Change in the amount of childcare work you do.

პასუხები:
 • Negative change
 • No change
 • Positive change
 • DK/RA

LFCLAWC: Life change - law enforcement/courts

შეკითხვის ტექსტი: I will now read out list of different changes, either positive or negative, that may have occurred in your life. In respect to each of them, please tell me whether this change has been positive, negative or there has been no change during the last 12 months? - Change in your relationship with law enforcement or courts.

პასუხები:
 • Negative change
 • No change
 • Positive change
 • DK/RA

LFCMRRY: Life change - marriage or divorce

შეკითხვის ტექსტი: I will now read out list of different changes, either positive or negative, that may have occurred in your life. In respect to each of them, please tell me whether this change has been positive, negative or there has been no change during the last 12 months? - Marriage or divorce.

პასუხები:
 • Negative change
 • No change
 • Positive change
 • DK/RA

LFCDEAD: Life change - death of a loved one

შეკითხვის ტექსტი: I will now read out list of different changes, either positive or negative, that may have occurred in your life. In respect to each of them, please tell me whether this change has been positive, negative or there has been no change during the last 12 months? - Death of a loved one.

პასუხები:
 • Negative change
 • No change
 • Positive change
 • DK

LFCIMPT: Life change with greatest impact

შეკითხვის ტექსტი: Which of these changes had the greatest impact on your life?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option. The question was recoded. Options Change in the level of formal education, Change in relationship with family members or friends and Change in relationship with law enforcement or courts were grouped with Other.

პასუხები:
 • Death of a loved one
 • Change of health
 • Change in the level of personal income
 • Change of the health of HH members
 • Change of employment status
 • Change in living arrangements
 • Change in the amount of childcare work
 • Marriage or divorce
 • Other
 • DK/RA

LFCSCAL: Level of impact of the greatest life change

შეკითხვის ტექსტი: To what extent has this change impacted on your life? Use 5 point scale, where 1' means Very little impact and '5' means Very big impact.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.

პასუხები:
 • Very little impact
 • Less than medium impact
 • Medium impact
 • More than medium impact
 • Very big impact
 • DK

LFCAFFC: Greatest life change still affecting life?

შეკითხვის ტექსტი: Speaking of the change of the greatest impact, is it still affecting your life?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LCRFINS: Life change result - financial situation

შეკითხვის ტექსტი: As a result of this change, is your financial situation much better, somewhat better, the same, somewhat worse, or much worse, than before the change?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.

პასუხები:
 • Much worse
 • 2
 • 3
 • 4
 • Much better
 • DK

LCREMPL: Life change result - employment status

შეკითხვის ტექსტი: As a result of this change, is your employment status much better, somewhat better, the same, somewhat worse, or much worse, than before the change?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.

პასუხები:
 • Much worse
 • 2
 • 3
 • 4
 • Much better
 • DK/RA

LCRPHYS: Life change result - physical health

შეკითხვის ტექსტი: As a result of this change, is your physical health much better, somewhat better, the same, somewhat worse, or much worse, than before the change?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.

პასუხები:
 • Much worse
 • 2
 • 3
 • 4
 • Much better
 • DK/RA

LCRMENT: Life change result - mental well-being

შეკითხვის ტექსტი: As a result of this change, is your mental well-being much better, somewhat better, the same, somewhat worse, or much worse, than before the change?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.

პასუხები:
 • Much worse
 • 2
 • 3
 • 4
 • Much better
 • DK

LCRSAFE: Life change result - personal safety

შეკითხვის ტექსტი: As a result of this change, is your personal safety and security much better, somewhat better, the same, somewhat worse, or much worse, than before the change?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.

პასუხები:
 • Much worse
 • 2
 • 3
 • 4
 • Much better
 • DK/RA

LCRFAMY: Life change help from family

შეკითხვის ტექსტი: Now I want to know about who have helped you during this change. Did you get any help from your family?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LCRRELA: Life change help from relatives

შეკითხვის ტექსტი: Now I want to know about who have helped you during this change. Did you get any help from your relatives?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LCRCFRD: Life change help from close friends

შეკითხვის ტექსტი: Now I want to know about who have helped you during this change. Did you get any help from your close friends?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LCRWORK: Life change help from co-workers

შეკითხვის ტექსტი: Now I want to know about who have helped you during this change. Did you get any help from your co-workers?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LCRNGBR: Life change help from neighbors

შეკითხვის ტექსტი: Now I want to know about who have helped you during this change. Did you get any help from your neighbors?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LCRPROF: Life change help from doctor/lawyer

შეკითხვის ტექსტი: Now I want to know about who have helped you during this change. Did you get any help from professional people like a doctor, or a lawyer?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LCRLGOV: Life change help from local government

შეკითხვის ტექსტი: Now I want to know about who have helped you during this change. Did you get any help from local government?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LCREDUC: Life change help from an educational institution

შეკითხვის ტექსტი: Now I want to know about who have helped you during this change. Did you get any help from an educational institution?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LCRORGS: Life change help from a social service/health organization

შეკითხვის ტექსტი: Now I want to know about who have helped you during this change. Did you get any help from a social services or health organization?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LCRLAWJ: Life change help from a law/justice organization

შეკითხვის ტექსტი: Now I want to know about who have helped you during this change. Did you get any help from a law or justice organization?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LCRRELG: Life change help from a religious organization

შეკითხვის ტექსტი: Now I want to know about who have helped you during this change. Did you get any help from a religious organization?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LCRNGOS: Life change help from a NGO

შეკითხვის ტექსტი: Now I want to know about who have helped you during this change. Did you get any help from a non-governmental organization?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LCRIMPT: Who was most helpful during the life change?

შეკითხვის ტექსტი: Which of these provided you with the greatest help?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.
The question was recoded. Options Your co-workers, An educational institution, A social services or health organization, Your neighbors, Local government, A non-governmental organization, A religious organization and A law or justice organization were grouped with Other.

პასუხები:
 • Your family
 • Your relatives
 • Your close friends
 • Professional people
 • Other
 • RA

SUPPEMO: Kind of help - emotional/moral support

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD please tell me, what kind of help did you get from this source? - Emotional or moral support (including spiritual support, prayer or 'being there')

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SUPPFIN: Kind of help - financial support

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD please tell me, what kind of help did you get from this source? - Financial support (excluding material goods)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SUPPMAT: Kind of help - material goods/gifts

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD please tell me, what kind of help did you get from this source? - Material goods or gifts (e.g., food, clothes, furniture)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SUPPTRA: Kind of help - transport/errands

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD please tell me, what kind of help did you get from this source? - Transportation or running errands

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SUPPHHW: Kind of help - help with HH work/child care

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD please tell me, what kind of help did you get from this source? - Help with household work, home maintenance or child care

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SUPPNEE: Kind of help - personal/health needs

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD please tell me, what kind of help did you get from this source? - Help with personal care or health care needs

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SUPPPRO: Kind of help - professional/expertise

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD please tell me, what kind of help did you get from this source? - Professional services or expertise

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SUPPINF: Kind of help - information/advice

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD please tell me, what kind of help did you get from this source? - Information or informal advice (excluding professional expertise)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SUPPREF: Kind of help - referral/networking

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD please tell me, what kind of help did you get from this source? - Referral, networking or help making new contacts

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SUPPNET: Kind of help - teaching/training

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD please tell me, what kind of help did you get from this source? - Teaching, coaching or training

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SUPPPOL: Kind of help - political action support

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD please tell me, what kind of help did you get from this source? - Support for political action

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SUPPOTH: Kind of help - other

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD please tell me, what kind of help did you get from this source? - Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HELPNOW: Still receiving help from this source?

