ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები

პასუხების ანალიზი

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: დასახლების ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი

პასუხები:
 • დედაქალაქი
 • ქალაქი
 • სოფელი
 • არაქართული დასახლება

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი

AGEGROUP: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

შენიშვნა: ცვლადები გამოთვლილია ღია კითხვიდან

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

INTERDP: რამდენად გაინტერესებთ საქართველოს შიდა პოლიტიკა?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენიმე ზოგადი კითხვით დავიწყებ. რამდენად გაინტერესებთ ან არ გაინტერესებთ საქართველოს შიდა პოლიტიკა? თქვენ ის …

პასუხები:
 • საერთოდ არ გაინტერესებთ
 • ნაკლებად გაინტერესებთ
 • საკმაოდ გაინტერესებთ
 • ძალიან გაინტერესებთ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTERFP: რამდენად გაინტერესებთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად გაინტერესებთ ან არ გაინტერესებთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა? თქვენ ის …

პასუხები:
 • საერთოდ არ გაინტერესებთ
 • ნაკლებად გაინტერესებთ
 • საკმაოდ გაინტერესებთ
 • ძალიან გაინტერესებთ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATCORR: ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი - კორუფცია

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: კორუფცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATNATO: ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი - ნატოში გაწევრიანება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: ნატოში გაწევრიანება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATPENS: ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი - პენსიები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: პენსიები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATRU: ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი - რუსეთთან ურთიერთობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: რუსეთთან ურთიერთობა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATROP: ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი - საკუთრების უფლება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: საკუთრების უფლება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATEU: ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი - ევროკავშირში გაწევრიანება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: ევროკავშირში გაწევრიანება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATELECT: ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი - სამართლიანი არჩევნები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: სამართლიანი არჩევნები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATJOBS: ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი - სამუშაო ადგილები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: სამუშაო ადგილები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATCOURT: ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი - სასამართლო სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: სასამართლო სისტემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATSPEECH: ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი - სიტყვის თავისუფლება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: სიტყვის თავისუფლება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATHR: ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი - ადამიანის უფლებები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: ადამიანის უფლებები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATPOV: ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი - სიღარიბე

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: სიღარიბე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATTERR: ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი - ტერიტორიული მთლიანობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: ტერიტორიული მთლიანობა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATPRICE: ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი - ფასების ზრდა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: ფასების ზრდა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATHCARE: ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი - ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATWAGES: ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი - ხელფასები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: ხელფასები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATLABR: ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი - დასაქმებულთა უფლებები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: დასაქმებულთა უფლებები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATCRIM: ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი - კრიმინოგენული მდგომარეობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: კრიმინოგენული მდგომარეობა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATOTHER: ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TIEAZ: კავშირების გაძლიერების მნიშვნელობა აზერბაიჯანთან

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან უმნიშვნელოა საქართველოსთვის შემდეგ ქვეყნებთან და გაერთიანებებთან კავშირების გაძლიერება? - აზერბაიჯანთან

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TIENATO: კავშირების გაძლიერების მნიშვნელობა ნატოსთან

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან უმნიშვნელოა საქართველოსთვის შემდეგ ქვეყნებთან და გაერთიანებებთან კავშირების გაძლიერება? - ნატოსთან

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TIERU: კავშირების გაძლიერების მნიშვნელობა რუსეთთან

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან უმნიშვნელოა საქართველოსთვის შემდეგ ქვეყნებთან და გაერთიანებებთან კავშირების გაძლიერება? - რუსეთთან

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TIEEU: კავშირების გაძლიერების მნიშვნელობა ევროკავშირთან

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან უმნიშვნელოა საქართველოსთვის შემდეგ ქვეყნებთან და გაერთიანებებთან კავშირების გაძლიერება? - ევროკავშირთან

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TIEAM: კავშირების გაძლიერების მნიშვნელობა სომხეთთან

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან უმნიშვნელოა საქართველოსთვის შემდეგ ქვეყნებთან და გაერთიანებებთან კავშირების გაძლიერება? - სომხეთთან

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TIECIS: კავშირების გაძლიერების მნიშვნელობა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობასთან (დსთ / СНГ)

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან უმნიშვნელოა საქართველოსთვის შემდეგ ქვეყნებთან და გაერთიანებებთან კავშირების გაძლიერება? - დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობასთან (დსთ / СНГ)

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TIETR: კავშირების გაძლიერების მნიშვნელობა თურქეთთან

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან უმნიშვნელოა საქართველოსთვის შემდეგ ქვეყნებთან და გაერთიანებებთან კავშირების გაძლიერება? - თურქეთთან

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TIEUS: კავშირების გაძლიერების მნიშვნელობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან უმნიშვნელოა საქართველოსთვის შემდეგ ქვეყნებთან და გაერთიანებებთან კავშირების გაძლიერება? - ამერიკის შეერთებულ შტატებთან

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TIEUA: კავშირების გაძლიერების მნიშვნელობა უკრაინასთან

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან უმნიშვნელოა საქართველოსთვის შემდეგ ქვეყნებთან და გაერთიანებებთან კავშირების გაძლიერება? - უკრაინასთან

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQR2: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას - რუსთავი 2

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - რუსთავი 2

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს
 • არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ
 • არა - არ აჩვენებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQGPB1: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას - პირველი არხი (საზოგადოებრივი მაუწყებელი)

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - პირველი არხი (საზოგადოებრივი მაუწყებელი)

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს
 • არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ
 • არა - არ აჩვენებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQKAVK: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას - კავკასია

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - კავკასია

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს
 • არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ
 • არა - არ აჩვენებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQMAES: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას - მაესტრო

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - მაესტრო

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს
 • არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ
 • არა - არ აჩვენებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQIMD: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას - იმედი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - იმედი

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს
 • არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ
 • არა - არ აჩვენებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQTV1: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას - TV1

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - TV1

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს
 • არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ
 • არა - არ აჩვენებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQLOC: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას - თქვენი რეგიონის ადგილობრივი მაუწყებელი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - თქვენი რეგიონის ადგილობრივი მაუწყებელი

შენიშვნა: კითხვა დაისვა მხოლოდ თბილისს გარეთ

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს
 • არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ
 • არა - არ აჩვენებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQRUS: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას - რუსეთის რომელიმე სატელევიზიო არხი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - რუსეთის რომელიმე სატელევიზიო არხი

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს
 • არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ
 • არა - არ აჩვენებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQAZE: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას - აზერბაიჯანის ან თურქეთის რომელიმე სატელევიზიო არხი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - აზერბაიჯანის ან თურქეთის რომელიმე სატელევიზიო არხი

შენიშვნა: კითხვა დაისვა მხოლოდ აზერბაიჯანულენოვან კლასტერებში

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს
 • არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ
 • არა - არ აჩვენებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQARM: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას - სომხეთის რომელიმე სატელევიზიო არხი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - სომხეთის რომელიმე სატელევიზიო არხი

შენიშვნა: კითხვა დაისვა მხოლოდ სომხურენოვან კლასტერებში

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს
 • არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ
 • არა - არ აჩვენებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITHELP: მნიშვნელოვანია კარგი მოქალაქე დაეხმაროს თავისზე უფრო გაჭირვებულ ადამიანებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა კარგი მოქალაქისთვის დაეხმაროს თავისზე უფრო გაჭირვებულ ადამიანებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITVOTE: მნიშვნელოვანია კარგმა მოქალაქემ ხმა მისცეს არჩევნებში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა კარგი მოქალაქისთვის ხმა მისცეს არჩევნებში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITPROT: მნიშვნელოვანია კარგი მოქალაქე მონაწილეობდეს საპროტესტო აქციებში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა კარგი მოქალაქისთვის მონაწილეობა მიიღოს საპროტესტო აქციებში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITLAW: მნიშვნელოვანია კარგი მოქალაქე ყოველთვის დაემორჩილოს კანონებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა კარგი მოქალაქისთვის ყოველთვის დაემორჩილოს კანონებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITTRAD: მნიშვნელოვანია კარგმა მოქალაქემ დაიცვას ტრადიციები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა კარგი მოქალაქისთვის დაიცვას ტრადიციები?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITOPIN: მნიშვნელოვანია კარგმა მოქალაქემ ჩამოაყალიბოს საკუთარი შეხედულება სხვებისგან დამოუკიდებლად

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა კარგი მოქალაქისთვის ჩამოაყალიბოს საკუთარი შეხედულება სხვებისგან დამოუკიდებლად?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITVOLNT: მნიშვნელოვანია კარგმა მოქალაქემ გააკეთოს საზოგადოებისთვის საჭირო საქმე როგორც მოხალისემ

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა კარგი მოქალაქისთვის გააკეთოს საზოგადოებისთვის საჭირო საქმე როგორც მოხალისემ, ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITOPP: მნიშვნელოვანია კარგი მოქალაქე იყოს კრიტიკული მთავრობის მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა კარგი მოქალაქისთვის იყოს კრიტიკული მთავრობის მიმართ?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITCOPP: მნიშვნელოვანია კარგი მოქალაქე იყოს კრიტიკული ოპოზიციის მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა კარგი მოქალაქისთვის იყოს კრიტიკული ოპოზიციის მიმართ?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUSTHELP: გამართლებულია/არ არის გამართლებული: მთავრობისგან დახმარების მოთხოვნა, რომელიც არ გეკუთვნის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული შემდეგი ქმედებები? - მთავრობისგან დახმარების მოთხოვნა, რომელიც არ გეკუთვნის

პასუხები:
 • არასდროს არ არის გამართლებული
 • ზოგჯერ გამართლებულია, ზოგჯერ – არა
 • ყოველთვის გამართლებულია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUSTTAX: გამართლებულია/არ არის გამართლებული: გადასახადებისგან თავის არიდება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული შემდეგი ქმედებები? - გადასახადებისგან თავის არიდება

პასუხები:
 • არასდროს არ არის გამართლებული
 • ზოგჯერ გამართლებულია, ზოგჯერ – არა
 • ყოველთვის გამართლებულია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUSTSTOL: გამართლებულია/არ არის გამართლებული: ნივთის შეძენა, თუ იცით, რომ მოპარულია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული შემდეგი ქმედებები? - ნივთის შეძენა, თუ იცით, რომ მოპარულია

პასუხები:
 • არასდროს არ არის გამართლებული
 • ზოგჯერ გამართლებულია, ზოგჯერ – არა
 • ყოველთვის გამართლებულია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUSTTEST: გამართლებულია/არ არის გამართლებული: საკუთარი ნებით პოლიციისთვის ჩვენების მიცემა, თუ დანაშაულის თვითმხილველი გახდით

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული შემდეგი ქმედებები? - საკუთარი ნებით პოლიციისთვის ჩვენების მიცემა, თუ დანაშაულის თვითმხილველი გახდით

პასუხები:
 • არასდროს არ არის გამართლებული
 • ზოგჯერ გამართლებულია, ზოგჯერ – არა
 • ყოველთვის გამართლებულია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUSTGIVE: გამართლებულია/არ არის გამართლებული: ქრთამის მიცემა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული შემდეგი ქმედებები? - ქრთამის მიცემა

პასუხები:
 • არასდროს არ არის გამართლებული
 • ზოგჯერ გამართლებულია, ზოგჯერ – არა
 • ყოველთვის გამართლებულია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUSTCRIM: გამართლებულია/არ არის გამართლებული: კანონიერ ქურდთან საქმის გარჩევა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული შემდეგი ქმედებები? - კანონიერ ქურდთან საქმის გარჩევა

პასუხები:
 • არასდროს არ არის გამართლებული
 • ზოგჯერ გამართლებულია, ზოგჯერ – არა
 • ყოველთვის გამართლებულია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUSTWOMSEX: გამართლებულია/არ არის გამართლებული: ქალისთვის სექსუალური ურთიერთობა ქორწინებამდე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული შემდეგი ქმედებები? - ქალისთვის სექსუალური ურთიერთობა ქორწინებამდე

პასუხები:
 • არასდროს არ არის გამართლებული
 • ზოგჯერ გამართლებულია, ზოგჯერ – არა
 • ყოველთვის გამართლებულია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUSTMANSEX: გამართლებულია/არ არის გამართლებული: მამაკაცისთვის სექსუალური ურთიერთობა ქორწინებამდე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული შემდეგი ქმედებები? - მამაკაცისთვის სექსუალური ურთიერთობა ქორწინებამდე

პასუხები:
 • არასდროს არ არის გამართლებული
 • ზოგჯერ გამართლებულია, ზოგჯერ – არა
 • ყოველთვის გამართლებულია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUSTWOMCH: გამართლებულია/არ არის გამართლებული: ქალისთვის შვილის გაჩენა ქორწინების გარეშე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული შემდეგი ქმედებები? - ქალისთვის შვილის გაჩენა ქორწინების გარეშე

პასუხები:
 • არასდროს არ არის გამართლებული
 • ზოგჯერ გამართლებულია, ზოგჯერ – არა
 • ყოველთვის გამართლებულია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUSTBRIBE: გამართლებულია/არ არის გამართლებული: ქრთამის აღება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული შემდეგი ქმედებები? - ქრთამის აღება

პასუხები:
 • არასდროს არ არის გამართლებული
 • ზოგჯერ გამართლებულია, ზოგჯერ – არა
 • ყოველთვის გამართლებულია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEMGE: რამდენად დემოკრატიულია საქართველო?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან რომელს ეთანხმებით?

