სიხშირის განაწილება (%)
არ მიმიღია ცხრა წლის დასრულების ატესტატი39
მაქვს ცხრა წლის დასრულების ატესტატი26
საშუალო სკოლის ატესტატი (11 ან 12 წელი)35
არ ვიცი/უარი პასუხზე0

RESPEDU: განათლების უმაღლესი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მიხედვით, რა არის თქვენი განათლების უმაღლესი საფეხური?

პასუხები:
 • არ მიმიღია ცხრა წლის დასრულების ატესტატი
 • მაქვს ცხრა წლის დასრულების ატესტატი
 • საშუალო სკოლის ატესტატი (11 ან 12 წელი)
 • პროფესიული/ტექნიკური განათლების დიპლომი
 • ბაკალავრის ხარისხი ან 5-წლიანი დიპლომი
 • ნებისმიერი ხარისხი ბაკალავრის ზევით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPEDU სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2014 წლის აპრილი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2014 წლის აპრილი

პასუხების ანალიზი

 • აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.