შეკითხვის ტექსტი: Are you still receiving help from this source?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents if they named at least one change which had the greatest impact on the respondent.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HAVEJOB: Do you have a job?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a job? This job may be part-time or full-time, you may be officially employed, informally employed, or self-employed, but it brings you monetary income.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

WORKTYP: Status and type of primary workplace

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your primary place of employment only, which of the following best describes your status and the type of workplace?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed.
The question was recoded. Options Employee in a foreign / international organization and Employee in a local or international NGO were grouped with Other.

პასუხები:
 • Employee in a state organization
 • Employee in a medium / big private organization
 • Own business without employees
 • Employee in small family business
 • Own business with employees
 • Other

WORKYRS: Duration of employment

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your primary place of employment, from which year have you been employed at this workplace?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed.
The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • Less than one year
 • 1-5 years
 • 6-10 years
 • 11 or longer

WORKSEC: Primary employment sector

შეკითხვის ტექსტი: Still speaking about your primary place of employment only, which of the following best describes the sector you work for?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed.
The question was recoded. Options Fishing, Mining and Quarrying, Hotels, Restaurants, Cafes, Real Estate, Property and Renting and Civil society / NGO were grouped with Other.

პასუხები:
 • Agriculture, Hunting, Forestry
 • Manufacturing
 • Electricity, gas, water supply
 • Construction
 • Wholesale and Retail Trade, Repair of goods
 • Transport, Storage, Communication
 • Financial Intermediation / Banking
 • Government, Public Administration Defense
 • Education
 • Healthcare, Social Work
 • Other
 • RA

UNEMTYP: Type of unemployment

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following best describes your situation?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed.
The question was recoded and options Unemployed and interested in a job, but NOT currently looking for a job and Unemployed and not interested in looking for a job were grouped to Unemployed, NOT looking. Retired and looking for a job, Retired and interested in a job, but NOT currently looking for one, Retired and NOT interested in looking for a job and Disabled were grouped to Retired.

პასუხები:
 • Unemployed and looking for a job
 • Unemployed and not looking for a job
 • Student
 • Housewife
 • Retired
 • Other

UNEMYRS: Duration of unemployment

შეკითხვის ტექსტი: From which year have you not had a job?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • Never had a job
 • Less than 5 years
 • 6-10
 • 11-15
 • 16 - 20
 • 20 years or longer

INFWRKE: Engaged in informal work while unemployed?

შეკითხვის ტექსტი: From the time you have not had a job, have you engaged in any informal, temporary, or seasonal labor for payment in cash?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed.

პასუხები:
 • Yes
 • No

PERSINC: Personal income last month

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your personal monetary income last month, after all taxes are paid, which of the following groups do you belong to?

შენიშვნა: Following options were grouped to More than USD 400: USD 401 - 800, USD 801 - 1200, More than USD 1200.

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51- 100
 • USD 101 - 250
 • USD 251 - 400
 • USD 400+
 • No income
 • DK
 • RA

PERSEXP: Personal spending last month

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what was your personal spending last month?

შენიშვნა: Following options were grouped to More than USD 400: USD 401 - 800, USD 801 - 1200, More than USD 1200.

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51- 100
 • USD 101 - 250
 • USD 251 - 400
 • USD 401+
 • No expenses
 • DK
 • RA

LOANNUM: Number of loans more than USD 100

შეკითხვის ტექსტი: How many times have you taken loans, debt or credit including instant credit, of more than 100 USD in the last 12 months?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • One to five times
 • Six or more
 • None
 • DK/RA

LOANUSE: Primary use of the largest loan

შეკითხვის ტექსტი: For the largest loan you have taken in the last 12 months, what was the money primarily used for?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who had taken at least one loan more than 100 USD in the last 12 months.
The question was recoded. Options Pay for utilities and Travel / Vacation were grouped with Other.

პასუხები:
 • Business expenses / investments
 • Pay for medical care
 • Everyday expenses
 • Purchase / build / renovate a house
 • Purchase durable goods
 • Repay previously taken loans / credits
 • Pay for education
 • Buy food
 • Pay for special events (wedding, funeral)
 • Other
 • DK/RA

LOANSRC: Source of the largest loan

შეკითხვის ტექსტი: Still speaking about the largest loan, credit or debt you have taken in the last 12 months, from which of the following sources was it taken?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who had taken at least one loan more than 100 USD in the last 12 months.
The question was recoded. Option Other organization with interest was grouped with Other.

პასუხები:
 • Private person with interest
 • Private person without interest
 • Bank, or other credit organization with interest
 • Other organization without interest
 • Other
 • DK/RA

GLOBEFF: Effect of international trade and business on respondent and his / her family

შეკითხვის ტექსტი: Thinking about you and your family, do you think the growing trade and business ties of Armenia with other countries around the world have a good effect, bad effect, or no effect on you and your family?

პასუხები:
 • Bad effect
 • No effect
 • Good effect
 • DK

GLOBRUR: Globalization effect on people outside the capital

შეკითხვის ტექსტი: For each of the groups mentioned below, please state whether you think this group has benefited economically, experienced no difference or has been hurt economically from Armenia being engaged in trade and business ties with other countries? - People living outside the capital.

პასუხები:
 • Hurt
 • No difference
 • Benefited
 • DK/RA

GLOBCAP: Globalization effect on people in the capital

შეკითხვის ტექსტი: For each of the groups mentioned below, please state whether you think this group has benefited economically, experienced no difference or has been hurt economically from Armenia being engaged in trade and business ties with other countries? - People living in the capital city.

პასუხები:
 • Hurt
 • No difference
 • Benefited
 • DK/RA

GLOBAGW: Globalization effect on agricultural workers

შეკითხვის ტექსტი: For each of the groups mentioned below, please state whether you think this group has benefited economically, experienced no difference or has been hurt economically from Armenia being engaged in trade and business ties with other countries? - People working in agriculture.

პასუხები:
 • Hurt
 • No difference
 • Benefited
 • DK/RA

GLOBMFG: Globalization effect on manufacture workers

შეკითხვის ტექსტი: For each of the groups mentioned below, please state whether you think this group has benefited economically, experienced no difference or has been hurt economically from Armenia being engaged in trade and business ties with other countries? - People working in manufacturing.

პასუხები:
 • Hurt
 • No difference
 • Benefited
 • DK/RA

GLOBEDU: Globalization effect on educated people

შეკითხვის ტექსტი: For each of the groups mentioned below, please state whether you think this group has benefited economically, experienced no difference or has been hurt economically from Armenia being engaged in trade and business ties with other countries? - The educated people in the country.

პასუხები:
 • Hurt
 • No difference
 • Benefited
 • DK/RA

GLOBUNE: Globalization effect on less educated people

შეკითხვის ტექსტი: For each of the groups mentioned below, please state whether you think this group has benefited economically, experienced no difference or has been hurt economically from Armenia being engaged in trade and business ties with other countries? - The less educated people in the country.

პასუხები:
 • Hurt
 • No difference
 • Benefited
 • DK/RA

GLOBGOV: Globalization effect on government workers

შეკითხვის ტექსტი: For each of the groups mentioned below, please state whether you think this group has benefited economically, experienced no difference or has been hurt economically from Armenia being engaged in trade and business ties with other countries? - People working for the government.