პასუხები:
 • საქართველო არ არის და არც არასოდეს იქნება დემოკრატიული ქვეყანა
 • შესაძლოა, მომავალში საქართველო დემოკრატიულ ქვეყნად იქცეს, მაგრამ ახლა ის ამ მიმართულებით არ ვითარდება
 • საქართველო ჯერ არ არის დემოკრატიული, მაგრამ ქვეყანა ამ მიმართულებით ვითარდება
 • საქართველო უკვე დემოკრატიული ქვეყანაა, მაგრამ ჯერ კიდევ საჭიროებს გაუმჯობესებას
 • საქართველო უკვე დემოკრატიული ქვეყანაა და გაუმჯობესებას აღარ საჭიროებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ELECEQP: ყველა პოლიტიკურ პარტიას და კანდიდატს საარჩევნო კამპანიის წარმართვის თანაბარი შესაძლებლობები აქვს

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოს ამჟამინდელ პოლიტიკურ სისტემაზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - ყველა პოლიტიკურ პარტიას და კანდიდატს საარჩევნო კამპანიის წარმართვის თანაბარი შესაძლებლობები აქვს.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 4-ბალიანი სკალიდან 2-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ELADMBS: საარჩევნო პროცესი პოლიტიკურად მიკერძოებულია

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოს ამჟამინდელ პოლიტიკურ სისტემაზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - საარჩევნო პროცესი პოლიტიკურად მიკერძოებულია.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 4-ბალიანი სკალიდან 2-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

VOTERFR: არ ხდება ამომრჩევლებზე ზეწოლა და მათი დაშინება

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოს ამჟამინდელ პოლიტიკურ სისტემაზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - არ ხდება ამომრჩევლებზე ზეწოლა და მათი დაშინება.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 4-ბალიანი სკალიდან 2-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ACMEDIA: პოლიტიკურ პარტიებს/კანდიდატებს თანაბრად არ მიუწვდებათ ხელი მედია საშუალებებზე საარჩევნო კამპანიის დროს

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოს ამჟამინდელ პოლიტიკურ სისტემაზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - პოლიტიკურ პარტიებს და კანდიდატებს თანაბრად არ მიუწვდებათ ხელი მედია საშუალებებზე საარჩევნო კამპანიის დროს.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 4-ბალიანი სკალიდან 2-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

COURIMP: სასამართლოები მიუკერძოებლად განიხილავენ არჩევნებთან დაკავშირებულ სარჩელებს

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოს ამჟამინდელ პოლიტიკურ სისტემაზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - სასამართლოები მიუკერძოებლად განიხილავენ არჩევნებთან დაკავშირებულ სარჩელებს

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 4-ბალიანი სკალიდან 2-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EXECPUN: მაღალი თანამდებობის პირები არ ისჯებიან უკანონო ქმედებებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოს ამჟამინდელ პოლიტიკურ სისტემაზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - მაღალი თანამდებობის პირები არ ისჯებიან უკანონო ქმედებებისთვის.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 4-ბალიანი სკალიდან 2-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

POLMEDI: წამყვანი სატელევიზიო არხები დამოუკიდებლები არიან მთავრობისგან

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოს ამჟამინდელ პოლიტიკურ სისტემაზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - წამყვანი სატელევიზიო არხები დამოუკიდებლები არიან მთავრობისგან.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 4-ბალიანი სკალიდან 2-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

COURINF: სასამართლოები მთავრობის გავლენის ქვეშ იმყოფება

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოს ამჟამინდელ პოლიტიკურ სისტემაზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - სასამართლოები მთავრობის გავლენის ქვეშ იმყოფება.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 4-ბალიანი სკალიდან 2-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

VOTECNT: არჩევნების დროს ხმებს სწორად ითვლიან

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოს ამჟამინდელ პოლიტიკურ სისტემაზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - არჩევნების დროს ხმებს სწორად ითვლიან.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 4-ბალიანი სკალიდან 2-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

POLUNIO: მოქალაქეებს შეუძლიათ დააარსონ ან გაწევრიანდნენ პოლიტიკურ პარტიებში ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოს ამჟამინდელ პოლიტიკურ სისტემაზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - მოქალაქეებს შეუძლიათ დააარსონ პოლიტიკური პარტიები ან გაწევრიანდნენ არსებულ პოლიტიკურ პარტიებში ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 4-ბალიანი სკალიდან 2-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WINNERG: ვინც გაიმარჯვებს არჩევნებში, შეუძლია მართოს ქვეყანა ისე, როგორც მას მიზანშეწონილად მიაჩნია

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოს ამჟამინდელ პოლიტიკურ სისტემაზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - ვინც გაიმარჯვებს არჩევნებში, შეუძლია მართოს ქვეყანა ისე, როგორც მას მიზანშეწონილად მიაჩნია.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 4-ბალიანი სკალიდან 2-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FEELTRU: ბევრი ადამიანი არსებობს, ვისაც შემიძლია სრულად ვენდო

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად შეესაბამება ან არ შეესაბამება ეს მოსაზრებები თქვენს განწყობას? - ბევრი ადამიანი არსებობს, ვისაც შემიძლია სრულად ვენდო

პასუხები:
 • საერთოდ არ შეესაბამება
 • უფრო არ შეესაბამება, ვიდრე შეესაბამება
 • უფრო შეესაბამება, ვიდრე არ შეესაბამება
 • სრულად შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEELRLY: ძალიან ბევრი ადამიანი არსებობს, ვინც დამეხმარება გასაჭირში

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად შეესაბამება ან არ შეესაბამება ეს მოსაზრებები თქვენს განწყობას? - ძალიან ბევრი ადამიანი არსებობს, ვინც დამეხმარება გასაჭირში

პასუხები:
 • საერთოდ არ შეესაბამება
 • უფრო არ შეესაბამება, ვიდრე შეესაბამება
 • უფრო შეესაბამება, ვიდრე არ შეესაბამება
 • სრულად შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEELREJ: ხშირად გარიყულად ვგრძნობ თავს

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად შეესაბამება ან არ შეესაბამება ეს მოსაზრებები თქვენს განწყობას? - ხშირად გარიყულად ვგრძნობ თავს

პასუხები:
 • საერთოდ არ შეესაბამება
 • უფრო არ შეესაბამება, ვიდრე შეესაბამება
 • უფრო შეესაბამება, ვიდრე არ შეესაბამება
 • სრულად შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEELOGFD: დამოკიდებულება პარტიების მიმართ: ჩვენი საქართველო - თავისუფალი დემოკრატები

შეკითხვის ტექსტი: როგორია თქვენი დამოკიდებულება შემდეგი პოლიტიკური პარტიების მიმართ – დადებითი, უარყოფითი თუ ნეიტრალური? - ჩვენი საქართველო -თავისუფალი დემოკრატები (ირაკლი ალასანია)

შენიშვნა: 2011 წელს გამოყენებული იყო 5 ქულიანი სკალა, ხოლო 2013 და 2015 წლებში - 3 ქულიანი სკალა

პასუხები:
 • უარყოფითი
 • ნეიტრალური
 • დადებითი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEELREP: დამოკიდებულება პარტიების მიმართ: რესპუბლიკური პარტია

შეკითხვის ტექსტი: როგორია თქვენი დამოკიდებულება შემდეგი პოლიტიკური პარტიების მიმართ – დადებითი, უარყოფითი თუ ნეიტრალური? - რესპუბლიკური პარტია (დავით უსუფაშვილი)

შენიშვნა: 2011 წელს გამოყენებული იყო 5 ქულიანი სკალა, ხოლო 2013 და 2015 წლებში - 3 ქულიანი სკალა

პასუხები:
 • უარყოფითი
 • ნეიტრალური
 • დადებითი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEELUNM: დამოკიდებულება პარტიების მიმართ: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

შეკითხვის ტექსტი: როგორია თქვენი დამოკიდებულება შემდეგი პოლიტიკური პარტიების მიმართ – დადებითი, უარყოფითი თუ ნეიტრალური? - ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (მიხეილ სააკაშვილი)

შენიშვნა: 2011 წელს გამოყენებული იყო 5 ქულიანი სკალა, ხოლო 2013 და 2015 წლებში - 3 ქულიანი სკალა

პასუხები:
 • უარყოფითი
 • ნეიტრალური
 • დადებითი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FEELCP: დამოკიდებულება პარტიების მიმართ: კონსერვატიული პარტია

შეკითხვის ტექსტი: როგორია თქვენი დამოკიდებულება შემდეგი პოლიტიკური პარტიების მიმართ – დადებითი, უარყოფითი თუ ნეიტრალური? - კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური)

შენიშვნა: 2011 წელს გამოყენებული იყო 5 ქულიანი სკალა, ხოლო 2013 და 2015 წლებში - 3 ქულიანი სკალა

პასუხები:
 • უარყოფითი
 • ნეიტრალური
 • დადებითი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FEELNF: დამოკიდებულება პარტიების მიმართ: ეროვნული ფორუმი

შეკითხვის ტექსტი: როგორია თქვენი დამოკიდებულება შემდეგი პოლიტიკური პარტიების მიმართ – დადებითი, უარყოფითი თუ ნეიტრალური? - ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე)

შენიშვნა: 2011 წელს გამოყენებული იყო 5 ქულიანი სკალა, ხოლო 2013 და 2015 წლებში - 3 ქულიანი სკალა

პასუხები:
 • უარყოფითი
 • ნეიტრალური
 • დადებითი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FEELIWSG: დამოკიდებულება პარტიების მიმართ: მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს / მრეწველები

შეკითხვის ტექსტი: როგორია თქვენი დამოკიდებულება შემდეგი პოლიტიკური პარტიების მიმართ – დადებითი, უარყოფითი თუ ნეიტრალური? - მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს / მრეწველები (გოგი თოფაძე, ზურაბ ტყემალაძე)

შენიშვნა: 2011 წელს გამოყენებული იყო 5 ქულიანი სკალა, ხოლო 2013 და 2015 წლებში - 3 ქულიანი სკალა

პასუხები:
 • უარყოფითი
 • ნეიტრალური
 • დადებითი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FEELLB: დამოკიდებულება პარტიების მიმართ: ლეიბორისტული პარტია

შეკითხვის ტექსტი: როგორია თქვენი დამოკიდებულება შემდეგი პოლიტიკური პარტიების მიმართ – დადებითი, უარყოფითი თუ ნეიტრალური? - ლეიბორისტული პარტია (შალვა ნათელაშვილი)

შენიშვნა: 2011 წელს გამოყენებული იყო 5 ქულიანი სკალა, ხოლო 2013 და 2015 წლებში - 3 ქულიანი სკალა

პასუხები:
 • უარყოფითი
 • ნეიტრალური
 • დადებითი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUREP: იზიარებს თუ არ იზიარებს ევროპულ ღირებულებებს - რესპუბლიკური პარტია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, იზიარებენ თუ არ იზიარებენ შემდეგი პოლიტიკური პარტიები ევროპულ ღირებულებებს? - რესპუბლიკური პარტია (დავით უსუფაშვილი, ხათუნა სამნიძე)

შენიშვნა: 2009 და 2011 წელს გამოყენებული იყო 5 ქულიანი სკალა, ხოლო 2013 და 2015 წლებში - 3 ქულიანი სკალა

პასუხები:
 • არ იზიარებს
 • ნაწილობრივ იზიარებს, ნაწილობრივ არა
 • იზიარებს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUOGFD: იზიარებს თუ არ იზიარებს ევროპულ ღირებულებებს - ჩვენი საქართველო - თავისუფალი დემოკრატები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, იზიარებენ თუ არ იზიარებენ შემდეგი პოლიტიკური პარტიები ევროპულ ღირებულებებს? - ჩვენი საქართველო - თავისუფალი დემოკრატები(ირაკლი ალასანია)

შენიშვნა: 2009 და 2011 წელს გამოყენებული იყო 5 ქულიანი სკალა, ხოლო 2013 და 2015 წლებში - 3 ქულიანი სკალა

პასუხები:
 • არ იზიარებს
 • ნაწილობრივ იზიარებს, ნაწილობრივ არა
 • იზიარებს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUCP: იზიარებს თუ არ იზიარებს ევროპულ ღირებულებებს - კონსერვატიული პარტია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, იზიარებენ თუ არ იზიარებენ შემდეგი პოლიტიკური პარტიები ევროპულ ღირებულებებს? - კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური)

შენიშვნა: 2009 და 2011 წელს გამოყენებული იყო 5 ქულიანი სკალა, ხოლო 2013 და 2015 წლებში - 3 ქულიანი სკალა

პასუხები:
 • არ იზიარებს
 • ნაწილობრივ იზიარებს, ნაწილობრივ არა
 • იზიარებს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUNF: იზიარებს თუ არ იზიარებს ევროპულ ღირებულებებს - ეროვნული ფორუმი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, იზიარებენ თუ არ იზიარებენ შემდეგი პოლიტიკური პარტიები ევროპულ ღირებულებებს? - ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე)

შენიშვნა: 2009 და 2011 წელს გამოყენებული იყო 5 ქულიანი სკალა, ხოლო 2013 და 2015 წლებში - 3 ქულიანი სკალა

პასუხები:
 • არ იზიარებს
 • ნაწილობრივ იზიარებს, ნაწილობრივ არა
 • იზიარებს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUIWSG: იზიარებს თუ არ იზიარებს ევროპულ ღირებულებებს - მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, იზიარებენ თუ არ იზიარებენ შემდეგი პოლიტიკური პარტიები ევროპულ ღირებულებებს? - მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს (გოგი თოფაძე, ზურაბ ტყემალაძე)

შენიშვნა: 2009 და 2011 წელს გამოყენებული იყო 5 ქულიანი სკალა, ხოლო 2013 და 2015 წლებში - 3 ქულიანი სკალა

პასუხები:
 • არ იზიარებს
 • ნაწილობრივ იზიარებს, ნაწილობრივ არა
 • იზიარებს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUDMUG: იზიარებს თუ არ იზიარებს ევროპულ ღირებულებებს - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, იზიარებენ თუ არ იზიარებენ შემდეგი პოლიტიკური პარტიები ევროპულ ღირებულებებს? - ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო (ირაკლი ღარიბაშვილი)

შენიშვნა: 2009 და 2011 წელს გამოყენებული იყო 5 ქულიანი სკალა, ხოლო 2015 წელს - 3 ქულიანი სკალა

პასუხები:
 • არ იზიარებს
 • ნაწილობრივ იზიარებს, ნაწილობრივ არა
 • იზიარებს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUUNM: იზიარებს თუ არ იზიარებს ევროპულ ღირებულებებს - ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, იზიარებენ თუ არ იზიარებენ შემდეგი პოლიტიკური პარტიები ევროპულ ღირებულებებს? - ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (მიხეილ სააკაშვილი)

შენიშვნა: 2009 და 2011 წელს გამოყენებული იყო 5 ქულიანი სკალა, ხოლო 2013 და 2015 წლებში - 3 ქულიანი სკალა

პასუხები:
 • არ იზიარებს
 • ნაწილობრივ იზიარებს, ნაწილობრივ არა
 • იზიარებს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUCDM: იზიარებს თუ არ იზიარებს ევროპულ ღირებულებებს - ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, იზიარებენ თუ არ იზიარებენ შემდეგი პოლიტიკური პარტიები ევროპულ ღირებულებებს? - ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა (გიორგი თარგამაძე)

შენიშვნა: 2009 და 2011 წელს გამოყენებული იყო 5 ქულიანი სკალა, ხოლო 2015 წელს - 3 ქულიანი სკალა

პასუხები:
 • არ იზიარებს
 • ნაწილობრივ იზიარებს, ნაწილობრივ არა
 • იზიარებს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EULB: იზიარებს თუ არ იზიარებს ევროპულ ღირებულებებს - ლეიბორისტული პარტია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, იზიარებენ თუ არ იზიარებენ შემდეგი პოლიტიკური პარტიები ევროპულ ღირებულებებს? - ლეიბორისტული პარტია (შალვა ნათელაშვილი)

შენიშვნა: 2009 და 2011 წელს გამოყენებული იყო 5 ქულიანი სკალა, ხოლო 2013 და 2015 წლებში - 3 ქულიანი სკალა

პასუხები:
 • არ იზიარებს
 • ნაწილობრივ იზიარებს, ნაწილობრივ არა
 • იზიარებს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUHLTH: ნდობა: საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUBANK: ნდობა: საქართველოში მომუშავე ბანკები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოში მომუშავე ბანკებს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUARMY: ნდობა: საქართველოს ჯარი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ჯარს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUCRTS: ნდობა: საქართველოს სასამართლო სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს სასამართლო სისტემას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUNGOS: ნდობა: საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPARL: ნდობა: საქართველოს პარლამენტი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პარლამენტს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPRIM: ნდობა: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPOLP: ნდობა: საქართველოს პოლიტიკური პარტიები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPRES: ნდობა: საქართველოს პრეზიდენტი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პრეზიდენტს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPOLI: ნდობა: საქართველოს პოლიცია

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პოლიციას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUMEDI: ნდობა: საქართველოს მასმედია

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს მასმედიას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRULOCG: ნდობა: საქართველოს ადგილობრივი ხელისუფლება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ადგილობრივ ხელისუფლებას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRURELI: ნდობა: თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტებს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUOMB: ნდობა: საქართველოს სახალხო დამცველი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს სახალხო დამცველს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTEU: ნდობა: ევროკავშირი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ევროკავშირს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTUN: ნდობა: გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას (გაეროს)?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GOVTROL: მთავრობა, როგორც მშობელი VS მთავრობა, როგორც დაქირავებული

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ადამიანები ბავშვებივით არიან: მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე. მოსაზრება 2: მთავრობა დაქირავებულია ხალხის მიერ: ადამიანები უნდა იქცეოდნენ, როგორც უფროსები, და აკონტროლებდნენ მთავრობას.

