კროსტაბულაცია (%)ვეთანხმებიარ ვეთანხმებიარ ვიციუარი პასუხზე
Secondary or lower454771
Secondary technical395551
Higher326260
არ ვიცი/უარი პასუხზე2522459

PHYSWF: ფიზიკური ძალადობა ისეთი საკითხია, რომელიც მხოლოდ ოჯახის შიგნით უნდა მოგვარდეს

შეკითხვის ტექსტი: ეთანხმებით თუ არა , რომ ფიზიკური ძალადობა ისეთი საკითხია, რომელიც მხოლოდ ოჯახის შიგნით უნდა მოგვარდეს?

პასუხები:
 • ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESPEDU: რა არის თქვენი განათლების უმაღლესი საფეხური?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მიხედვით, რა არის თქვენი განათლების უმაღლესი საფეხური?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'არ მიმიღია ცხრა (რვა) წლის დასრულების ატესტატი', 'მაქვს ცხრა (რვა) წლის დასრულების ატესტატი', 'საშუალო სკოლის ატესტატი(10,11 ან 12 წელი)' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალო ან დაბალი', 'პროფესიული/ტექნიკური განათლების დიპლომი'

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPEDU სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

NDI: ქალების პოლიტიკური ჩართულობა საქართველოში, 2014

ქალების პოლიტიკური ჩართულობა საქართველოში

პასუხების ანალიზი

 • აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.