პასუხები:
 • Hurt
 • No difference
 • Benefited
 • DK/RA

GLOBRAT: Effect of international trade and business on country

შეკითხვის ტექსტი: Now thinking about Armeniaas a whole: In your view, are growing trade and business ties with other countries very good, somewhat good, somewhat bad or very bad for Armenia?

პასუხები:
 • Very bad
 • Somewhat bad
 • Somewhat good
 • Very good
 • DK/RA

RUSSLIM: Opinion on limiting Russian trade

შეკითხვის ტექსტი: In recent years there has been a debate on whether Armeniashould limit trade relations with Russia. Do you think that limiting trade with Russia is …

პასუხები:
 • Very bad
 • Somewhat bad
 • Somewhat good
 • Very good
 • No difference
 • DK/RA

RUSSBUY: Opinion on Russians buying local businesses

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that Russian companies should be allowed or prohibited to purchase businesses in Armenia?

პასუხები:
 • Prohibited
 • Allowed
 • DK/RA

CERNLES: Concerns - reduce spending on leisure

შეკითხვის ტექსტი: There are different issues that affect people's lives in all countries. I will read out a list of issues. In respect to each of them please tell me whether at this moment in time, it is not a concern, somewhat of a concern, or a big concern for you. - I will have to reduce my spending on leisure activities: vacations, concerts, eating out, etc.

პასუხები:
 • Not a concern
 • Somewhat of a concern
 • Big concern
 • DK/RA

CERNEXP: Concerns - reduce basic expenditures

შეკითხვის ტექსტი: There are different issues that affect people's lives in all countries. I will read out a list of issues. In respect to each of them please tell me whether at this moment in time, it is not a concern, somewhat of a concern, or a big concern for you. - I will have to reduce my daily spending on basic expenditures: food, clothes, medicine, etc.

პასუხები:
 • Not a concern
 • Somewhat of a concern
 • Big concern
 • DK/RA

CERNJOB: Concerns - job loss

შეკითხვის ტექსტი: There are different issues that affect people's lives in all countries. I will read out a list of issues. In respect to each of them please tell me whether at this moment in time, it is not a concern, somewhat of a concern, or a big concern for you. - I will lose my job.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Not a concern
 • Somewhat of a concern
 • Big concern
 • DK/RA

CERNOLD: Concerns - lack of money

შეკითხვის ტექსტი: There are different issues that affect people's lives in all countries. I will read out a list of issues. In respect to each of them please tell me whether at this moment in time, it is not a concern, somewhat of a concern, or a big concern for you. - I will not have enough money to sustain me comfortably when I am old.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Not a concern
 • Somewhat of a concern
 • Big concern
 • DK/RA

CERNGOV: Concerns - more reliant on government support

შეკითხვის ტექსტი: There are different issues that affect people's lives in all countries. I will read out a list of issues. In respect to each of them please tell me whether at this moment in time, it is not a concern, somewhat of a concern, or a big concern for you. - I will have to rely more on financial support from the government.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Not a concern
 • Somewhat of a concern
 • Big concern
 • DK/RA
 • RA

CERNFAM: Concerns - more reliant on family support

შეკითხვის ტექსტი: There are different issues that affect people's lives in all countries. I will read out a list of issues. In respect to each of them please tell me whether at this moment in time, it is not a concern, somewhat of a concern, or a big concern for you. - I will have to rely more on financial support from family members.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Not a concern
 • Somewhat of a concern
 • Big concern
 • DK/RA

CERNSEL: Concerns - have to sell home/car/dacha

შეკითხვის ტექსტი: There are different issues that affect people's lives in all countries. I will read out a list of issues. In respect to each of them please tell me whether at this moment in time, it is not a concern, somewhat of a concern, or a big concern for you. - I will be forced to sell my home, car, or dacha in the near future.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Not a concern
 • Somewhat of a concern
 • Big concern
 • DK/RA

BIGCER1: Biggest concern

შეკითხვის ტექსტი: If you had to choose only one, which of the issues from the list would you say is the biggest concern for you at this point in time?

პასუხები:
 • Be forced to sell home, car, or dacha in the near future
 • Have to reduce daily spending on basic expenditures
 • Lose job
 • Not enough money to sustain comfortably when old
 • Have to rely more on financial support from family members
 • Have to reduce spending on leisure activities
 • Have to rely more on financial support from the government
 • DK/RA

BIGCER2: Second biggest concern

შეკითხვის ტექსტი: If you had to choose only one, which of the issues from the list would you say is the second biggest concern for you at this point in time?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Have to reduce daily spending on basic expenditures
 • Be forced to sell home, car, or dacha
 • Not enough money to sustain comfortably when old
 • Lose job
 • Have to rely more on financial support of family
 • Have to rely more on state financial support
 • Have to reduce spending on leisure activities
 • DK/RA

INTLPOL: Interest in international politics

შეკითხვის ტექსტი: How interested would you say you are in international politics?

პასუხები:
 • Not at all interested
 • Hardly interested
 • Quite interested
 • Very interested

NATLPOL: Interest in national politics

შეკითხვის ტექსტი: How interested would you say you are in national politics?

პასუხები:
 • Not at all interested
 • Hardly interested
 • Quite interested
 • Very interested

LOCLPOL: Interest in local politics

შეკითხვის ტექსტი: And how interested would you say you are in local politics?

პასუხები:
 • Not at all interested
 • Hardly interested
 • Quite interested
 • Very interested

POLDIRN: Direction of national politics in Armenia

შეკითხვის ტექსტი: There are different opinions regarding which direction the national politics in Armenia are going in. Which of the following would you personally agree with?

პასუხები:
 • Definitely going in the wrong direction
 • Going mainly in the wrong direction
 • Does not change at all
 • Going mainly in the right direction
 • Definitely going in the right direction
 • DK
 • RA

VOTECNT: Votes are counted correctly

შეკითხვის ტექსტი: It is said that every vote counts. How strongly do you agree with this statement in terms of current politics in Armenia? Please rank your answer on a scale of 1 to 5, with '1' being Completely disagree and '5' being Completely agree.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Equally agree and disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

IMPISS1: Most important issue facing Armenia

შეკითხვის ტექსტი: What do you think are the most important issues facing Armenia at the moment? Please tell the most important first

შენიშვნა: The question was recoded. Options Property rights, Fairness of elections, NATO membership and Court system were grouped with Other.

პასუხები:
 • Jobs
 • Corruption
 • Poverty
 • Pensions
 • Rising prices / Inflation
 • Wages
 • Freedom of speech / Human rights
 • Relations with Russia
 • Affordable healthcare
 • Territorial integrity
 • Other
 • DK

IMPISS2: Second most important issue facing Armenia

შეკითხვის ტექსტი: What do you think are the second most important issues facing Armenia at the moment? Please tell the second most important

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option. The question was recoded. Options NATO membership, Property rights, Territorial integrity and Court system were grouped with Other.