შენიშვნა: კითხვის ვარიანტები დაჯგუფდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. მთავრობა როგორც მშობელი - სრულიად ვეთანხმები 2. მთავრობა როგორც მშობელი - ვეთანხმები 3. მთავრობა როგორც დაქირავებული - ვეთანხმები 4. მთავრობა როგორც დაქირავებული - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'მშობელი', 3 და 4 როგორც 'დაქირავებული', 5 - არ ვიცი

პასუხები:
 • მშობელი
 • დაქირავებული
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FAIRTRT: ხელისუფლება სამართლიანად ექცევა თქვენნაირ ადამიანებს

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით იმ აზრს, რომ ამჟამად საქართველოში ხელისუფლება სამართლიანად ექცევა თქვენნაირ ადამიანებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • ძირითადად ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEOPROS: საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება VS საბოლოო ჯამში საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება.

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? - მოსაზრება 1: საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება. მოსაზრება 2: საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება.

შენიშვნა: კითხვის ვარიანტები დაჯგუფდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1.საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება - სრულიად ვეთანხმები 2. საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება - ვეთანხმები 3. საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება - ვეთანხმები 4. საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება.', 3 და 4 როგორც 'საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება.', 5. არც ერთს არ ვეთანხმები გაერთიანდა 'არ ვიცი/უარი პასუხთან'

პასუხები:
 • საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება
 • საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPERC: როგორი წარმოდგენა გაქვთ ევროკავშირზე?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ხშირად საუბრობენ ევროკავშირის შესახებ. ზოგადად, როგორი წარმოდგენა გაქვთ ევროკავშირზე?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • უარყოფითი
 • ნეიტრალური
 • დადებითი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATOPR: როგორი წარმოდგენა გაქვთ ნატო-ზე?

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, როგორი წარმოდგენა გაქვთ ნატო-ზე?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • უარყოფითი
 • ნეიტრალური
 • დადებითი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAGEREL: საქართველოსა და ნატოს შორის ურთიერთობა დღეს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორი ურთიერთობაა დღეს საქართველოსა და ნატოს შორის?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ცუდი
 • ნეიტრალური
 • კარგი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUGEREL: საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობა დღეს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორი ურთიერთობაა დღეს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ცუდი
 • ნეიტრალური
 • კარგი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUATTGEO: ევროკავშირის მოსახლეობის დამოკიდებულება საქართველოს მოსახლეობისადმი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ზოგადად როგორია ევროკავშირის მოსახლეობის დამოკიდებულება საქართველოს მოსახლეობისადმი - დადებითი, ნეიტრალური თუ უარყოფითი?

პასუხები:
 • დადებითი
 • ნეიტრალური
 • უარყოფითი
 • ევროპელებმა არაფერი იციან ჩვენს შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUFREP: უპირველეს ყოვლისა, რა არის ევროკავშირი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, რა არის ევროკავშირი?

პასუხები:
 • საერთაშორისო ორგანიზაცია
 • პოლიტიკური გაერთიანება
 • ეკონომიკური გაერთიანება
 • სამხედრო ბლოკი
 • კულტურული გაერთიანება
 • არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • სხვა
 • არც ერთი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUMEMN: რამდენი ქვეყანაა ამჟამად ევროკავშირის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი ქვეყანაა ამჟამად ევროკავშირის წევრი?

პასუხები:
 • 10-მდე
 • 11-დან 20-მდე
 • 21-დან 30-მდე
 • 31-დან 40-მდე
 • 40-ზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MEMBREU: არის თუ არა ამჟამად საქართველო ევროკავშირის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: არის თუ არა ამჟამად საქართველო ევროკავშირის წევრი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NOMEMEU: არის თუ არა ამჟამად ნორვეგია ევროკავშირის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: არის თუ არა ამჟამად ნორვეგია ევროკავშირის წევრი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RUMEMEU: არის თუ არა ამჟამად რუსეთი ევროკავშირის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: არის თუ არა ამჟამად რუსეთი ევროკავშირის წევრი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ROMEMEU: არის თუ არა ამჟამად რუმინეთი ევროკავშირის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: არის თუ არა ამჟამად რუმინეთი ევროკავშირის წევრი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MOMEMEU: არის თუ არა ამჟამად მოლდოვა ევროკავშირის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: არის თუ არა ამჟამად მოლდოვა ევროკავშირის წევრი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFEU: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას', ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ', გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე
შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ვიღებ მცირე რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ საშუალო რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ დიდი რაოდენობის ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFPAP: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - გაზეთები, ჟურნალები (ონლაინ გამოცემების გარდა)

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას', ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ', გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - გაზეთები, ჟურნალები (ონლაინ გამოცემების გარდა)

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე
შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ვიღებ მცირე რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ საშუალო რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ დიდი რაოდენობის ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFRAD: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - რადიო (ონლაინ გადაცემების გარდა)

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას', ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ', გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - რადიო (ონლაინ გადაცემების გარდა)

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე
შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ვიღებ მცირე რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ საშუალო რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ დიდი რაოდენობის ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFINT: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - ინტერნეტი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას', ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ', გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - ინტერნეტი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე
შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ვიღებ მცირე რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ საშუალო რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ დიდი რაოდენობის ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFEC: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას', ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ', გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე
შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ვიღებ მცირე რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ საშუალო რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ დიდი რაოდენობის ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFEMB: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - საელჩოები, საერთაშორისო ორგანიზაციები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას', ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ', გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - საელჩოები, საერთაშორისო ორგანიზაციები

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე
შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ვიღებ მცირე რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ საშუალო რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ დიდი რაოდენობის ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFSCH: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ -სკოლა ან უნივერსიტეტი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას', ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ', გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - სკოლა ან უნივერსიტეტი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე
შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ვიღებ მცირე რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ საშუალო რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ დიდი რაოდენობის ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFTV: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - ტელევიზია (ონლაინ მაუწყებლობის გარდა)

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას', ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ', გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - ტელევიზია (ონლაინ მაუწყებლობის გარდა)

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე
შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ვიღებ მცირე რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ საშუალო რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ დიდი რაოდენობის ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFMWEB: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - საინფორმაციო საშუალებების ვებ-გვერდები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას', ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ', გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - საინფორმაციო საშუალებების ვებ-გვერდები

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე
შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ვიღებ მცირე რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ საშუალო რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ დიდი რაოდენობის ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFGWEB: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - საქართველოს სამთავრობო უწყებების ვებ-გვერდები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას', ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ', გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - საქართველოს სამთავრობო უწყებების ვებ-გვერდები

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე
შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ვიღებ მცირე რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ საშუალო რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ დიდი რაოდენობის ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFSNET: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - სოციალური ქსელები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას', ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ', გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - სოციალური ქსელები

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე
შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ვიღებ მცირე რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ საშუალო რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ დიდი რაოდენობის ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFREL: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - მეგობრები, ნათესავები, კოლეგები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას', ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ', გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - მეგობრები, ნათესავები, კოლეგები

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე
შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ვიღებ მცირე რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ საშუალო რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ დიდი რაოდენობის ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFGOV: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - საქართველოს სამთავრობო უწყებები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას', ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ', გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - საქართველოს სამთავრობო უწყებები

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე
შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ვიღებ მცირე რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ საშუალო რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ დიდი რაოდენობის ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUNAINFC: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას', ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ', გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე
შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ვიღებ მცირე რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ საშუალო რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ დიდი რაოდენობის ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFBKL: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ მომზადებული საინფორმაციო ბროშურები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას', ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ', გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ მომზადებული საინფორმაციო ბროშურები

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე
შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ვიღებ მცირე რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ საშუალო რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ დიდი რაოდენობის ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFNGO: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები (მათი ვებ-გვერდების ჩათვლით)

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას', ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ', გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები (მათი ვებ-გვერდების ჩათვლით)

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე
შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ვიღებ მცირე რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ საშუალო რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ დიდი რაოდენობის ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFEDUG: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - სასწავლო დაწესებულებები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას', ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ', გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - სასწავლო დაწესებულებები

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე
შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ვიღებ მცირე რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ საშუალო რაოდენობის ინფორმაციას
 • ვიღებ დიდი რაოდენობის ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFMOR: ისურვებდით თუ არა მეტი ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: ისურვებდით თუ არა მეტი ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFTRD: სასურველი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ - საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო ურთიერთობები

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით ევროკავშირის შესახებ? - საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო ურთიერთობები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFEDU: სასურველი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ - ევროკავშირის საგანმანათლებლო პროგრამები

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით ევროკავშირის შესახებ? - ევროკავშირის საგანმანათლებლო პროგრამები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFCLT: სასურველი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ - ევროკავშირის კულტურული პროგრამები

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით ევროკავშირის შესახებ? - ევროკავშირის კულტურული პროგრამები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFLAW: სასურველი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ - კანონის უზენაესობა ევროკავშირში

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით ევროკავშირის შესახებ? - კანონის უზენაესობა ევროკავშირში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFSOP: სასურველი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ - სოციალური დაცვა ევროკავშირში

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით ევროკავშირის შესახებ? - სოციალური დაცვა ევროკავშირში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFSAL: სასურველი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ - ხელფასები ევროკავშირში

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით ევროკავშირის შესახებ? - ხელფასები ევროკავშირში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFMAR: სასურველი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ - ევროკავშირის შრომის ბაზარი

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით ევროკავშირის შესახებ? - ევროკავშირის შრომის ბაზარი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFVIS: სასურველი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ - ვიზის მიღების გზები ევროკავშირის ქვეყნებში

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით ევროკავშირის შესახებ? - ვიზის მიღების გზები ევროკავშირის ქვეყნებში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFINS: სასურველი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ - ევროკავშირის ინსტიტუტები, სტრუქტურები

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით ევროკავშირის შესახებ? - ევროკავშირის ინსტიტუტები, სტრუქტურები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFHLT: სასურველი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ - ევროკავშირის ჯანდაცვის სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით ევროკავშირის შესახებ? - ევროკავშირის ჯანდაცვის სისტემა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFCON: სასურველი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ - ევროკავშირის როლი ტერიტორიული კონფლიქტების მოგვარებაში

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით ევროკავშირის შესახებ? - ევროკავშირის როლი ტერიტორიული კონფლიქტების მოგვარებაში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUGETEU: სასურველი ინფორმაციის წყარო - საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობიდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUGETPAP: სასურველი ინფორმაციის წყარო - გაზეთებიდან, ჟურნალებიდან (ონლაინ გამოცემების გარდა)

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - გაზეთებიდან, ჟურნალებიდან (ონლაინ გამოცემების გარდა)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUGETRAD: სასურველი ინფორმაციის წყარო - რადიოდან (ონლაინ გადაცემების გარდა)

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - რადიოდან (ონლაინ გადაცემების გარდა)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUGETTV: სასურველი ინფორმაციის წყარო - ტელევიზიიდან (ონლაინ მაუწყებლობის გარდა)

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - ტელევიზიიდან (ონლაინ მაუწყებლობის გარდა)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUGETINT: სასურველი ინფორმაციის წყარო - ინტერნეტიდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - ინტერნეტიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUGETEC: სასურველი ინფორმაციის წყარო - საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლებისგან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლებისგან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUGETMWEB: სასურველი ინფორმაციის წყარო - საინფორმაციო საშუალებების ვებ-გვერდებიდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - საინფორმაციო საშუალებების ვებ-გვერდებიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUGETGWEB: სასურველი ინფორმაციის წყარო - საქართველოს სამთავრობო უწყებების ვებ-გვერდებიდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - საქართველოს სამთავრობო უწყებების ვებ-გვერდებიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUGETEMB: სასურველი ინფორმაციის წყარო - უშუალოდ საელჩოებიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - უშუალოდ საელჩოებიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUGETSCH: სასურველი ინფორმაციის წყარო - სკოლიდან ან უნივერსიტეტიდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - სკოლიდან ან უნივერსიტეტიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUGETSNET: სასურველი ინფორმაციის წყარო - სოციალური ქსელებიდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - სოციალური ქსელებიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUGETREL: სასურველი ინფორმაციის წყარო - მეგობრებისგან, ნათესავებისგან, კოლეგებისგან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - მეგობრებისგან, ნათესავებისგან, კოლეგებისგან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUGETGOV: სასურველი ინფორმაციის წყარო - უშუალოდ საქართველოს სამთავრობო უწყებებიდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - უშუალოდ საქართველოს სამთავრობო უწყებებიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUGETNGO: სასურველი ინფორმაციის წყარო - ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან (მათი ვებ-გვერდების ჩათვლით)

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან (მათი ვებ-გვერდების ჩათვლით)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUGETEDU: სასურველი ინფორმაციის წყარო - სასწავლო დაწესებულებებიდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - სასწავლო დაწესებულებებიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUGETBKL: სასურველი ინფორმაციის წყარო - სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ მომზადებული საინფორმაციო ბროშურებიდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ მომზადებული საინფორმაციო ბროშურებიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUNAGETC: სასურველი ინფორმაციის წყარო - ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრიდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUGETOTH: სასურველი ინფორმაციის წყარო - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MEMBRCOE: არის თუ არა საქართველო ამჟამად ევროსაბჭოს წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: არის თუ არა საქართველო ამჟამად ევროსაბჭოს წევრი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUGEHRD: გსმენიათ თუ არა საქართველო-ევროკავშირის შეთანხმებაზე პარტნიორობის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა საქართველო-ევროკავშირის შეთანხმებაზე პარტნიორობის შესახებ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUHRAM: გსმენიათ თუ არა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების თაობაზე?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების თაობაზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUGEAM: საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება …

შეკითხვის ტექსტი: დღევანდელი მდგომარეობით, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება ...

