სიხშირის განაწილება (%)
კვირაში ერთჯერ მეტჯერ4
კვირაში ერთხელ10
თვეში ერთხელ მაინც18
მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ დღესასწაულებზე24
უფრო იშვიათად29
არასოდეს13
არ ვიცი1
უარი პასუხზე1

RELSERV: რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ მსახურებას?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, განსაკუთრებული ღონისძიებების გარდა, როგორიცაა ქორწინება ან გასვენება, რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ მსახურებას?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'ყოველ დღე' და 'კვირაში ერთჯერ მეტჯერ' ერთად დაჯგუფდა

პასუხები:
 • კვირაში ერთჯერ მეტჯერ
 • კვირაში ერთხელ
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ დღესასწაულებზე
 • უფრო იშვიათად
 • არასოდეს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RELSERV სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

NDI: ქალების პოლიტიკური ჩართულობა საქართველოში, 2014

ქალების პოლიტიკური ჩართულობა საქართველოში

პასუხების ანალიზი

 • აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.