პასუხები:
 • Jobs
 • Poverty
 • Rising prices / Inflation
 • Wages
 • Corruption
 • Pensions
 • Affordable healthcare
 • Relations with Russia
 • Freedom of speech / Human rights
 • Fairness of elections
 • Other
 • DK

TRUARMY: Trust towards Army

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please, assess your trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means fully distrust, and '5' means fully trust - Army

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust

TRUBANK: Trust towards Banks

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please, assess your trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means fully distrust, and '5' means fully trust - Banks

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust

TRUEDUC: Trust towards Educational system

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please, assess your trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means fully distrust, and '5' means fully trust - Educational system

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust

TRUHLTH: Trust towards Healthcare system

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please, assess your trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means fully distrust, and '5' means fully trust - Healthcare system

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust

TRUCRTS: Trust towards legal system

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please, assess your trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means fully distrust, and '5' means fully trust - legal system

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust

TRUNGOS: Trust towards NGOs

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please, assess your trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means fully distrust, and '5' means fully trust - NGOs

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust

TRUPARL: Trust towards Parliament

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please, assess your trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means fully distrust, and '5' means fully trust - Parliament

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust

TRUEXEC: Trust towards Executive government

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please, assess your trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means fully distrust, and '5' means fully trust - Executive government (Prime minister and ministers)

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust

TRUPRES: Trust towards President

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please, assess your trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means fully distrust, and '5' means fully trust - President

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust

TRUPOLI: Trust towards Police

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please, assess your trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means fully distrust, and '5' means fully trust - Police

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust

TRUMEDI: Trust towards Media

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please, assess your trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means fully distrust, and '5' means fully trust - Media

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust

TRURELI: Trust towards Religious institutions

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please, assess your trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means fully distrust, and '5' means fully trust - Religious institutions you belong to

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust

TRUOMB: Trust towards Ombudsman

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please, assess your trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means fully distrust, and '5' means fully trust - Ombudsman

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust

TRUSTEU: Trust towards EU

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please, assess your trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means fully distrust, and '5' means fully trust - European Union

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust

TRUSTUN: Trust towards UN

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please, assess your trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means fully distrust, and '5' means fully trust - United Nations

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust

EUKNOWL: How much do you know about the EU?

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, where ‘1’ means “Nothing at all” and ‘10’ means “A great deal,” please tell me how much do you feel you know about the European Union, its policies, its institutions?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Nothing at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • A great deal
 • DK/RA

EURPMIL: EU should have rapid military reaction force

შეკითხვის ტექსტი: There is now a debate about how much European Union's Security and Defense Policies should develop. Do you tend to agree or do you tend to disagree with each of the following statements? - The European Union should have a rapid military reaction force that can be sent quickly to trouble spots where an international crisis occurs.

პასუხები:
 • Tend to agree
 • Tend to disagree
 • DK/RA

EUCONFL: EU should agree a common position in case of crisis

შეკითხვის ტექსტი: There is now a debate about how much European Union's Security and Defense Policies should develop. Do you tend to agree or do you tend to disagree with each of the following statements? - When an international crisis occurs, European Union members states should agree a common position.

პასუხები:
 • Tend to agree
 • Tend to disagree
 • DK/RA

EUFOMIN: EU should have own foreign minister

შეკითხვის ტექსტი: There is now a debate about how much European Union's Security and Defense Policies should develop. Do you tend to agree or do you tend to disagree with each of the following statements? - The European Union should have its own Foreign Minister, who can be a spokesperson for a common European Union position.

პასუხები:
 • Tend to agree
 • Tend to disagree
 • DK/RA

EUUNSEC: EU should have UN Security Council seat

შეკითხვის ტექსტი: There is now a debate about how much European Union's Security and Defense Policies should develop. Do you tend to agree or do you tend to disagree with each of the following statements? - The European Union should have its own seat on the United Nations Security Council.

პასუხები:
 • Tend to agree
 • Tend to disagree
 • DK/RA

EUNOUSF: EU foreign policy should be independent from US

შეკითხვის ტექსტი: There is now a debate about how much European Union's Security and Defense Policies should develop. Do you tend to agree or do you tend to disagree with each of the following statements? - European Union foreign policy should be independent of United States foreign policy

პასუხები:
 • Tend to agree
 • Tend to disagree
 • DK/RA

EURHRWW: EU should work for human rights worldwide

შეკითხვის ტექსტი: There is now a debate about how much European Union's Security and Defense Policies should develop. Do you tend to agree or do you tend to disagree with each of the following statements? - The European Union should work to guarantee Human Rights around the world, even if this is contrary to the wishes of some other countries.

პასუხები:
 • Tend to agree
 • Tend to disagree
 • DK/RA

EURCRIM: EU's role in country - fighting crime

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues in Armenia, do you think that the European Union plays a positive role or a negative role? - Fighting crime

პასუხები:
 • Positive role
 • Negative role
 • DK/RA

EURECON: EU's role in country - economic situation

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues in Armenia, do you think that the European Union plays a positive role or a negative role? - Economic situation

პასუხები:
 • Positive role
 • Negative role
 • DK/RA

EURINFL: EU's role in country - inflation

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues in Armenia, do you think that the European Union plays a positive role or a negative role? - Rising prices / Inflation

პასუხები:
 • Positive role
 • Negative role
 • DK/RA

EURTAXA: EU's role in country - taxation

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues in Armenia, do you think that the European Union plays a positive role or a negative role? - Taxation

პასუხები:
 • Positive role
 • Negative role
 • DK/RA

EURUNEM: EU's role in country - fighting unemployment

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues in Armenia, do you think that the European Union plays a positive role or a negative role? - Fighting unemployment

პასუხები:
 • Positive role
 • Negative role
 • DK/RA

EURTERR: EU's role in country - fighting terrorism

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues in Armenia, do you think that the European Union plays a positive role or a negative role? - Fighting terrorism

პასუხები:
 • Positive role
 • Negative role
 • DK/RA

EURDEFN: EU's role in country - defense

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues in Armenia, do you think that the European Union plays a positive role or a negative role? - Defense

პასუხები:
 • Positive role
 • Negative role
 • DK/RA

EURFAFF: EU's role in country - foreign affairs

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues in Armenia, do you think that the European Union plays a positive role or a negative role? - Foreign affairs

პასუხები:
 • Positive role
 • Negative role
 • DK/RA

EURHOUS: EU's role in country - housing

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues in Armenia, do you think that the European Union plays a positive role or a negative role? - Housing

პასუხები:
 • Positive role
 • Negative role
 • DK/RA

EURHLTH: EU's role in country - healthcare system

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues in Armenia, do you think that the European Union plays a positive role or a negative role? - Healthcare system

პასუხები:
 • Positive role
 • Negative role
 • DK/RA

EUREDUC: EU's role in country - education system

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues in Armenia, do you think that the European Union plays a positive role or a negative role? - Education system

პასუხები:
 • Positive role
 • Negative role
 • DK/RA

EURPENS: EU's role in country - pensions

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues in Armenia, do you think that the European Union plays a positive role or a negative role? - Pensions

პასუხები:
 • Positive role
 • Negative role
 • DK/RA

EURENVI: EU's role in country - environment protection

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues in Armenia, do you think that the European Union plays a positive role or a negative role? - Protecting the environment

პასუხები:
 • Positive role
 • Negative role
 • DK/RA

PAYBRIB: Paid bribe?

შეკითხვის ტექსტი: Have you or any member of your household been in a situation during the last 12 months when you/they had to pay a bribe in order to get a service or to obtain preferential treatment or consideration?

პასუხები:
 • Yes
 • No

FREESPK: People have the right to openly say what they think?

შეკითხვის ტექსტი: In Armenia today, do you think or not that people like yourself have the right to openly say what they think?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAIRTRT: People are treated fairly by the government?

შეკითხვის ტექსტი: Under the present system of government in Armenia, do you completely agree, somewhat agree, somewhat disagree or completely disagree that people like yourself are treated fairly by the government?