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • უკვე სრულადაა ძალაში შესული
 • ჯერ ნაწილობრივაა ძალაში შესული
 • ჯერ არ შესულა ძალაში არც სრულად და არც ნაწილობრივ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAMISEC: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად საქართველოს უსაფრთხოება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: საქართველოს უსაფრთხოება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAMIAGR: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ხარისხი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ხარისხი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAMIENT: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად ქართული მცირე და საშუალო საწარმოების მუშაობის პირობები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: ქართული მცირე და საშუალო საწარმოების მუშაობის პირობები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAMISED: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად საშუალო განათლების ხარისხი საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: საშუალო განათლების ხარისხი საქართველოში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAMIHED: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად უმაღლესი განათლების ხარისხი საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: უმაღლესი განათლების ხარისხი საქართველოში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAMIPF: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად პრესის თავისუფლება საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: პრესის თავისუფლება საქართველოში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAMIHC: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად ჯანდაცვა საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: ჯანდაცვა საქართველოში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAMICRT: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად სასამართლოების დამოუკიდებლობა საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: სასამართლოების დამოუკიდებლობა საქართველოში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAMINRG: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად ენერგორესურსების ეფექტურად გამოყენება საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: ენერგორესურსების ეფექტურად გამოყენება საქართველოში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAMIPS: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად საქართველოს საჯარო სამსახურების ანგარიშვალდებულება მოსახლეობის წინაშე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: საქართველოს საჯარო სამსახურების ანგარიშვალდებულება მოსახლეობის წინაშე

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAMIGPS: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად ქართული პროდუქციის გაყიდვა ევროკავშირის ბაზარზე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: ქართული პროდუქციის გაყიდვა ევროკავშირის ბაზარზე

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAMIEMP: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად მოსახლეობის დასაქმება საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: მოსახლეობის დასაქმება საქართველოში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAMILVIS: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად ევროკავშირის ქვეყნების გრძელვადიანი ვიზების მიღების გამარტივება საქართველოს მოქალაქეებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: ევროკავშირის ქვეყნების გრძელვადიანი ვიზების მიღების გამარტივება საქართველოს მოქალაქეებისთვის

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAMRES: რა შედეგი შეიძლება ჰქონდეს საქართველოსთვის ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების გაფორმებას?

შეკითხვის ტექსტი: რა შედეგი შეიძლება ჰქონდეს საქართველოსთვის ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების გაფორმებას?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • პოლიტიკური დაახლოება და მჭიდრო ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროკავშირთან.
 • ევროკავშირში გაწევრიანება.
 • ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა.
 • ნატოში გაწევრიანება.
 • რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება.
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUWORK: ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად მიიღებენ თუ არა საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის ქვეყნებში მუშაობის უფლებას?

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად მიიღებენ თუ არა საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის ქვეყნებში მუშაობის უფლებას?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLIBGLAD: გახარებთ თუ არა უიზო მოგზაურობა ევროპის ე.წ. შენგენის ზონის ქვეყნებში?

შეკითხვის ტექსტი: 2017 წლის 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ უვიზოდ იმგზავრონ ევროპის ე.წ. შენგენის ზონის ქვეყნებში. გახარებთ თუ არა ეს?

პასუხები:
 • მახარებს
 • არ მაქვს რაიმე განსაკუთრებული ემოცია / სულ ერთია
 • არ მახარებს
 • არაფერი მსმენია ამის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLIBBPAS: საჭირო საბუთები უვიზოდ სამოგზაუროდ - ბიომეტრიული (სხვანაირი) პასპორტი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი საბუთები დასჭირდება საქართველოს მოქალაქეს, რათა უვიზოდ იმგზავროს ევროპის ე.წ. შენგენის ზონის ქვეყნებში? - ბიომეტრიული (სხვანაირი) პასპორტი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ უვიზო მოგზაურობის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLIBRTIC: საჭირო საბუთები უვიზოდ სამოგზაუროდ - საქართველოში დასაბრუნებელი ბილეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი საბუთები დასჭირდება საქართველოს მოქალაქეს, რათა უვიზოდ იმგზავროს ევროპის ე.წ. შენგენის ზონის ქვეყნებში? - საქართველოში დასაბრუნებელი ბილეთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ უვიზო მოგზაურობის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLIBINSR: საჭირო საბუთები უვიზოდ სამოგზაუროდ - სამოგზაურო დაზღვევა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი საბუთები დასჭირდება საქართველოს მოქალაქეს, რათა უვიზოდ იმგზავროს ევროპის ე.წ. შენგენის ზონის ქვეყნებში? - სამოგზაურო დაზღვევა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ უვიზო მოგზაურობის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLIBADDR: საჭირო საბუთები უვიზოდ სამოგზაუროდ - მისამართი, სადაც იცხოვრებს მგზავრობის პერიოდში

შეკითხვის ტექსტი: რომელი საბუთები დასჭირდება საქართველოს მოქალაქეს, რათა უვიზოდ იმგზავროს ევროპის ე.წ. შენგენის ზონის ქვეყნებში? - მისამართი, სადაც იცხოვრებს მგზავრობის პერიოდში (სასტუმროს ჯავშანი ან მასპინძლის მისამართი)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ უვიზო მოგზაურობის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLIBMON: საჭირო საბუთები უვიზოდ სამოგზაუროდ - მოგზაურობის ფინანსური უზრუნველყოფის დადასტურება (ნაღდი ფული ან საბანკო ბარათ(ებ)ი)

შეკითხვის ტექსტი: რომელი საბუთები დასჭირდება საქართველოს მოქალაქეს, რათა უვიზოდ იმგზავროს ევროპის ე.წ. შენგენის ზონის ქვეყნებში? - მოგზაურობის ფინანსური უზრუნველყოფის დადასტურება (ნაღდი ფული ან საბანკო ბარათ(ებ)ი)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ უვიზო მოგზაურობის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLIBOTH: საჭირო საბუთები უვიზოდ სამოგზაუროდ - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი საბუთები დასჭირდება საქართველოს მოქალაქეს, რათა უვიზოდ იმგზავროს ევროპის ე.წ. შენგენის ზონის ქვეყნებში? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ უვიზო მოგზაურობის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLIBWPER: უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შედეგად საქართველოს მოქალაქეები მიიღებენ ევროკავშირის ქვეყნებში მუშაობის უფლებას

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შედეგად მიიღებენ თუ არა საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის ქვეყნებში მუშაობის უფლებას?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ უვიზო მოგზაურობის შესახებ

პასუხები:
 • მიიღებენ მუშაობის უფლებას
 • არ მიიღებენ მუშაობის უფლებას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLIBDUR: შენგენის ზონის ქვეყნებში ვიზიტის მაქსიმალური ხანგრძლივობა

შეკითხვის ტექსტი: უვიზო რეჟიმის პირობების თანახმად, მაქსიმუმ რა ხანგძლივობის შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქეების ვიზიტი შენგენის ზონის ქვეყნებში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ უვიზო მოგზაურობის შესახებ და აპირებენ შენგენის ზონის ქვეყნებში გამგზავრებას

პასუხები:
 • წელიწადში 180 დღე
 • წელიწადში 90 დღე
 • 90 დღე 180 დღის განმავლობაში
 • 60 დღე 90 დღის განმავლობაში
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPNATO: მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ურთიერთობა - ნატო

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ან გაერთიანებასთან ურთიერთობაა საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - ნატო

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPOSCE: მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ურთიერთობა - ეუთო

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ან გაერთიანებასთან ურთიერთობაა საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - ეუთო

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPUN: მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ურთიერთობა - გაერო

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ან გაერთიანებასთან ურთიერთობაა საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - გაერო

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPCIS: მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ურთიერთობა - დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა (დსთ - СНГ)

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ან გაერთიანებასთან ურთიერთობაა საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა (დსთ - СНГ)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPIMF: მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ურთიერთობა - საერთაშორისო სავალუტო ფონდი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ან გაერთიანებასთან ურთიერთობაა საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - საერთაშორისო სავალუტო ფონდი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPWB: მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ურთიერთობა - მსოფლიო ბანკი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ან გაერთიანებასთან ურთიერთობაა საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - მსოფლიო ბანკი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPEU: მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ურთიერთობა - ევროკავშირი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ან გაერთიანებასთან ურთიერთობაა საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - ევროკავშირი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPWTO: მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ურთიერთობა - მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ან გაერთიანებასთან ურთიერთობაა საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPCOE: მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ურთიერთობა - ევროსაბჭო

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ან გაერთიანებასთან ურთიერთობაა საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - ევროსაბჭო

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPOECD: მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ურთიერთობა - ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ან გაერთიანებასთან ურთიერთობაა საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPGUAM: მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ურთიერთობა - სუამი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ან გაერთიანებასთან ურთიერთობაა საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - სუამი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPUEFA: მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ურთიერთობა - უეფა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ან გაერთიანებასთან ურთიერთობაა საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - უეფა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPBSEC: მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ურთიერთობა - ბისეკი (შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია)

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ან გაერთიანებასთან ურთიერთობაა საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - ბისეკი (შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPOTHR: მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ურთიერთობა - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ან გაერთიანებასთან ურთიერთობაა საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPNONE: მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ურთიერთობა - არცერთი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ან გაერთიანებასთან ურთიერთობაა საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? - არცერთი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUDEMABR: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ევროკავშირი ხელს უწყობს დემოკრატიის განვითარებას მის ფარგლებს გარეთ არსებულ ქვეყნებში.

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას ევროკავშირის შესახებ. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ევროკავშირი ხელს უწყობს დემოკრატიის განვითარებას მის ფარგლებს გარეთ არსებულ ქვეყნებში.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUSECURT: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ევროკავშირი მშვიდობისა და უსაფრთხოების წყაროა ევროპაში.

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას ევროკავშირის შესახებ. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ევროკავშირი მშვიდობისა და უსაფრთხოების წყაროა ევროპაში.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUTHREAT: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ევროკავშირი საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს.

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას ევროკავშირის შესახებ. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ევროკავშირი საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUDEMORG: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ევროკავშირი არის დემოკრატიული გაერთიანება.

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას ევროკავშირის შესახებ. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ევროკავშირი არის დემოკრატიული გაერთიანება.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUEMPIRE: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ევროკავშირი იმპერიის ახალი ფორმაა.

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას ევროკავშირის შესახებ. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ევროკავშირი იმპერიის ახალი ფორმაა.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUECOABR: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ევროკავშირი ხელს უწყობს მის ფარგლებს გარეთ მყოფი ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებას.

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას ევროკავშირის შესახებ. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ევროკავშირი ხელს უწყობს მის ფარგლებს გარეთ მყოფი ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებას.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUANYCOU: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ევროკავშირი მზად არის, მიიღოს ნებისმიერი ევროპული ქვეყანა თავის წევრად.

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას ევროკავშირის შესახებ. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ევროკავშირი მზად არის, მიიღოს ნებისმიერი ევროპული ქვეყანა თავის წევრად.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUHLPIMP: რა იქნებოდა საქართველოსთვის ყველაზე დიდი დახმარება ევროკავშირის მხრიდან?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა იქნებოდა საქართველოსთვის ყველაზე დიდი დახმარება ევროკავშირის მხრიდან?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა', 'შეიარაღებული ძალების აღჭურვა', 'სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობის ხელშეწყობა', 'სამართალდამცავი სისტემის რეფორმის ხელშეწყობა' და 'მედიის განვითარების ხელშეწყობა' გაერთიანდა 'სხვა' პასუხის ვარიანტთან.

პასუხები:
 • ინვესტიციების ჩადება საქართველოს ეკონომიკაში
 • ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა
 • სოციალური პრობლემების მოგვარება
 • ჰუმანიტარული დახმარება გაჭირვებული მოსახლეობისთვის
 • რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარება
 • ევროკავშირის ბაზრის გახსნა ქართული პროდუქციისთვის
 • სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა
 • სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა
 • შეიარაღებული ძალების აღჭურვა
 • სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობის ხელშეწყობა
 • სხვა
 • საქართველოს არ სჭირდება არანაირი დახმარება ევროკავშირისგან
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDHUM: ევროკავშირის დახმარება საქართველოს - ჰუმანიტარული დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად რა დახმარებას უწევს ამჟამად ევროკავშირი საქართველოს? - ჰუმანიტარული დახმარება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDINV: ევროკავშირის დახმარება საქართველოს - ინვესტიციების ჩადება საქართველოს ეკონომიკაში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად რა დახმარებას უწევს ამჟამად ევროკავშირი საქართველოს? - ინვესტიციების ჩადება საქართველოს ეკონომიკაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDINS: ევროკავშირის დახმარება საქართველოს - სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად რა დახმარებას უწევს ამჟამად ევროკავშირი საქართველოს? - სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDCIV: ევროკავშირის დახმარება საქართველოს - სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად რა დახმარებას უწევს ამჟამად ევროკავშირი საქართველოს? - სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDMED: ევროკავშირის დახმარება საქართველოს - მედიის განვითარება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად რა დახმარებას უწევს ამჟამად ევროკავშირი საქართველოს? - მედიის განვითარება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDARM: ევროკავშირის დახმარება საქართველოს - შეიარაღებული ძალების აღჭურვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად რა დახმარებას უწევს ამჟამად ევროკავშირი საქართველოს? - შეიარაღებული ძალების აღჭურვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDSOC: ევროკავშირის დახმარება საქართველოს - სოციალური პრობლემების მოგვარება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად რა დახმარებას უწევს ამჟამად ევროკავშირი საქართველოს? - სოციალური პრობლემების მოგვარება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDRU: ევროკავშირის დახმარება საქართველოს - რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად რა დახმარებას უწევს ამჟამად ევროკავშირი საქართველოს? - რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDTER: ევროკავშირის დახმარება საქართველოს - ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად რა დახმარებას უწევს ამჟამად ევროკავშირი საქართველოს? - ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDOTH: ევროკავშირის დახმარება საქართველოს - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად რა დახმარებას უწევს ამჟამად ევროკავშირი საქართველოს? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDNON: ევროკავშირის დახმარება საქართველოს - არ უწევს არანაირ დახმარებას

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად რა დახმარებას უწევს ამჟამად ევროკავშირი საქართველოს? - არ უწევს არანაირ დახმარებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPRST: ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას - საქართველოში მცხოვრები სტუდენტებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორც წესი, ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც საქართველოსთვისაა გამოყოფილი? - საქართველოში მცხოვრები სტუდენტებისთვის

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPRPEN: ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას - საქართველოში მცხოვრები პენსიონერებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორც წესი, ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც საქართველოსთვისაა გამოყოფილი? - საქართველოში მცხოვრები პენსიონერებისთვის

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPRUP: ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას - საქართველოში მცხოვრები უმუშევრებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორც წესი, ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც საქართველოსთვისაა გამოყოფილი? - საქართველოში მცხოვრები უმუშევრებისთვის

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPRQW: ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას - საქართველოში მომუშავე კვალიფიციური მუშახელისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორც წესი, ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც საქართველოსთვისაა გამოყოფილი? - საქართველოში მომუშავე კვალიფიციური მუშახელისთვის

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPRUW: ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას - საქართველოში მომუშავე არაკვალიფიციური მუშახელისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორც წესი, ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც საქართველოსთვისაა გამოყოფილი? - საქართველოში მომუშავე არაკვალიფიციური მუშახელისთვის

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPRBUS: ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას - საქართველოში მომუშავე ბიზნესმენებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორც წესი, ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც საქართველოსთვისაა გამოყოფილი? - საქართველოში მომუშავე ბიზნესმენებისთვის

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUPRGEOF: ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას - საქართველოში მომუშავე პოლიტიკოსებისთვის და/ან მაღალჩინოსნებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორც წესი, ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც საქართველოსთვისაა გამოყოფილი? - საქართველოში მომუშავე პოლიტიკოსებისთვის და/ან მაღალჩინოსნებისთვის

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPRFEOF: ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას - ევროპელი მაღალჩინოსნებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორც წესი, ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც საქართველოსთვისაა გამოყოფილი? - ევროპელი მაღალჩინოსნებისთვის

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPRNGO: ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას - საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორც წესი, ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც საქართველოსთვისაა გამოყოფილი? - საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPRPPL: ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას - საქართველოს მთელი მოსახლოებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორც წესი, ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც საქართველოსთვისაა გამოყოფილი? - საქართველოს მთელი მოსახლოებისთვის

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPRJOU: ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას - ჟურნალისტებისთვის საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორც წესი, ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც საქართველოსთვისაა გამოყოფილი? - ჟურნალისტებისთვის საქართველოში

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDPUR: რამდენად მიზნობრივად, ან რამდენად არამიზნობრივად იხარჯება ევროკავშირის დახმარება საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მიზნობრივად, ან რამდენად არამიზნობრივად იხარჯება ევროკავშირის დახმარება საქართველოში?

