კროსტაბულაცია (%)Attending peaceful demonstrations is pointlessAttending peaceful demonstrations is impotant
Capital2971
Major cities2674
Other urban2575
Rural3367

ATTGOVFO: Attending peaceful demonstrations: pointless vs. important

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: For me, actions like holding peaceful demonstrations to demand something from the government are pointless because the government will do whatever it wants anyway. Statement 2: I think that holding peaceful demonstrations is important because this way the government is forced to take into consideration people’s demands.

პასუხები:
 • Attending peaceful demonstrations is pointless
 • Attending peaceful demonstrations is impotant
 • DK/RA

ATTGOVFO სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები

STRATUM: Stratum

შეკითხვის ტექსტი: Stratum

პასუხები:
 • Capital
 • Major cities
 • Other urban
 • Rural

STRATUM სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები

მოხალისეობა და სამოქალაქო ჩართულობა საქართველოში, 2014

კვლევა სწავლობდა საქართველოში მოსახლეობის სამოქალაქო მონაწილეობას, მოხალისეობის დონესა და დამოკიდებულებას.

პასუხების ანალიზი

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.