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

GOVTROL: Government as parent vs government as employee

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements do you agree with? Statement 1: People are like children, the government should take care of them like a parent. Statement 2: Government is like an employee, the people should be the bosses who control the government.

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Government as parent - Strongly agree 2. Government as parent - Agree 3. Government as employee - Agree 4. Government as employee - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Parent, 3 and 4 to Employee, 5 - DK.

პასუხები:
 • Parent
 • Employee
 • DK

PROTEST: Should people participate in protest actions?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements do you agree with? Statement 1: People should participate in protest actions against the government as this shows the government that people are in charge. Statement 2: People should not participate in protest actions against the government as it threatens stability in our country.

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. People should participate in protest actions against the government as this shows the government that people are in charge - Strongly agree 2. People should participate in protest actions against the government as this shows the government that people are in charge - Agree 3. People should not participate in protest actions against the government as it threatens stability in our country - Agree 4. People should not participate in protest actions against the government as it threatens stability in our country - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Yes, 3 and 4 to No, 5 - DK.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

VOTLELE: Did you vote in the last national elections?

შეკითხვის ტექსტი: Did you vote in the 21 May parliamentary election?

პასუხები:
 • Yes
 • No

NOVOTIN: Didn't vote - no interest in politics

შეკითხვის ტექსტი: Why did you not vote? - I was not interested in politics

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who did not vote in the last national elections.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NOVOTUS: Didn't vote - useless

შეკითხვის ტექსტი: Why did you not vote? - It was useless

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who did not vote in the last national elections.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NOVOTLI: Didn't vote - didn't like current politicians

შეკითხვის ტექსტი: Why did you not vote? - I did not like any of the current politicians

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who did not vote in the last national elections.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NOVOTPR: Didn't vote - act of protest

შეკითხვის ტექსტი: Why did you not vote? - As an act of protest

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who did not vote in the last national elections.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NOVOTFA: Didn't vote - no fair elections

შეკითხვის ტექსტი: Why did you not vote? - I did not believe that elections would be fair

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who did not vote in the last national elections.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NOVOTAW: Didn't vote - was away from city/village

შეკითხვის ტექსტი: Why did you not vote? - I was away from the city / village

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who did not vote in the last national elections.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NOVOTAG: Didn't vote - not of legal voting age

შეკითხვის ტექსტი: Why did you not vote? - I was not of legal voting age

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who did not vote in the last national elections.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NOVOTCA: Didn't vote - no voter card

შეკითხვის ტექსტი: Why did you not vote? - I did not have a voter registration card

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who did not vote in the last national elections.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NOVOTCI: Didn't vote - no citizenship

შეკითხვის ტექსტი: Why did you not vote? - I did not have citizenship

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who did not vote in the last national elections.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NOVOTOT: Didn't vote - other

შეკითხვის ტექსტი: Why did you not vote? - Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who did not vote in the last national elections.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

VOTSECR: Was voting kept secret in the last elections?

შეკითხვის ტექსტი: Do you believe that the voting during the last elections was actually kept secret, and nobody was able to find out whom a person voted for?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA
 • RA

ELCOND: Fairness of the most recent elections

შეკითხვის ტექსტი: Would you say that the most recent parliamentary election was conducted …

პასუხები:
 • Not at all fairly
 • To some extent fairly
 • Completely fairly
 • DK/RA
 • RA

NATOSUP: Support of country's membership in NATO

შეკითხვის ტექსტი: Using a scale of 1 to 5, where ‘1’ means no support and ‘5’ means your full support, to what extent would you support Armenia's membership in NATO?

პასუხები:
 • Don't support at all
 • Somewhat not support
 • Equally support and don’t support
 • Somewhat support
 • Fully support
 • DK/RA

INCEQUA: Income equality: equal & unequal

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements do you agree with? Statement 1: Income should be equal for all citizens who work. Statement 2: There should be large income differences to make sure that who works most gets the highest income.

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Income should be equal for all citizens who work - Strongly agree 2. Income should be equal for all citizens who work - Agree 3. There should be large income differences to make sure that who works most gets the highest income - Agree 4. There should be large income differences to make sure that who works most gets the highest income - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Equal, 3 and 4 to Inequal, 5 - DK.

პასუხები:
 • Equal
 • Inequal
 • DK/RA

EFFSPOL: Functioning of the police to secure safety

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me, how effectively, in your opinion, the below mentioned entities/people function to secure personal safety and civic rights? Please rank answers on a 5-point scale, where ‘1’ means “Very ineffectively” and ’5‘ means “Very effectively” - Police

პასუხები:
 • Very ineffective
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very effective

EFFSPRO: Functioning of the prosecutor's office to secure safety

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me, how effectively, in your opinion, the below mentioned entities/people function to secure personal safety and civic rights? Please rank answers on a 5-point scale, where ‘1’ means “Very ineffectively” and ’5‘ means “Very effectively” - Prosecutor's Office

პასუხები:
 • Very ineffective
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very effective

EFFSOMB: Functioning of the ombudsman to secure safety

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me, how effectively, in your opinion, the below mentioned entities/people function to secure personal safety and civic rights? Please rank answers on a 5-point scale, where ‘1’ means “Very ineffectively” and ’5‘ means “Very effectively” - Ombudsmen

პასუხები:
 • Very ineffective
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very effective

EFFSNEI: Functioning of neighbors to secure safety

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me, how effectively, in your opinion, the below mentioned entities/people function to secure personal safety and civic rights? Please rank answers on a 5-point scale, where ‘1’ means “Very ineffectively” and ’5‘ means “Very effectively” - Neighbors

პასუხები:
 • Very ineffective
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very effective

EFFSFRI: Functioning of friends to secure safety

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me, how effectively, in your opinion, the below mentioned entities/people function to secure personal safety and civic rights? Please rank answers on a 5-point scale, where ‘1’ means “Very ineffectively” and ’5‘ means “Very effectively” - Friends

პასუხები:
 • Very ineffective
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very effective

EFFSREL: Functioning of relatives to secure safety

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me, how effectively, in your opinion, the below mentioned entities/people function to secure personal safety and civic rights? Please rank answers on a 5-point scale, where ‘1’ means “Very ineffectively” and ’5‘ means “Very effectively” - Relatives

პასუხები:
 • Very ineffective
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very effective

EFFSCRI: Functioning of the criminal leaders to secure safety

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me, how effectively, in your opinion, the below mentioned entities/people function to secure personal safety and civic rights? Please rank answers on a 5-point scale, where ‘1’ means “Very ineffectively” and ’5‘ means “Very effectively” - Criminal leaders

პასუხები:
 • Very ineffective
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very effective

EFFSMED: Functioning of the media to secure safety

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me, how effectively, in your opinion, the below mentioned entities/people function to secure personal safety and civic rights? Please rank answers on a 5-point scale, where ‘1’ means “Very ineffectively” and ’5‘ means “Very effectively” - Media

პასუხები:
 • Very ineffective
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very effective

EFFSNGO: Functioning of the NGOs to secure safety

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me, how effectively, in your opinion, the below mentioned entities/people function to secure personal safety and civic rights? Please rank answers on a 5-point scale, where ‘1’ means “Very ineffectively” and ’5‘ means “Very effectively” - NGO

პასუხები:
 • Very ineffective
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very effective

INTERFP: Interest in foreign policy

შეკითხვის ტექსტი: How interested would you say you are in your country's foreign policy?