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • საერთოდ არ იხარჯება მიზნობრივად
 • უფრო არამიზნობრივად, ვიდრე მიზნობრივად
 • უფრო მიზნობრივად, ვიდრე არამიზნობრივად
 • სრულიად მიზნობრივად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEBENSTU: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ - სტუდენტები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოს მოსახლეობის ეს ჯგუფები სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? - სტუდენტები

პასუხები:
 • იზარალებენ
 • არც იზარალებენ და არც სარგებელს ნახავენ
 • სარგებელს ნახავენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEBENPEN: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ - პენსიონერები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოს მოსახლეობის ეს ჯგუფები სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? - პენსიონერები

პასუხები:
 • იზარალებენ
 • არც იზარალებენ და არც სარგებელს ნახავენ
 • სარგებელს ნახავენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEBENUNE: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ - უმუშევრები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოს მოსახლეობის ეს ჯგუფები სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? - უმუშევრები

პასუხები:
 • იზარალებენ
 • არც იზარალებენ და არც სარგებელს ნახავენ
 • სარგებელს ნახავენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEBENQUA: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ - კვალიფიციური მუშახელი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოს მოსახლეობის ეს ჯგუფები სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? - კვალიფიციური მუშახელი

პასუხები:
 • იზარალებენ
 • არც იზარალებენ და არც სარგებელს ნახავენ
 • სარგებელს ნახავენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEBENNOQ: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ - არაკვალიფიციური მუშახელი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოს მოსახლეობის ეს ჯგუფები სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? - არაკვალიფიციური მუშახელი

პასუხები:
 • იზარალებენ
 • არც იზარალებენ და არც სარგებელს ნახავენ
 • სარგებელს ნახავენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEBENBUS: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ - ბიზნესმენები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოს მოსახლეობის ეს ჯგუფები სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? - ბიზნესმენები

პასუხები:
 • იზარალებენ
 • არც იზარალებენ და არც სარგებელს ნახავენ
 • სარგებელს ნახავენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEBENPOL: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ - პოლიტიკოსები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოს მოსახლეობის ეს ჯგუფები სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? - პოლიტიკოსები

პასუხები:
 • იზარალებენ
 • არც იზარალებენ და არც სარგებელს ნახავენ
 • სარგებელს ნახავენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDIMP: რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ევროკავშირის დახმარება?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა საქართველოსთვის ევროკავშირის დახმარება? ის ...

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • ნაკლებად მნიშვნელოვანია
 • მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUWHYHLP: ევროკავშირი ეხმარება ყველა განვითარებად ქვეყანას და, მათ შორის, საქართველოს

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს იმ მიზეზების შესახებ, თუ რატომ უწევს ევროკავშირი დახმარებას საქართველოს? - ევროკავშირი ეხმარება ყველა განვითარებად ქვეყანას და, მათ შორის, საქართველოს

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUWHYTRN: ევროკავშირი დაინტერესებულია საქართველოს სტაბილურობით, რათა ჩვენი ტერიტორია გამოიყენოს ევროპაში ნავთობისა და გაზის ტრანსპორტირებისათვის

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს იმ მიზეზების შესახებ, თუ რატომ უწევს ევროკავშირი დახმარებას საქართველოს? - ევროკავშირი დაინტერესებულია საქართველოს სტაბილურობით, რათა ჩვენი ტერიტორია გამოიყენოს ევროპაში ნავთობისა და გაზის ტრანსპორტირებისათვის

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUWHYDEM: საქართველო არის მსოფლიოში სამაგალითო ახალი დემოკრატიული ქვეყანა და ევროკავშირს ამიტომ სურს მისი შემდგომი განვითარება

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს იმ მიზეზების შესახებ, თუ რატომ უწევს ევროკავშირი დახმარებას საქართველოს? - საქართველო არის მსოფლიოში სამაგალითო ახალი დემოკრატიული ქვეყანა და ევროკავშირს ამიტომ სურს მისი შემდგომი განვითარება

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUWHYSTA: ევროკავშირს სურს სტაბილურობა თავის სამეზობლოში

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს იმ მიზეზების შესახებ, თუ რატომ უწევს ევროკავშირი დახმარებას საქართველოს? - ევროკავშირს სურს სტაბილურობა თავის სამეზობლოში

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUWHYMIG: დაინტერესებულია ევროკავშირში მიგრანტთა ნაკადის შემცირებით

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს იმ მიზეზების შესახებ, თუ რატომ უწევს ევროკავშირი დახმარებას საქართველოს? - დაინტერესებულია ევროკავშირში მიგრანტთა ნაკადის შემცირებით

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUWHYINF: ევროკავშირს სურს თავისი ზეგავლენის ქვეშ მოაქციოს საქართველო

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს იმ მიზეზების შესახებ, თუ რატომ უწევს ევროკავშირი დახმარებას საქართველოს? - ევროკავშირს სურს თავისი ზეგავლენის ქვეშ მოაქციოს საქართველო

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUHELPBST: ყველაზე უკეთ, ვის შეუძლია დღეს დაეხმაროს საქართველოს – ევროკავშირს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს თუ რუსეთს?

შეკითხვის ტექსტი: ყველაზე უკეთ, ვის შეუძლია დღეს დაეხმაროს საქართველოს – ევროკავშირს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს თუ რუსეთს?

პასუხები:
 • ევროკავშირი
 • აშშ
 • რუსეთი
 • სხვა
 • არც ერთი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUROLWAR: ევროკავშირის როლი 2008 წლის აგვისტოს ომში: დადებითი თუ უარყოფითი

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით ევროკავშირის როლს 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებით - როგორც ძირითადად დადებითს, თუ როგორც ძირითადად უარყოფითს?

პასუხები:
 • ძირითადად უარყოფითი როლი
 • ნეიტრალური როლი
 • ძირითადად დადებითი როლი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUMMGE: რას საქმიანობს ევროკავშირის მონიტორინგის მისია საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: რას საქმიანობს ევროკავშირის მონიტორინგის მისია საქართველოში?

პასუხები:
 • ხელს უწყობს საქართველოში დემოკრატიული და საბაზრო ეკონომიკაზე ორიენტირებული რეფორმების განხორციელებას
 • ხელს უწყობს რეგიონულ თანამშრომლობას სამხრეთ კავკასიაში
 • ხელს უწყობს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის კავშირების გაძლიერებას უმაღლესი განათლების სფეროში
 • ხელს უწყობს სიტუაციის დარეგულირებას 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულ ადგილებში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUEPGE: რა შედეგი შეიძლება ჰქონდეს საქართველოსთვის „აღმოსავლეთის პარტნიორობის' ინიციატივას?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა შედეგი შეიძლება ჰქონდეს საქართველოსთვის „აღმოსავლეთის პარტნიორობის' ინიციატივას?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ „აღმოსავლეთის პარტნიორობის' შესახებ

პასუხები:
 • პოლიტიკური დაახლოება და მჭიდრო ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროკავშირთან
 • ევროკავშირში გაწევრიანება
 • ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა
 • ნატოში გაწევრიანება
 • რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FLMANDSC: თქვენი აზრით, რომელი უცხო ენა უნდა იყოს სავალდებულო საქართველოს საჯარო სკოლებში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი უცხო ენა უნდა იყოს სავალდებულო საქართველოს საჯარო სკოლებში?

პასუხები:
 • ინგლისური ენა
 • რუსული ენა
 • არც ერთი უცხო ენა არ უნდა იყოს სავალდებულო
 • სხვა უცხო ენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUROPEAN: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით განცხადებას: ,,მე ვარ ქართველი და, მაშასადამე, ევროპელი'

შეკითხვის ტექსტი: ეთანხმებით თუ არა ქართველი პოლიტიკოსის მიერ ევროსაბჭოში გაკეთებულ განცხადებას: ,,მე ვარ ქართველი და, მაშასადამე, ევროპელი'?

პასუხები:
 • ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIVED93: 1993 წლის შემდეგ, გიცხოვრიათ თუ არა ევროკავშირის წევრ რომელიმე ქვეყანაში სულ ცოტა სამი თვის მანძილზე?

შეკითხვის ტექსტი: 1993 წლის შემდეგ, გიცხოვრიათ თუ არა ევროკავშირის წევრ რომელიმე ქვეყანაში სულ ცოტა სამი თვის მანძილზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIVED93C1: ევროკავშირის წევრ რომელ ქვეყანაში იცხოვრეთ? - ქვეყანა 1

შეკითხვის ტექსტი: ევროკავშირის წევრ რომელ ქვეყანაში იცხოვრეთ სულ ცოტა სამი თვის მანძილზე 1993 წლის შემდეგ? - ქვეყანა 1

შენიშვნა: კითხვა დაესვა არ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ იცხოვრეს სულ ცოტა სამი თვის მანძილზე 1993 წლის შემდეგ?
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა. პასუხები: ბელგია, ბულგარეთი, კვიპროსი, ჩეხეთი, უნგრეთი, ისრაელი, პოლონეთი, პორტუგალია, შვედეთი, გაერთიანებული სამეფო, აშშ და ბალტიისპირეთი გაერთიანდა 'სხვა'-ში.

პასუხები:
 • საფრანგეთი
 • გერმანია
 • საბერძნეთი
 • იტალია
 • რუსეთი
 • ესპანეთი
 • თურქეთი
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FORWORK: ისურვებდით თუ არა სხვა ქვეყანაში სამუშაოდ წასვლას?

შეკითხვის ტექსტი: ისურვებდით თუ არა სხვა ქვეყანაში სამუშაოდ წასვლას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FORWORKC: რომელ ქვეყანაში ისურვებდით სამუშაოდ წასვლას ყველაზე მეტად?

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყანაში ისურვებდით სამუშაოდ წასვლას ყველაზე მეტად?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურთ უცხოეთში სამუშაოდ წასვლა
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა. პასუხები: ავსტრია, სომხეთი, ავსტრალია, აზერბაიჯანი, ჩეხეთი, ბელგია, დანია, ირლანდია, იაპონია, მალტა, ნიდერლანდები, ახალი ზელანდია, საუდის არაბეთი, შვედეთი, შვეიცარია, დიდი ბრიტანეთი, თურქეთი, პოლონეთი, ნორვეგია, უკრაინა, რუმინეთი, კვიპროსი, ისლანდია, ევროპა და ნებისმიერი ქვეყანა გაერთიანდა 'სხვა'-ში.

პასუხები:
 • აშშ
 • გერმანია
 • რუსეთი
 • იტალია
 • კანადა
 • ისრაელი
 • საფრანგეთი
 • საბერძნეთი
 • ესპანეთი
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FORSTUDY: ისურვებდით თუ არა სხვა ქვეყანაში სასწავლებლად წასვლას?

შეკითხვის ტექსტი: ისურვებდით თუ არა სხვა ქვეყანაში სასწავლებლად წასვლას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FORSTUDYC: რომელ ქვეყანაში ისურვებდით სასწავლებლად წასვლას ყველაზე მეტად?

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყანაში ისურვებდით სასწავლებლად წასვლას ყველაზე მეტად?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურთ უცხოეთში სასწავლებლად წასვლა
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა. პასუხები: სომხეთი, ავსტრალია, ავსტია, აზერბაიჯანი, ბელგია, ბრაზილია, კანადა, ჩეხეთი, ფინეთი, უნგრეთი, იაპონია, ლიეტუა, ნიდერლანდები, ნორვეგია, პორტუგალია, ესპანეთი, შვედეთი, შვეიცარია, თურქეთი, ისრაელი, პოლონეთი, უკრაინა, სამხრეთ აფრიკა, ევროპა და ნებისმიერი ქვეყანა გაერთიანდა 'სხვა'-ში.

პასუხები:
 • აშშ
 • გერმანია
 • გაერთიანებული სამეფო
 • საფრანგეთი
 • იტალია
 • რუსეთი
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FORLIVE: ისურვებდით თუ არა სხვა ქვეყანაში საცხოვრებლად გადასვლას?

შეკითხვის ტექსტი: ისურვებდით თუ არა სხვა ქვეყანაში საცხოვრებლად გადასვლას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FORLIVEC: რომელ ქვეყანაში ისურვებდით საცხოვრებლად გადასვლას ყველაზე მეტად?

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყანაში ისურვებდით საცხოვრებლად გადასვლას ყველაზე მეტად?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურთ უცხოეთში საცხოვრებლად გადასვლა
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა. პასუხები სომხეთი, ავსტრალია, ავსტრია, ბელგია, ჩეხეთი, დანია, საბერძნეთი, ინდოეთი, ისრაელი, მალტა, ნიდერლანდები, ნორვეგია, პოლონეთი, სინგაპური, შვედეთი, არაბთა გაერთიანებული საემიროები, ყაზახეთი, ფინეთი, ირლანდია, ახალი ზელანდია, სლოვაკეთი, სამხრეთ კორეა, ესპანეთი, შვეიცარია, თურქეთი, უკრაინა, ევროპა, სკანდინავიური ქვეყები და ნებისმიერი ქვეყანა გაერთიანდა 'სხვა'-ში.

