კროსტაბულაცია (%)ბიძინა ივანიშვილი კვლავ რჩება გადაწყვეტილების მიმღებ პირადბიძინა ივანიშვილი აღარ არის გადაწყვეტილების მიმღები პირიარ ვიცი/უარი პასუხზე
საშუალო ან დაბალი551926
საშუალო ტექნიკური612020
უმაღლესი652015
არ ვიცი/უარი პასუხზე62038

BIIVDECMAK: რომელ მოსაზრებას ეთანხმებით? ბიძინა ივანიშვილი არის/არ არის გადაწყვეტილების მიმღები პირი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ყოფილი პრემიერმინისტრი ბიძინა ივანიშვილი კვლავ რჩება ხელისუფლების საქმიანობაზე გადაწყვეტილების მიმღებ პირად. მოსაზრება 2: ყოფილი პრემიერმინისტრი ბიძინა ივანიშვილი აღარ არის გადაწყვეტილების მიმღები პირი მას შემდეგ, რაც თანამდებობიდან გადადგა.

შენიშვნა: კითხვა გაიდაიკოდა. პასუხის ვარიანტები იყო შემდეგნაირად: 1: ყოფილი პრემიერმინისტრი ბიძინა ივანიშვილი კვლავ რჩება ხელისუფლების საქმიანობაზე გადაწყვეტილების მიმღებ პირად - სრულად ვეთანხმები. 2: ყოფილი პრემიერმინისტრი ბიძინა ივანიშვილი კვლავ რჩება ხელისუფლების საქმიანობაზე გადაწყვეტილების მიმღებ პირად - ვეთანხმები. 3: ყოფილი პრემიერმინისტრი ბიძინა ივანიშვილი აღარ არის გადაწყვეტილების მიმღები პირი მას შემდეგ, რაც თანამდებობიდან გადადგა - ვეთანხმები. 4: ყოფილი პრემიერმინისტრი ბიძინა ივანიშვილი აღარ არის გადაწყვეტილების მიმღები პირი მას შემდეგ, რაც თანამდებობიდან გადადგა - სრულად ვეთანხმები. 5: არცერთს არ ვეთანხმები. 1-ლი და მე-2 ვარიანტები დაჯგუფდა, ისევე როგორც მე-3 და მე-4 ვარიანტები. 'არცერთს არ ვეთანხმები' და 'არ ვიცი/უარი პასუხზე' გაერთიანდა.

პასუხები:
 • ბიძინა ივანიშვილი კვლავ რჩება გადაწყვეტილების მიმღებ პირად
 • ბიძინა ივანიშვილი აღარ არის გადაწყვეტილების მიმღები პირი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BIIVDECMAK სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები

RESPEDU: რა არის თქვენი განათლების უმაღლესი საფეხური?

შეკითხვის ტექსტი: რა არის თქვენი განათლების უმაღლესი საფეხური?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'არ მიმიღია ცხრა წლის დასრულების ატესტატი', 'მაქვს ცხრა წლის დასრულების ატესტატი', 'საშუალო სკოლის ატესტატი (11 ან 12 წელი)', დაჯგუფდა როგორც, 'საშუალო ან დაბალი', 'პროფესიული/ტექნიკური განათლების დიპლომი', გადიაკოდა როგორც 'საშუალო ტექნიკური' 'ბაკალავრის ხარისხი ან 5-წლიანი დიპლომი' და 'ნებისმიერი ხარისხი ბაკალავრის ზევით' დაჯგუფდა როგორც 'უმაღლესი'

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • უმაღლესი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPEDU სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2017 წლის ივნისი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2017 წლის ივნისი

პასუხების ანალიზი

 • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.