პასუხები:
 • Not at all interested
 • Hardly interested
 • Quite interested
 • Very interested
 • DK

INTERDP: Interest in domestic policy

შეკითხვის ტექსტი: How interested would you say you are in your country's domestic policy?

პასუხები:
 • Not at all interested
 • Hardly interested
 • Quite interested
 • Very interested
 • DK

INTERLP: Interest in local policy

შეკითხვის ტექსტი: How interested would you say you are in your country's policy that happens on the regional, municipal or village level?

პასუხები:
 • Not at all interested
 • Hardly interested
 • Quite interested
 • Very interested
 • DK

GERUAVO: Russia-Georgia war avoidable

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or disagree with the opinion that the recent war between Russia and Georgia could have been avoided?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

GERURUI: Russia-Georgia war - interest of the Russian government

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or disagree with the opinion that the recent war between Russia and Georgia was in the interest of the Russian government?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who heard about the war between Russia and Georgia in 2008.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

GERUGEI: Russia-Georgia war - interest of the Georgian government

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or disagree with the opinion that the recent war between Russia and Georgia was in the interest of the Georgian government?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who heard about the war between Russia and Georgia in 2008.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

GERUEUI: Russia-Georgia war - interest of European governments

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or disagree with the opinion that the recent war between Russia and Georgia was in the interest of the governments of Western European countries?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who heard about the war between Russia and Georgia in 2008.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

GERUUSI: Russia-Georgia war - interest of the US government

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or disagree with the opinion that the recent war between Russia and Georgia was in the interest of the US government?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who heard about the war between Russia and Georgia in 2008.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

GERUTVT: Trust country's TV channels about the Ru-Geo war

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, please tell me, to what extent did you trust the information of the Armenia's TV channels about the war between Russia and Georgia?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who heard about the war between Russia and Georgia in 2008.

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Partially distrust
 • Equally trust and distrust
 • Partially trust
 • Fully trust
 • DK

ETHNIC: Respondent's ethnicity

შეკითხვის ტექსტი: There are a number of ethnic groups living in Armenia. Which ethnic group do you consider yourself a part of?

შენიშვნა: The question was recoded and differs from the original dataset. Options Other and Other Caucasian ethnicity were grouped.

პასუხები:
 • Armenian
 • Other ethnicity

NATLANG: Main language spoken at home as child

შეკითხვის ტექსტი: Which language did you mainly speak at home when you were a child?

პასუხები:
 • Armenian
 • Russian
 • Other language
 • DK/RA

GRADCON: Used connections to get the desired grades

შეკითხვის ტექსტი: During your studies, did you ever use connections to get grades you desired?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

GRADBRB: Paid bribes /gave gifts to get the desired grades

შეკითხვის ტექსტი: During your studies, did you ever pay bribes or present gifts to teachers and/or university professors to get grades you desired?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

KNOWRUS: Knowledge of Russian

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, please tell me, which of these levels best describes your ability in the following? - Russian

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced

KNOWENG: Knowledge of English

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, please tell me, which of these levels best describes your ability in the following? - English

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced

KNOWOTH: Knowledge of other foreign language

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, please tell me, which of these levels best describes your ability in the following? - Other foreign language (except Russian or English)

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced

COMPABL: Knowledge of computer

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, please tell me, which of these levels best describes your ability in the following? - Computer (Microsoft Office programs, excluding games)

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced

WEBEXPR: Internet experience

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following best describes your experience with the Internet?

პასუხები:
 • Regular access
 • Know what the internet is, but don't have regular access
 • Have accessed the internet, rare usage
 • Never accessed the internet, but ask friends and family members to access it for me
 • Never accessed the internet, asked to no one to help
 • DK/RA

RELGION: Respondent's religion

შეკითხვის ტექსტი: What religion or denomination, if any, do you consider yourself as belonging to?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without None option. The question was recoded. Following options were grouped to Other: Other Christian Church, Georgian Russian or Greek Orthodox Church, Other Protestant Church, Roman Catholic Church, Baptist Church, Islam.

პასუხები:
 • Armenian Apostolic Church
 • Other
 • None

RELSERV: Attendance of religious services

შეკითხვის ტექსტი: Apart from special occasions such as weddings and funerals, about how often do you attend religious services nowadays? Please use this CARD.

შენიშვნა: The question was asked to the respondent who identified themselves as the member of any religious denomination.

პასუხები:
 • Every day
 • More than once a week
 • Once a week
 • At least once a month
 • Only on special holidays
 • Less often
 • Never

RELFAST: How often do you fast?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you fast when required by your religious traditions?

შენიშვნა: The question was asked to the respondent who identified themselves as the member of any religious denomination.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Never fast
 • Rarely fast
 • Sometimes fast
 • Often fast
 • Always fast

AMCITIZ: Citizen of Armenia

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, which country are you a citizen of? - Armenia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned

GECITIZ: Citizen of Georgia

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, which country are you a citizen of? - Georgia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned

RUCITIZ: Citizen of Russia

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, which country are you a citizen of? - Russia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned

FSCITIZ: Citizen of other FSU country

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, which country are you a citizen of? - Other country of the Former Soviet Union, excluding Armenia, Azerbaijan, Armenia and Russia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned

OCCITIZ: Citizen of other country outside FSU

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, which country are you a citizen of? - Other country, excluding any country of the Former Soviet Union

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned

FUTCITZ: Future identity

შეკითხვის ტექსტი: In the near future, do you see yourself as…

პასუხები:
 • Armenian only
 • Armenian and European
 • European only
 • DK/RA

CAPTRIP: Number of trips to the capital

შეკითხვის ტექსტი: How many times did you travel to Yerevan within the last 6 months?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents outside capital.
The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • Once
 • Twice or more
 • Never
 • DK/RA

FORTRIP: Number of trips outside the country

შეკითხვის ტექსტი: How many times have you been outside Armenia in the last five years?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • Once
 • Twice or more
 • Never
 • DK/RA

MIGSHRT: Would you leave Armenia for a certain period?

შეკითხვის ტექსტი: If you had a chance, would you leave Armenia for a certain period of time to live somewhere else?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

EMIGRAT: Would you leave Armenia forever?

შეკითხვის ტექსტი: If you had a chance, would you leave Armenia forever to live somewhere else?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

DWELOWN: Ownership status of the dwelling

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about this dwelling, where your household lives, do you…

პასუხები:
 • Own it
 • Rent it
 • Live free of charge with permission
 • Dwelling is owned by state/company

WATRACC: HH connected to pipline tap water?

შეკითხვის ტექსტი: Is this dwelling connected to the following public utilities? - Pipeline tap water

პასუხები:
 • Yes
 • No

ELECACC: HH connected to electricity?

შეკითხვის ტექსტი: Is this dwelling connected to the following public utilities? - Electricity from the public grid

პასუხები:
 • Yes
 • No

GASPACC: HH connected to pipline gas?

შეკითხვის ტექსტი: Is this dwelling connected to the following public utilities? - Pipeline gas

პასუხები:
 • Yes
 • No

TRSHACC: HH connected to trash removal?

შეკითხვის ტექსტი: Is this dwelling connected to the following public utilities? - Trash removal

პასუხები:
 • Yes
 • No

SEWGACC: HH connected to public sewage system?

შეკითხვის ტექსტი: Is this dwelling connected to the following public utilities? - Public sewage system

პასუხები:
 • Yes
 • No

WATRFRQ: Frequency of access pipeline tap water

შეკითხვის ტექსტი: On average, how consistently does this dwelling have access to each of these services? - Pipeline tap water

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were connected with tap water.
The question was recoded. Options Most of the day and A few hours per day were grouped with Several times a day, options Several times a month and Less frequent access - Several times a month or less frequently.