პასუხები:
 • აშშ
 • გერმანია
 • რუსეთი
 • იტალია
 • საფრანგეთი
 • ესპანეთი
 • გაერთიანებული სამეფო
 • კანადა
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EULIVELA: ქვეყნის შერჩევის მიზეზი - ვლაპარაკობ ამ ქვეყნის ენაზე

შეკითხვის ტექსტი: რა არის ამ ქვეყნის შერჩევის მთავარი მიზეზი? - ვლაპარაკობ ამ ქვეყნის ენაზე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EULIVECU: ქვეყნის შერჩევის მიზეზი - მომწონს ამ ქვეყნის კულტურა

შეკითხვის ტექსტი: რა არის ამ ქვეყნის შერჩევის მთავარი მიზეზი? - მომწონს ამ ქვეყნის კულტურა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EULIVEMO: ქვეყნის შერჩევის მიზეზი - ყველაზე დიდი ანაზღაურების აღება შემიძლია

შეკითხვის ტექსტი: რა არის ამ ქვეყნის შერჩევის მთავარი მიზეზი? - ყველაზე დიდი ანაზღაურების აღება შემიძლია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EULIVEQU: ქვეყნის შერჩევის მიზეზი - ცხოვრების დონე ყველაზე მაღალია

შეკითხვის ტექსტი: რა არის ამ ქვეყნის შერჩევის მთავარი მიზეზი? - ცხოვრების დონე ყველაზე მაღალია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EULIVEFM: ქვეყნის შერჩევის მიზეზი - იქ მყავს ოჯახის წევრები ან მეგობრები

შეკითხვის ტექსტი: რა არის ამ ქვეყნის შერჩევის მთავარი მიზეზი? - იქ მყავს ოჯახის წევრები ან მეგობრები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EULIVEVI: ქვეყნის შერჩევის მიზეზი - მარტივია ვიზის მიღება

შეკითხვის ტექსტი: რა არის ამ ქვეყნის შერჩევის მთავარი მიზეზი? - მარტივია ვიზის მიღება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EULIVEJO: ქვეყნის შერჩევის მიზეზი - ადვილია სამსახურის შოვნა

შეკითხვის ტექსტი: რა არის ამ ქვეყნის შერჩევის მთავარი მიზეზი? - ადვილია სამსახურის შოვნა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRAVEL93: გიმოგზაურიათ თუ არა ამ ქვეყნებში 1993 წლის შემდეგ? - ევროკავშირის წევრი ქვეყანა

შეკითხვის ტექსტი: გიმოგზაურიათ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს ამ ქვეყნებში 1993 წლის შემდეგ? - ევროკავშირის წევრი ქვეყანა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRAVELUS: გიმოგზაურიათ თუ არა ამ ქვეყნებში 1993 წლის შემდეგ? - ამერიკის შეერთებული შტატები

შეკითხვის ტექსტი: გიმოგზაურიათ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს ამ ქვეყნებში 1993 წლის შემდეგ? - ამერიკის შეერთებული შტატები

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRAVELRU: გიმოგზაურიათ თუ არა ამ ქვეყნებში 1993 წლის შემდეგ? - რუსეთი

შეკითხვის ტექსტი: გიმოგზაურიათ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს ამ ქვეყნებში 1993 წლის შემდეგ? - რუსეთი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRAVELTR: გიმოგზაურიათ თუ არა ამ ქვეყნებში 1993 წლის შემდეგ? - თურქეთი

შეკითხვის ტექსტი: გიმოგზაურიათ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს ამ ქვეყნებში 1993 წლის შემდეგ? - თურქეთი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRAVELUA: გიმოგზაურიათ თუ არა ამ ქვეყნებში 1993 წლის შემდეგ? - უკრაინა

შეკითხვის ტექსტი: გიმოგზაურიათ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს ამ ქვეყნებში 1993 წლის შემდეგ? - უკრაინა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRAVELIL: გიმოგზაურიათ თუ არა ამ ქვეყნებში 1993 წლის შემდეგ? - ისრაელი

შეკითხვის ტექსტი: გიმოგზაურიათ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს ამ ქვეყნებში 1993 წლის შემდეგ? - ისრაელი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRAVELOT: გიმოგზაურიათ თუ არა ამ ქვეყნებში 1993 წლის შემდეგ? - სხვა რომელიმე ქვეყანა

შეკითხვის ტექსტი: გიმოგზაურიათ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს ამ ქვეყნებში 1993 წლის შემდეგ? - სხვა რომელიმე ქვეყანა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLUS: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- ამერიკის შეერთებული შტატები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - ამერიკის შეერთებული შტატები

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLEU: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- ევროკავშირი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - ევროკავშირი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLRU: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- რუსეთი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - რუსეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLTR: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- თურქეთი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - თურქეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLUA: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- უკრაინა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - უკრაინა

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLCN: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- ჩინეთი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - ჩინეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLKZ: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- ყაზახეთი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - ყაზახეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLAM: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- სომხეთი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - სომხეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLAZ: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- აზერბაიჯანი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - აზერბაიჯანი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLIR: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- ირანი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - ირანი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLIN: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- ინდოეთი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - ინდოეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLUN: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- გაერო

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - გაერო

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPONA: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- ნატო

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - ნატო

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOEAU: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- ევრაზიული კავშირი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - ევრაზიული კავშირი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEECOUS: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - ამერიკის შეერთებული შტატები

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - ამერიკის შეერთებული შტატები

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEECOEU: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - ევროკავშირი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - ევროკავშირი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEECORU: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - რუსეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - რუსეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEECOTR: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - თურქეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - თურქეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEECOUA: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - უკრაინა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - უკრაინა

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEECOCN: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - ჩინეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - ჩინეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEECOKZ: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - ყაზახეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - ყაზახეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEECOAM: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - სომხეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - სომხეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEECOAZ: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - აზერბაიჯანი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - აზერბაიჯანი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEECOIR: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - ირანი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - ირანი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEECOIN: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - ინდოეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - ინდოეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEECOUN: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - გაერო

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - გაერო

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEECONA: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - ნატო

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - ნატო

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEECOEAU: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - ევრაზიული კავშირი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - ევრაზიული კავშირი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATOMEMV: ხვალ რომ რეფერენდუმი ტარდებოდეს , დაუჭერდით თუ არა მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

შეკითხვის ტექსტი: ხვალ რომ ტარდებოდეს რეფერენდუმი საქართველოს ნატოში შესვლის შესახებ, პირადად თქვენ დაუჭერდით თუ არა მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

პასუხები:
 • მხარს დავუჭერდი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას
 • არ დავუჭერდი მხარს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას
 • არ მივიღებდი მონაწილეობას რეფერენდუმში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EAUMEMV: ხვალ რომ რეფერენდუმი ტარდებოდეს, დაუჭერდით თუ არა მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: ხვალ რომ ტარდებოდეს რეფერენდუმი საქართველოს შესვლის შესახებ ევრაზიის კავშირში, რომელიც დაფუძნებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ, პირადად თქვენ დაუჭერდით თუ არა მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ამ კავშირში?

პასუხები:
 • მხარს დავუჭერდი საქართველოს შესვლას ევრაზიის კავშირში
 • არ დავუჭერდი მხარს საქართველოს შესვლას ევრაზიის კავშირში
 • არ მივიღებდი მონაწილეობას რეფერენდუმში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EAUVOTECC: რატომ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: უპირველეს ყოვლისა, რატომ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას მისცემდნენ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება ჩემი ეკონომიკური მდგომარეობა
 • გაიზრდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსი
 • საქართველო მეტად იქნება დაცული საგარეო საფრთხეებისგან
 • შევძლებ მოგზაურობას ევრაზიის კავშირის ქვეყნებში ვიზის გარეშე
 • ევრაზიის კავშირის ქვეყნები უკეთ გაიცნობენ ქართულ კულტურას და ტრადიციებს
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EAUVOTIND: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? - ეს შეზღუდავს საქართველოს დამოუკიდებლობას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - ეს შეზღუდავს საქართველოს დამოუკიდებლობას

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EAUVOTLSTN: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? - საქართველოში ცხოვრების დონე გაუარესდება, რადგან ევრაზიის კავშირს თავად აქვს ეკონომიკური პრობლემები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - საქართველოში ცხოვრების დონე გაუარესდება, რადგან ევრაზიის კავშირს თავად აქვს ეკონომიკური პრობლემები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EAUVOTCLT: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? - ეს ზიანს მიაყენებს ქართულ კულტურას და ტრადიციებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - ეს ზიანს მიაყენებს ქართულ კულტურას და ტრადიციებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EAUVOTRWST: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? - ეს ხელს შეუშლის დასავლეთთან კეთილმეზობლური ურთიერთობების დამყარებას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - ეს ხელს შეუშლის დასავლეთთან კეთილმეზობლური ურთიერთობების დამყარებას

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EAUVOTINT: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? - შემცირდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - შემცირდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EAUVOTOTH: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUMEMVOT: ხვალ რომ რეფერენდუმი ტარდებოდეს , დაუჭერდით თუ არა მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: ხვალ რომ ტარდებოდეს რეფერენდუმი საქართველოს ევროკავშირში შესვლის შესახებ, პირადად თქვენ დაუჭერდით თუ არა მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

პასუხები:
 • მხარს დავუჭერდი საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
 • არ დავუჭერდი მხარს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
 • არ მივიღებდი მონაწილეობას რეფერენდუმში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUVOTECC: რატომ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: უპირველეს ყოვლისა, რატომ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას მისცემდნენ ევროკავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება ჩემი ეკონომიკური მდგომარეობა
 • საქართველო მეტად იქნება დაცული საგარეო საფრთხეებისგან
 • გაიზრდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსი
 • შევძლებ ევროპაში მოგზაურობას ვიზის გარეშე
 • ბევრი ქვეყანა გაიცნობს ქართულ კულტურას და ტრადიციებს
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUVOTIND: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? - ეს შეზღუდავს საქართველოს დამოუკიდებლობას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - ეს შეზღუდავს საქართველოს დამოუკიდებლობას

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევროკავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUVOTLSTN: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? - საქართველოში ცხოვრების დონე გაუარესდება, რადგან ევროკავშირს თავად აქვს ეკონომიკური პრობლემები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - საქართველოში ცხოვრების დონე გაუარესდება, რადგან ევროკავშირს თავად აქვს ეკონომიკური პრობლემები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევროკავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUVOTCLT: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? - ეს ზიანს მიაყენებს ქართულ კულტურას და ტრადიციებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - ეს ზიანს მიაყენებს ქართულ კულტურას და ტრადიციებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევროკავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUVOTRUR: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? - ეს ხელს შეუშლის რუსეთთან კეთილმეზობლური ურთიერთობების დამყარებას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - ეს ხელს შეუშლის რუსეთთან კეთილმეზობლური ურთიერთობების დამყარებას

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევროკავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUVOTINT: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? - შემცირდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - შემცირდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევროკავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUVOTOTH: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევროკავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEEUSUPP: უჭერს თუ არა მხარს საქართველოს მოქალაქეთა უმრავლესობა საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უჭერს თუ არა მხარს საქართველოს მოქალაქეთა უმრავლესობა საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUCITJOI: დაუჭერდა თუ არა მხარს ევროკავშირის მოქალაქეთა უმრავლესობა საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, დაუჭერდა თუ არა მხარს ევროკავშირის მოქალაქეთა უმრავლესობა საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUSTAJOI: დაუჭერდა თუ არა მხარს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობების უმრავლესობა საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, დაუჭერდა თუ არა მხარს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობების უმრავლესობა საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUMEMGE: უნდა გახდეს თუ არა საქართველო ევროკავშირის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უნდა გახდნენ თუ არა შემდეგი ქვეყნები ევროკავშირის წევრები? - საქართველო

პასუხები:
 • არა
 • დიახ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUMEMTR: უნდა გახდეს თუ არა თურქეთი ევროკავშირის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უნდა გახდნენ თუ არა შემდეგი ქვეყნები ევროკავშირის წევრები? - თურქეთი

პასუხები:
 • არა
 • დიახ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUMEMAM: უნდა გახდეს თუ არა სომხეთი ევროკავშირის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უნდა გახდნენ თუ არა შემდეგი ქვეყნები ევროკავშირის წევრები? - სომხეთი

პასუხები:
 • არა
 • დიახ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUMEMAZ: უნდა გახდეს თუ არა აზერბაიჯანი ევროკავშირის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უნდა გახდნენ თუ არა შემდეგი ქვეყნები ევროკავშირის წევრები? - აზერბაიჯანი

პასუხები:
 • არა
 • დიახ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUMEMUA: უნდა გახდეს თუ არა უკრაინა ევროკავშირის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უნდა გახდნენ თუ არა შემდეგი ქვეყნები ევროკავშირის წევრები? - უკრაინა

პასუხები:
 • არა
 • დიახ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUMEMMD: უნდა გახდეს თუ არა მოლდოვა ევროკავშირის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უნდა გახდნენ თუ არა შემდეგი ქვეყნები ევროკავშირის წევრები? - მოლდოვა

პასუხები:
 • არა
 • დიახ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUMEMBY: უნდა გახდეს თუ არა ბელორუსი ევროკავშირის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უნდა გახდნენ თუ არა შემდეგი ქვეყნები ევროკავშირის წევრები? - ბელორუსი

პასუხები:
 • არა
 • დიახ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUMEMRU: უნდა გახდეს თუ არა რუსეთი ევროკავშირის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უნდა გახდნენ თუ არა შემდეგი ქვეყნები ევროკავშირის წევრები? - რუსეთი

პასუხები:
 • არა
 • დიახ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEEUDEM: საქართველოს მზადყოფნა ევროკავშირის წევრობისთვის: დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, არის თუ არა საქართველო მზად ევროკავშირის წევრობისთვის შემდეგ სფეროებში? - დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბება

პასუხები:
 • ნამდვილად არ არის მზად
 • უფრო არა, ვიდრე კი
 • უფრო კი, ვიდრე არა
 • ნამდვილად მზად არის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEEULAW: საქართველოს მზადყოფნა ევროკავშირის წევრობისთვის: კანონის უზენაესობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, არის თუ არა საქართველო მზად ევროკავშირის წევრობისთვის შემდეგ სფეროებში? - კანონის უზენაესობა

პასუხები:
 • ნამდვილად არ არის მზად
 • უფრო არა, ვიდრე კი
 • უფრო კი, ვიდრე არა
 • ნამდვილად მზად არის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEEUHR: საქართველოს მზადყოფნა ევროკავშირის წევრობისთვის: ადამიანის უფლებების დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, არის თუ არა საქართველო მზად ევროკავშირის წევრობისთვის შემდეგ სფეროებში? - ადამიანის უფლებების დაცვა

პასუხები:
 • ნამდვილად არ არის მზად
 • უფრო არა, ვიდრე კი
 • უფრო კი, ვიდრე არა
 • ნამდვილად მზად არის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEEUMIN: საქართველოს მზადყოფნა ევროკავშირის წევრობისთვის: უმცირესობათა უფლებების დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, არის თუ არა საქართველო მზად ევროკავშირის წევრობისთვის შემდეგ სფეროებში? - უმცირესობათა უფლებების დაცვა

პასუხები:
 • ნამდვილად არ არის მზად
 • უფრო არა, ვიდრე კი
 • უფრო კი, ვიდრე არა
 • ნამდვილად მზად არის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEEUECO: საქართველოს მზადყოფნა ევროკავშირის წევრობისთვის: კონკურენტუნარიანი საბაზრო ეკონომიკა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, არის თუ არა საქართველო მზად ევროკავშირის წევრობისთვის შემდეგ სფეროებში? - კონკურენტუნარიანი საბაზრო ეკონომიკა

პასუხები:
 • ნამდვილად არ არის მზად
 • უფრო არა, ვიდრე კი
 • უფრო კი, ვიდრე არა
 • ნამდვილად მზად არის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEEULEG: საქართველოს მზადყოფნა ევროკავშირის წევრობისთვის: საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, არის თუ არა საქართველო მზად ევროკავშირის წევრობისთვის შემდეგ სფეროებში? - საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან

პასუხები:
 • ნამდვილად არ არის მზად
 • უფრო არა, ვიდრე კი
 • უფრო კი, ვიდრე არა
 • ნამდვილად მზად არის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEEUMEMB: როგორ ფიქრობთ, როდის გახდება საქართველო ევროკავშირის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, როდის გახდება საქართველო ევროკავშირის წევრი?

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიდნენ რომ საქართველო უკვე იყო ევროკავშირის წევრი

პასუხები:
 • 5 წელიწადში ან უფრო ნაკლებ დროში
 • 6-10 წელიწადში
 • 10 წელზე მეტ დროში
 • არასოდეს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEEUPREP: როგორ ფიქრობთ, როდის იქნება საქართველო მზად ევროკავშირში გასაწევრიანებლად?