პასუხები:
 • 24 hours per day
 • Several times a day
 • Several times a week
 • Several times a month or less frequently

ELECFRQ: Frequency of access - electricity

შეკითხვის ტექსტი: On average, how consistently does this dwelling have access to each of these services? - Electricity from the public grid

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were connected with electricity.
The question was recoded. Options Most of the day and A few hours per day were grouped with Several times a day, options Several times a month and Less frequent access - Several times a month or less frequently.

პასუხები:
 • 24 hours per day
 • Several times a day
 • Several times a week
 • Several times a month or less frequently

GASPFRQ: Frequency of access to pipeline gas

შეკითხვის ტექსტი: On average, how consistently does this dwelling have access to each of these services? - Pipeline gas

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were connected with natural gas.
The question was recoded. Options Most of the day and A few hours per day were grouped with Several times a day, options Several times a month and Less frequent access - Several times a month or less frequently.

პასუხები:
 • 24 hours per day
 • Several times a day
 • Several times a week
 • Several times a month or less frequently

TRSHFRQ: Frequency of access - trash removal

შეკითხვის ტექსტი: On average, how consistently does this dwelling have access to each of these services? - Trash removal

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who had access to the trash removal service.
The question was recoded. Options Most of the day and A few hours per day were grouped with Several times a day, options Several times a month and Less frequent access - Several times a month or less frequently.

პასუხები:
 • 24 hours per day
 • Several times a day
 • Several times a week
 • Several times a month or less frequently

ELECDBT: Disconnected from electricity because you owed money?

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the last 6 months, have you been disconnected from electricity from the public grid because you owed money?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were connected with electricity.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

GASPDBT: Disconnected from gas because you owed money?

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the last 6 months, have you been disconnected from pipeline gas because you owed money?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were connected with natural gas.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ECONSTN: HH economic sutation

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements best describes the present economic situation of your household?

პასუხები:
 • Money not enough for food
 • Enough for food, but not for clothes
 • Enough for food and clothes, but not for durables
 • Can afford to buy some expensive durables
 • Can afford to buy anything
 • DK/RA

OWNCOTV: Does HH own Color TV?

შეკითხვის ტექსტი: Now I will read you a series of household items. Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order. Please tell me whether your household owns a color television or not?

პასუხები:
 • Yes
 • No

OWNDVDP: Does HH own DVD player?

შეკითხვის ტექსტი: Now I will read you a series of household items. Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order. Please tell me whether your household owns a DVD player or not?

პასუხები:
 • Yes
 • No

OWNWASH: Does HH own Automatic washing machine?

შეკითხვის ტექსტი: Now I will read you a series of household items. Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order. Please tell me whether your household owns an automatic washing machine or not?

პასუხები:
 • Yes
 • No

OWNFRDG: Does HH own Refrigerator?

შეკითხვის ტექსტი: Now I will read you a series of household items. Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order. Please tell me whether your household owns a refrigerator or not?

პასუხები:
 • Yes
 • No

OWNAIRC: Does HH own air conditioner?

შეკითხვის ტექსტი: Now I will read you a series of household items. Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order. Please tell me whether your household owns an air conditioner or not?

პასუხები:
 • Yes
 • No

OWNCARS: Does HH own Car?

შეკითხვის ტექსტი: Now I will read you a series of household items. Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order. Please tell me whether your household owns a car or not?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCELL: Does HH own Cell phone?

შეკითხვის ტექსტი: Now I will read you a series of household items. Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order. Please tell me whether your household owns a cell phone or not?

პასუხები:
 • Yes
 • No

OWNCOMP: Does HH own Personal computer?

შეკითხვის ტექსტი: Now I will read you a series of household items. Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order. Please tell me whether your household owns a personal computer or not?

პასუხები:
 • Yes
 • No

WEBHOME: HH has Internet access

შეკითხვის ტექსტი: Now I will read you a series of household items. Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order. Please tell me whether your household has an internet access from your home computer or not?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who owned computer.

პასუხები:
 • Yes
 • No

LIMBRED: Does HH limit consumption of bread, pasta?

შეკითხვის ტექსტი: Many households experience budget difficulties. Please tell me, in the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? In the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Bread, pasta

პასუხები:
 • Yes
 • No

LIMMILK: Does HH limit consumption of butter, milk?

შეკითხვის ტექსტი: Many households experience budget difficulties. Please tell me, in the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? In the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Butter, milk

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No

LIMMEAT: Does HH limit consumption of meat?

შეკითხვის ტექსტი: Many households experience budget difficulties. Please tell me, in the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? In the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Meat

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No

LIMVEGS: Does HH limit consumption of fruit, vegetables?

შეკითხვის ტექსტი: Many households experience budget difficulties. Please tell me, in the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? In the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Fruit, vegetables, EXCEPT potato

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No

LIMPOTA: Does HH limit consumption of potatoes?

შეკითხვის ტექსტი: Many households experience budget difficulties. Please tell me, in the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? In the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Potato

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No

LIMELEC: Does HH limit consumption of electricity?

შეკითხვის ტექსტი: Many households experience budget difficulties. Please tell me, in the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? In the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Electricity

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No

LIMGASS: Does HH limit consumption of gas?

შეკითხვის ტექსტი: Many households experience budget difficulties. Please tell me, in the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? In the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Gas

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No

LIMTRAN: Does HH limit consumption of transportation?

შეკითხვის ტექსტი: Many households experience budget difficulties. Please tell me, in the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? In the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Transportation

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No

SAVINGS: Does HH have any savings?

შეკითხვის ტექსტი: Does your household currently have any savings?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

DEBTSHH: Does HH have any debts?

შეკითხვის ტექსტი: Does your household currently have any debts?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IREMFRQ: Frequency of receiving internal remittances

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the last 12 months, which of the following best describes average frequency of receiving money from this person / these persons living elsewhere in the country?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who received money from relatives/friends living elsewhere in the country.

პასუხები:
 • At least once a month
 • Approximately every 2-3 months
 • Approximately every 4-6 months
 • Less frequently than every 6 months
 • Irregularly / Difficult to say

AREMFRQ: Frequency of receiving remittances from abroad

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the last 12 months, which of the following best describes average frequency of receiving money from this person / these persons living in another country?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who received money from relatives/friends living abroad.

პასუხები:
 • At least once a month
 • Approximately every 2-3 months
 • Approximately every 4-6 months
 • Less frequently than every 6 months
 • Irregularly / Difficult to say
 • DK

FINAN12: Financial situation - last 12 month

შეკითხვის ტექსტი: In the last 12 months, has your household…

პასუხები:
 • Saved money
 • Just got by
 • Spent some savings
 • Borrowed money
 • Spent savings & borrowed money
 • DK
 • RA

MONYTOT: HH total monetary income last month

შეკითხვის ტექსტი: Household income is a sum of monetary income of all household members. Speaking about monetary income of all your household members last month, which of the following groups does your household belong to?

შენიშვნა: The question was recoded. Following options were grouped to More than USD 400: USD 401 - 800, USD 801 - 1200, More than USD 1200.

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51- 100
 • USD 101 - 250
 • USD 251 - 400
 • USD 401+
 • DK
 • RA

SPENDMO: HH spending last month

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, please tell me what was your household's monthly spending last month?

შენიშვნა: The question was recoded. Following options were grouped to More than USD 400: USD 401 - 800, USD 801 - 1200, More than USD 1200.

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51- 100
 • USD 101 - 250
 • USD 251 - 400
 • USD 401+
 • DK
 • RA

PCTFOOD: Percentage of income spent on food

შეკითხვის ტექსტი: What is the approximate percentage of your household's monthly monetary income that is spent on food?

პასუხები:
 • 25% or less
 • 26% to 50%
 • 51% to 75%
 • 76% to 100%

FOODDBT: Frequency of borrowing money for food

შეკითხვის ტექსტი: In the past 6 months, how often has your household borrowed any money to buy food? Have you borrowed money…

პასუხები:
 • Every month
 • Every other month
 • Less frequently
 • Never

PCTUTIL: Percentage of income spent on utilities

შეკითხვის ტექსტი: What is the approximate percentage of your household's monthly monetary income that is spent on utilities?

პასუხები:
 • 25% or less
 • 26% to 50%
 • 51% to 75%
 • 76% to 100%

UTILDBT: Frequency of borrowing money for utilities

შეკითხვის ტექსტი: In the past 6 months, how often has your household borrowed any money to pay for utilities?

პასუხები:
 • Every month
 • Every other month
 • Less frequently
 • Never

CYRRLPR: 2007 income relative to 2006

შეკითხვის ტექსტი: Excluding income from sales of property or vehicles, compared to 2006, was your household's income in 2007…

პასუხები:
 • Higher than in 2006
 • About the same as in 2006
 • Lower than in 2006

NYRRLPR: Expected income in 2008 relative to 2007

შეკითხვის ტექსტი: Compared to 2007, excluding income from sales of property or vehicles, do you believe your household's income in 2008 will be…

პასუხები:
 • Higher than in 2007
 • About the same as in 2007
 • Lower than in 2007

CURRUNG: Current perceived economic rung

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, let's imagine there is a 10-step ladder reflecting the economic standing of all households in Armenia today. The first rung of this ladder corresponds to the lowest possible economic position in society, while the 10th rung corresponds to the highest possible position. Which rung of this ladder do you think your household stands on currently?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Lowest
 • 2
 • 3
 • 4
 • Highest

FUTRUNG: Perceived econoomic rung in 5 years

შეკითხვის ტექსტი: And again using this CARD, which rung of this ladder do you think your household will be standing on 5 years from now?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Lowest
 • 2
 • 3
 • 4
 • Highest

RELCOND: Perceived relative economic condition

შეკითხვის ტექსტი: Relative to most of the households around you, would you describe the current economic condition of your household as …

პასუხები:
 • Very poor
 • Poor
 • Fair
 • Good
 • Very good

MININCN: Desired minimal monthly income for normal life (USD)

შეკითხვის ტექსტი: What is the minimal monthly income that would enable your household live a normal life?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • 250 or less
 • 251-500
 • 501-1000
 • 1001-2500
 • 2501 or more
 • DK/RA

CHLDFIN: Perceived financial situation of children

შეკითხვის ტექსტი: Do you think your children will be financially better off than you are or worse off, when they are your age?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Worse off
 • The same
 • Better of
 • DK
 • RA

RESPEDU: Respondent's education

შეკითხვის ტექსტი: Starting with elementary school and counting up to the highest level of education you achieved to date, how many years of study have you completed?

შენიშვნა: The question was recoded. Options “No primary education”, “Primary education”, “Incomplete secondary education”, “Secondary education| were grouped to “Secondary or lower”, “Incomplete higher education”, “Completed higher education” and “Post-graduate degree” were grouped to “Higher than secondary”.

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher than secondary
 • DK/RA

RESPMAR: Respondent's marital status

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's marital status

შენიშვნა: The question was recoded. Options Separated and Divorced were grouped.

პასუხები:
 • Never married
 • Married: official state marriage only, no religious ceremony
 • Married: religious ceremony only, not registered with state
 • Married: both religious ceremony and state marriage
 • Cohabiting without civil or religious marriage
 • Divorced / Separated
 • Widow / Widower
 • DK/RA

RESPINT: Respondent was interested, involved

შეკითხვის ტექსტი: Overall, would you say that the respondent’s attitude toward the interview was: Interested, involved

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent.

პასუხები:
 • Yes
 • No

RESPFRN: Respondent was friendly

შეკითხვის ტექსტი: Overall, would you say that the respondent’s attitude toward the interview was: Respondent was friendly

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent.

პასუხები:
 • Yes
 • No

RESPIMP: Respondent was impatient

შეკითხვის ტექსტი: Overall, would you say that the respondent’s attitude toward the interview was: Respondent was impatient

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent.

პასუხები:
 • Yes
 • No

RESPWOR: Respondent was worried, nervous

შეკითხვის ტექსტი: Overall, would you say that the respondent’s attitude toward the interview was: Respondent was worried, nervous

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent.

პასუხები:
 • Yes
 • No

RESPHOS: Respondent was hostile

შეკითხვის ტექსტი: Overall, would you say that the respondent’s attitude toward the interview was: Respondent was hostile

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent.

პასუხები:
 • Yes
 • No

FRQCLAR: Frequency of asking clarifications

შეკითხვის ტექსტი: How often did the respondent ask for clarification on the questions?

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent.

პასუხები:
 • Never
 • Just a few questions
 • Approximately between 10 and 20
 • Substantial number but less than half
 • Throughout most of the interview

FRQDIST: Frequency of the respondent being distracted

შეკითხვის ტექსტი: How often was the respondent distracted during the interview?

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent.

პასუხები:
 • Never
 • Just a few questions
 • Approximately between 10 and 20
 • Substantial number but less than half
 • Throughout most of the interview

FRQKNOW: Frequency the respondent seemed to lack knowledge

შეკითხვის ტექსტი: How often did you feel that the respondent lacked knowledge about the questions you asked?

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent.

პასუხები:
 • Never
 • Just a few questions
 • Approximately between 10 and 20
 • Substantial number but less than half
 • Throughout most of the interview

FRQRLCT: Frequency of the respondent being reluctant

შეკითხვის ტექსტი: How often did you feel the respondent was reluctant to answer the questions?

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent.

პასუხები:
 • Never
 • Just a few questions
 • Approximately between 10 and 20
 • Substantial number but less than half
 • Throughout most of the interview

RESPSIN: Respondent's honesty

შეკითხვის ტექსტი: Did the respondent appear to you ...?

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent.

პასუხები:
 • Completely honest
 • Mostly honest
 • Mostly dishonest
 • Completely dishonest

RESPCOM: Respondent's behavior

შეკითხვის ტექსტი: Would you say that the respondent’s behavior during the interview was mostly ...?

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent.

პასუხები:
 • Comfortable
 • Neutral
 • Nervous

RESPINL: Respondent's intelligence

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, how would you rate the respondent’s level of intelligence?

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent.

პასუხები:
 • Not intelligent at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very intelligent

RESATTR: Respondent's attractiveness

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, please rate how attractive you found the respondent?

შენიშვნა: Interviewer's assessment of the respondent.

პასუხები:
 • Very unattractive
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very attractive

INTLANG: Interview language

შეკითხვის ტექსტი: Interview language

პასუხები:
 • Armenian

HHASIZE: Number of adult household members

შეკითხვის ტექსტი: Total number of adults per household

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 or more

HHSIZE: Number of household members

შეკითხვის ტექსტი: Total number of people per household

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 or more

მოიძებნა: 284 შედეგი