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, როდის იქნება საქართველო მზად ევროკავშირში გასაწევრიანებლად?

პასუხები:
 • არასოდეს
 • 10 წელზე მეტ დროში
 • 6-10 წელიწადში
 • 5 წელიწადში ან უფრო ნაკლებ დროში
 • უკვე მზადაა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEEURU: როგორ აისახება ეს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზე ევროკავშირთა ურთიერთობების გაღრმავება

შეკითხვის ტექსტი: თუ საქართველო გააღრმავებს ევროკავშირთან ურთიერთობას, თქვენი აზრით, როგორ აისახება ეს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზე:

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • უარყოფითად
 • საერთოდ არ აისახება
 • დადებითად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MEMFIRST: პირველ რიგში რომელ ორგანიზაციაში უნდა გაწევრიანდეს საქართველო – ნატოში თუ ევროკავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, პირველ რიგში რომელ ორგანიზაციაში უნდა გაწევრიანდეს საქართველო – ნატოში თუ ევროკავშირში?

პასუხები:
 • ნატოში
 • ევროკავშირში
 • არც ერთში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUBARENV: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - პრობლემები გარემოს დაცვის სფეროში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - პრობლემები გარემოს დაცვის სფეროში

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არაფერი არ უშლის ხელს' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUBARADM: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - საჯარო მოხელეთა დაბალი პროფესიონალიზმი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - საჯარო მოხელეთა დაბალი პროფესიონალიზმი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არაფერი არ უშლის ხელს' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUBARGOV: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - პოლიტიკური ნების ნაკლებობა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - პოლიტიკური ნების ნაკლებობა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არაფერი არ უშლის ხელს' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUBARLWL: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - პოლიტიკური ნების ნაკლებობა ევროკავშირის მხრიდან

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - პოლიტიკური ნების ნაკლებობა ევროკავშირის მხრიდან

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არაფერი არ უშლის ხელს' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUBARSUP: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - ევროკავშირში შესვლის მომხრე მოსახლეობის სიმცირე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - ევროკავშირში შესვლის მომხრე მოსახლეობის სიმცირე

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არაფერი არ უშლის ხელს' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUBARCON: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - საქართველოს ტერიტორიული კონფლიქტები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - საქართველოს ტერიტორიული კონფლიქტები

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არაფერი არ უშლის ხელს' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUBARCIV: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - განუვითარებელი სამოქალაქო საზოგადოება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - განუვითარებელი სამოქალაქო საზოგადოება

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არაფერი არ უშლის ხელს' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUBARDEM: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - დემოკრატიის ნაკლებობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - დემოკრატიის ნაკლებობა

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არაფერი არ უშლის ხელს' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUBAREDU: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - მოსახლეობის განათლების დაბალი დონე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - მოსახლეობის განათლების დაბალი დონე

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არაფერი არ უშლის ხელს' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUBARMIG: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - არალეგალური (ე)მიგრაცია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - არალეგალური (ე)მიგრაცია

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არაფერი არ უშლის ხელს' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUBARECO: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - განუვითარებელი ეკონომიკა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - განუვითარებელი ეკონომიკა

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არაფერი არ უშლის ხელს' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUBARINS: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - პოლიტიკური არასტაბილურობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - პოლიტიკური არასტაბილურობა

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არაფერი არ უშლის ხელს' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUBARRU: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - რუსეთი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - რუსეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არაფერი არ უშლის ხელს' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUBARMNT: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - ის, რომ ჩვენ განსხვავებული ხალხი ვართ, სხვანაირად ვაზროვნებთ, სხვანაირი ტრადიციები გვაქვს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - ის, რომ ჩვენ განსხვავებული ხალხი ვართ, სხვანაირად ვაზროვნებთ, სხვანაირი ტრადიციები გვაქვს

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არაფერი არ უშლის ხელს' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUBAROTH: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - სხვა

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არაფერი არ უშლის ხელს' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNCOR: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგად - კორუფციის დონე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - კორუფციის დონე

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNPEN: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგად - პენსიების ოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - პენსიების ოდენობა

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNPRO: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგად - საკუთრების უფლების დაცვის შესაძლებლობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - საკუთრების უფლების დაცვის შესაძლებლობა

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNELE: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგად - სამართლიანი არჩევნების შესაძლებლობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - სამართლიანი არჩევნების შესაძლებლობა

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNJOB: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგად - სამუშაო ადგილების რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - სამუშაო ადგილების რაოდენობა

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNCOU: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგად - სასამართლოს დამოუკიდებლობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - სასამართლოს დამოუკიდებლობა

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNSPE: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგად - სიტყვის თავისუფლება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - სიტყვის თავისუფლება

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNPOV: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგად - სიღარიბე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - სიღარიბე

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNTER: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგად - ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შესაძლებლობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შესაძლებლობა

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNPRI: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგად - ფასები ძირითად სამომხმარებლო პროდუქტზე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - ფასები ძირითად სამომხმარებლო პროდუქტზე

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNHLT: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგად - სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა (იგულისხმება ყველაფერი)

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა (იგულისხმება ყველაფერი)

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNINC: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგად - მოსახლეობის შემოსავალი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - მოსახლეობის შემოსავალი

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNSEC: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგად - საქართველოს უსაფრთხოების დონე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - საქართველოს უსაფრთხოების დონე

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNMIG: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგად - ქვეყნიდან წასვლის მსურველთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - ქვეყნიდან წასვლის მსურველთა რაოდენობა

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNEDU: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგად - განათლების ხარისხი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - განათლების ხარისხი

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNMIN: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგად - უმცირესობათა უფლებების დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - უმცირესობათა უფლებების დაცვა

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNTRA: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგად - ქართული ტრადიციების პატივისცემა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - ქართული ტრადიციების პატივისცემა

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANDOWN: 2 მოსაზრება: მიწას უნდა ფლობდნენ საქართველოს მოქალაქეები VS ნებისმიერი, ვინც უკეთ გამოიყენებს მას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ სკალის რომელი კოდი შეესაბამება თქვენს შეხედულებას? 0: საქართველოში მიწას უნდა ფლობდეს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე, მიუხედავად იმისა, როგორ გამოიყენებს ის ამ მიწას და 10: საქართველოში მიწას უნდა ფლობდეს ის, ვინც უფრო მომგებიანად გამოიყენებს მას (მაგალითად, დაამუშავებს, ააშენებს, წიაღისეულს მოიპოვებს), მიუხედავად ამ პიროვნების მოქალაქეობისა.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 11-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე. პასუხის ვარაინტები 0-3 გაერთიანდა 1-ში, 4,5,6 2-ში, 7-10 3-ში.

პასუხები:
 • საქართველოში მიწას უნდა ფლობდეს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე, მიუხედავად იმისა, როგორ გამოიყენებს ის ამ მიწას.
 • 2
 • საქართველოში მიწას უნდა ფლობდეს ის, ვინც უფრო მომგებიანად გამოიყენებს მას, მიუხედავად ამ პიროვნების მოქალაქეობისა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

STVSHUM: 2 მოსაზრება: სახელმწიფოს ინტერესები ადამიანის ინტერესებზე მაღლა უნდა დავაყენოთ VS ადამიანის უფლებები უზენაესი ღირებულებაა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ სკალის რომელი კოდი შეესაბამება თქვენს შეხედულებას? 0: სახელმწიფოს ინტერესები ყოველთვის ადამიანის უფლებებზე მაღლა უნდა დავაყენოთ და 10: ადამიანის უფლებები უზენაესი ღირებულებაა, რომელიც დაცული უნდა იყოს უპირველეს ყოვლისა.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 11-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე. პასუხის ვარაინტები 0-3 გაერთიანდა 1-ში, 4,5,6 2-ში, 7-10 3-ში.

პასუხები:
 • სახელმწიფოს ინტერესები ყოველთვის ადამიანის უფლებებზე მაღლა უნდა დავაყენოთ.
 • 2
 • ადამიანის უფლებები უზენაესი ღირებულებაა, რომელიც დაცული უნდა იყოს უპირველეს ყოვლისა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DECUNEM: ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი შემდეგი საკითხების მოგვარებაზე? - უმუშევრობა

შეკითხვის ტექსტი: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს საქართველოს მთავრობამ, რომელი უნდა მოაგვაროს ევროკავშირმა, და რომელი საკითხი უნდა მოგვარდეს საქართველოს მთავრობისა და ევროკავშირის ერთობლივი ძალისხმევით? - უმუშევრობა

პასუხები:
 • საქართველოს მთავრობამ
 • ევროკავშირმა
 • საქართველოს მთავრობამ და ევროკავშირმა ერთობლივად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DECENVI: ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი შემდეგი საკითხების მოგვარებაზე? - გარემოს დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს საქართველოს მთავრობამ, რომელი უნდა მოაგვაროს ევროკავშირმა, და რომელი საკითხი უნდა მოგვარდეს საქართველოს მთავრობისა და ევროკავშირის ერთობლივი ძალისხმევით? - გარემოს დაცვა

პასუხები:
 • საქართველოს მთავრობამ
 • ევროკავშირმა
 • საქართველოს მთავრობამ და ევროკავშირმა ერთობლივად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DECCRIM: ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი შემდეგი საკითხების მოგვარებაზე? - ორგანიზებული დანაშაული

შეკითხვის ტექსტი: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს საქართველოს მთავრობამ, რომელი უნდა მოაგვაროს ევროკავშირმა, და რომელი საკითხი უნდა მოგვარდეს საქართველოს მთავრობისა და ევროკავშირის ერთობლივი ძალისხმევით? - ორგანიზებული დანაშაული

პასუხები:
 • საქართველოს მთავრობამ
 • ევროკავშირმა
 • საქართველოს მთავრობამ და ევროკავშირმა ერთობლივად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DECFPOL: ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი შემდეგი საკითხების მოგვარებაზე? - საქართველოს საგარეო პოლიტიკა

შეკითხვის ტექსტი: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს საქართველოს მთავრობამ, რომელი უნდა მოაგვაროს ევროკავშირმა, და რომელი საკითხი უნდა მოგვარდეს საქართველოს მთავრობისა და ევროკავშირის ერთობლივი ძალისხმევით? - საქართველოს საგარეო პოლიტიკა

პასუხები:
 • საქართველოს მთავრობამ
 • ევროკავშირმა
 • საქართველოს მთავრობამ და ევროკავშირმა ერთობლივად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DECHUMR: ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი შემდეგი საკითხების მოგვარებაზე? - ადამიანის უფლებები

შეკითხვის ტექსტი: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს საქართველოს მთავრობამ, რომელი უნდა მოაგვაროს ევროკავშირმა, და რომელი საკითხი უნდა მოგვარდეს საქართველოს მთავრობისა და ევროკავშირის ერთობლივი ძალისხმევით? - ადამიანის უფლებები

პასუხები:
 • საქართველოს მთავრობამ
 • ევროკავშირმა
 • საქართველოს მთავრობამ და ევროკავშირმა ერთობლივად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DECDRUG: ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი შემდეგი საკითხების მოგვარებაზე? - ნარკომანია

შეკითხვის ტექსტი: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს საქართველოს მთავრობამ, რომელი უნდა მოაგვაროს ევროკავშირმა, და რომელი საკითხი უნდა მოგვარდეს საქართველოს მთავრობისა და ევროკავშირის ერთობლივი ძალისხმევით? - ნარკომანია

პასუხები:
 • საქართველოს მთავრობამ
 • ევროკავშირმა
 • საქართველოს მთავრობამ და ევროკავშირმა ერთობლივად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DECTERR: ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი შემდეგი საკითხების მოგვარებაზე? - საერთაშორისო ტერორიზმი

შეკითხვის ტექსტი: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს საქართველოს მთავრობამ, რომელი უნდა მოაგვაროს ევროკავშირმა, და რომელი საკითხი უნდა მოგვარდეს საქართველოს მთავრობისა და ევროკავშირის ერთობლივი ძალისხმევით? - საერთაშორისო ტერორიზმი

პასუხები:
 • საქართველოს მთავრობამ
 • ევროკავშირმა
 • საქართველოს მთავრობამ და ევროკავშირმა ერთობლივად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DECSECR: ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი შემდეგი საკითხების მოგვარებაზე? - საქართველოს უსაფრთხოება და თავდაცვა

შეკითხვის ტექსტი: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს საქართველოს მთავრობამ, რომელი უნდა მოაგვაროს ევროკავშირმა, და რომელი საკითხი უნდა მოგვარდეს საქართველოს მთავრობისა და ევროკავშირის ერთობლივი ძალისხმევით? - საქართველოს უსაფრთხოება და თავდაცვა

პასუხები:
 • საქართველოს მთავრობამ
 • ევროკავშირმა
 • საქართველოს მთავრობამ და ევროკავშირმა ერთობლივად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DECREGD: ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი შემდეგი საკითხების მოგვარებაზე? - საქართველოს რეგიონების განვითარება

შეკითხვის ტექსტი: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს საქართველოს მთავრობამ, რომელი უნდა მოაგვაროს ევროკავშირმა, და რომელი საკითხი უნდა მოგვარდეს საქართველოს მთავრობისა და ევროკავშირის ერთობლივი ძალისხმევით? - საქართველოს რეგიონების განვითარება

პასუხები:
 • საქართველოს მთავრობამ
 • ევროკავშირმა
 • საქართველოს მთავრობამ და ევროკავშირმა ერთობლივად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DECAGRI: ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი შემდეგი საკითხების მოგვარებაზე? - სოფლის მეურნეობა

შეკითხვის ტექსტი: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს საქართველოს მთავრობამ, რომელი უნდა მოაგვაროს ევროკავშირმა, და რომელი საკითხი უნდა მოგვარდეს საქართველოს მთავრობისა და ევროკავშირის ერთობლივი ძალისხმევით? - სოფლის მეურნეობა

პასუხები:
 • საქართველოს მთავრობამ
 • ევროკავშირმა
 • საქართველოს მთავრობამ და ევროკავშირმა ერთობლივად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DECENRG: ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი შემდეგი საკითხების მოგვარებაზე? - ენერგეტიკა

შეკითხვის ტექსტი: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს საქართველოს მთავრობამ, რომელი უნდა მოაგვაროს ევროკავშირმა, და რომელი საკითხი უნდა მოგვარდეს საქართველოს მთავრობისა და ევროკავშირის ერთობლივი ძალისხმევით? - ენერგეტიკა

პასუხები:
 • საქართველოს მთავრობამ
 • ევროკავშირმა
 • საქართველოს მთავრობამ და ევროკავშირმა ერთობლივად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DECEDUC: ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი შემდეგი საკითხების მოგვარებაზე? - განათლება

შეკითხვის ტექსტი: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს საქართველოს მთავრობამ, რომელი უნდა მოაგვაროს ევროკავშირმა, და რომელი საკითხი უნდა მოგვარდეს საქართველოს მთავრობისა და ევროკავშირის ერთობლივი ძალისხმევით? - განათლება

პასუხები:
 • საქართველოს მთავრობამ
 • ევროკავშირმა
 • საქართველოს მთავრობამ და ევროკავშირმა ერთობლივად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DECIMMG: ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი შემდეგი საკითხების მოგვარებაზე? - იმიგრაცია და დევნილთა პრობლემები

შეკითხვის ტექსტი: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს საქართველოს მთავრობამ, რომელი უნდა მოაგვაროს ევროკავშირმა, და რომელი საკითხი უნდა მოგვარდეს საქართველოს მთავრობისა და ევროკავშირის ერთობლივი ძალისხმევით? - იმიგრაცია და დევნილთა პრობლემები

პასუხები:
 • საქართველოს მთავრობამ
 • ევროკავშირმა
 • საქართველოს მთავრობამ და ევროკავშირმა ერთობლივად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DECINFL: ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი შემდეგი საკითხების მოგვარებაზე? - ფასების ზრდა

შეკითხვის ტექსტი: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს საქართველოს მთავრობამ, რომელი უნდა მოაგვაროს ევროკავშირმა, და რომელი საკითხი უნდა მოგვარდეს საქართველოს მთავრობისა და ევროკავშირის ერთობლივი ძალისხმევით? - ფასების ზრდა

პასუხები:
 • საქართველოს მთავრობამ
 • ევროკავშირმა
 • საქართველოს მთავრობამ და ევროკავშირმა ერთობლივად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINFRE: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიანი ურთიერთობა ჰქონოდა ფრანგთან?

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული დამოკიდებულება სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებისადმი. ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ეროვნებას. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობას ფრანგთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINENG: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიანი ურთიერთობა ჰქონოდა ინგლისელთან?

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული დამოკიდებულება სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებისადმი. ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ეროვნებას. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობას ინგლისელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINUSA: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიანი ურთიერთობა ჰქონოდა ამერიკელთან?

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული დამოკიდებულება სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებისადმი. ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ეროვნებას. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობას ამერიკელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINRUS: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიანი ურთიერთობა ჰქონოდა რუსთან?

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული დამოკიდებულება სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებისადმი. ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ეროვნებას. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობას რუსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINTUR: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიანი ურთიერთობა ჰქონოდა თურქთან?

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული დამოკიდებულება სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებისადმი. ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ეროვნებას. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობას თურქთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINIRA: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიანი ურთიერთობა ჰქონოდა ირანელთან?

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული დამოკიდებულება სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებისადმი. ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ეროვნებას. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობას ირანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINARM: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიანი ურთიერთობა ჰქონოდა სომეხთან?

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული დამოკიდებულება სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებისადმი. ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ეროვნებას. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობას სომეხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINAZE: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიანი ურთიერთობა ჰქონოდა აზერბაიჯანელთან?

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული დამოკიდებულება სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებისადმი. ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ეროვნებას. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობას აზერბაიჯანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINGEO: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიანი ურთიერთობა ჰქონოდა ქართველთან?

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული დამოკიდებულება სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებისადმი. ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ეროვნებას. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობას ქართველთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINABK: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიანი ურთიერთობა ჰქონოდა აფხაზთან?

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული დამოკიდებულება სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებისადმი. ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ეროვნებას. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობას აფხაზთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINOSS: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიანი ურთიერთობა ჰქონოდა ოსთან?

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული დამოკიდებულება სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებისადმი. ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ეროვნებას. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობას ოსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINITA: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიანი ურთიერთობა ჰქონოდა იტალიელთან?

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული დამოკიდებულება სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებისადმი. ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ეროვნებას. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობას იტალიელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINSPA: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიანი ურთიერთობა ჰქონოდა ესპანელთან?

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული დამოკიდებულება სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებისადმი. ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ეროვნებას. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობას ესპანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINPOL: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიანი ურთიერთობა ჰქონოდა პოლონელთან?

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული დამოკიდებულება სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებისადმი. ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ეროვნებას. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობას პოლონელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINGRE: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიანი ურთიერთობა ჰქონოდა ბერძენთან?

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული დამოკიდებულება სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებისადმი. ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ეროვნებას. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობას ბერძენთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINJEW: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიანი ურთიერთობა ჰქონოდა ებრაელთან?

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული დამოკიდებულება სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებისადმი. ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ეროვნებას. გთხოვთ მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობას ებრაელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWFRE: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას ფრანგთან?

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას ფრანგთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWENG: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას ინგლისელთან?

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას ინგლისელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWUSA: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას ამერიკელთან?

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას ამერიკელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWRUS: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას რუსთან?

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას რუსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWTUR: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას თურქთან?

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას თურქთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWIRA: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას ირანელთან?

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას ირანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWARM: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას სომეხთან?

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას სომეხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWAZE: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას აზერბაიჯანელთან?

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას აზერბაიჯანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWGEO: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას ქართველთან?

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას ქართველთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWABK: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას აფხაზთან?

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას აფხაზთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWOSS: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას ოსთან?

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას ოსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWITA: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას იტალიელთან?

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას იტალიელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWSPA: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას ესპანელთან?

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას ესპანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWPOL: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას პოლონელთან?

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას პოლონელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWGRE: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას ბერძენთან?

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას ბერძენთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWJEW: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას ებრაელთან?

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების ქალს ქორწინებას ებრაელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARSTAT: რესპონდენტის ოჯახური მდგომარეობა

შეკითხვის ტექსტი: როგორია თქვენი ოჯახური მდგომარეობა?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები განქორწინებული და დაშორებული დაჯგუფდა ერთად.

პასუხები:
 • დაქორწინებული
 • განქორწინებული/ დაშორებული
 • დასაოჯახებელი
 • ქვრივი
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ETHNIC: რესპონდენტის ეროვნება

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მრავალი ეროვნების წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ რომელ ეროვნებას მიაკუთვნებთ თავს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'ოსი' და 'რუსი' გაერთიანდა 'სხვა ეროვნება'-ში

პასუხები:
 • ქართველი
 • აზერბაიჯანელი
 • სომეხი
 • სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IDENTITY: რესპონდენტის თვით-იდენტიფიცირება

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, თქვენ ხართ . . .

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები მხოლოდ კავკასიელი, მხოლოდ ევროპელი, [რესპონდენტის ეროვნება] და აზიელი, მხოლოდ აზიელი გაერთიანდა 'სხვა'-ში.

პასუხები:
 • მხოლოდ რესპონდენტის ეროვნება
 • რესპონდენტის ეროვნება და ევროპელი
 • რესპონდენტის ეროვნება და კავკასიელი
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWGEO: რესპონდენტის ცოდნის დონე: ქართული ენა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე შემდეგში: ქართული ენა

პასუხები:
 • მაღალი
 • საშუალო
 • დაწყებითი
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWRUS: რესპონდენტის ცოდნის დონე: რუსული ენა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე შემდეგში: რუსული ენა

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWENG: რესპონდენტის ცოდნის დონე: ინგლისური ენა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე შემდეგში: ინგლისური ენა

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQINTR: ინტერნეტით სარგებლობის სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით? თქვენ სარგებლობთ ინტერნეტით...

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არასოდეს
 • არ ვიცი, რა არის ინტერნეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EDUDGR: რესპონდენტის განათლების დონე

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რომელი შეესაბამება თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'არანაირი განათლება', 'დაწყებითი (სრული ან არასრული)', 'არასრული საშუალო ' და 'სრული საშუალო ' დაჯგუფდა როგორც ' საშუალო ან დაბალი'. 'არასრული უმაღლესი', 'ბაკალავრი', 'მაგისტრი' და 'ასპირანტი / დოქტორანტი / სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალოზე მაღალი'

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EMPLSIT: რესპონდენტის ძირითადი საქმიანობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას? გთხოვთ, შეარჩიეთ ის საქმიანობა, რომელიც თქვენთვის ძირითადია.

პასუხები:
 • ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ
 • ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ
 • ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ
 • ვარ უმუშევარი
 • ვმუშაობ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით
 • ვარ თვითდასაქმებული (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით
 • ვარ უნარშეზღუდული და მუშაობა არ შემიძლია
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GETJOBO: რომელია მთავარი დაბრკოლება საქართველოში სამსახურის საშოვნელად?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილთაგან რომელია მთავარი დაბრკოლება საქართველოში სამსახურის საშოვნელად?

შენიშვნა: კომპიუტერის არცოდნა, პროფესიული ტრეინინგების ხელმიუწვდომლობა, ჯანმრთელობის ცუდი მდგომარეობა და კორუფცია ბიზნესში დაჯგუფდა 'სხვა'-ში.

პასუხები:
 • ნაცნობობის/კავშირების უქონლობა
 • არ ვიცი, სად მოვძებნო სამსახური
 • უცხო ენების არცოდნა
 • პროფესიული გამოცდილების უქონლობა
 • ფორმალური განათლების არქონა
 • კორუფცია სახელმწიფო ორგანოებში
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELGION: რესპონდენტის რელიგია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თავს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: სხვა ქრისტიანულ ეკლესიას ან მიმდინარეობას, პროტესტანტულ ეკლესიას, კათოლიკურ ეკლესიას, იუდაიზმს და არც ერთს გაერთიანდა 'სხვა'-ში.

პასუხები:
 • ქართულ, რუსულ ან ბერძნულ მართმადიდებლურ ეკლესიას
 • ისლამს
 • სომხურ სამოციქულო ეკლესიას
 • სხვას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELSERV: რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ მსახურებას?

შეკითხვის ტექსტი: განსაკუთრებული რიტუალების გარდა, როგორებიცაა ქორწინება ან პანაშვიდი, რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ მსახურებას? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც მიაკუთვნეს საკუთარი თავი რომელიმე რელიგიას ან აღმსარებლობას

პასუხები:
 • კვირაში ერთხელ ან უფრო ხშირად
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ დღესასწაულებზე
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELIMP: რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა თქვენი რელიგიური მრწამსი ყოველდღიური გადაწყვეტილებების მიღებაში?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა თქვენი რელიგიური მრწამსი ყოველდღიური გადაწყვეტილებების მიღებაში?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • უმნიშვნელოა
 • ნეიტრალური
 • მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELCOND: შედარებითი ეკონომიკური მდგომარეობის აღქმა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს ირგვლივ მცხოვრები ოჯახების უმრავლესობასთან შედარებით, როგორ შეაფასებდით თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას ამჟამად? როგორც . . .

პასუხები:
 • ცუდი
 • საშუალო
 • კარგი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MONYTOT7: შინამეურნეობის შემოსავალი გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი შემოსავლების ჯამი. გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ყველა წევრის საერთო ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, რომელ ჯგუფში ექცევა ეს შემოსავალი?

პასუხები:
 • 1600 ლარზე მეტი
 • 1201 - 1600 ლარი
 • 801 - 1200 ლარი
 • 501 - 800 ლარი
 • 301 - 500 ლარი
 • 181 - 300 ლარი
 • 180 ლარამდე
 • 0
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CURRUNG: ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, წარმოიდგინეთ, რომ არსებობს საქართველოს ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი 10-საფეხურიანი კიბე. ამ კიბის პირველი საფეხური შეესაბამება საზოგადოებაში არსებულ ყველაზე დაბალ ეკონომიკურ მდგომარეობას, ხოლო მე-10 საფეხური შეესაბამება ყველაზე მაღალ ეკონომიკურ მდგომარეობას. თქვენი აზრით, ამ კიბის რომელ საფეხურზე დგას თქვენი ოჯახი ამჟამად?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • დაბალი
 • 2
 • მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCENOUG: რამდენად ყოფნის თქვენს ოჯახს ამჟამინდელი შემოსავალი?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, რამდენად ყოფნის თქვენს ოჯახს ამჟამინდელი შემოსავალი?

პასუხები:
 • დიდი გაჭირვებით გვყოფნის
 • გაჭირვებით გვყოფნის
 • გვყოფნის
 • თავისუფლად გვყოფნის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUCO: შემოსავლის ყველა წყარო: საქართველოში მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავების ან მეგობრების მიერ გამოგზავნილი ფული

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, დამისახელოთ თქვენი ოჯახის შემოსავლის ყველა წყარო გასული 12 თვის მანძილზე. გთხოვთ, გაიხსენოთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავლის ყველა წყარო. - საქართველოში მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავების ან მეგობრების მიერ გამოგზავნილი ფული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INCSOUAB: შემოსავლის ყველა წყარო: საზღვარგარეთ მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავების ან მეგობრების მიერ გამოგზავნილი ფული

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, დამისახელოთ თქვენი ოჯახის შემოსავლის ყველა წყარო გასული 12 თვის მანძილზე. გთხოვთ, გაიხსენოთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავლის ყველა წყარო. - საზღვარგარეთ მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავების ან მეგობრების მიერ გამოგზავნილი ფული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INCSOUAG: შემოსავლის ყველა წყარო: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვა

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, დამისახელოთ თქვენი ოჯახის შემოსავლის ყველა წყარო გასული 12 თვის მანძილზე. გთხოვთ, გაიხსენოთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავლის ყველა წყარო. - სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INCSOUSL: შემოსავლის ყველა წყარო: ოჯახის ყველა წევრის ხელფასი, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვით მიღებული შემოსავლის გამოკლებით

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, დამისახელოთ თქვენი ოჯახის შემოსავლის ყველა წყარო გასული 12 თვის მანძილზე. გთხოვთ, გაიხსენოთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავლის ყველა წყარო. - ოჯახის ყველა წევრის ხელფასი, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვით მიღებული შემოსავლის გამოკლებით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INCSOUGO: შემოსავლის ყველა წყარო: პენსიები და სახელმწიფო დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, დამისახელოთ თქვენი ოჯახის შემოსავლის ყველა წყარო გასული 12 თვის მანძილზე. გთხოვთ, გაიხსენოთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავლის ყველა წყარო. - პენსიები და სახელმწიფო დახმარება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INCSOURE: შემოსავლის ყველა წყარო: შემოსავალი უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალებების ან ტექნიკის გაქირავებისგან

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, დამისახელოთ თქვენი ოჯახის შემოსავლის ყველა წყარო გასული 12 თვის მანძილზე. გთხოვთ, გაიხსენოთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავლის ყველა წყარო. - შემოსავალი უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალებების ან ტექნიკის გაქირავებისგან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INCSOUPR: შემოსავლის ყველა წყარო: შემოსავალი უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალებების ან ტექნიკის გაყიდვისგან

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, დამისახელოთ თქვენი ოჯახის შემოსავლის ყველა წყარო გასული 12 თვის მანძილზე. გთხოვთ, გაიხსენოთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავლის ყველა წყარო. - შემოსავალი უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალებების ან ტექნიკის გაყიდვისგან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INCSOUBD: შემოსავლის ყველა წყარო: შემოსავალი საბანკო დეპოზიტებისა ან ფასიანი ქაღალდებისაგან

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, დამისახელოთ თქვენი ოჯახის შემოსავლის ყველა წყარო გასული 12 თვის მანძილზე. გთხოვთ, გაიხსენოთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავლის ყველა წყარო. - შემოსავალი საბანკო დეპოზიტებისა ან ფასიანი ქაღალდებისაგან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INCSOUOT: შემოსავლის ყველა წყარო: შემოსავლის სხვა წყაროები

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, დამისახელოთ თქვენი ოჯახის შემოსავლის ყველა წყარო გასული 12 თვის მანძილზე. გთხოვთ, გაიხსენოთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავლის ყველა წყარო. - შემოსავლის სხვა წყაროები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

HHSIZE: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

მოიძებნა: 460 შედეგი